Skladatelé

Životopisná data

1980 - 84 - soukromé studium hudby u svých rodičů (otec skladatel Zdeněk Zouhar - skladba a hudební teorie, matka - dějiny hudby aj.)
1984 - 89 - studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Miloslava Ištvana (1989, MgA., cum laude)
1988 - účast na letních mistrovských kursech u Franca Donatoniho na Accademia Ghigiana v Sieně (Itálie)
1989 - 90 - učitel hudební teorie na Státní konzervatoři v Brně
1990 - účast na Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (J. Cage, I. Xenakis)
1990 - 93 - umělecký aspirant v oboru skladba na JAMU v Brně u prof. A. S. Piňose
1990 - 1998 - dramaturgická spolupráce s festivalem Forfest Kroměříž
1990 - 1996 - studium muzikologie na Masarykově univerzitě (1996, Mgr., cum laude)
1991 - stipendium města Grazu (Rakousko)
1991 - 92 studium skladby a elektronické hudby na Vysoké hudební škole ve Štýrském Hradci u Younghi Pagh-Paan, Hermanna Markuse Preßla a na Institutu pro elektronickou hudbu u Helmutha Denckera
1992 - dosud - vyučuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1992 - 2004 - působil na Institutu pro elektronickou hudbu, Universität für Musik und darstellende Kunst Grazi, Rakousko
1993 - hostující skladatel na Institutu pro elektronickou hudbu ve Štýrském Hradci (Projekt "Bewegungen"); ukončení umělecké aspirantury na JAMU v Brně (skladba Blízká setkání zběsilostí srdce)
1994 - hostující umělec WERKSTADT GRAZ
od 1995 člen, od roku 2003 místopředseda správní rady Nadace Bohuslava Martinů (podílí se na přípravách kritického vydání děl B. Martinů)
1996 - 2001 - doktorské studium na JAMU (2001, Ph.D.)
1999 - 2001 - dramaturgická spolupráce s festivalem Expozice nové hudby Brno
od 2000 - porotce soutěže mladých skladatelů GENERACE
2000 - festival Baroko 2000 - objednávka opery Coronide
2001 - Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA - objednávka skladby Petite sirene
2001 - pro Ars Incognita a Pražské jaro - objednávka skladby And Coronis left her look
2001 - založil a doposud vede program Slyšet jinak, zaměřený na komponování dětí v hudební výchově
2003 - festival Baroko a Ensemble Damian - objednávka opery Torso
2003 - festival Expozice nové hudby Brno a Malle Symen Quartet - objednávka skladby Kruhy hladin
2003 - 2006 - proděkan pro vědu, výzkum a zahraničí na Pedagogické fakultě UP v Olomouci
2004 - rekonstrukce Poeme électronique Edgara Varese na IEM Graz
2004 - Poeme électronique binaural - rekonstrukce elektroakustické skladby edgara Vareseho pro virtuální 3D animaci, ve spolupráci s Hochschule für Musik Karlsruhe a Universität für Musik u. darstellende Kunst Graz
2004 - festivaly Concentus Moraviea a České sny a Duo Ardašev - objednávka skladby Drásnění
2004 - Národní divadlo v Praze, Bušení do železné opony IX., inscenace oper Coronide, Torso
2005 - IEM, Univesität für Musik u. darstellende Kunst Graz - objednávka Multiple Gesture
2005 - habilitace na Ostravské univerzitě v oboru hudební teorie a pedagogika
2005 - pro Národní divadlo v Brně - objednávka opery Noci Dnem
2005 - pro Ars Incognita a festival Pražské premiéry - objednávka skladby Le Ro
2005 - Slyšet jinak - festival Expozice nové hudby Brno, workshop komponování žáků ve školách (Biskupské gymnázium Brno, Waldorfská škola Brno, Základní škola Hamry Brno, HF JAMU, PdF UP)
2006 - objednávka skladby Ritorni pro festival Mladé pódium Pardubice
2006 - Festival Slyšet jinak - hudební animační programy - komponování ve třídách (Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova, Základní škola Olomouc, Droždín, Slovanské gymnázium Olomouc, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Střední pedagogická škola Přerov, HF JAMU, PdF UP)
2006 - ČRo 3 Vltava - objednávka scénické hudby k inscenaci Tartuffe
2007 - objednávka skladby M, TRASA M pro soubor MoEns

