Skladatelé

Vacek Miloš

20.6.1928—29.2.2012

Životopisná data

Skladatel, varhaník, sbormistr a dirigent Miloš Vacek (pseud. Miloš Kamenický) prožil dětství v Kamenici nad Lipou v jihovýchodních Čechách, kde získal základy hudebního vzdělání u svého otce, skladatele, pedagoga a ředitele kůru Jindřicha Vacka. Studoval na varhanickém oddělení pražské konzervatoře u J. B. Krajse (1943-47), studium skladby dovršil na Akademii múzických umění v Praze u Františka Píchy a Jaroslava Řídkého (1947-51). Pro další skladatelský vývoj Vackův bylo důležité jeho působení v Ar­mádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1951-54), kde se v praktické umělecké činnosti vyhraňoval jeho smysl pro bezprostřední působivost, sdělnost a dramatičnost hudebního projevu, který se později stal charakteristickou složkou jeho talentu. Od roku 1954 se Vacek věnoval skladbě ve svobodném povolání. Zastával též významné pozice v různých hudebních organizacích (především ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců). Roku 1975 se stal nositelem Vyznamenání za zásluhy o výstavbu, roku 1981 mu bylo uděleno čestné občanství města Kamenice na Lipou, roku 1984 získal titul Zasloužilý umělec.

Skladatelské dílo Miloše Vacka je početně velmi rozsáhlé. Příznačným rysem jeho kompozičního vývoje v jednotlivých údobích je zaměřenost na určitý hudební žánr. Stylově navazují jeho skladby na tradiční proudy v české hudbě (zvláště na odkaz Vítězslava Nováka, Josefa Suka či Jaroslava Řídkého), které dále rozvíjí soudobými hudebními prostředky. Významnými znaky jeho hudební řeči jsou výrazná melodie, přehledná forma, snaha o celkovou sdělnost. Zasáhl téměř do všech hudebních žánrů, osou jeho díla je tvorba hudebně dramatická. V souvislosti s činností v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v 50. letech vznikly jeho úpravy lidových písní, skladby pro estrádní soubory a dechovou hudbu, malé kantáty, sbory a masové písně (např. Budem spolu píseň žít) a balet - taneční scéna Setkání na řece Jang c' pro půlroční zájezd Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého do Číny v roce 1952. Počátky rozsáhlé tvorby v oblasti filmové hudby se váží na spolupráci s Armádním filmem (např. hudba k dětskému filmu Dobrodružství na zlaté zátoce z roku 1955 byla poctěna zlatou medailí v Montevideu v Uruguayi). Jako autor filmové hudby byl mimořádně úspěšný, napsal hudbu ke 26 celovečerním a 47 krátkým filmům, 12 uměleckým celovečerním dokumentům, 13 televizním inscenacím pohádek, 169 animovaným filmům (seriálům) a jednomu celovečerním animovanému filmu.
Vytvořil dále hudby k 7 celostátním spartakiádám, hudby pro rozhlas a televizi, velké množství hudeb filmových a scénických, byl rovněž autorem znělky Závodu míru Praha - Berlín - Varšava a znělky Československého filmového týdeníku. Významnou položku jeho skladatelského profilu tvoří také mnoho kompozic z oblasti tzv. vyššího populáru.
Svůj dramatický talent uplatnil nejprve v historické opeře Jan Želivský (1953-56), poté následovala řada baletů (Komediantská pohádka, Vítr ve vlasech ad.) a počátkem 60. let přistoupila i řada muzikálů (blues - drama Noc je můj den, Císařovy nové šaty, Madame Sans - Gêne aj.), z nichž některé byly hrány i v zahraničí.
Od počátku 70. let se tvůrčí zájem Miloše Vacka přesunul na oblast hudby symfonické, komorní a vokální. Předzvěstí znovuoživení jeho zájmu o operu se stalo kompletní přepracování operní prvotiny Jan Želivský roku 1974 za spolupráce druhé skladatelovy manželky, libretistky a autorky většiny textů ke skladatelovým vokálním kompozicím Nadi Mauerové - Gajerové, členky činohry ND v Praze. Následovaly opery Bratr Žak (1976-78), Romance pro křídlovku (1980-81), Kocour Mikeš (1981-82).

