Skladatelé

Vičar Jan

5.5.1949—

Externí odkaz

Životopisná data

- 1967-1972 studoval obory hudební výchova a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
- 1973 - 1980 působil na Katedře hudební vědy a výchovy Univerzity Palackého v Olomouci (PhDr. 1974)
- 1975-1978 byl sbormistrem amatérského Pěveckého sboru olomouckých učitelek
- 1976 - 78 studium skladby u Zdeňka Zouhara na Janáčkově akademii múzických umění v Brně
- 1979 - 81 studium skladby u Jiřího Dvořáčka na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze
- 1980 začal vyučovat externě na Katedře teorie a dějin hudby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, 1985 CSc.,1988 docent)
- 1980 - 1985 působil na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
- 1986 - 1989 šéfredaktorem časopisu Hudební rozhledy
- 1990 se stává vedoucím sekce hudební vědy na Univerzitě Palackého
- 1992 - vedoucím Katedry hudební vědy na Univerzitě Palackého (až po současnost, kromě 1998/1999)
- 1998 jmenován profesorem pro obor teorie a dějiny hudby na HAMU
- 1998/1999 působil jako hostující profesor na St. Cloud State University (Minnesota, USA)
- 2005 - hostující profesor na Birmingham-Southern College, Alabama, USA

Jako skladatel se Vičar věnuje vokální, sborové, orchestrální a komorní tvorbě a to ve značně širokém žánrovém i stylovém a funkčním rozpětí. V jeho skladbách (většinou nahraných Českým rozhlasem) se objevují folklórní inspirace, které pramení z jeho moravanství, jindy (zejména v četných písních a sborech pro děti) jazzové názvuky (v mládí hrával výtečně na akordeon, je pohotový pianista, který hrával i populární hudbu), využívány jsou i soudobé racionální kompoziční techniky. Z jeho tvorby byly hudební kritikou příznivě přijaty zejména exotický vokální cyklus Japonský rok, kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Žáčka Křik, polystylový Smyčcový kvartet a Sonáta pro flétnu a cembalo, folklorně cítěný Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi a virtuózní Hudba pro smyčce a tympány. V roce 2002 mu byla vydána dvě autorská CD - Vivat universitas! (obsahuje Fanfáry Univerzity Palackého, Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi, Japonský rok, Smyčcový kvartet, Ahoj, moře!, Tři pochody pro dr. Kabyla, Vivat universitas!; text bookletu Jaromír Havlík) a Zpíváme si (obsahuje 32 sborových skladeb a písní pro děti; text bookletu Jiří Štilec) a možno je považovat jako osobitou ukázku Vičarova postmodernistického pojetí hudební kompozice. Vičar - muzikolog je autorem desítek vědeckých studií a stovek dalších článků a kritik i českým průkopníkem počítačové notace hudby a překladatelem Učebnice Finale (Praha 1997). K jeho posledním úspěchům patří vítězství v 9. mezinárodní skladatelské soutěži Jihlava 2008.

Knižní publikace

- Akordeon a jeho hudební uplatnění, Praha 1981
- Václav Trojan, Praha 1989
- Hudební kritika a popularizace hudby, Praha 1997
- Hudební estetika, Praha 1998 (spoluautor R. Dykast)
- Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics, Togga, Prague 2005

 

 

 

 

 

Dílo

Orchestrální a vokálně instrumentální hudba

Hudba pro smyčce a tympány (1980), nahr. ČRo Ostrava /Komorní orchestr ostravské konzervatoře, Pavel Vítek/ 20'
Cesta k slunci (symfonický obraz, 1980, revize 1981, nahrávka Český rozhlas Brno, Státní filharmonie Brno, Petr Vronský (1985) 12'
Křik. Kantáta pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Žáčka (1981), CHF, UP   20'
Fanfáry Univerzity Palackého In A, In Es (1996, 1998), MusicOl, 2', 2'
Tři pochody pro dr. Kabyla (verze pro velký dechový orchestr, 1999-2000, též verze pro dechový kvintet), API , UP  7'
Vivat universitas! Symfonické procesí pro velký orchestr (2000), CD UP 2002 8'

Komorní hudba

Smyčcový kvartet (1978, rev. 1982), CHF, r ČRo Ostrava /Kubínovo kvarteto/, CD, vyd. Univerzita Palackého 2002
Nonet o horách, dúbravách a valašskéj zemi (1979), r ČRo Praha /České noneto/ (2002), CD Univerzita Palackého 2002 8'
Sonáta pro flétnu a cembalo (1979, rev. 1985 a 1986), n ČHF, r ČRo Praha, /Dušan Foltýn, Aleš Bárta/ 12'
Tři pochody pro dr. Kabyla (verze pro žesťové kvinteto, 1999-2000), API 7'
Hudba pro Míšana, pro žesťový kvintet (2001), nahr. ČRo Praha /Žesťové kvinteto ČRo, 2002/
Quatro visioni per cembalo (2005)

Vokální hudba

Japonský rok (pro soprán, flétnu, klavír a piano preparé (1979), nahr. ČRo Ostrava, tiskem PA, o LP PA 1984, CD UP 2002 16'
Poučení Šuruppakovo pro střední hlas a harfu (1994), MusicOl 7'
Noční modlitba pro kontraalt, housle, violoncello, klarinet a klavír na starobabylónský text (1994) 8'
Noční modlitba /verze pro Ensemble Bartók, 1994; verze pro dechové nástroje, 1996/, nahr. ČRo Praha 1997, MusicOl 8'
Písně ze suterénu. Cyklus-scéna na verše Jiřího Žáčka pro basbaryton, fagot, rozhlasový přijímač a drozda z ČHF (2008)

Sborová tvorba

Sbory a písničky pro děti (1967 - 1979), tiskem Olomouc, MusicOl 1997, CD UP 2002
Ahoj, moře! Cyklus pro dětský sbor, klavír, kytaru a bicí 1981, nahr. ČRo Praha, /Campanella Olomouc, Jiří Klimeš; Dětský sbor ČRo, Blanka Kulínská/, CD UP 2002 20'
Zpíváme si. Cyklus pro jednohlasý dětský sbor, klavír a trubku ad libitum na slova Jindřicha Balíka (1982), CD UP 2002
English translation by Jessica Jayne Maertin (1982), MusicOl, 7'.
Míšovy písničky. Cyklus pro dětský sbor, 1993, nahr. ČRo Praha /Dětský pěvecký sbor ČRo/, CD UP 2002 11'
Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky pro děti. Cyklus pro dětský sbor a klavír a dechové nástroje ad libitum na verše Jiřího Žáčka (1993), nahr. ČRo Praha, /Dětský sbor ČRo, Blanka Kulínská, 1997/, CD UP 2002 9'
Co mi ještě zbylo ze Žáčka, pro jednohlasý dětský sbor 2000, tiskem: Olomouc, MusicOl 2000, r ČRo Praha, Dětský sbor ČRo, Blanka Kulínská, 2002, CD UP 2002 7'

 

Inzerce