Ocenění

1981 - cena v soutěži skladatelských talentů Čs. rozhlasu
1987 - druhá cena v soutěži mladých skladatelů, pořádané AMU, JAMU VŠMU - dechový kvintet (Čas dobrých naději)
1988 - cena Českého hudebního fondu - (Čas dobrých naději); - cena Českého hudebního fondu - (Agastia)
1989 - cena Českého hudebního fondu - (Brána slunce); - druhá cena v soutěži mladých skladatelů pořádaná AMU, JAMU, VŠMU - (Agastia)
1992 - druhá cena ve skladatelské soutěži GENERACE '92 - Zdá se mi zato pokaždé
1993 - nadace OSA za orchestrální skladbu (Blízká setkání zběsilostí srdce)
1994 - nadace ČHF za orchestrální skladbu (Blízká setkání zběsilostí srdce); - druhá cena v soutěži GENERACE '93 - (Šest klavírů)
1995 - druhá cena ve skladatelské soutěži GENERACE '94 (Jako voda je)
1995 - soutěž elektroakustické hudby MUSICA NOVA '95, čestné uznání: (Wide Crossing)
1996 - druhá cena v soutěži GENERACE ´95 (Duny)
1997 - Společnost skladtelů
1997 - Musica Iuventis
2005 - Opera Torso byla nominována na inscenaci roku
2005 - inscenace opery Noci Dnem byla nominována na událost roku
2005 - cena rektorky Univerzity Palackého v Olomouci za knihu Postmoderní hudba?
2006 - medaile J.A. Komenského

 

 

Dílo

Seznam skladeb (výběr)

Brněnské veduty, smyčcový kvartet (1986) 8' r CRo
Rockata, pro housle a klavír ( 1986) 4'30"
Čas dobrých nadějí, dechový kvintet (1986) 7'45"
Rytmy pro dva, pro dva hráče na bicí nástroje (1984/88) 4'10" r CRo
Agastja pro velký symfonický orchestr (1987-88) 11' r CRo
Brána slunce, pro koncertantní bicí nástroje a symfonický orchestr (1988-89) 16' r CRo, CD PEHY, CD FORZA, CD FT Records, CD Simply Cinema videozáznam ČsT Brno, ČT
In memoriam M. Ištvan, pro dva klavíry a smyčce (1990) 10'
Airekreeysol pro smíšený sbor (1991) 10'
Je všechno. Proznívání pro dva kytaristy, dvě kytary a znějící prostor (1992) 12' n HIS, r ČRo, CD Wolf Production, videozáznam ČsT Ostrava
Zdá se mi zato pokaždé. Stínování pro violoncello, klarinet a klavír (1992) 10' n HIS, r ČRo, ORF, CD
Šest klavírů, pro jednoho klavíristu a mgf. pás (1993) 6'30'' r ČRo
Blízká setkání zběsilostí srdce, pro stereo-orchestr (1993), pro komorní orchestr (2004) 21'30" n HIS, CD IEM Graz
Bewegungen, hudební objekt pro MAX Music-Work-Station (1993) 8'
Jako voda je, pro klarinet, fagot a klavír (1994) 10'30" r CRo
Wide Crossing, pro klavír a mgf pás (čtyřkanál) (1994) 15'
Wide Crossing, elektroakustická skladba (stereo) (1994) 11'54" CD Werkstadt Graz
Duny, pro dvě marimby (1995) 10' r CRo, r ČT, CD Wolf Records, CD TIGRE
Co všechno se může tangu také stát, pro fagotové kvarteto (1997); verze pro saxofonové kvarteto (2002) 8' r CRo, CD Bárny v.o.s. 1999
Il pendolo /Kyvadlo/, kantáta pro komorní soubor /S,A,T,B, 3Vl, Vlc, pozitiv/ (1998) 40' r CRo, r ČT
Coronide, komorní opera na text pátera Arcada a P.O.Nasó /S,A,T,B, 3Vl, Vlc, Organo/ (2000) 70'
Petite Sirène, pro čtyři hráče na bicí nástroje (2001) 10'15''
Kruhy hladin, pro kvartet zobcových fléten (2003) 8'11''
Le Ro, pro flétnu, klarinet violu, violoncello a bicí (2004) 8'
Noci Dnem, klasicistně minimalistická opera (2004)
Ritorni pro dvoje housle, violu, violoncello, kontrabas a cembalo (2006) 12'
Ariosi - tre sceni per canto e pianoforte (2006) 12' r CRo
Hark pro hlas a bicí nástroje (2004, 2007) 11'
M, TRASA M pro amplifikovaný komorní soubor a pás (2007) 11' r ČRo
LET pro vibrafon a marimbu (2009) 10' CD "OK PERCUSSION DUO", Brno 2012
Pinnas columbae pro kontratenor, cimbál a komorní orchestr (2010) 10' CD NUBERG 2010, vyd. A2 (jako příloha čas.) 

