Skladatelé

Palkovský Pavel

18.12.1939—

Životopisná data

Absolvent brněnské konzervatoře (obor hra na varhany) a Janáčkovy akademie  múzických umění (obor skladba, kompoziční třída Jana Kapra, 1960-64). Je autorem převážně komorních děl. Za svého působení na brněnském gymnáziu (1970 - 1984) založil a vedl smíšený pěvecký sbor Musica polyphonica, současně korepetoval na oddělení dechových nástrojů konzervatoře v Brně.

 

Inzerce