Významná ocenění

- Cena Krajského národního výboru v Ostravě (1975, za symfonickou Poému o padlých hrdinech)
- 1. místo na soutěži sborové tvorby v Jihlavě roku 1975 (za sborový hymnus Země má.. )
- 1978 cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (za cyklus písní Hledám tě kráso... )

 

Dílo

VÝBĚR ZE SKLADEB

Skladby komorní:

Suita pro violoncello a klavír, 1947.
Suita pro klavír, 1948.
Sonatina pro housle a klavír, 1949.
Malá suita pro 4 pozouny, 1949.
Smyčcový kvartet, 1950.
Radosti našich dětí pro klavír, 1951.
Miniaturní suita pro smyčcový kvartet, 1951.
Divertimento pro violoncello, kytaru a basklarinet, 1965.
Organum Pragense - Pražské varhany (Preludium, Passacaglia, Toccata), 1966.
Šumavské metamorfózy. Kvintet pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello, 1971.
Sonata drammatica per piano, 1972, vyd. Editio Supraphon, LP Supraphon.
Zatoulané listy z milostného deníčku. Suita pro klavír (též pro komorní orchestr), 1972, vyd. Panton.
Lovecká suita pro 4 lesní rohy, 1973, vyd. Panton, Bärenreiter Verlag.
Tři impromptu pro flétnu a klavír, 1974.
Večery na Peklůvce. Suita pro lesní roh a klavír (též pro lesní roh a smyčce), 1976, vyd. Panton.
Bukolická suita pro 4 pozouny (též pro 4 lesní rohy), 1977, vyd. Editio Supraphon.
Dialog pro hoboj a klavír, 1977, vyd. Panton.
Ladův rok. 16 miniatur inspirovaných obrázky Josefa Lady pro klavír ve snadnějším slohu (též pro noneto nebo pro 2 akordeony), 1984, n Intermusik Schmülling.
Dětské motivy pro klavír na 4 ruce (výběr též pro dechový kvintet), 1984, vyd. Panton.
Pastorale pro anglický roh a klavír, 1984.
Commedia dell' arte pro trubku, lesní roh a pozoun (nebo triangl, guiro a tamburina), 1985.
Příběhy pro klarinet sólo, 1987, vyd. Panton.
Metafora pro sólovou flétnu, 1987.
Herbář pro flétnu (pikolu, altovou a zobcovou flétnu), hoboj (anglický roh) a cembalo (též pro dechový kvintet), 1987.
Podzimní akvarely pro hoboj, violoncello a klavír, 1988
Glosa pro violoncello a klavír, 1988
Capriccio per fagotto solo, 1988, vyd. ČRo

Skladby orchestrální:

Tři máje. Symfonieta pro velký orchestr, 1951.
Zbojnická rapsodie pro orchestr, 1952.
Črty z čínského zápisníku. Suita pro orchestr, 1952.
Suita z filmu Lidé jednoho srdce pro orchestr, 1953.
Suita z filmu Dobrodružství na zlaté zátoce, 1955.
I. a II. suita z baletu Komediantská pohádka pro symfonický orchestr, 1958.
Jarní suita pro flétnu, klarinet, lesní roh (nebo anglický roh) a smyčcový orchestr, 1963.
Serenáda pro smyčce, 1965.
I. a II. suita z baletu Vítr ve vlasech pro orchestr, 1965.
Pohádková suita pro komorní orchestr, 1966.
Milá sedmi loupežníků. Suita z baletu pro symfonický orchestr a sólový alt, 1973.
Symfonie č. 1 Májová pro velký symfonický orchestr, 1974, LP Panton.
Poéma o padlých hrdinech pro symfonický orchestr a sólový alt, 1974, LP Panton.
Musica poetica pro smyčce, 1976, LP Panton.
Olympijský oheň. Symfonický obraz, 1975, LP Supraphon.
Osamělý mořeplavec. Symfonický obraz inspirovaný českým osamělým mořeplavcem Richardem Konkolským, 1978, n Panton, LP Supraphon
Mé Kamenici nad Lipou. Suita pro symfonický orchestr (též transkripce pro klavír), 1979.
17. listopad 1939. Symfonická freska, 1980, LP Supraphon.
Slavnostní prolog. Symfonická věta (k výročí založení Karlovarského symfonického orchestru), 1981.
Svědomí světa. Symfonická poema na památku vyhlazení Lidic a Ležáků, 1981, LP Panton.
Koncert pro pozoun a smyčce, 1985, LP Panton.
Symfonie č. 2 pro velký orchestr (jednovětá), 1986, LP Panton.
Concerto capriccioso pro lesní roh a orchestr, 1989.

Skladby vokálně symfonické:

Zastavte válku. Kantáta na slova Ivana Skály, 1952.
Krajinou mého dětství. Kantáta pro smíšený sbor a symfonický orchestr na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1976, LP Supraphon.
O Praze. Kantáta a melodram na slova Vítězslava Nezvala pro symfonický orchestr, smíšený sbor a recitaci, 1974.

