Skladatelé

Zámečník Evžen

5.2.1939—

Životopisná data

Skladatel, houslista a dirigent Evžen Zámečník pochází z rodiny lidového hudebníka, po maturitě studoval na brněnské konzervatoři (1956-61) housle u Josefa Holuba a Aloise Melezinka a od 3. ročníku skladbu u Zdeňka Blažka. Po ukončení povinné vojenské služby, kterou vykonával v Armádním uměleckém souboru v Praze (1961-63) byl angažován jako houslista ve zpěvoherním orchestru tehdejšího Státního divadla (nyní Národní divadlo) v Brně (1963-64), odkud přešel do orchestru opery téhož divadla (1964-71) a poté do tehdejší Státní filharmonie Brno - nyní Filharmonie Brno (1971-81). Ve studiu skladby pokračoval na JAMU (1963-68) u Jana Kapra. Absolvoval trvale úspěšnou jednoaktovou buffo operou Fraška o kádi. Dále ještě studoval skladbu při stipendijním pobytu na Státní hudební vysoké škole v Mnichově u Güntera Bialase (1968-70) a na AMU absolvoval externí aspiranturu u Jiřího Dvořáčka (1974-79). V roce 1982 založil Evžen Zámečník soubor Brno Brass Band (10 žesťových nástrojů a bicí), jehož je uměleckým vedoucím a dirigentem. Pro něj vybírá a upravuje již existující skladby a komponuje nové. V letech 1994-2002 byl ředitelem brněnské konzervatoře a dirigentem jejího studentského dechového orchestru.

Zámečníkův kompoziční styl byl zprvu blízký neoklasicismu, později se obohacoval o soudobé skladebné techniky. Převažuje v něm vždy tendence k bezprostřednímu výrazu hudební řeči a zjevná radost z melodické invence a vůbec muzicírování. Jeho profese houslisty ho vedla k vytvoření velkého počtu skladeb pro sólové smyčcové nástroje, mezi nimiž je kupříkladu unikátní sbírka 12 etud pro sólové housle, napomáhající ke zvládnutí technických nároků soudobé hudby. Početné jsou též skladby pro soubory smyčcových nástrojů. Mezi zvlášť úspěšné skladby tohoto okruhu patří Musica giocosa pro smyčcový orchestr a Koncert pro housle a orchestr. Od počátku 70. let začala vznikat dlouhá řada skladeb pro dechový orchestr, převážně velkého obsazení. Některé jsou kombinovány se sólovými nástroji, jiné s vokální složkou. Řada jich je tematicky spjata s jeho rodným krajem.

Jedinečné jsou Zámečníkovy skladby pro Brno Brass Band, první soubor toho druhu v České republice. Vyznačují se optimistickým, mnohdy i humorným laděním. Humor má dále významné místo zejména v Zámečníkově operní tvorbě, počínaje Fraškou o kádi, která se dočkala již mnoha inscenací, byla uvedena v rámci Mezinárodního hudebního festivalu v Brně 1970, v rámci oslav 250. výročí české opery v Jaroměřicích nad Rokytnou 1980, byla nahrána na gramofonovou desku Panton (1983) a uvedena v Československé televizi. Dětská opera Ferda Mravenec dosáhla od své premiéry za dva roky 90 repríz a v roce 1979 získala cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Další dětská opera Brouk Pytlík byla napsána na objednávku Národního divadla v Praze a byla uvedena roku 1988 na scéně tehdejšího Smetanova divadla (nyní Státní opera). Řadu hudebně dramatických děl Evžena Zámečníka prozatím uzavírá muzikál Rychlé šípy podle knih Jaroslava Foglara, jehož premiéra se uskutečnila v rámci Pražského jara 2000. Zámečník věnoval některá svá díla památce velkých umělců: Elegie na smrt André Bretona pro 11 smyčcových nástrojů (1969), In memoriam Igor Stravinskij pro velký orchestr (1971), Meditace (Památce Jiřího Trávníčka) pro smyčcové kvarteto (1974), Musica per Pablo Casals pro violoncello sólo (1975), Duo pro housle a violoncello In memoriam Dmitrij Šostakovič (1975) i Dětská symfonie Hommage a Joseph Haydn (1996), evokující stejnojmennou skladbu Leopolda Mozarta, často připisovanou J. Haydnovi.