Operní inscenace

2001 - Coronide - režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová, nast. Ensemble Damian - turné Forfest Kroměříž, Mezinárodní hudební festival Brno, Maraton soudobé hudby Praha ad.
2003 - Coronide - režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová, nast. Ensemble Damian; Vernisaža Riga, Festivitas Artium, Tumulus Tallin
2003 - Torso - režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová, Ensemble Damian, Konvikt Olomouc
2004 - Coronide - režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová
2003 - Torso - režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová, Ensemble Damian, Konvikt Olomouc
2004 - Coronide - režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová, Ensemble Damian - Opera Schrattenbach, Teatro Asioli, Corregio; Alteglofsheim
2004 - Coronide a Torso režie Tomáš Hanzlík, kostýmy Vendula Johnová, Ensemble Damian Národní divadlo v Praze, Bušení do železné opony IX.,
2005 - Noci Dnem - režie a design Rocc, dirigent Gabriela Tardonová, Národní divadlo v Brně, Reduta

Baletní inscenace

1992 - Ist alles/Je všechno Duo de Guitarras (Catala-Moreno), festival Forfest Kroměříž, ČT Ostrava
1996 - baletní inscenace: "Jako voda je", choreografie: Vlaďka Kartouzová, Taneční konzervatoř v Brně, Národní divadlo
1996-97 - Wide Crossing, Pascal Chanterier, choreografie, Opernhaus Graz, Rakousko
1996-97 - Wide Crossing, Astrid Bayer, Sylvia Scheidl, diettheater Künstlerhaus Wien
1997 - Studio Marta, JAMU Brno, Geneze, "Jako voda je", choreografie: Zoja Mikotová
2002 - Duny, Taneční konzervatoř v Brně, choreografie: Vlaďka Kartouzová Janáčkovo divadlo v Brně

Zvukové instalace

1994 -WERKSTADT GRAZ,
1994 - Sternchen, WERKSTADT GRAZ,
1995 - Květná zahrada - zvuková instalace pro Forfest 1995
2000 - sound & files, Künstlerhaus Wien,

Scénická hudba pro divadelní inscenace

1987 - I. Orköny: Století ryb (Studio Horizont, Brno ; rež. P. Veselý)
1990 - M. Fischerová: Báj (JAMU, Studio Marta ; rež. R. Balaš)
1992 - A. Camus: Nedorozumění (Městské divadlo v Hradci Králové ; rež. P. Veselý)
2006 - Tartuffe - scénická hudba, inscenace ČRo Vltava, režie: Hana Burešová, dramaturg: Hynek Pekárek

 

Literatura

Český hudební slovník osob a institucí, vyd. Ústav hudební lexikografie, Hudební ústav Masarykovy univerzity v Brně (on-line)

Šuráňová, Eva: Minimalizmus v skladatelskej tvorbe Víta Zouhara, bakalářská práce (Katedra muzikologie FF UPOL, 2007)

Inzerce