Skladatelé

Vöröšová Jana

17.10.1980—

Životopisná data

Hudební vzdělání získala nejprve na Pražské konzervatoři (obor skladba u Bohuslava Řehoře). Poté pokračovala ve studiu skladby na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Václava Riedlbaucha. V roce 2006 absolvovala roční stáž na Koninklijk Conservatorium Brussel, kde se seznámila nejen s nejmodernějšími technologiemi elektronicky zpracovávaného zvuku, ale i nejrůznějšími analyzačními metodami. Zúčastnila se workshopů známých soudobých skladatelů a pravidelně navštěvovala hodiny předních belgických pedagogů. Absolvovala také tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Spolupracuje s umělci různých odvětví: tanec, film, hudebně-literární představení. Od dětství se věnuje sborovému zpěvu, nyní je členkou Pražského katedrálního sboru, který se soustřeďuje na provádění hudby baroka a renezance. Její skladby byly hrány na festivalech Orfeo (SR), Pražské premiéry (ČR), Festival Citta di Castello (IT), Festival Calliopé (FR). Na Pražských premiérách 2007 zazněl její komorní písňový cyklus Bouillon v podání Daniely Smutné a Kateřiny Englichové. Z podnětu knihy anglického satirika Jonathana Swifta "Gulliverovy cesty" vznikla orchestrální skladba stejného názvu, kterou premiéroval (5. 3. 2007) Komorní orchestr Berg. Nahrávka vyšla na CD "NuBerg 2007" ve spolupráci s Hudebním informačním střediskem jako příloha časopisu His Voice (1/2008). Ve skladatelské soutěži ze skladeb mladých českých autorů, které Orchestr Berg premiéroval v roce 2009 (NUBERG 09) vyhrála 1. cenu její orchestrální skladba "Havran a moře", jež zároveň získala i cenu posluchačů.

 

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Uspávanky /Lullabies/ pro smyčcové kvarteto a elektroniku (2010) (Obj. Miloslav Ištvan Quartet)
Havran a moře, pro akordeon, cembalo a smyčcový orchestr (2009)
Čejky, pro housle a klavír (2008)
Suitu si V.E.M., pro 3 housle (2008)
Qu´est ce que le temps, quand est le présent?, pro hoboj, violu, klavir (2008)
Tri čela včera pro 3 violoncella (2007)
Gulliverovy cesty pro komorni orchestr a recitátora (2006)
Iarna, koncert pro housle, symfonický orchestr a elektroniku (2005)
Bouillon, 5 písní pro soprán a harfu na francouzské texty H. Michauxe, J. Préverta (2004)
Ráno sebevraha, Dveře,hudba ke krátkým filmům Z.Polišenského (2004)
Jednooká ryba, komorní kantáta pro sbor a orchestr na vlastní text (2003)
Turum durum I, pro housle, violoncello a dva hráče na bicí nástroje (2003)
Turum durum II, pro housle, elektroniku, a dva hráče na bicí (2003)
Pet Wet, smyčcový kvartet (2002)
3 písně pro sbor a bicí nástroje na texty V. Zennera (2002)
Sutě a písky, pro symfonický orchestr (2000)
Koncert pro lesní roh, pro sola, sbor, klavír,bicí a lesní roh, na texty lidové slovesnosti (2000)
Mezi, pro smyčcový kvintet a soprán (2000)
Vánoční roztomilost pro sbor, housle, flétnu, lesní roh, kontrabas (1999)
Drobná dobrodružství a Finální masakr, rondo D-dur, rondo f-moll pro flétnu, housle, violu a violoncello (1999)
5 sekvencí pro soprán, housle, pozoun a varhany (1998)
Slunečné písně pro sbor na vlastní texty (1997)
Moucha v letu, smyčcový kvartet (1996) /oceněno čestným uznáním ve skladatelské soutěži Generace/

 

 

 

Inzerce