Skladatelé

Zahradník Zdeněk

3.6.1936—

Životopisná data

Zdeněk Zahradník studoval kompozici na hudební fakultě AMU v Prazu u Václava Dobiáše (1954-1958). Po ukončení studií působil jako pedagog na Lidové konzervatoři, později na Státní konzervatoři v Praze, kde vyučoval hudební teorii a skladebné nauky (harmonii, kontrapunkt). Od roku 1967 byl zaměstnán jako hudební režisér a později i jako dramaturg gramofonové redakce vydavatelství Supraphon. Jako hudební režisér nahrával i pro firmu Panton a po roce 1990 působí jako nezávislý hudební režisér i u dalších nahrávacích společností (Gramofonové závody Loděnice, MusicVars, Clarton, Arta Records, Multisonic aj.). Pro firmu Supraphon uskutečnil četné nahrávky s renomovanými orchestry, komorními ansámbly, sólisty a předními českými i zahraničními dirigenty (Karel Ančerl, Václav Neumann, Václav Smetáček, Jaroslav Krombholz, František Jílek, Zdeněk Košler, Rafael Kubelík, Libor Pešek, Jiří Bělohlávek, Zdeněk Mácal, Bohdan Warchal, Sir Charles Mackerras a Serge Baudo). Významně se zde podílel na realizaci operních nahrávek (Smetana: Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Hubička; Dvořák: Rusalka; Fibich: Šárka; Foerster: Eva; Martinů: Hry o Marii, Řecké pašije; Janáček: Osud ad.) a velkých symfonických nahrávacích projektů (Smetana: Má vlast; Dvořákovy, Martinů a Mahlerovy symfonie), z nichž mnohé získaly světová uznání a ocenění.  Mezi další Zahradníkovy tvůrčí aktivity patří jeho dlouholetá spolupráce s Lyrou pragensis, pro jejíž pořady napsal řadu melodramatických, vokálních a komorních skladeb. 

Od roku 2009 je předsedou Společnosti českých skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců (AHUV).

 

Dílo

Komorní skladby

Suita pro troje housle (1961)
Okamžiky. Tři skladby pro violu a harfu (1965)
Dechový kvintet (1967)
Listy. Preludia pro klavír (1967)
Rágy (instr. verze pro hoboj /klarinet/ a klavír /varhany/) (1969), n PA 1979 12:00
Světla a stíny. Oktet pro dechové nástroje (1971)
Stély pro dechové sexteto (1971)
Čtyři návraty pro 4 housle (houslový soubor) (1965, rev. 1973), n PA 1973
Suita pro dvě harfy (1973)
Čtyři miniatury pro zobcovou flétnu a klavír (1976)
Trio pro violu, violoncello a klavír (1982)
Six meditations pour la harpe (1990)
Dialogy pro harfu a varhany (1990)
Dřevěné píšťalky pro soubor zobcových fléten (1990)
„Dante a Beatrice" pro violu a klavír (1990) 10:30
Hexapylon pro basklarinet a klavír (1993)
Meditativo I, II, III pro flétnu a harfu (2008)

Orchestrální skladby

Máj. Tři symfonické obrazy podle K. H. Máchy (1958)
Suita pro smyčce (1959)
Symfonieta pro velký orchestr (1959)
Symfonické allegro (1962)
Symfonieta pro komorní orchestr (1968)
Čtyři návraty pro smyčcový orchestr (1981)
Symfonická věta. Hommage à Gustav Mahler (2006)

Vokální skladby

Zrána na úsvitě. Pět písní pro soprán a klavír na verše K. H. Máchy (1959)
Kvetoucí Praha. Píseň pro soprán a klavír nebo malý orchestr na verše J. Seiferta (1960) Sluníčko vychází. Suita lidových písní pro 2 hlasy a klavír (1961)
Mé jaro přijde jistě zas. Cyklus písní pro soprán a klavír na verše J. Šimánka (1961), nahr.: CD Music Vars (P 2000)
Jarní zvěstování. Kantáta na verše S. K. Neuman¬na (1963)
Jedinou vteřinu ještě. Tři písně pro baryton a klavír na verše K. Tomana (1967)
Rágy. Cyklus písní pro soprán a klavír na poezii Orientu /věnováno E. Děpoltové/ (1969)
Ej ráno, ráno. Malá suita lidových písní pro dětský sbor a klavír (1971), n Editio Supraphon
Velké jitro. Symfonická suita pro soprán, violu a symfonický orchestr na staroperskou poezii (1972)
Při slunci a jeho jasu. Kantáta na slova Ch. Džibrána pro soprán, baryton a symf. orchestr (1979), LP SU 1112 4096
Monolog Julie I., pro soprán a komorní orchestr (1985)
Pastýři nespěte. Suita vánočních písní a koled pro ženský sbor a zobcové flétny /též verze pro soprán a noneto/ (1990)
Ničemu nechci vás učit - cyklus písní pro střední hlas, flétnu a harfu (text napsal autor podle Ovidiova Umění milovat /Ars amatoria/) (2011)
Premiéra. Cyklus písní pro ženský hlas a klavír (smyčcový orchestr) na verše Ladislava Dvořáka (2013)

Melodramy

Máj. Melodram pro recitaci, harfu, klavir a smyčcové kvarteto na báseň K. H. Máchy (1962), n ČHF, CD Gramofonové závody Loděnice 1996, CD Clarton (P 2009)
Píseň o Viktorce. Tři melodramatické zpěvy pro recitaci, soprán a klavírni trio na verše J. Seiferta (1962), CD MusicVars (P 2000)
Zpívající vodopád pro dva recitátory a klavírní trio na verše I. Štuky (1963), CD Music Vars (P 2000)
Vezmi mne s sebou. Cyklus melodramů na vietnamskou lidovou poezii v přebásnění Jana Nohy (1965)
Modlitba za atomového letce. Koncertní melodram na báseň Jana Skácela (2000) 3:00
Máchovské variace. Cyklus melodramů pro 2 hlasy a klavír na básně Josefa Hory (2001) 27:00
Adam a Eva. Melodram na verše Karla Šiktance, pro recitaci a klavír (2002) 8:00
Monolog Julie II. Melodram na slova W. Shakespeara v překladu E. A. Saudka, pro recitaci a klavír (2003) 5:00
Sonety. Melodram na texty W. Shakespeara v překl. M. Hilského (2004)
Tobě - tři melodramy na verše Jitky Adamové pro recitaci a klavír (2005) 6:00
Hedvábí květů. Melodram na text Zdeny Bergové (2007) 4:00

Jevištní tvorba

Popelka. Scénický melodram na libreto K. Bednáře (2005)
Popelka. Opera o třech dějstvích na libreto Kamila Bednáře (2007)

 

Inzerce