Skladatelé

Mrkvička Luboš

18.12.1978—

Životopisná data

Skladbu studoval nejprve tři roky na Státní konzervatoři v Praze u Bohuslava Řehoře (1997-2000), poté na Akademii múzických umění v Praze u Milana Slavického (2009, Ph.D.). Během svých studií kromě řady kompozičních workshopů absolvoval i studijní stáž na Royal College of Music v Londýně u Davida Sawera. Píše téměř výhradně nástrojovou hudbu, zahrnující díla od malých komorních seskupení až po velké orchestry. V současnosti působí jako pedagog na pražské HAMU, kde vyučuje skladbu a teoretické předměty zaměřené na kompoziční postupy v hudbě 20. a 21. století. Kromě toho učí skladbu na New York University v Praze. Na přehlídce soudobých skladeb Pražské premiéry zazněly jeho skladby dvakrát ( 2004 - Symfonie pro malý orchestr, 2007 - Trojkoncert pro klavír, dva hráče na bicí a kom. orchestr). Jeho komorní skladby mívají také premiéru na pražském festivalu soudobé hudby Contempuls (např. Saxofonový kvartet 19. listopadu 2010, La Fabrika, Trio pro klarinet, violoncello a klavír (část D) dne 23. listopadu 2012, tamtéž).

Dílo

Seznam skladeb

Instrumentální skladby

4 komorní kusy pro fl, cl, vl, vla, vcl, cb, pf (1999)
Oktet pro 2 klarinety, housle, 2 violoncella, 2 hráče na bicí a klavír (2000)
Symfonie pro komorní orchestr (2002)
Studie I - III pro flétnu, klavír a 5 (4) hráčů na bicí (2003), CD HIS VOICE Sampler 5 (6/2009) "Znění z mezí"
Sextet pro flétnu, klarinet, housle, violoncello a 2 hráče na bicí (2004)
Trojkoncert pro klavír, 2 hráče na bicí a komorní orchestr (2006)
Trio pro klarinet, violoncello a klavír (část A, 2007; část B, 2009; část C, 2011; část D, 2012), prem. části D: 23.11.2012, Contempuls, La Fabrika (int. A Nap, slovenský soubor - Miki Skuta, R. Šebesta, J. Lupták)
Saxofonový kvartet (2010) - premiéra: 19. listopadu 2010, La Fabrika (int.: Xasax Saxophone Quartet, v rámci 3. roč. pražského festivalu Contempuls), nahr.: CD Contempuls 2008-09-10, vyd. HIS

Elektroakustické skladby

Studie I. Elektronická (2002)
Studie II. Konkrétní (2002)

 

Literatura

Petr Bakla: Sebepřekonávání Luboše Mrkvičky, in: HIS Voice 05/2010, s. 28-31 (rozhovor se skladatelem), viz: http://www.hisvoice.cz/his_voice/archiv_casopisu/2010/his_voice_5_2010/sebeprekonavani_lubose_mrkvicky

Inzerce