Skladatelé

Koželuhová Jitka

19.11.1966—

Životopisná data

Jitka Koželuhová studovala hru na klavír, zpěv a skladbu (u Ilji Hurníka) na Pražské konzervatoři (1981-90). Ve studiu kompozice pokračovala na AMU u Petra Ebena (1990-94) a Svatopluka Havelky (1994-95). Získala několik ocenění na skladatelské soutěži Generace (1992, třetí cena, Hle, stojím u dveří; 1993, první cena, Tři věty o příběhu vánočním; 1995, třetí cena, Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám) a zvítězila ve výběru skladeb k zadání pro Katholikentage Dresden (1994, hudba k ekumenické bohoslužbě). Stala se členkou sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost (1995) a později vedoucí chrámové hudby Obce křesťanů ve Stuttgartu (2002, Die Christengemeinschaft), pro kterou zkomponovala desítky sborových a instrumentálních skladeb. Několik jejích skladeb nahrál Český rozhlas. Od roku 1995 žije trvale v Německu. Pravidelně pořádá hudebně-fenomenologické kurzy pro veřejnost pod názvem Vědomé zpívání, působí jako stálá lektorka Školy Sophia na Slovensku a vyučuje jako hostující docent Svobodné vysoké školy pro waldorfské pedagogy ve Stuttgartu.  

Dílo

Komorní

Duettina pro dvě příčné flétny (1985)
Partita pro kvarteto dechových nástrojů - flétna, hoboj, klarinet, fagot (1986)
Variace na téma lidové písně pro flétnu a klavír (1987)
Sonatina romantica pro hoboj a klavír (1987)
Trio pro housle, violoncello a klavír (1988)
Suita v mini pro saxofonové kvarteto (1992)
Hle, stojím u dveří...., trio pro flétnu, violoncello a klavír (1992, premiéra Praha 1993)
Obrazy, smyčcový kvartet (1990-91, premiéra Praha 1992)
Tři věty o příběhu vánočním pro hoboj, klarinet, fagot a klavír (1993, prem. Praha 1994)
Sonata da chiesa pro dechové nástroje, varhany a bicí (také verze pro varhany a bicí, 1994, premiéra Salzburg 1996)
Andělům... pro 2 flétny, 2 klarinety, klavír a smyčcové kvarteto (1996, prem. Ensemble Eric Satie, Paříž 1997)
Noční rozjímání pro dvoje housle a kontrabas/violoncello (1997, premiéra Přítomnost, Praha 1997)
A stále dál a dál zaznívá "hallelujah" pro violoncello a klavír (1998, předpremiéra Riga 1998; premiéra Bonn 1998)
Rhapsodie pro housle a klavír (1999, premiéra Praha 1999)
Hymnus I. pro violoncello a klavír (2001)
Hymnus II. pro smyčcové trio (2005, prem. Pražské premiéry 2007)
Hymnus III. pro harfu a klavír (2005, prem. Dny soudobé hudby, Praha 2008)
Chvalozpěv pro trio trubek (2008)
Hymnus IV., Píseň slunci pro trubku a varhany (2009, prem.: Goetheanum 2009)
Hymnus V. pro smyčcové kvarteto (2009, prem. Stuttgart 2009)
Díkůvzdání. Motivy jednoho života pro flétnu, klarinet, 2 housle, violoncello a klavír (2010, prem. Stuttgart 2010)
Pokoj vám... pro violu a klavír (2010, premiéra Stuttgart 2010)

 

Klavírní

Sonatina pro klavír (1986) 
Ztajená bolest, fantasie pro čtyřruční klavír na téma Ronda, op. 84 od Franze Schuberta (1994, prem. Braumschweig 1996)
Tóny I., tři skladby pro klavír (2003-04, premiéra Stuttgart 2004)

 

Vokální

Toužení, cyklus písní pro soprán a klavír na lidové texty různých národů (v českém jazyce, 1987)
Šest písní pro soprán a klavír (básně Emily Dickinson, 1991, prem. Praha 1992)
Ich habe den Menschen gesehen (Spatřil jsem pravou podobu člověka), 4 písně pro sólový baryton a zvonkohru na texty Ch. Morgensterna (1993, prem. Praha 1994)
Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám..., komorní kantáta na slova proroka Izajáše pro sólový alt, baryton, anglický roh, klavír a bicí (1995)

 

Sborové 

Pro tebe, má lásko, madrigal na slova Jacques Préverta pro smíšený sbor (český překlad, 1988, prem. Praha 1991)
Kameny, cyklus tří ženských sborů (francouzský text Isidore Dalla Nora, 1992, premiéra Bourg-en-Bresse 1993)
Z hlubin volám pro dva recitátory (ženský a mužský hlas), smíšený sbor a varhany (text Huub Osterhuis, německá a česká verze, 1994, prem. Hofkirche, Drážďany 2004)
Maria durch den Dornwald ging, úprava německé vánoční písně pro smíšený sbor a capella (originální německý text, 1994, rev. 2015)
Jezu Kriste, ščedrý knieže, fantasie pro smíšený sbor na duchovní píseň Jana Husa (2015, staročeský text)
Bolí mě hlavěnka, úprava moravské lidové písně pro čtyřhlasý smíšený sbor (2015)

 

Symfonické

Concertino pro klavír a orchestr (1989, premiéra Praha 1990)
Vnitřní hlas - hudební obraz pro violu a symfonický orchestr (1994-5, premiéra Filharmonie Hradec Králové, 1996)
Symfonie pro velký orchestr (2006-2008, prem. Pražské premiéry, 14. 3. 2009)
Hymnus II. (verze pro smyčcový orchestr, tympány a bicí, 2014)

 

Scénická hudba:

Strážce prahu, hudba k duchovnímu dramatu Rudolfa Steinera (2001, prem. Bonn 2001)
Probuzení duší, hudba k duchovnímu dramatu Rudolfa Steinera (2002-03, prem. Výmar 2003)
Pohádka o zeleném hadu a bílé lilii, hudba k pohádce J. W. Goetha (2004-05, prem. Bonn 2006)
 

Literatura

Štilec, Jiří: Novinky soudobé hudby III. Jitka Koželuhová: Symfonie pro velký orchestr (Hudební rozhledy roč. 62, 2009, č. 12, s. 40).

Další informace

Diskografie

K7: Hle, stojím u dveří (Kairos 1993)
Stories in Silence: Chanson, Tao (Best I.A. 1995)

Inzerce