Skladatelé

Ullmann Viktor

1.1.1898—18.10.1944

Životopisná data

Skladatel, pianista, sbormistr, dirigent a hudební kritik Viktor ULLMANN patří k obětem, jež si mezi pražskými německými hudebníky židovského původu vyžádala druhá světová válka. Narodil se v tehdy rakousko-uherském Těšíně, kde také začal studovat. Od roku 1914 žil ve Vídni. Patrně tam dokončil gymnázium a v letech 1918-19 po několik měsíců pracoval v Schönbergově kompozičním semináři. V letech 1920-1927 působil v tehdejším pražském Novém německém divadle (dnes Státní opera Praha) jako jeden z asistentů Alexandra Zemlinského. Umělecká spolupráce se Zemlinským i dlouholeté osobní přátelství váženého šéfa pražské německé opery poskytly Ullmannovi osobní zázemí a bohaté zkušenosti. Mohl jich využít hned v sezóně 1927/28, kdy se stal šéfem opery v Ustí nad Labem. Na přelomu dvacátých a třicátých let se Ullmann sblížil s antroposofickou společností. Nové duchovní zájmy ho vedly do Zürichu a později do Stuttgartu, kde bylo její hlavní sídlo. V roce 1933 byl však nucen opustit Německo. Vrátil se do Prahy a živil se jako hudebník ve svobodném povolání. Spolupracoval s hudebním vysíláním Čs. rozhlasu, psal recenze knih a hudebnin do časopisů, přispíval jako kritik do pražského listu Bohemia, přednášel ve vzdělávacích spolcích, soukromě vyučoval a mnohostranně se uplatnil v Československé společnosti pro hudební výchovu. V této době se sblížil s Aloisem Hábou a zapsal se do jeho čtvrttónového oddělení na pražské konzervatoři, kde studoval po dva roky (1935-37). Až do prvních válečných let soustřed\'oval Viktor Ullmann okruh českých i německých přátel, pro něž pořádal soukromé přehrávky, komomí koncerty nebo poslech hudby z gramofonových desek. 8. září 1942 byl Viktor Ullmann deportován do terezínského ghetta. I v nepředstavitelně obtížných podmínkách dále umělecky pracoval a spolu s Karlem Ančerlem, Rafaelem Schächterem, Gideonem Kleinem, Hansem Krásou a dalšími psal heroickou kapitolu táborového kulturního života. Z Terezína byl Viktor Ullmánn odvezen do Osvětimi, kde patrně 18. října 1944 zemřel v plynové komoře.
Z dila Viktora Ullmanna je zatím nalezena pouze část. V době před druhou světovu válkou napsal Ullmann asi čtyřicet opusů z oboru orchestrální, komomí a klavírní hudby a dvě opery. Z Terezína se zachovaly literární práce a přibližně dvacet fragmentů téměř dokončených skladeb. Od konce sedmdesátých let se Ullmannova tvorba těší nové pozornosti. Několikrát byla provedena opera z Terezína na libreto Petera Kiena Der Kaiser von Atlantis op. 49, hrají se i klavírní sonáty, terezínský smyčcový kvartet a písně. Ze stylového hlediska nesou rané práce Ullmannovy stopy Schönbergova vlivu, díla z třicátých let jsou polytonální v klasickém formovém rámci, mahlerovské inspirace jsou patrné v pozoruhodných písních.

Dílo

VÝBĚR Z DÍLA 

Klavír sólo

Variace a dvojitá fuga na téma Arnolda Schönberga, op. 3a (1925-29)
Klavírní sonáta č. 1, op. 10 (1936)
Klavírní sonáta č. 2, op. 19 (1938-39)
Klavírní sonáta č. 3, op. 26 (1940)
Klavírní sonáta č. 4, op. 38 (1941)
Klavírní sonáta č. 5
Klavírní sonáta č. 6

