Skladatelé

Zemek (Novák) Pavel

14.10.1957—

Životopisná data

Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) studoval hru na hoboj a skladbu na Brněnské konzervatoři (u Bohuslava Řehoře, 1971 - 1977). Poté pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění (1977 - 81, 1982 - 88, u Miloslava Ištvana). Své hudební vzdělání si doplnil stipendijním pobytem v Londýně (studium skladby u George Benjamina, 1992-3) a v Paříži (1997-98, u G. Griseye). Byl zaměstnán jako první hobojista v orchestru Janáčkova divadla v Brně. Nyní je profesorem skladby na Brněnské konzervatoři a JAMU.

Napsal již přes sto komorních a orchestrálních skladeb pro různá obsazení, přičemž pro jeho novější tvorbu jsou nejcharakterističtější kompozice, které jsou výsledkem jeho velmi osobité, monofonní metody skládání. Po roce 1995 napsal celou řadu sólistických skladeb pro různé nástroje, v nichž prověřuje nosnost své skladebné metody unisona, tj. jednohlasé nástrojové hry, i na delších časových plochách. Jeho pevné duchovní zázemí (katolická víra) je mu trvalým inspiračním podnětem, i když většinu svých skladeb se snaží alespoň rámcově koncipovat jako standardní koncertní kusy. Nicméně některá díla od počátku vzniku překračují úzký koncertní rámec a jsou určena pro akustické prostory chrámu (např. Chrámové sólo pro klarinet). Za 2. symfonii "Pašijová" obdržel P. Zemek Jubilejní cenu L. Janáčka (1997). Mnohé z jeho skladeb byly provedeny významnými interprety v zahraničí, v posledních 10 letech zejména v Anglii se těší jeho tvorba velké pozornosti (např. soubor The Schubert Ensemble a klavírista William Howard provedli 15. listopadu 2007 u příležitosti oslav skladatelových padesátin Mariánské variace pro klavírní kvarteto). V srpnu 2009 uskutečnil kompletní provedení souboru 24 preludií a fug klavírista William Howard na festivalu v Dartingtonu (16. 8. 2009) a krátce nato realizoval také jejich nahrávku (Champs Hill Studio, Sussex, U.K.).

Jeho nová díla se pravidelně premiérují na významných pražských festivalech. V rámci koncertů pražských premiér na festivalu Rozhlasový podzim 2010 zazněl jeho Koncert pro violoncello a komorní orchestr, zvaný Konsonance, na festivalu Contempuls 2011 se uskutečnila premiéra komorní skladby Trio č. 2 - Unisono I - XXI "Sedm Kristových slov na kříži", na tomtéž festivalu v roce 2014 (Contempuls 7) byl poprvé proveden jeho Koncert-Unisono pro hoboj, zvony, kontrabasy a orchestr.

Ocenění

Ve skladatelské soutěži Terezin Chamber Music Foundation mu byla udělena cena zahrnující též autorské stipendium pro napsání smyčcového kvartetu pro soubor Hawthorne Quartet (premiéra skladby se konala 2. června v rámci festivalu Pražské jaro 2009). 

 

 

Dílo

A/ Sólové skladby

Hoboj

Sonáta pro hoboj sólo (1997)  6‘
Kairos a Chronos /jednověté/ (2001) 2‘

Anglický roh

Druhý žalozpěv /jednověté/  (2001) 3‘

Klarinet

Chrámové sólo pro sólový klarinet (2002) 7‘
Sedm slov Kristových na kříži pro sólový klarinet (2002) (Introitus - Sedm slov - Résurrection) 7´

Fagot

Přesýpací hodiny pro sólový fagot (jednovětá skladba) (22. 2. 2011) 11´

Lesní roh

Snížek, sníh... (2001) 2‘

Bicí nástroje

Adorace Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Litanie) pro 1 hráče na bicí (2000 - 2009) /36 vět/  cca 60‘

Harfa

Stabat Mater pro sólovou harfu (1987-8) 8'  - Prem.: 19. 1. 2009, soubor Prague Modern 

Cembalo

Sonáta  (dvě věty)    (1989, 2004)   4‘

Klavír

První sonáta podle C.Ph.E.Bacha (2003) 3'
Mariánské květiny (2003) CD Collegium "ppp" (noty: Archiv HIS) 3‘
Šedesát kroků (k narozeninám R. Scrutona) (2004) 5'
24 preludií a fug pro klavír (1990 - 2008), 1. & 2. část (podle Starého Zákona), 3. & 4. část (podle Nového Zákona); 1. kompletní provedení: Dartington Festival, U. K., 16. 8. 2009 (W. Howard); 9. 11. 2009, Preludium a fuga č. 13 prov. na: CONTEMPULS 2009, Praha (Daan Vandewalle, Belgie), nahr. na CD vyd. Champs Hill Records 2011 (int.: William Howard)
5. klavírní sonáta na fragment W.A.Mozarta pro klavír levou rukou /jednovětá skladba/ (7. 1. 2012) 11'
6. klavírní sonáta - 10 "bronzových" fragmentů pro pravou a levou ruku zvlášť (8. 12. 2013) 10'