Řada Zámečníkových skladeb byla objednána jako povinné soutěžní skladby (např. Moto perpetuo pro housle a klavír pro 49. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražského jara v roce 1997). Smyčcový kvartet č. 2 a Suita pro dechové kvinteto byly oceněny ve skladatelské soutěži o cenu města Piešťan, ženský sbor Beskydy v celostátní soutěži sborové tvorby v Jihlavě. Ze skladeb pro dechový orchestr kupříkladu skladba U Harabiša zazněla v Lucembursku při kongresu CISM 1985 a téhož roku byla ve švýcarském Usteru provedena Moravská rapsódie, komponovaná na objednávku tamnějšího festivalu, skladba Allegro brillante zíkala roku 1998 1. cenu v soutěži AHUV, Pochod FIJO Cheb roku 2002 1. cenu v soutěži festivalu dechových orchestrů mladých FIJO, Kapelnická polka 1. cenu v soutěži Pravečkův Lanškroun 2006 atd.

Projevem uznání Zámečníkově nové symfonické tvorbě bylo provedení jeho symfonického obrazu Babí hura v dubnu 2005 na festivalu Pražské premiéry a provedení skladby Concerto giocoso v lednu 2006 Českou filharmonií jako první ze skladeb, objednaných k oslavám 110. výročí jejího vzniku.

 

Dílo

Orchestrální díla

Preludium k jubileu, pro symfonický orchestr, 1965, CHF
Elegie na smrt A. Bretona. Koncert pro 11 smyčcových nástrojů, 1966, koncertní premiéra Ostrava 28. 11. 1969, CHF
Hukvaldy. Symfonická věta pro velký orchestr, 1967 - 68, prem. Čs. rozhlas 25 11. 1969, CHF
In memoriam Igor Stravinskij, pro velký orchestr, 1971, PA
Musica concertante, pro smyčcový orchestr, 1973, premiéra Brno 16. 11. 1976, PA, r PA.
Musica giocosa, pro smyčcový orchestr, 1973,CHF, r PA
Preludio deciso, pro velký symfonický orchestr, 1978, CHF
Divertimento semplice, pro smyčcový orchestr, 1979, CHF
Promenádní předehra, pro malý orchestr, 1979, CHF.
Preludio filarmonico, pro velký orchestr, 1980, premiéra: Československý rozhlas 12. 1. 1982, koncertní premiéra 21. 10. 1982 , CHF
Musica lamentosa, pro velký orchestr, 1982, premiéra TNT Praha 17. 3. 1983, CHF, r PA
Serenata piccola, pro smyčcový orchestr, 1983.
Symfonický diptych, pro velký orchestr s barytonovým sólem na text Jana Skácela, 1989, premiéra TNT Praha 16. 3. 1989, CHF, r PA 1989
Hudba k Československé spartakiádě 1990, 1987.
\"Už troubějí...\", Humorné variace pro smyčcový orchestr, 1988
Koledy, 1. řada, pro smyčcový orchestr, 1991.
Bitva u Slavkova aneb Souboj signálů 1805, 1994, CD Český rozhlas, verze pro velký dechový orchestr, Alliance Publications.
Koledy, II. řada, pro smyčcový orchestr, 1995.
Hukvaldská serenáda, verze pro smyčcový orchestr, 1998.
Velká denní houslová hudba, pro 11 houslí, kontrabas a bicí, 1999, premiéra Brno 10. 3. 1999.
Babí hura, pro symfonický orchestr, 2003, premiéra Praha 13. 4. 2005.
Concerto giocoso, pro symfonický orchestr, 2005, premiéra 4. 1. 2006.