Smyčcové kvartety

Smyčcový kvartet č. 1
Smyčcový kvartet č. 2
Smyčcový kvartet č. 3

Písně

Sechs Lieder nach Gedichten von Albert Steffen / Šest písní na básně ... pro soprán a klavír, op. 17 (1937)
Fünf Liebeslieder von Ricarda Huch für Sopran und Klavier / Pět milostných písní... pro soprán a klavír, op. 18 (1938-39) vn UK
Geistliche Lieder für eine hohe Stimme und Klavier / Duchovní písně pro vysoký hlas a klavír, texty: A. Steffen, Ch. Morgenstern, Novalis, Percy Mc Kay a lidový text, op. 20, (1940)
Drei Sonette aus dem Portugiesischen. Liebeslieder berühmter Frauen. II. Reihe / Tři sonety z Portugalských sonetů. Milostné písně slavných žen. II. řada , básně od Elisabeth Barret-Browning přeložil do němčiny, op. 29 (1939-40)
Liederbuch des Hafis für Bass und Klavier. 1. Suite / Hafisův zpěvník pro bas a klavír, 1. suita. Perské texty ze 14. století přebásnil Hans Bethge, op. 30 (1940)
Six Sonnets de Louize Labé pour chant et piano op. 34 (1941)
Abendphantasie / Večerní fantazie , text Friedrich Hölderlin, o CD Romantic Robot
Immer Inmitten / Věčně uprostřed, text Hans Guido Adler, o CD Romantic Robot
Drei Jiddische Lieder / Tři jidiš písně, o CD Romantic Robot
Little Cakewalk / Taneček, o CD Romantic Robot

Orchestrální díla

Variace, fantazie a dvojitá fuga podle klavírního kusu Arnolda Schön berga op. S, orchestrální verze / Variations and double fugue on a theme of Arnold Schönberg op. 5, orchestral version, op. 3a (1929-34)
2 fl, ob, cor.i., cl, cl basso, 2 fg, 3 cor, 2 tr, tbn, timp, arpa, orch. d\'archi Hertzkova cena za rok 1934 / Hertzke\'s Prize for the year 1934 hlasy bez partitury jsou uloženy v notovém archívu Čs. rozhlasu
Slawische Rhapsodie / Slovanská rapsódie für Orchester und obligates Saxophon, op. 23 (1940) (sax alto solo, 3 fl, 2 ob, cor.i, 2 cl, cl basso, 2 fg, cotra fg, 4 cor, 3 tr, 3 tbn, tuba, timp, perc, arpa, orch. d\'archi)
Klavírní koncert / Piano concerto, op. 25 (1939), partitura bez hlasů / the score without the parts, UK
pf solo, 3 fl, 2 ob, cor.i, 3 cl, cl. basso, 2 fg, contra fg, 4 cor, 3 tr, 3 tbn, tuba basso, banjo tenore, soneria di campane, timp, perc, arpa, orch. d\'archi

Opery

Der Sturz des Antichrist / Pád Antikrista. Opera. o třech dějstvích / The Fall of the Antichrist. Opera in three acts, text: Albert Steffen, op. 9 (1935) autograf partitury / autograph score, UK
3 fl, 2 ob, cor.i, 2 cl, cl. basso, cor di basseto, 2 fg, 4 cor, 3 tr, 3 tbn, tuba basso, 3 timp, piatti, tam-tam, xil, triangolo, cassa picc, org, armonio, arpa, orch. d\'archi (Hertzkova cena za rok 1936) 
Der zerbrochene Krug / Rozbitý džbán. Opera o předehře a jednom jednání / The Broken Jul;. One-act opera with an ouverture, text: H. Kleist, op. 36 (1941) partitura / score, UK
2 fl, fl.picc, 2 ob, cbr.i, 2 cl.in B, 2 cl.in Es, cl.basso, tenor sax, 2 fg, contra fg, 3 cor, 2 tr, tbn, timp, l;ran cassa, cassa picc, triangolo, piatti, soneria di campane, castagnette, xil, sonal;lü, cemb, banjo di tenore, orch.d\'archi
Der Kaiser von Atlantis oder der Tod dankt ab / Císař Atlantidy aneb smrt odstupuje. Legenda o čtyřech obrazech , op. 49 (1943) partitura Edition Eulenburg GmBH CH 8134 Adliswil, redakce Kerry Woodward
fl, ob, cl, sax alto, tr, quintetto d\'archi, banjo di tenore ossia chit, perc, cemb ossia pf

 

 

Inzerce