Skladatelé

Vačkář Dalibor C.

19.9.1906—21.10.1984

Životopisná data

Dalibor C. Vačkář byl synem věhlasného skladatele populární hudby, kapelníka a hudebního organizátora Václava Vačkáře. Studoval hru na housle u Rudolfa Reissiga a kompozici u Otakara Šína na pražské konzervatoři v letech 1923 až 1929; na mistrovské škole byl ve hře na housle žákem Karla Hoffmanna, ve skladbě Josefa Suka a v dirigování Otakara Ostrčila. Pestrá a do mnoha oborů zasahující činnost D. C. Vačkáře začala ještě před jeho absolutoriem ročním působením v orchestru Jaroslava Ježka v Osvobozeném divadle. V letech 1934 až 1945 byl D. C. Vačkář členem pražského rozhlasového orchestru a zároveň se věnoval kompoziční a literární činnosti. Od roku 1945 působil po dva roky jako scénarista a dramaturg ve filmovém studiu, pak přešel do svobodného povolání. Vačkářova hudební tvorba, často odrážející subjektivní prožitky, se vždy vyznačovala srozumitelnou melodickou linü, temperamentním rytmickým půdorysem a smyslem pro bohatý instrumentální kolorit. To mimo jiné ovlivnilo i jeho dlouholetou skladatelskou práci pro film (je autorem hudby k osmnácti celovečením filmům). Avšak od svého absolutoria se věnoval D. C. Vačkář hlavně tvorbě symfonické, komorní a vokální. Ze symfonických děl je třeba uvést na prvním místě jeho pět symfonií, jejichž premiéry se uskutečnily v podání České filharmonie. Vynalézavá, často až experimentální je jeho komorní tvorba, která dodnes neztratila nic ze své aktuálnosti a posluchačské přitažlivosti. Literární činnost Dalibora C. Vačkáře zahrnuje podnětnou knihu o instrumentaci symfonického a dechového orchestru, kterou psal se svým otcem, dále četnou kritickou a recenzní činnost, řadu polemických statí v hudebních časopisech a v denním tisku, ale také čtyři sbírky poezie, vydané tiskem a úspěšně uvedené divadetní hry.
Hudební dílo Dalibora C. Vačkáře získalo četné pocty doma i v zahraničí a stalo se trvalou součástí české hudby 20. století. V roce 1966 byl Dalibor C. Vačkář jmenován zasloužilým umělcem.

Dílo

VÝBĚR Z DÍLA

Orchestrální skladby

1. symfonie D dur \"Optimistická\" (1941), ČHF 30\'
2. symfonie \"Země vyvolená\" pro alt sólo, smíšený sbor a orchestr (1947), ČHF 38\'
3. symfonie \"Smoking Symphony\" (1948), Pa 20\'
4. symfonie \"Mírová\" pro smíšený sbor a orchestr (1949), ČHF 28\'
5. symfonie \"Pro iventute\" (1983) 20\'
Symfonické scherzo (1946), ČHF 11\'
Preludium a proměny (1953), ČHF, o Su 18\'
Suita z baletu Švanda dudák (1956), ČHF, o Su 23\'
Symfonietta pro smyčce, klavír, lesní roh a tympány (1959), ČHF 20\'
Suita z baletu Sen noci svatojánské (1961), ČHF 31\'
Preludium pro smyčce (1966), Eulenburg 10\'
\"Z dětského světa\". Koncert pro bicí nástroje (1970) 22\'
Appellatio. Symfonická věta pro velký orchestr smí¬šený sbor (1970), ČHF, o Su 20\'
Musica concertante pro orchestr (1973), ČHF 14\'
Extempore 84. Tři eseje pro orchestr (1983) 17\'
Symfonietta č. 2 \"Jubilejní\" (1983), ČHF, o Pa 15\'

Nástrojové koncerty

Český koncert pro klavír a orchestr (1952), ČHF 30\'
Koncert C dur pro housle a orchestr (1958), SNKLHU,LP Pa 23\'
Concerto da camera pro fagot a smyčce (1962), ČHF 17\'
\"Legenda o člověku\". Koncert pro cembalo s orchestrem dechových a bicích nástrojů (1965),ČHF 23\' Charakteristikon pro trombón a orchestr (1966), ČHF 24\'
Koncert pro trubku, klavír a bicí (1966), ČHF, Pa, o Pa, o Nimbus Records 16\'
Koncert pro klarinet a orchestr (1966), ČHF, Pa, o Pa 18\'
Concerto grosso pro sopránový saxofon, akordeon, kytaru a orchestr (1967), ČHF 27\'
In fide, spe et caritate. Koncert pro varhany s orchestrem dechových a bicích nástrojů a s lidskými hlasy ( 1969) 18\'
Příběh v pěti kapitolách. Concertino pro klarinet a komorní orchestr (1970), Eulenburg 18\'

Komorní hudba

Suita z baletu Švanda dudák pro 2 klavíry (1956), ČHF 18\'
Dialogy pro sólovou violu (1961), ČHF 18\'
Oblouk pro klavír (1962), SNKLHU, o Su 12\'
Dedikace. Sonáta pro housle a klavír (1962), Pa, o Su 24\'
Koncert pro smyčcové kvarteto (1962), ČHF, o Su 26\'
Listy z deníku pro fagot a klavír (1968), Pa 17\'
Čtyři poémy pro sólovou trubku (1968), Eulenburg 14\'
Pianoforte cantante pro klavír, kontrabas a bicí nástroje (1968), o Pa 17\'
In fide, spe et caritate. Koncert pro varhany v úpravě pro varhany sólo (1970) 17\'
Motlitba za padlého vojáka pro trubku a varhany (1972), Eulenburg 4\'
Musica intima pro housle a klavír (1972), ČHF, Pa 14\'
Furiant. Fantasie pro housle, violoncello a klavír (1974), ČHF 10\'
Zpívající klavír. Deset snadných skladeb pro klavír (1976), Pa 10\'
Symposium pro žesfové kvinteto (1976), ČHF 14\'
Verše psané pro flétnu a kytaru (1977), ČHF 11\'
Tři studie pro cembalo (1977), ČHF 10\'
Oboe concertante pro hoboj, klarinet, basklarinet, lesní roh, smyčcové kvarteto, bicí a klavír (1977), ČHF, o Pa 18\'
Monogramy. Smyčcový kvartet (1979) ČHF 21\'
Monogramy pro klavír (1979), ČHF 21\'
Portréty pro klavír (1981), ČHF 17\'
Portréty pro dechové kvinteto (1982), ČHF 17\'
Juniores pro klavír (1982), ČHF, o Su 17\'
Juniores. Smyčcový kvartet (1982), ČHF 17\'
Capriccio pro kytaru a violoncello (1978), ČHF 9\'
Capriccio pro violoncello a klavír (1978), ČHF 9\' Aria pro violoncello a klavír (1982), ČHF 14\'
Extempore. Klavírní kvartet (1983), ČHF 17\'

Vokální tvorba

Písně rodičů pro mezzosoprán, baryton a klavír (1953) 22\' Písničky k šití pro dívčí sbor a klavír (1954), Pa, o Su 14\'
Děti dospělým. Kantáta pro dětský sbor ä klavír (1956) 9\'
Preambule Charty Spojených národů pro sbor a bicí nástroje (1966), ČHF 10\'
Tři jarní písně (1967) 8\'
Rozmarné písně pro smíšený sbor a klavír (1984) 12\'

Jevištní dílo

Švanda dudák - balet (1950)
Sen noci svatojánské - balet (1957), Dilia

 

 

Inzerce