Skladatelé

Bernátek Jan

11.2.1950—

Životopisná data

Jan Bernátek studoval hru na klavír na Státní konzervatoři Ostrava (1968-74) a na JAMU v Brně (1974-79). V roce 1988 absolvoval obor skladby na Státní konzervatoři Praha u Ilji Hurníka. V letech 1980-89 pracoval jako korepetitor v několika institucích: Pražský mužský sbor FOK, Pěvecké a taneční oddělení pražské konzervatoře, Operní studio při Národním divadle v Praze. Od roku 1989 je činný jako učitel klavíru v Hudební škole hlavního města Prahy a od roku 1994 také jako středoškolský pedagog na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. V jeho skladatelské tvorbě převládají díla komorní a vokální, ve kterých s oblibou zhudebňuje zejména básně Františka Hrubína. Od začátku 90. let zaujímá v jeho díle významné místo duchovní tvorba. Jako klavírista se často podílí na uvádění svých skladeb. Při interpretaci vokálních děl spolupracuje se svou manželkou sopranistkou Hanou Bernátkovoua v oblasti duchovní hudby se smíšeným chrámovým sborem v Rožnově pod Radhoštěm.

Dílo

Výběr ze skladeb:

Koncert pro klavír a orchestr, 1979.
Jaro a léto: písňový cyklus pro vyšší hlas na text Františka Hrubína, 1980.
Concertino pro klavír a smyčce, 1982.
Smyčcový kvartet, 1983.
Hodina zamilovaných: pro vyšší hlas a klavír na text Františka Hrubína, 1983.
Valašské písně pro vyšší hlas, housle a klavír, 1984.
Popěvky: cyklus mužských sborů á capella na texty Františka Ladislava Čelakovského, 1985.
Sonáta pro housle a klavír, 1985.
Variace na Schubertovo téma pro klavír, 1986.
Pohádky pro vyšší hlas a klavír na texty Františka Hrubína, 1986.
Fantazie-koncert pro klavír a orchestr, 1987.
Malý princ: jednoaktová opera podle Antoina de Saint-Exupéryho, 1989.
Písně Šalamounovy: oratorium pro sóla, recitátora, sbor, orchestr a varhany na Šalamounovy Písně písní, 1991.
Křížová cesta: kantáta pro soprán, bas, recitátora, sbor a varhany na text Františka Lazeckého, 1992.
Dialogy pro klavír, 1992.
Missa brevis: pro sóla, sbor a varhany, 1993.
Adventní kantáta: pro soprán, tenor, sbor, a varhany, 1993.
Vánoční kantáta: pro sóla, sbor a orchestr na anonymní texty, 1994.
Biblické příběhy pro varhany, 1995.
Toccata, Ostinato a Fuga pro varhany, 1995.
Sonatina pro trubku a klavír, 1995.
Svatý Vojtěch: kantáta pro recitátora, soprán, baryton, sólo, sbor, komorní soubor, a varhany na text Stanislava Kalibána, 1996.
Valašské vánoce pro sóla, orchestr a varhany na lidovou poezii, 1996.
Výstup na horu Karmel: kantáta pro recitátorku, soprán, baryton, ženský sbor a varhany, 1997.
Akatistos: hymnus pro smíšený sbor a capella, 1998.
Písničky pro děti na texty Františka Hrubína pro zpěv, flétnu a klavír, 1998.
Tři písně pro soprán a varhany na básně svaté Terezie z Lisieux, 1999.
Chori quattuor verba psalmorum pro sbor a capella, 1999.
Preludium, Ostinato, Introdukce a Fuga pro varhany, 2000.
Zpěvy pro čas vánoční: pro sbor, sóla, orchestr a varhany na anonymní texty ze 17. a 18. století, 2000.
Tři pastorální skladby pro flétnu a klavír, 2001.
Ejhle, Hospodin přijde: vánoční písně pro sóla, dívčí sbor, flétnu, dva klarinety a varhany, 2001.
Sonatina pro hoboj nebo flétnu a klavír, 2001.
Dva tance pro šestiruční klavír, 2001.
Chorální fantazie pro trubku a klavír, 2002.
Tři skladby pro klavír - Vánoční zvonky, Sen, Velikonoční zvony, 2003.
Nový Jeruzalém. Oratorium pro smíšený sbor, baryton a soprán sólo, varhany, bicí nástroje a recitátora, 2005, vyd. ČRo Praha 2007 (part.)
Zjevení Janovo pro varhany a recitátora na text Jana evangelisty (2009)
 

Diskografie
Křížová cesta (vyd. Rosa 2003).

Literatura

- online slovník: Český hudební slovník osob a institucí, vyd. Centrum hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FFMU - viz: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz

Inzerce