Varhany

Z říše ryb („Ó, Kriste.....") - parabola pro varhany /4 věty - 1.-3. pro pedály/ (1993) 6'
Unisono s kvartami (Pocta rodině Bachů) pro sólové varhany /jednovětá skladba/ (18. 8. 2012) 4'

Housle

25 capriccií na Janáčkovo téma pro sólové housle (1995) 15‘
Unisoni Sacri IV pro sólové housle /jednovětá skladba/ (24. 2. 2012) 12‘
Zlatá nit pro sólové housle /jednovětá skladba/ (16. 12. 2012) 6'

Viola d'amore

Canto semplice pro violu d'amore solo /3 věty/ (1997) 7'

Violoncello

První sonáta pro sólové violoncello (na památku P. Metoděje Habáně) (1987) 12'
Druhá sonáta (na památku P. Jakuba Zemka) (1992-5),  CD Supraphon, a.s. 1999 10'
Třetí sonáta solo (Pizzicato Sonata "In Memoriam") (1998) 6' 
Řeka - Čtvrtá sonáta pro violoncello solo ("Parafráze na operu Curlew River B. Brittena") (2000) 5' / Prov. na festivalu Contempuls, R. de Saram, 22. 11. 2008/

B/ Dua

Vůz sena [Hommage à H. v. Bosch II] pro dva hráče na bicí (1984) 8'
Sonáta - Fantasie pro violoncello a klavír (1984-5) 9'
Den s Leničkou - Duo pro violoncello a kontrabas (1985) 5'
Vánoční intráda pana dr. Julínka pro trubku a varhany (1988) 4'
Chvála manželství (Variace na téma D. Matthewse) pro basklarinet a 1 hráče na bicí (1988-9) 12‘
Dekameron z Moravy, deset skladeb pro hoboj a klavír (1988-9) 12'
Pohled na onen svět světa [Hommage à H. v. Bosch III] (1988-90) 9'
Pět ročních dob pro fagot, klavír a recitátora [pět vět, texty ze Starého a Nového Zákona] (1989-90) 12'
Vzpomínky pro basklarinet a klavír (1992) 11'
Tři projevy úcty v rozhovoru sv. Pavla Poustevníka r. 342 pro flétnu a marimbu (1995) 5'
À Paul Klee. Sedm vět pro basklarinet a harfu (1996-7) 8'
Zvony. Sonáta ("Pizzicato") pro kontrabas (1998) 8'
Dobré pí Nešpůrkové variace velikonoční pro trubku a varhany (2000) 5'
Druhá vánoční fanfára pro trubku a varhany (2000)
Orfeus. Duo pro hoboj a anglický roh (1988) (v revizi) 8'
Fantasie - Unisono pro housle a klavír (2000) 7'
Bohuslavu Reynkovi. Sonáta pro violu a klavír (2003) /5 vět, podle básní B. Reynka/ 12'
Féerie pro tubu a klavír (2004) [čtyři miniatury - rozpracováno]
Ukolébavky 2009 pro housle a klavír /6 částí, pro 1.- 3. roč. ZUŠ/ (2009) 7'
Unisoni Sacri II pro kontrabas a zvony /4 věty/ (15. 8. 2011) 6'
Unisoni Sacri III pro klarinet a varhany /2 věty/ (1. 11. 2011) 7'
O obnově Krásy Bílé Věže, parafonie pro sopránový saxofon a klavír (2009-10)

C/ Tria

 

Zahrady potěšení [Hommage à H. v. Bosch] pro hoboj, vcl & piano (1984) 8'
Pane, hledáme píseň vyvolených pro housle,violoncello a klavír (1989-90) 9'
Smyčcové trio s mešními zvonky pro housle, violu, violoncello a mešní zvonky (1997), CD Gnosis Brno 1998 11'
Parafráze na 4. klavírní koncert (Inkantace) B. Martinů (dvě části] (2004) 10‘
Na památku Pavla Snížka. Trio pro trombón, cimbál a tympány (2 věty) (2000-1) 9'
O Kráse pozemské a Kráse ráje - II. "Fantazie paní Nebeské" pro flétnu, housle a klavír (2008-2009) 6'
O Kráse pozemské a Kráse Ráje - I. Trio pro flétnu, violu a harfu (6 vět attacca) (dokončeno 6. 12. 2010) 7'
O Kráse pozemské a Kráse Ráje - III. Fantasie na moravské národní písně pro hoboj, harfu a klavír (dvě části) (14. 2. 2011) 11'
Sedm Slov Kristových na kříži. Trio č. 2 - Unisono I - XXI, pro klarinet, violoncello a klavír (2011) 9' (Prem.: Contempuls 2011, 4. 11., La Fabrika, int.: členové Ensemble Recherche)

