Skladatelé

Vorlová Sláva

15.3.1894—24.8.1973

Externí odkaz

Životopisná data

Sláva Vorlová, rozená Miroslava Johnová, vyrůstala v hudební rodině. Její matka, Emilie Johnová, byla talentovaná zpěvačka a klavíristka, její otec, Rudolf John, založil malý místní orchestr v Náchodě. Vorlová začala studovat zpěv u Rosy Papier na Hudební akademii ve Vídni. V roce 1915 se přestěhovala do Prahy, kde se soukromě vzdělávala u Václava Štěpána (hra na klavír) a Vítězslava Nováka (kompozice). V roce 1919 se vdala za podnikatele Rudolfa Vorla, a pro příštích 15 let se musela vzdát svého snu stát se skladatelkou, aby pomohla manželovi vybudovat úspěšný rodinný podnik. Vrátila se k hudbě v roce 1933, když složila své první dílo, Smyčcový kvartet "Beskydy". Následující rok se zúčastnila mistrovských kurzů Jaroslava Řídkého na pražské konzervatoři. Brzy následovala další díla: Tři písně, op. 2, která měla premiéru v roce 1935, tři písně, op. 4, [1939], která měla premiéru v Bruselu v roce 1947, Smyčcový kvartet 2, op. 5, [1939], která měla premiéru v roce 1941, Fantazie pro violoncello a orchestr, op. 6, [1940], která měla premiéru v roce 1945, a bílé mraky, op. 8 - cyklus deseti skladeb pro sbor a orchestr žen, [1942-43] - premiéru v roce 1944.

Dne 8. května 1945, byl nucena být svědkyní manželovy popravy komandem SS. Byl to velmi traumatizující zážitek, který nakonec dokázala překonat jen díky hudbě a usilovné tvorbě. Její ještě za okupace napsaná vlastenecká kantáta "Malá země," op. 7, měla premiéru v roce 1948. Ve stejném roce dokončila svoji absolventskou práci, Symfonii pro velký orchestr, op. 18, věnovanou Janu Masarykovi.

Do roku 1948 spadají počátky spolupráce s básníkem-libretistou V. H. Roklanem (pseudonym Dr. Vladimír Hlocha, který se stal jejím doživotním partnerem). Spolupracoval s ní na symfonické básni "Zpěvy Gondwany", op. 19 pro sóla, smíšený sbor a orchestr. Mezi jiné příklady jejich spolupráce patří orchestrální suita "Božena Němcová", op. 24, [1950-51], která měla premiéru v roce 1952. Během deseti let, které následovaly, Vorlová složila několik instrumentálních koncertů a dalších orchestrálních děl.

Vorlová také vymyslela svou vlastní metodu seriální hudební kompozice, s jejíž pomocí vytvořila během 60. let  některé ze svých nejlepších skladeb. Ve psaní pomocí metody sériové hudební skladby pokračovala až do konce svého života, čímž se zařadila mezi nejoriginálnější české skladatele druhé poloviny 20. století. 

Teprve v roce 1972, rok před jejím skonem, byly některé z jejích moderně znějících kompozic nahrány a vydány Supraphon (např. "Imanence," op. 88). Během téhož roku dokázala ještě napsat svoje poslední dílo, "Abecedu", op. 91, pro dva hlasy a klavír - což byl další hodnotný příspěvek do populární kolekce její četné instruktivní hudby pro děti.  Zemřela v létě 1973, po dlouhém boji s rakovinou, která ukončila její pozoruhodný život, v němž se jako jedna z mála českých skladatelek plně věnovala na vysoké profesionální úrovni umělecké tvorbě.

Dílo

Komorní hudba

Smyčcový kvartet "Beskydy", op. 1 [1933]
Smyčcový kvartet č. 2, op. 5 [1939]
Nonet F dur, op. 10 [1944]
Pět bagatel pro violoncello a klavír, op. 15 [1947]
Melancholická ukolébavka a tance pro housle a klavír, op. 16 [1947]
Melodické variace pro smyčcový kvartet, op. 22 [1950]
Fantazie na české národní písně pro violu, op. 33 [1953]
Pantumy pro harfu, op. 47 [1959]
Cikánovo srdce, op. 52, pro housle a cimbál [1961] 
Miniatury pro basový klarinet a klavír, op. 55 [1962]. Vydavatel not: Panton.
Serenáda pro hoboj a harfu, op. 57 [1962]
Serenata desta pro flétnu, basklarinet a klavír, op. 58 [1962]
Dessins tetraharpes, op. 60, pro 4 harfy [1963]
Dvě africké bajky, op. 61, pro vypravěče, altovo flétnu a bicí nástroje [1964]
Sonata Lirica Da Tre pro housle, violu a kytaru, op. 62 [1964]
Droleries basclarinetiques, op. 63, pro basklarinet [1964]
Il Fauno Danzante, op. 66, pro basklarinet [1965]
Variace na téma G. F. Händela, op. 68, pro basklarinet a klavír [1965]
"6 pro 5", pro žesťový kvintet, op. 71 [1967]
Spektra, pro klarinet, violoncello a klavír [1970]
Společnost, pro flétnu a kytaru [1971]