Koncertantní skladby

Rondo buffo, pro 2 housle a smyčcový orchestr, 1976.
Koncert pro housle a orchestr č. 1, 1976, premiéra TNT Praha 27. 3. 1977, PA, r PA
Kontaktonia I, pro housle, flétnu a smyčce, 1977, premiéra Brno 11. 5. 1977, r SU
Jazz-Study for Violin and Brass, 1983, r PA
Půlnoční serenáda / Mitternachts-Serenade, pro sólovou křídlovku nebo trubku a velký dechový orchestr, 1987, PA
Elegie pro Jana Palacha, pro housle a smyčcový orchestr, 1969, Indra Musikverlag
Concertino pro housle a dechový orchestr, 1998, premiéra Praha 25. 3. 1999, API
Concertino giocoso, pro klarinet a velký dechový orchestr, 1996
Xylophone Party. Na návštěvě u W. A. Mozarta, G. Bizeta, G. Rossiniho a V. Montiho pro xylofon sólo a velký dechový orchestr, 2004, Kliment Musikvelrag, Vídeň.
Groteska, pro fagot a velký dechový orchestr, 2004 (přepracování skladby z r. 1978).

Skladby pro žesťový soubor

Nátrubková studie pro žestě, 1983, r PA, CD Alliance Publications 2000.
Eco studie, pro žesťové a bicí nástroje, 1984, prem. Brno 4. 10. 1984.
Koleda pro žesťový soubor, 1983.
Náruživá sekretářka. Etuda pro psací stroj a žesťový soubor, 1985.
Menuetto per Günter Bialas, pro žesťový soubor, 1986, premiéra Mnichov 26. 10. 1986.
Loupežnické variace aneb Ballada o Václavu Babinském, údajně na Špilberku vězněném, pro 11 žesťových nástrojů a bicí, 1987, premiéra Praha 17. 1. 1989
Variace a fuga pro TGM, pro žesťové kvinteto, 1990, premiéra Brno 3. 10. 1993.
Vytrubování z věže. Suita na motivy Bohuslava Martinů a Jana Nováka pro 3 trubky, 2 lesní rohy a 3 trombóny, 1993.
Introduction and Rondo for Brass Band, 1994.
Bitva u Slavkova aneb Souboj signálů 1805, verze pro komorní žesťový soubor, 1994, premiéra Slavkov 26. 8. 1994. Graz - Ostrava Fanfare, pro 3 trubky, 3 trombóny a tympány, 1994.
Jarní fanfára, pro 3 trubky, 3 trombóny a tympány, 2001, Kliment Musiverlag, Vídeň.