D/ Kvartety

Più pianissimo jazz pro dvoje housle, violu & cello [jednověté] (1989) 3´30''
Smyčcový kvartet č. 1 ‘Zahrada ticha' pro dvoje housle, violu & cello (1993) 10'
Smyčcový kvartet č. 2 ‘Pizziccato' pro dvoje housle, violu & cello (1995) 9' (Prem.: 17. 10. 2009, Večery novej hudby, Bratislava, int.: Fama Quartet /Praha/
Sedm slov vykupitelových na kříži - Smyčcový kvartet č. 3 pro dvoje violy, vcello & kontrabas (1998) 7'
Kvartet - Unisono č. 1 (Památce Jana Palacha) pro klarinet, housle, violu a violoncello (2000-1) 7'30''
Kvartet - Unisono č. 2 (Památce Jana Zajíce) pro klarinet, housle, violu a violoncello (2006-08), 3 části, 8'
Smyčcový kvartet č. 4 ‘Unisono' pro dvoje housle, violu a violoncello (1997-8) /dvě věty/ 4'
Ptačí rok pro dvoje housle, cello & klavír (1998) 10'
Mariánské variace [Painswick Cathedral] pro housle, violu, cello & klavír (1999-2000) 12', nahr. live BBC - Schubert Ensemble of London
Smyčcový kvartet č. 9 pro čtyři kontrabasy (2000-1) /7 vět/ 9'
Smyčcový kvartet č. 6 - Unisono "Zvony světla" pro dvoje housle, violu a violoncello, Památce Pavla Haase (2008-2009) /jednovětý/ 13' (Prem.: 1. 4. 2009, Boston, USA, int.: Hawthorne SQ (při: Boston SO)
Kvartet - Unisono č. 3 (Památce Edvarda Plocka) /jednovětý/ (11. 7. 2013) 7'

E/ Kvintety

Klavírní kvintet ‘Královský pohřební průvod pro Ionu' pro housle, violu, violoncelo, kontrabas a klavír (1994) [3 věty] 9', nahr. Fonseca Ensemble, Madrid, Šp. (květen 2009)
Nuages blanks / Nuages moutonnés. In memoriam Gérard Grisey (1999) pro basklarinet, violu, kontrabas, harfu a klavír (1999) 3‘
Valčíky - Pocta sv. Františku z Assisi pro cimbál, harfu, cembalo, bicí nástroje a violoncello [5 vět] (1991-2) 10'30''
Klavírní kvintet "Hommage to Bach Family" pro Schubert Ensemble Unisono (2007-2010)

F/ Komorní soubory o 6 a více hráčích

Koncert pro hoboj a 8 nástrojů /f,, cl, vn, vla, cello, cb, pi + cemb/ (1981) 11'
Sedm posledních slov vykupitelových na kříží - Komorní symfonie č. 10 pro 10 smyčcových nástrojů (1985-6) 10'30''
Pocta sv. Františkovi z Assisi - Komorní symfonie č. 2 pro klarinet a 10 smyčcových nástrojů [5 vět] (1988) 12'
Obábám sa súdu tvého. Variace na moravskou lid. píseň pro hoboj a smyčce [2 věty] (1991) 9 min.
Pocta P. Ježíšovi I. Koncert pro anglický roh a kom. soubor [5 vět] (1995) 20'
Modrá hudba pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, kontrabas, klavír + cembalo [4 věty] (1998] 5'
Proroctví Izajášovo, pro sedm nástrojů (fl, arp, vl, cl, pf, vlc, vla) (2005) cca 50´

