Skladatelé

Nečasová Nardelli Jindra

5.7.1960—

Externí odkaz

Životopisná data

Skladatelka se narodila v rodině významného českého matematika Prof. Jindřicha Nečase. Studovala klavír (Jaromír Kříž) a skladbu (Jindřich Feld) na Pražské konzervatoři, poté skladbu na Hudební fakultě AMU u Václava Riedlbaucha (studium dokončila 1991). Během 90. let se dvakrát zúčastnila mezinárodních skladatelských kurzů pod vedením Ladislava Kubíka v Praze. V létech 1994 až 1995 vyučovala hudební teorii na Pražské konzervatoři, od roku 1996 vyučovala externě na Divadelní fakultě AMU v Praze (do 2000). Současně od r. 1995 byla zaměstnána jako korepetitorka na Taneční konzervatoři v Praze, nyní je korepetitorkou souboru Baletu Národního divadla v Praze. Od roku 1996 spolupracuje s americkým skladatelem a dirigentem dechových symfonických orchestrů Joelem Blahnikem a s Anitou Smisek, ředitelkou hudebního vydavatelství Alliance Publications, Inc. ve Wisconsinu. Toto vydavatelství zahrnulo mnohá její komorní a vokální díla do svého katalogu. Skladba Spirit of Lake Michigan (Duše Michiganského jezera) pro dechový symfonický orchestr byla komponována na objednávku pro koncert "All Czech Composers Concert" v Boutell Memorial Concert Hall pro Northern Illinois University ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Chicagu a zazněla též na festivalu Pražské premiéry 2009 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Jindra Nečasová Nardelli je autorkou řady skladeb komorních, symfonických, vokálních, skladeb pro sólové nástroje a baletů. Jejím nejnovějším projektem je hudba k multimediálnímu filmu SIRAEL režiséra Martina Kubaly, akad. malíře Jana Kunovského a choreografky a primabaleríny ND Terezy Podařilové (Česká televize 2011).

CD nahrávky:

- "Debut Fuse", autorčin CD debut /spolu s Vladimírem Wimmerem/, vyd. Montis 91 (Dvě preludia pro klavír, Variace pro flétnu a klavír, The Space Grotesques pro housle a elektrické cembalo, Sonáta pro klavír)
- "Tolerance - Česká soudobá hudba", vyd. Triga 1997 (Před bránou nekonečné cesty)
- "Commanding Statements" Chamber Music for Trumpet, vyd. MSR Classics 2007 (Dialogy pro flétnu a trubku)
- "Třetí poločas" (10 let souboru Duo BeNe), vyd. Musica Gioia 2013 (Kerkyra - trio pro flétnu, harfu a klavír)

Ocenění v soutěžích:

- Cena Českého hudební fondu za Malou symfonii (v soutěži Ministerstva kultury ČR, 1989)
- Čestné uznání v národní soutěži mladých skladatelů Generace '87 (za Variace pro flétnu a klavír)

 

Dílo

Jevištní díla

- Obrazy Salvadora Dalí - jevištní ztvárnění symfonického triptychu, soubor Taneční konzervatoře v Praze, prem. 1998, choreografie Y. Hubičková
- Farinelli, celovečerní balet s použitím hudby G.F. Handela, Nicola Porpory, J. A. Hasse, R. Broschiho a A. Vivaldi (2001)
- Klavírní sonáta - scénické představení členů souboru baletu Národního divadla v Praze, choreografie Tomáš Rychetský

Komorní díla

- Variace pro flétnu a klavír (1987), tištěná edice: Alliance Publications, Inc. 2011
- Sonáta pro klavír (1991), tištěná edice: Alliance Publications Inc.., Nahr.: Debut Fuse, CD, ed. Montis
- Dialogy pro flétnu a trubku (1995), tisk: Alliance Publications, Inc.., Nahr.: CD "Commanding Statements", vyd. MSR Classics 2007
- Před bránou nekonečné cesty pro harfu a varhany /inspirováno obrazy malíře Reona Argondiana/ (1996), dur. 15:23, CD Tolerance - Česká soudobá hudba 1997, TRIGA 1997
- Fantasie for Flute Solo (2006), edice: Alliance Publications, Inc. (2011)
- "Tchaslaw". Balada pro housle a klavír (2006), Prem.: Dny soudobé hudby v roce 2007, prem.: 15. 11. (sál Konzervatoře Jana Deyla) dur.: 8 min. , vyd.: Český rozhlas, vydavatelství a nakladatelství 2011
- Kerkyra - trio pro flétnu, harfu a klavír (2009), Prem: Koncert Přítomnosti, 8. 4. 2010 (Praha, sál Maďarského kulturního střediska)
- Reliéfy pro hoboj sólo (2009), Prem: Dny soudobé hudby 2010, 22.11.2010, Praha, sál Deylovy konzervatoře,  dur.: 19 min.
- Karty pro flétnu, basklarinet a klavír (2012), prem. 27. 11. v Praze, sál Maďarského kulturního střediska
- Pouť u sv. Antonínka pro dechový oktet, zvony a klavír (2012) /inspirováno stejnojmenným obrazem Jóži Úprky/, tisk: Alliance Publications, Inc.; 

Orchestrální díla

- Jacksonina cesta, symfonická báseň podle románu G. Herzoga (1982)
- Malá symfonie pro smyčce (1989)
- Obrazy Salvátora Dali. Symfonický triptych (1992)
- Jeskyně. Skladba pro orchestr, mg pás, bicí nástroje a vokály
- Spirit of Lake Michigan (Duše Michiganského jezera) pro dechový symf. orchestr (2009), tištěná ed.: Alliance Publications, Inc. (2010) 

Vokální

- Čtyři písně pro mezzosoprán a klavír na verše Viléma Závady (1987), vyd.: Alliance Publications, Inc..
- O Great Spirit, pro soprán a kytaru na anglický text původní modlitby amerických Indiánů (1996), vyd.: Talacko Editions + Alliance Publications, Inc..
- Květiny, cyklus pro ženský sbor s klavírem na verše české lidové poezie (1998), Prem.: Dny soudobé hudby 1998, prem.:  18. 1. 1999, Martinů sál, Lichtenstein Palace, Kühnův smíšený sbor

Instruktivní skladby

- Malé obrázky pro klavír, vyd. Talacko Editions 2010 (+ CD)

Filmová hudba

- SIRAEL (ČT 2011)

Literární dílo:

Kurková, Libuše a kol: Hudebně pohybové hry v mateřské škole (Panton 1989, oddíl Hudba)

Další informace

Český hudební slovník osob a institucí. Hudebně lexikografické centrum na Oddělení muzikologie Masarykovy univerzity v Brně - online 

Inzerce