Skladby vokální:

Červánky. Písňový cyklus pro zpěv a klavír na slova Františka Ladislava Čelakovského, 1947.
Dívčí motivy I. a II. Písňové cykly pro soprán a klavír na slova Františka Ladislava Čelakovského, 1947.
Horácké jaro. Ženské sbory na slova Františka Ladislava Čelakovského, 1947.
O vysočině pro ženský hlas, violoncello a klavír na slova Jarmily Hanzálkové, 1948.
Pět pohádek pro Tomáška pro dětský sbor a komorní orchestr (nebo klavír) na slova Ivo Havlů, 1962.
Návraty ke studánce. Cyklus ženských sborů na slova Jana Skácela a Fráňi Šrámka, 1971.
Sonety předjaří. Lyrický cyklus písní pro soprán a klavír (nebo komorní orchestr) na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1972, vyd. Editio Supraphon, LP Supraphon.
Země má... Hymnus pro smíšený sbor a cappella na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1974, vyd. Panton, LP Panton.
Žena. Lyrický cyklus písní pro soprán a klavír na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1975.
Hledám tě kráso... Lyrický cyklus písní pro alt a klavír (nebo smyčcový orchestr) na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1976, vyd. Panton, LP Panton.
Lidice. Smíšený sbor a cappella na slova Jaroslava Holoubka, 1977.
Moucha v piáně. Dětské sbory a cappella na slova Dagmar Ledečové, 1979.
Cesta světla. Smíšený sbor a cappella na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1980.
Milostná preludia pro soprán, flétnu a klavír na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1981.
Vyznání Josefu Ladovi. Smíšený sbor a cappella na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1983.
Věčný duel. Čtyři komické písně o lásce na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1983, LP Panton.
Čtveroroční hrátky pro soprán, flétnu a kytaru na slova Nadi Gajerové-Mauerové, 1990.

Balety:

Štěstí je prosté. Balet, 1951-52.
Komediantská pohádka. Balet o 3 jednáních na libreto Jaroslava Mareše, 1957-58.
Vítr ve vlasech. Balet o 6 obrazech na libreto Jaroslava Mareše, 1960-61.
Poslední pampeliška. Baletní drama na libreto Jaroslava Mareše, 1963-64.
Milá sedmi loupežníků. Dramatická baletní freska podle Viktora Dyka na libreto Vladimíra Vašuta, 1966.
Meteor. Jednoaktová balada o fotbalistovi na libreto Vladimíra Vašuta, 1966.
Šťastná sedma. Jednoaktová westernová groteska na libreto Vladimíra Vašuta, 1966.

Opery:

Jan Želivský. Historická operní freska o 3 jednáních na libreto Miroslava Kroha, 1954-56, přeprac. 1974 skladatelem a N. Gajerovou-Mauerovou.
Bratr Žak. Opera o 3 dějstvích podle námětu Ivana Olbrachta v dramatizaci Evy Kantůrkové na libreto Nadi Gajerové-Mauerové a skladatele, 1976-78, LP Panton (úryvky).
Romance pro křídlovku. Lyrická komorní opera podle Františka Hrubína na libreto Nadi Gajerové-Mauerové, 1980-81.
Kocour Mikeš. Komická opera pro malé i velké děti podle literární a výtvarné předlohy Josefa Lady na libreto Nadi Gajerové-Mauerové, 1981-82.

Muzikály:

Noc je můj den. Blues - drama o životních osudech černošské zpěvačky Bessie Smithové na libreto Ivo Havlů a Josefa Pávka, 1962.
Císařovy nové šaty. Komická zpěvohra podle Hanse Christiana Andersena na libreto Miroslava Homolky, 1962.
Madame Sans - Gêne. Rokokový muzikál o 3 jednáních podle hry V. Sardou a E. Moreau na libreto Evžena Drmoly, 1968.
Vítr z Alabamy. Česko-americký muzikál podle povídek Jaroslava Haška na libreto Ivo Havlů, námětová spolupráce Lewis Allan, 1970.

Melodramy:

O Šípkové Růžence. Pohádkové melodrama pro herečku a orchestr na libreto Nadi Gajerové-Mauerové, 1984, MC Panorama.
U veselých medvědů pro vypravěčku a dechový kvintet. Veselá pohádka pro děti na libreto Nadi Gajerové-Mauerové, 1988, MC Panorama.
Markýza de Pompadour. Rokokový obraz pro herečku a komorní orchestr (též verze s dechovým kvintetem a cembalem) na verše Stanislava Kostky Neumanna, 1989.

Literární dílo, memoáry 

Vacek, Miloš: Má životní capriccia, Nakladatelství Petrklíč, 2008, 187 s.

Inzerce