Skladby pro 1-2 nástroje

Čtyři skici pro klavír, 1962, premiéra Hrušovany nad Jevišovkou 29. 11. 1971.
Suita pro sólové housle, 1963, CHF, Orlando-Musikverlag, Mnichov.
Tři kusy pro housle a klavír, 1965, premiéra Brno 16. 4. 1969, CD Triga 1999
Elegie na smrt André Bretona, pro violu a klavír, 1966.
Duo pro dvoje housle č. 1, 1964, přepracováno1966, Orlando-Musikverlag, Mnichov.
Elegia per Jan Palach, verze pro housle a klavír, 1969, Orlando-Musikverlag, Mnichov, CD Triga 1999
Duo pro dvoje housle č. 2, 1969, premiéra Brno 14. 4. 1969, Orlando-Musikverlag, Mnichov.
12 etud pro sólové housle, K technickým problémům soudobé hudby, 1970, Bärenreiter Verlag Kassel
Duo pro housle a violu, 1974.
Duo pro dvě violy, 1975, premiéra Brno 17. 11. 1976.
Duo pro dva kontrabasy, 1975, premiéra Brno 27. 4. 1976.
Musica per Pablo Casals. Variace na španělské téma pro violoncello sólo, 1975, premiéra TNT Praha 9. 3. 1978, CHF, r SU
Duo pro housle a violoncello (in memoriam Dmitrij Šostakovič), 1975, CHF
Tři invence ve starém slohu, pro housle a violu, 1979, premiéra Brno 20. 11. 1984.
Canto, pro housle a klavír, 1979, premiéra Praha 11. 2. 1981, CHF, CD Triga 1999
Etuda in D, pro violoncello sólo, 1979-80, CHF
Ein Wiegenlied vom Sommerhof-Sindelfingen, pro housle a flétnu, 1982.
Capriccio pro akordeon sólo, 1982, CHF
Tři kusy pro housle a klavír, 1965, premiéra 12. 1. 1984 Nové Město na Moravě.
Vzpomínka na Jaroslava Haška, pro fagot a klavír, 1983, premiéra Brno 28. 3. 1984, CHF, r PA
Duo pro housle a kontrabas, 1984, premiéra Jirkov 31. 10. 1984.
Introduzione e due toccate, pro kytaru, 1988, premiéra Brno 26. 4. 1989, CHF, API
Duo pro housle a klarinet, 1990, premiéra Brno 3. 2. 1991.
Scherzino per Clara, pro flétnu sólo, 1995.
Moto perpetuo per violino e pianoforte, 1996, premiéra Praha, květen 1997 (Soutěž PJ), Editions Bim
Trombonella I. Scherzo pro trombón a klavír, 1998.
Concertino pro tubu a klavír, 1999, premiéra Brno 1. 9. 2000, tisk BiM-Verlag (Švýcarsko).
Romanza a scherzino, pro housle a klavír, 2003, premiéra Brno 2. 12. 2003.
Scherzino piccolo, pro housle a klavír, 2004.
Ortel samoty. 1. sonáta pro sólovou violu (Památce Petra Bezruče), 2006, premiéra 9. 9. 2006 v Bezručově srubu v Beskydech.
Tři invence ve starém slohu, pro violoncello a kontrabas, nová verze, 2006.
Malá hudba k velkému jubileu, pro housle a kytaru (mamince k jejím 95. narozeninám), 2006.

Skladby pro 3 a víc nástrojů

Musica ironica per violino, viola e violoncello, 1966.
Čtyři studie, pro basklarinet, klavír a bicí nástroje, 1963, premiéra Mnichov 12. 5. 1969.
Smyčcový kvartet č. 1, 1964, CHF, Orlando-Musikverlag, Mnichov.
Musica ironica per violino, viola e violoncello, 1966.
Serenáda, pro flétnu, hoboj a klarinet, 1969, premiéra Brno 4. 2. 1970
Suita z opery Ferda Mravenec, pro fagot, trombón a klavír, 1971, premiéra 1971.
Suita pro dechové kvinteto, 1974, CHF, r PA
Meditace pro smyčcové kvarteto (památce Jiřího Trávníčka), 1974, SU, r SU.
Smyčcový kvartet č. 2, 1976, CHF, PA
Už troubějí. Humorné variace v původní verzi po smyčcové kvarteto, 1976.
Obrazy, pro housle violoncello a klavír, 1978, CHF
Divertimento semplice, verze pro 2 housle a violoncello.
Veselé děti. Koncertní skladba pro 4-hlasý žákovský houslový soubor, 1980.
Trio pro tři violy, 1982, CHF, premiéra Brno 17. 11. 1982.
Vánoční trio, pro troje housle, 1982, premiéra Brno 20. 11. 1983.
Vánoční interludia, pro 4 trubky a 3 pozouny, 1984.
Tromboniáda. Cyklu skladeb pro 2-4 pozouny, 1986, prem. Praha 9. 4. 1988, CHF
Smyčcový kvartet č. 3 \"Lašský\", 1987, premiéra TNT Praha19. 3. 1988, r PA
Kontaktonia II, pro flétnu, violu a violoncello, 1989
Malá večerní hudba, pro 10 klarinetů, 1989.
Kopřivnické zastaveníčko, pro housle, violu, lesní roh, kytaru a bicí (pro mládež), 1992
Trio pro flétnu, housle a klavír, 1993, premiéra Brno 28. 2. 1993.
Vánoční suita, pro dva klarinety a fagot, Rundel Musikverlag (SRN).
Divertimento semplice, pro flétnu, housle a violoncello, 1998, premiéra Brno 16. 11. 1999.
Malá suita pro čtyři fagoty, 2000.
Čtyři koledy, pro 4 zobcové flétny (s obligátním zpěvem), 2001.
Malá suita pro čtyři kontrabasy, 2002, premiéra Brno 9. 9. 2002.
Kvartet pro 4 violy, 2003, premiéra Praha 11. 11. 2003.
Kvartet pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 2003, premiéra Praha 12. 12. 2003.
Musica per Pablo Casals.Variace na španělské téma, verze pro 10 violoncell a 2 kontrabasy, 2004.
Czech Variations, pro dudy a smyčcové kvarteto, 2004, tisk Alliance Publications (USA).
Hukvaldská serenáda,verze pro flétnu, housle, violoncello a klavír, 2004, premiéra Praha 24. 3. 2006.
Čtyři grotesky, pro hoboj, klarinet a fagot, 2006

