Skladatelé

Vostřák Zbyněk

10.6.1920—4.8.1985

Životopisná data

Český skladatel a dirigent. Po absolvování gymnázia studoval na pražské konzervatoři dirigování u P. Dědečka (1939-43). Kompozici studoval soukromě u Rudolfa Karla (1938-43), v letech 1943-45 působil v Orchestru Českého rozhlasu jako hráč na bicí nástroje. Po válce vyučoval korepetici na pražské konzervatoři (1945-48) a zároveň působil jako lektor hry partitur na Akademii múzických umění v Praze (1946-47). Poté se věnoval dirigování, mj. v opeře v Ústí nad Labem (1959-60), později v Národním divadle v Praze. V 60. letech spolupracoval jako dirigent se souborem Musica viva Pragensis, zaměřeným na interpretaci soudobé hudby. V období tzv. normalizace společenských poměrů (po roce 1969) byl vyřazen z veřejného hudebního života.

Dílo

Jevištní díla:

Petrklíče, balet o dvou jednáních podle Svatopluka Čecha, op. 10 (1944-5), DILIA
Rohovín čtverrohý, komická opera na libreto Josefa Bachtíka podle frašky Václava Klimenta Klicpery, op. 12 (1948), DILIA 
Filosofská historie, balet o třech obrazech na libreto Jana Reye podle Aloise Jiráska, op. 13 (1949), DILIA
Viktorka, taneční balada na libreto J.Reye podle B.Němcové, op. 15 (1950), DILIA
Králův mincmistr, opera na libreto J. Bachtíka podle J.K. Tyla
Sněhurka, balet o sedmi obrazech na libreto J. Reye podle pohádky bratří Grimmů, op. 20 (1955), DILIA
Pražské nokturno, opera o šesti obrazech na libreto Jana Weniga podle povídky Františka Kubky, op. 23 (1957-9), DILIA
Rozbitý džbán, jednoaktová komická opera na libreto Karla Jerneka podle veselohry Heinricha von Kleista, op. 25 (1960-61), DILIA, o SU
Veselí vodníci, balet o třech dějstvích, libreto Jan Rey (1979-90), DILIA

Vokální tvorba:

Do usínání, písňový cyklus pro soprán a klavír na slova Františka Halase, op. 26 (1961)   6' 
Dva japonské madrigaly pro ženský sbor na slova renáty Pandulové, op. 29 (1962)   10'

Komorní skladby:

Kontrasty pro smyčcové kvarteto, op. 27 (1961)
Krystalizace pro 12 dechových nástrojů (fl,ob, c.i., cl, fg, cfg, 2 cor, 2 trb, 2 trbn), op. 28 (1962)
Rekolekce pro sólové housle, op. 30 (1962)
Tři eseje pro klavír, op. 31 (1962), ČHF  7'
Afekty. Improvizace pro 7 nástrojů (fl,cl,fg,pf,vl,vla,vcl), op. 32, ČHF 
Elementy pro smyčcové kvarteto, op. 35 (1964), Editio Supraphon 1967
Kosmogonia pro smyčcové kvarteto, op. 38 (1965), Universal Edition 
Krásná zahradnice pro pět žesťových nástrojů, op. 48 (1972-3), ČHF
Mahasarasvatí (Fair play) pro cembalo a šest nástrojů (2 tr, cor, 2 trbn), op. 57 (1977-8), ČHF
Smyčcový kvartet č.4 "Poslední večeře", op. 59 (1979), o PA

Orchestrální skladby:

Zrození měsíce, pro komorní orchestr, op. 39 (1966), o PA, SU 12'
Metahudba pro velký orchestr, op. 43 (1968), SU, o SU
Tajemství elipsy pro velký orchestr, op. 44 (1970), ČHF, o SU 10'
Tajný rybolov pro čtyři nástrojové skupiny, op. 49 (1973) 15'
Pyramidy hledí do věčnosti, pro orchestr, op. 53 (1975) 17'
Katedrála pro velký orchestr, op. 61 (1979-80), ČHF 30'
Kapesní vesmír pro flétnu, cimbál a smyčcový orchestr (nebo pro flétnu, cimbál, lesní roh, smyčce a bicí nástr., op. 62 (1980-81), ČHF 23'
Krystaly pro anglický roh, smyčce a bicí nástroje, op. 65 (1983), ČHF
Vítězná perla. Koncert por klavír a orchestr, op. 66 (1984), ČHF 23'
Tajemství růže. Koncert pro varhany, žesťové kvinteto a bicí nástroje, op. 67 (1984-85), ČHF 24'

Vokálně orchestrální skladby:

Tři sonety ze Shakespeara pro bas a komorní orchestr, op. 33 (1963), o SU 11'
Kantáta na text F. Kafky pro smíšený sbor, dechové a bicí nástroje, op. 34 (1964) 25'
Sinfonia per orchestra e coro, op. 63 (1981-2) 

Elektroakustická hudba:

Oběť svíce pro tři nástrojové skupiny a tři kruhové modulátory, op. 52 (1974)
Váhy světla, tape music č. 1 (1967)
Dvě ohniska, tape music č. 2 (1969)
Azot. Konkrétní hudba (1969-70)
Jedno ve všem, tape-music č. 8 (1973)
Proměna II. Tape-music č. 9 (1974)

Literatura

Miroslav Pudlák: Zbyněk Vostřák. Idea a tvar v hudbě, vyd. H & H,  Jinočany 1998

Inzerce