Klavírní skladby

Barevné noty pro klavír, op. 9 [1944]
Šarády pro dva klavíry, op. 32 [1953]
Parafráze na husitské zpěvy, op. 34, pro klavír [1953]
Zvířata v klavíru, op. 26. Dvacet čtyři klavírních miniatur pro děti [1951]
Šťastné intervaly, op. 54. Dětské studie pro klavír na čtyři ruce [1961]. Vydavatel not: Panton.

Vokální hudba

Tři písně, op. 2 [1935]
Tři písně, op. 4 [1939]
Malá země, op. 7. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr na vlastní text  [1941-42]
Bílá oblaka, op. 8. Cyklus deseti skladeb pro ženský sbor a orchestr na vlastní texty [1942-43]
Ezop, op. 12. Cyklus deseti skladeb pro sbor žen [1945]
Touze, op. 13. Cyklus písní pro mezzosoprán / baryton a klavír [1946]
O lásce, op. 17. Cyklus písní pro mezzosoprán / baryton a klavír [1947]
Zpěvy Gondwany, op. 19. Symfonická báseň pro sóla, smíšený sbor a orchestr [1948-49]
Milý měsíčku, op. 39, pro ženský sbor a klavír [1958]
The Gift of Song, op. 40, pro ženský sbor podle básně V. Hálka v anglickém překladu Otto Kotouče [1956]
'My, lidé dvacátého století', op. 46. Symfonická óda pro dětské hlasy, smíšený sbor a orchestr [1959] 
Oratorium nového věku, op. 49, pro sóla a dětské hlasy, smíšený sbor a orchestr na slova V. H. Roklana [1960]
Maliniarky, op. 51. Písně pro sbor ženský na slova P. O. Hviezdoslava [1961]
Cikánské písně (na básně A. Heyduka) pro baryton a klavír, op. 53 [1961]
Neučesané myšlenky, op. 70, pro baryton a klavír na slova St. Jerzy Lece v překl. Bořivoje Křemeňáka [1967]
Prsten třeboňské madony, op. 72, pro tenor a klavír na verše Jaroslava Seiferta [1967]
Abeceda, op. 91, pro dva hlasy a klavír [1972]

Orchestrální hudba

Fantazie pro violoncello a orchestr, op. 6 [1940]
Symfonie pro velký orchestr, op. 18 [1947-48]
'Božena Němcová', op. 24. Suita pro orchestr [1950-51]
Symfonická předehra [1951]
Pastorační Koncert pro hoboj a orchestr, op. 28 [1952]
Tři české tance, op. 29 [1952-53]
Koncert pro trubku a orchestr, op. 31 [1953] Vydavatel: Státní hudební vydavatelství.
Koncert pro violu a orchestr 'Slovácký', op. 35 [1954]
Tance z Doudleb, op. 36 [1953-54]
'Sarady' pro dva klavíry a Symfonického orchestru [1956]
Myslivna manželka, op. 38. Melodrama [1960]
Koncert pro klarinet a orchestr, op. 41 [1957]
Memento, op. 43 [1957]
Duryňské tance, op. 44 [1957]
Jaro. Koncert pro flétnu a orchestr, op. 48 [1959]
Koncert pro klarinet a smyčce, op. 50 [1961]
Kybernetika Studies, op. 56 [1962]
Dvojkoncert pro hoboj, harfu a orchestr, op. 59 [1963]
Věnování, op. 64, pro orchestr [1965]
Bhukhar (Horečkoví ptáci), op. 67 [1965] Vydavatel: Panton
Model Kinetic, op. 69. Baletní hudba [1967]
Komorní koncert pro kontrabas a smyčce, op. 74 [1968]
Korelace Bass pro klarinet, klavír a smyčce, op. 75 [1968]
Polarizace, op. 84, pro harfu, dechový orchestr a bicí nástroje [1970]
Imanence, op. 88 [1971]
Perspektivy, op. 90, pro vypravěče a symfonický orchestr [1971]

Jevištní díla

Zlatý pták, op. 27. Opera-pohádka v 6 scénách [1949-50]
'Rozmarýnka', op. 30. Lidová hra se zpěvy o 4 aktech [1952-53]
Náchodská kasace, op. 37. Lidová hra se zpěvy o 6 aktech [1955]
Dva světy, op. 45, jednoaktovka [1958]

 

 

Inzerce