Vokální skladby

Čtyři dětské sbory na texty J. Čarka, 1964.
Selská modlitba. Tři smíšené sbory na texty české lidové poezie, 1968, premiéra Československý rozhlas - Vltava 2. 8. 1976.
Impromptus I, pro smíšený sbor a cappella, 1969.
Impromptus II, pro smíšený sbor a sólovou trubku, 1969, premiéra Brno 9. 12. 1970,.
Tam pod horami, pod vysokými. Kantáta pro baryton, recitátora, ženský sbor a symfonický orchestr na texty moravských básníků a lidové poezie, 1975.
Indiánské léto, pro soprán sólo, smíšený sbor a dva tom-tomy, text Ivo Odehnal, 1976, premiéra TNT Praha 24. 3. 1979, LP Supraphon, TNT.
Augenblicke - Variationen, pro ženský hlas a smyčcové kvarteto, text Renáta Pandulová, 1976.
Řeky. Tři mužské sbory na texty J. Kebzy, 1976, premiéra Olomouc 10. 12. 1977.
Utvořme krajinu zpěvu. Dětský dvojsbor, text Ivo Odehnal, 1978, LP Panton \"Svátky písní Olomouc\" 1985.
Festivalový pozdrav. Koncertní skladba pro dětský sbor a velký dechový orchestr, 1982, premiéra Cheb 1. 7. 1982.
Ein Wiegenlied vom Sommerhof-Sindelfingen, pro housle a flétnu, 1982.
Okolo Frýdku. Smíšený sbor na slova lidové písně, 1983.
Jak se máme chovati. Smíšený sbor, text Jaroslav Hašek, 1983.
Beskydy. Ženský sbor, text Petr Bezruč, 1984, premiéra Jihlava, listopad 1985.
Hrátky. Kantáta na texty středověké žákovské poezie pro soprán, tenor, smíšený sbor, flétnu, violu a žesťový soubor (1. Uvítání jara, 2. Večerní rozhovor, 3. Přípitek přátel z Mokré čtvrti), 1984, premiéra Brno 15. 1. 1985, CD Český rozhlas 1997 (Česká soudobá hudba - tvorba pro dechové nástroje).
Sine amore nihil. Dva sonety pro smíšený sbor, texty Jan Skácel, 1985.
České ohlasy, pro bas a žesťové nástroje nebo klavír, 1987, premiéra Brno 8. 2. 1989.
Lašské jaro. Kantáta o 4 částech pro baryton, smíšený sbor, sólovou violu a symfonický orchestr, slova Petr Bezruč a lidová poezie, 1989
Beskyde, Beskyde, pro smíšený sbor a cappella na text moravské lidové poezie, 1992.
Čtyři písně o lásce, pro soprán a klavír na slova českých básníků (1. Má mě ráda, nemá mě ráda, 2. Zhasni, 3. Ty jsi ta řeka, 4. Milý nade všecko), 1998, premiéra Brno 1. 12. 1998.
Komáří scherzo, pro zpěv a dvoje housle na text slezské lidové poezie, 2006.

