Skladatelé

Životopisná data

Jana Bařinková (roz. Doleželová) studovala v letech 2001 až 2006 na hudební fakultě JAMU v Brně obor kompozice u Františka Emmerta (titul Mgr.). Poté byla přijata do doktorandského studia (2006 - dosud, konzultant Ivo Medek). V roce 2004 získala stipendium nadace ČHF. V rámci studia i jako členka sdružení Hudbaby (Sdružení skladatelek z Moravy) se svou tvorbou zúčastnila na festivalech u nás i v zahraničí (Setkání nové hudby plus v Brně, Forfest Kroměříž, Komponistinen und ihr Werk v Kasselu, Gaudeamus v Amsterodamu, Festival nové hudby v polské Bytomi atd.). Její elektroakustické skladby se objevily na slovenských stránkách RadioArt. Od roku 2007 vyučuje skladbu, klavír, hudební nauku a přípravnou hudební výchovu na ZUŠ. V roce 2010 se stala nejúspěšnějším mladým autorem vážné hudby, kterého každoročně vyhlašuje OSA.

Ocenění

Generace 2004, národní soutěž mladých skladatelů (3. místo za Hudbu pro smyčce a kovové bicí)
Musica Nova 2005 - speciální cena pro mladé české skladatele (za skladbu Duhový ostrov)
OSA 2010 - \"Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby\", ocenění vyhlašované Ochranným svazem autorským

Dílo

Seznam skladeb

Instrumentální skladby

Invence pro trombón sólo (2002)
Slova na strunách, pro smyčcový kvartet a baryton na texty Paula Verlaina (2002)
Grafické partitury pro flétnu, housle, violoncello a bicí (2003)
Letokruhy pro hoboj, violu, harfu a harmonium (2003)
Hudba pro smyčce a bicí (2004)
Bratr podzim pro klarinet sólo (2004)
Čtyři elementy pro klarinetový kvartet (2004)
Symfonie \"Crucifixus\" pro velký orchestr (2005)
\"Lucente stella\", pro komorní soubor (2005)
\"...a já vím, že přijdeš\", pro smyčcový kvartet a vibrafon (2008), CD \"Čekám Tě!\", vyd. Radioservis , a. s., Praha (P 2009)  

Vokální skladby

Exaudi Christe, pro 5 ženských hlasů a kom. soubor (2001)
Tři pohledy na eucharistii, pro kvartet mužských hlasů (2004)
Tři sbory na texty Zdeňka Rotrekla (2005)
Osamělý strom na chladném pobřeží. Písně pro soprán, flétnu a klavír (2007), CD Archív HIS

Elektroakustické skladby

Zpěv sirén. Elektroakustická skladba (2004)
Duhový ostrov. Elektroakustická skladba (2005), CD archiv HIS (demo)
\"Marecage extraterrestre\". Elektroakustická skladba (2006)
Tmavočervený měsíc. eletkroakustická skladba (2006)

Multimediální kompozice

Příběh kamene - audiovizuální projekt (společmě s O. Gáškem a T. Nováčkem, prov. v červnu 2007 v Brně)
Smuténka - multimediální projekt pro zpěv, flétnu, bicí a elektroniku (na texty Jana Skácela, prem. 2008 v Salzburku)

Další informace

Jana Bařinková je zastupována Agenturou Altra (http://www.agentura-altra.cz/Jana_Barinkova.php)

Inzerce