Skladatelé

Bůžek Václav

29.12.1956—

Externí odkaz

Životopisná data

Vystudoval nejprve střední průmyslovou školu elektrotechnickou v oboru měřící a automatizační technika. Láska ke kytaře jej poté přivedla na pražskou konzervatoř, kterou absolvoval v roce 1983 ve třídě prof. Jiřího Jirmala. Poté vyučoval sedm let hru na kytaru a později také hudební teorii na dnes již zrušené Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Tam se setkal s prof. Stanislavem Jelínkem, jenž jej soukromě školil v oboru kompozice, což vyústilo v přijetí na JAMU do Brna, kterou absolvoval v roce 1995 ve třídě Aloise Piňose. V roce 1989 nastoupil jako vyučující hudební teorie a později i skladby na teplické konzervatoři, kde působí dodnes (vedoucí oddělení skladby, dirigování a hudební teorie, zástupce ředitele).

Kromě vlastní řídící a pedagogické práce aktivně komponuje, zpracovává nové pojetí výuky hudební teorie a ujal se úkolu vytvořit metodiku výuky skladby, kterou hodlá založit na výsledcích vlastních zkušeností v tomto oboru. Uváděním svých skladeb se aktivně zapojuje do hudebního života regionu, jeho skladby a skladby jeho žáků zaznívaly na koncertech Sasko-českého hudebního festivalu, z nichž některé natáčel Český rozhlas. Hudební spolupráce s duchcovským ekologicko-výtvarným sympoziem „Vznášení nad krajinou\" a jeho čelnou představitelkou, básnířkou a aktivistkou Mgr. Věrou Bartoškovou, vede k realizaci řady akcí. Skladatelská třída Mgr. Bůžka pořádá pravidelné koncerty premiérových skladeb, plodnější a zdatnější žáci mívají i vlastní autorské koncerty. Na AMU a JAMU byla již přijata celá řada jeho žáků. Asi nejúspěšnějším z nich je mladý skladatel Michal Nejtek, který se již prosadil i ve světě. V roce 2000 se Václav Bůžek a jeho skladatelská třída zapojili do programu Českého rozhlasu hodinovým živým koncertem v rámci projektu „Vltava Live\". Skladby tehdy zdařile interpretovali žáci školy a školní orchestr pod vedením Mgr. Jana Valty. Český rozhlas také odvysílal Bůžkovy elektroakustické hudebně-zvukové koláže.

Partitury skladeb Václava Bůžka s možností tisku a poslechu lze nalézt na webové adrese:

http://www.sibeliusmusic.com/cgi-bin/user_page.pl?url=vbuzek

Publikování na tomto serveru přineslo Václavu Bůžkovi řadu zahraničních premiér např. ve Venezuele (Trio pro flétnu, fagot a perkusionistu), Austrálii (Suite per Collegium flautini), Belgii (Per oboe), Holandsku (Sonáta pro čtyřruční klavír), Brazílii (symfonie Atlantis), USA a jinde.

Dílo

Orchestrální

Symfonie \"ATLANTIS\" - pro symfonický orchestr , prem.: Severočeská filharmonie Teplice, dir. Tomáš Koutník
Koncert pro flétnu a orchestr
Koncert pro klavír a orchestr o 4 instr. skupinách (3 věty)
Zakleté město, symfonická suita

Komorní

Czech Year pro instr.- vokální soubor
Hudba pro trubku a klavír
Per flauto dolce pro flétnu a klavír 
Per Oboe pro hoboj a klavír 
Sonatina pro fagot a klavír 
Sonatina pro flétnu a klavír 
Suita z Jižních Čech pro instr. soubor 
Suite per Collegium Flautini quintet (kvintet fléten)
Charaktery pro fagot solo 
The Laces Of The Winter pro instr. soubor 
The Marionette Suite Quartet 
Hudba noci pro solo instrument,
Hudba pro klavír a varhany
Let me be your Teddy bear..., for solo instrument,
Pastorale pro varhany 
Sonáta pro klavír na 4 ruce 

Vokálně instrumentální hudba

Harmonia angelica pro vokálně instr. soubor
REQUIEM pro smíšený sbor a orchestr
Tři skladby pro smíšený sbor na duchovní texty (s klávesami ad lib.)
Černí čápy a bílé labutě, kantáta na verše Věry Bartoškové (2003), I. Prolog. Vrstvení, II. Dlaně listů, III. Žaluji, IV. Hudba krajiny, V. Epilog - Jezeří
Severočeské nokturno, melodram na slova Věry Bartošíkové

Elektroakustické skladby

Levitace, elektroakustická koláž
Modlitba za krajinu
Osmý den stvoření

Inzerce