Hudebně dramatická tvorba

Fraška o kádi. Jednoaktová opera buffa na starofrancouzský anonymní námět z 15. století, libreto autor, 1967, premiéra Brno 29. 1. 1968, DILIA, r PA
Ferda Mravenec. Celovečerní dětská opera, libreto podle Ondřeje Sekory Rudolf Žák, 1971, premiéra Brno 3. 6. 1977, DILIA.
Brouk Pytlík. Celovečerní dětská opera, libreto podle Ondřeje Sekory Rudolf Žák, 1982, premiéra Praha 8. 4. 1988, DILIA.
Rychlé šípy. Muzikál podle knih Jaroslava Foglara, libreto František Zacharník, 1992, premiéra Praha 21. 5. 2000.

Skladby pro velký dechový orchestr

Místecká polka, 1972.
Romance pro dva, pro 2 trubky a dechový orchestr, 1972, Musikverlag Kliment, Vídeň.
Havířská romance. Píseň, 1973.
Veselí trubači. Pochod, 1973, PA.
Ostrojácká polka, pro zpěv a dechový orchestr, text Rudolf Žáček, 1974.
Lipinská polka, 1973, PA
Pod Lipinou, za Lipinou, 1974. Polka pro zpěv a dechový orchestr, text Rudolf Žáček.
Šumařská polka, pro zpěv a dechový orchestr, text autor, 1974.
Zpod Lysé hory, 1974.
Hukvaldská serenáda, 1974, Musikverlag Kliment, Vídeň.
Překonej sám sebe. Kvapík, 1974, r Panton, pod názvem Victoria-Gallop HeBu (SRN), r SU
Kuchařské dostihy /Kochrennen. kvapík, Musikverlag Kliment, Vídeň.
Sojuz-Apollo, 1975, tisk pod názvem Treffpunkt im All Albert, nyní Rundel Musikverlag
Kuchařské dostihy. Kvapík, 1976.
No passaran, 1976, premiéra Štětí 25. 6. 1976, v roce 1983 přepracováno na Španělské metamorfózy.
Slavný návrat. Pochod, 1977, premiéra Frýdek-Místek 20. 10. 1977.
I kdybychom padli všici. Variace na starou dělnickou píseň, 1978.
Žabáci a dinosauři. Veselý hudební kus pro 4 trombóny, 2 tuby a velký dechový orchestr, 1978, Halter, Karlsruhe (SRN).
Moravské preludium, 1979, premiéra TNT Praha 23. 3. 1980.
Optimistický kvapík, 1979.
U Harabiša. Moravský tanec, 1980, Kliment-Musikverlag, Vídeň, r PA.
Poetická polka, 1980.
Ostravské variace, 1981.
Variace na téma Jindřicha Pravečka, pro velký dechový orchestr, 1981, CHF
Španělské metamorfózy, (přepracovaná skladba No passaran) 1983, CHF, Martin, Macon (Francie).
Dvě písničky kamarádky, 1983.
Kytička pro Václava Trojana, 1983, CHF
Moravská rapsodie, 1984, premiéra Uster (Švýcarsko) září 1985, CHF
Vánoční interludia / Weihnachtsinterludien, 1984, Kliment-Musikverlag, Vídeň.
Na českou notu / České noty. Koncertní polka, 1986, Rundel Musikverlag, CD \"Beskydské nokturno\" Clarton.
Scherzo, 1986, CHF
Konec prázdnin / Ferienende (původní název Studio Kamarád), 1988, Kliment/Musikverlag, Vídeň.
Trnka. Valašský tanec, 1988, tisk Schneider, Vídeň.
Lašské slunce. Hudební obraz, 1988, premiéra TNT Praha 29. 3. 1989, Rundel Musikverlag (SRN), CHF, CD Clarton 1995
Bohemia Polka, 1989, Rundel Musikverlag (SRN).