G/ Orchestrální skladby

- Symfonie č. 1 pro velký orchestr (7 vět) (1987] 20'
- Symfonie č. 2 {Pašije podle sv. Jana} pro 9 sólistů, smíšený sbor a velký orchestr (1990-7) 80'
- Symfonie č. 3 {Medjugorie} pro klavír a 10 smyčcových nástrojů [33 vět att.] (1995-2002] 21'
- Symfonie č. 4 {"Unisono" pro orchestr} [5 vět] (2002) 13'
- Symfonie č. 5 {"Prameny milosrdenství a světla ve Svatojakubském chrámu v Brně"} (2004) 15'
- Unisono C dur pro orchestr [jednověté] (1998) ca 5'
- Serenáda pro anglický roh a orchestr [6 vět] (2003-4]
- Koncert (Konsonance) pro violoncello a komorní orchestr (2006 - 2008) /Fl/Ob/Cl/Bcl - Cor/Tr/Tb - Arp/1.Vn(3)/2.Vn(2)/Vla(2)/vcl(2)/Cb(1), 7 částí (attacca), 12' Prem.: Konzervatoř Brno, Jiří Bárta, dir. S. Kummer a Jan Rybář, Orch. Brněnské konzervatoře, 1. 12. 2008
- Koncert-Unisono pro hoboj, zvony, kontrabasy a orchestr (2013-14), 5 částí + Coda (attacca), Svět. prem.: 28.11.2014, Contempuls 7 - pražský festival soudobé hudby, La Fabrika, Praha 7, int.: V. Veverka - hoboj, PKF - Prague Philhamonia, dir. Marko Ivanovič

H/ Vokální skladby

a)Sólový hlas

Je t'aime (na slova Sv. Bernadette Soubirouse) pro sólový baryton (1997) 3'
Ave Maria pro baryton sólo (1998) 1'
Stabat Mater pro sólový baryton (1999)

b)Vokální duet až kvintet

O Haupt voll Blut und Wunden (text podle chorálu z Pašijí J.S.Bacha) (1996) 4'
Requiem [7 vět] (1997 - 2000) 8'
....neutečeš. Divertimento (Hledání septimy) pro 2 soprány /dvě věty/ (28. 10. 2011) 3'
2. divertimento (Chvála tercie) pro 2 soprány /jednověté/ (5. 6. 2013) 3'

c)Sbory

Requiem /verze por smíšený sbor/
O Haupt voll Blut und Wunden /verze pro smíšený sbor/
Dvojsborová říkadla pro dětský sbor (2008-2009) /6 částí/ 6'
Dvojsborová mše ke cti sv. Josefa - vysoká verze S/A/T/B - S/A/T/B; - verze s běžným rozsahem hlasů S/A/T/B - S/A/T/B + dvě malé trubky (Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Agnus) (19. 3. 2012) 15'
Zavěšeno nad oblaky nad nocí (Pocta Panně Marii V) podle mariánských moravských lidových písní pro dětský sbor - sóla ze sboru; obs.: S1, S2 / A1, A2 /5 částí/ (7. 4. 2013) 11'

I/ Vokální skladby s doprovodem

a)Sólový hlas s dopr. 1 - 3 nástrojů

Osamění pro mezzosoprán, klavír a cembalo [3 věty] (1984-5) 12' 
Víno. Písně pro bas a basklarinet (1986) 7' 
Zahrada lásky pro soprán a 2 hráče na bicí nástroje [6 vět] (1987-8) 9'
De triste cuer (Hommage à G. Machaut) pro soprán, klarinet, violu a klavír (2002) 3' 
Láska. Unisono pro tenor, klarinet, violonccello a klavír [7 vět] (2004) 8'

b)Sólový hlas s 5 a více nástroji 

Tři mariánské modlitby pro soprán, 2 klarinety, violu, kontrabas a cimbál (1991) 5´
Obábám se súdu Tvého, úpr. moravské lid. písně pro S, 2 cl., vla., db. a cimbál [jednověté] (1991) 5'
Tři mariánské modlitby pro soprán, 2 klarinety, violu, violoncello a kontrabas (1993-4) 7'30''
Tichý hymnus, pro soprán a kom. orchestr [7 vět] (1997) 11'

c) Sbor s instr. doprovodem

Dartington Gardens pro smíšený sbor & žesťový soubor (6 trubek, lesní roh, 2 trombóny) (2004) 5'
Unisoni Sacri N. 1 - Kýrie eleison (Památce sourozenců Martinkových) pro 3 tenory, baryton a bas sólo, dětský nebo ženský sbor a varhany (2007-2008), 3 části, 10' Prem.: 6. 3. 2008 (1. část Kýrie eleison), Expozice nové hudby, Brno
Jižanský králík - gastronomická zpěvo-hra podle kuchařského receptu /18 částí/ na text autora a J. Löwa pro sbor husovických žen, trubku, dvě tuby a bicí (13. 6. 2012) 20'

 

Literatura

- Pavel Novák-Zemek aneb O kráse společenství, naps. Jaroslav Šťastný, in: His Vvoice 2/2005, s. 10 

- Pavel Zemek Novák, konzervativní modernista z Moravy, naps. Jiří Beránek, in: His Voice 1/2012, s. 63

Inzerce