Skladatelé

Smutný Jiří

1.4.1932—

Životopisná data

Studoval skladbu formou soukromých konsultací u Karla Janečka, Jaroslava Zicha, Aloise Háby a Pavla Bořkovce. Na Hudební fakultě AMU v Praze (1951-55) vystudoval hlavní obor dirigování u Karla Ančerla, Roberta Brocka, Aloise Klímy a Václava Smetáčka. Po studiu působil na škole krátce v letech 1955-57 jako korepetitor pěveckého oddělení a pracoval v jejím Operním studiu. Dále byl zaměstnán jako korepetitor v Národním divadle Praha (1957-80), jako dirigent ve Státním souboru písní a tanců Praha (1980-83), jako učitel hudební nauky a teori v Lidové škole umění ve Voršilské ulici Praha (1983-95). Od roku 1995 vyučuje na hudebním Gymnasiu Jana Nerudy tamtéž. Získal 1. ceny v soutěži o rozhlasovou operu (1968, opera Cesta za hvězdou) a soutěži k 50. výročí ČSR (1968, za operu Klementina).

Dílo

Výběr z díla:

Očarovaná hrušeň (opera o 1 jednání, libreto podle povídky Boccacciovy, premiéra 1959).
Dva dny na měsíci (balet o 2 jednání, pro dětské publikum, premiéra 1961).
Dalskabáty (televizní opera podle pohádky Jana Drdy na vlastní libreto, Česká televize Praha, 1962).
Tři epigramy na slova A. S. Puškina pro nižší hlas a klavír (1962)
Věštkyně (jednoaktová opera, Česká televize Praha, 1964).
Klementina (opera, vlastní libreto, 1964, uvedena v Českém Rozhlase 1966).
Cesta za hvězdou (rozhlasová opera podle povídky Vercorsovy, 1966, uvedena v Českém Rozhlase 1968).
Noční rozhovor (komorní opera o 1 jednání, 1966, uvedena v Českém Rozhlase 1968).
Dvojník (komorní opera o 1 jednání, 1968, premiéra 1978).
K smrti odsouzeni (opera, neprovedená).
Sonáta pro basklarinet a klavír (1966).
Tři písně pro vyšší hlas a klavír (1967).
Rapsodie pro violoncello a komorní orchestr (1967).
Dvě bajky pro smíšený sbor a klavír (1968).
Invokace pro hluboký hlas, basklarinet a klavír (1969).
Sonáta pro violoncello a klavír (1972).
Hebrejská melodie pro basklarinet a klavír (1982).
Sonata pro housle a klavír (1984).
Musica de camera pro flétnu, basklarinet a klavír (1985).
Trio pro housle, violoncello a klavír (1985).
Trio pro housle, violu a violoncello (1986).
Monolog pro klavír (1986)
Sonata da Requiem pro housle a smyčcový orchestr (1986).
Musica de camera pro housle, basklarinet a klavír (1986).
Symfonieta pro klavír a velký orchestr (1987).
Hudba pro klavír a žestě (1988).
Monolog pro sólový klavír (1990).
Tři improvisace pro flétnu a klavír (1991).
Slovo (kantáta pro baryton, malý sbor, violu, violoncello, varhany a bicí nástroje, 1994).
Canzona pro housle a klavír (2002).
Meditace pro nižší hlas, housle, violu, violoncello, klarinet a klavír (2003).
Tři miniatury pro žesťový kvintet (2010)
Sonet (podle Williama Shakespeara) pro klarinet, violu a klavír (2010)
Zamyšlení (Věta pro flétnu a klavír) (2011)

 

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí, Centrum hudební lexikografie, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (on-line)

Inzerce