Variace a fuga pro TGM, verze pro dechový orchestr, 1990, EBP
Rondo ben ritmico, 1990.
Zoologická suita, pro velký dechový orchestr, 1990, Mollenaar (Nizozemí).
Synkopy vpřed. Koncertní kvapík, 1992, tisk pod názvem Synkopen Los! , Kliment Musikverlag, Vídeň.
Lašská polonéza, 1992, Rundel
Le derniére Valse / Poslední valčík, 1992, Mollenaanr (Nizozemí).
Ozvěny tance. Koncertní skladba pro malý dechový orchestr, 1993, EBP.
Kerkrade Panorama. Variace a fuga na holandskou lidovou píseň, 1993, premiéra Zlín 20. 11. 1993.
Rondo buffo aneb Deštivá komáří svatba, pro 2 sólové klarinety a velký dechový orchestr, 1994, premiéra Praha 10. 11. 1994.
Junácká suita, 1994
Chacharská muzika, 1994
Hudba pro Josefa Ladu. Suita pro velký dechový orchestr, 1995, premiéra Krnov 4. 11. 1995, tisk pod názvem Böhmische Dorfbilder Kliment, Vídeň.
Dětská symfonie, pro dechový orchestr, 1995, premiéra Krnov 4. 11. 1995.
Dance Fascination (původní název Zrození tance), 1996, CD Edit (Treasures of Czech Music 2).
Festivo ben ritmico, 1996, Musikverlag Rundel
Foglariana. Suita pro velký dechový orchestr, 1997, premiéra Krnov 22. 11. 1997, CD Alliance Publications (USA).
Les Chemins et Meditations (Cesty a meditace), 1998, premiéra Chatelaillon (Francie) 27. 6. 1999.
Allegro brillante (původně Veseloherní předehra), 1998, Rundel Musikverlag
Jubilejní pochod, 1998, EdB
Musica Morava, pro velký dechový orchestr (1. Preludium, 2. Frýdecké zvony, 3. Tanec), 2000, premiéra Praha 13. 11. 2001, Alliance Publications (USA).
Lied der Dolomiten / Píseň Dolomit (Hommage a Sepp Thaler), 2001, Halter, Karlsruhe (SRN).
Pochod FIJO Cheb, 2002.
Za málo peněz málo muziky. Přídavkové intermezzo, 2002, premiéra Praha 6. 3. 2003, HeBu, Kraichtal (SRN).
Tango, 2004, premiéra Praha 14. 2. 2005.
Groteska, pro fagot a dechový orchestr, 2004 (původní verze 1963), HeBu Kraichtal (SRN).
U Veličků / Beskiden Polka (Borisu Hajduškovi k 75tinám), 2004, premiéra 12. 6. 2004 Frýdlant n.O., Kliment, Vídeň.
Malá serenáda / Eine kleine Serenade, 2004, tisk Kliment, Vídeň.
Selský tanec / Ein Bauerntanz, 2004, tisk Kliment, Vídeň.
Tango, 2004, premiéra 17. 2. 2005 Praha, tisk HeBu, Kraichtal (SRN).
Discovery Prelude, 2005.
Ivančena. Hudební obraz, 2006, premiéra 28. 11. 2006 0strava.
Rychltská polka, 2006, premiéra 24. 11. 2006 Frýdek Místek.
U Zbuja. Tanec ze severní Moravy, 2006.
Kapelnická polka, pro zpěv a dechový orchestr, text Rudolf Žák, 2006.

Skladby pro malý dechový orchestr

Kuchařské dostihy, verze pro malý dechový orchestr, 1974.
Rondo ben ritmico, pro malý dechový orchestr, 1989, premiéra Velké Bílovice 7. 4. 1990.
V dálce se blýská. Valčík pro zpěv a malý dechový orchestr, text Vladimír Salčák, 1996.

Inzerce