Skladatelé

Truhlář Jan

6.7.1928—8.2.2007

Životopisná data

Dětství prožil v obci Plaňany u Kolína, kde začal s hrou na klavír a s kompozičními pokusy. V letech 1948 - 53 vystudoval na Pražské konzervatoři hru na kytaru u Štěpána Urbana a skladbu u Františka Píchy. V následujících čtyřech letech se věnoval studiu kompozice u Pavla Bořkovce na pražské AMU (absolvoval Koncertem pro flétnu, kytaru a orchestr). V letech 1962 - 68 byl korepetitorem Divadla Jonáše Záborského v Prešově, v posledních dvou letech tohoto období profesorem na Konzervatoři v Košicích. Poté se vrátil do Prahy, kde působil jako učitel hry na kytaru do roku 1975. Od roku 1981 žil v Horním Rakousku (Linz), kde na hudební škole v Pergu vyučoval hru na kytaru, klavír a hudební teorii.

Od počátku své skladatelské dráhy věnoval velkou pozornost kytaře jako sólovému i koncertantnímu nástroji. Zejména ho lákaly možnosti jejího využití v různých komorních seskupeních. Prvního většího úspěchu dosáhl se skladbou Impromptu pro kytaru (1965, nahrál Milan Zelenka na LP Supraphon, 1969). Truhlářův zájem o komponování pro akordeon byl podnícen výkony Vladimíra Čuchrana, jemuž věnoval Sonátu, op. 24. Krátce po ní vznikla řada skladeb pro akordeon sólo a akordeon v kombinaci s jinými nástroji, mj. i s kytarou. Často byly psány pro domácí a zahraniční soutěže akordeonistů. Vznik jedné z nich vylíčil autor následovně:"....profesor Vlach z Pražské konzervatoře na mně chtěl noty Preludia a chorálu pro soutěž akordeonistů. Protože jsem je neměl, slíbil jsem, že napíši novou skladbu a tak vznikla Mozaika. Je to vlastně soubor akordů, které vychazejí ze zvolené tónové řady, jsou různě rytmizovány a upravovány...tak, aby byla získána efektní skladba soutěžního typu...práce mne však zaujala natolik, že problém vyjádření složitých akordů jsem chtěl pomocí Janečkových imaginárních tónů ověřit na menším nástrojovém obsazení a proto jsem Mozaiku instrumentoval pro dechové kvinteto s jistými změnami v rozměru i v konkértních tématech. Pro krátkost (skladby) jsem ještě přikomponoval úvodní pomalou větu..." V Truhlářově tvorbě pochopitelně nechybí i celá řada instruktivních skladbiček, souvisejících s jeho pedagogickou prací.

Ocenění 

1963 - 1. cena a zlatá medaile v soutěži Coup International de la Guitare de OIRT Paris za Kvartet pro flétnu, housle, violoncello a kytaru

1964 - 2. cena v téže soutěži za II. koncert pro kytaru a orchestr, op. 12 (sólový part Narcissio Yepez)

1989 - Le prix de l'Académie de Accordeon des Alpes de Haute-Provence (Digne-les-Bains) za skladbu Résonances (Rezonance)

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Kytara sólo

op.13 Sonáta pro kytaru (1962), SU 15'
op.14 Tři bagately (1962), EdB 3'
op.29 Scherzo and Fantasie (1969), EdB (pouze Fantasie) 3'+6'
op.31 Sonata No.2 for Guitar "Hommage à Apollo 8" (1969) 14'
op.44 Dvě skladby pro kytaru - I. Pocta padlému, II. Barikády (1974) 5'
op.52 Malý karneval. Cyklus přednesových skladeb pro kytaru (1978) 12'
op.59 Bad Kreuzenské idyly (1981) 11'
op.80 La joie perdue pour la guitare seule (1989) 9'

Pro 2 - 4 kytary

op. 7 Sonáta pro dvě kytary ( 1960) 14'
op.42 Minicyklus "Denní období" pro čtyři kytary ( 1973) 17'
op.43 Grashalme /Stébla/. Cyklus pro dvě kytary (1974, rev. 1986) 18'
op.50 Charakteristiky pro čtyři kytary (1977) 14'
op.68 Čtyři kusy pro čtyři kytary (1984) 11'
op.72 Ad libitum per 4 chitarre (1986) 10'
op.83 Chromatropie pro kytarové trio (1989) 14'

Akordeon sólo

op.24 Sonáta pro akordeon (1967), CHF, EdB 20'
op.34 Preludio e corale, původní verze pro akordeon (1969) /též pro dechový soubor s názvem Chorální předehra/ 9'
op.35 Mozaika pro akordeon (1970), /též rozšířená verze pro dechové kvinteto/ 5'
op.46 Interludia (1974) 9,5'
op.60 Linzer Monologe ( 1982) 11'
op.64 Bagatela (1983) 4'
op.73 Eisenbahn (Vlaky) (1986), ABC-Edition Oberalm 7'

Pro 2 a více akordeony

op.41 Tristichon pro dva akordeony (1972) 16' 
op.53 Duettina pro 2 elektronické nebo akustické akordeony (1979) 16'
op.66 Čtyři humoresky pro akordeonový soubor (1984) 12'
op.69 Geometrische Begriffe (Útvary pro dva elektronické akordeony) (1985) 12,5'

Dua s kytarou

op.17 Sonatina pro housle a kytaru (1963) 8'
op.18 Sonatina semplice pro flétnu a kytaru (1963) 10'
op.36 Kontroverze mezi kytarou a akordeonem (1970) 5'
op.38 Tři věty pro kytaru a cembalo (1972) 12'
op.48 Skizzy pro kytaru a akordeon (1976) 14'
op.49 Obrazy pro violoncello a kytaru ( 1977) 10'
op.56 Erinnerungen an Stoffen (Vzpomínky na Stoffen) pro flétnu a kytaru (1981) 6'
op.57 Sonatina folkloristica pro flétnu a kytaru (1984) 13'
op.67 Expirationen (Výdechy) pro flétnu a akordeon (1984) 11'
op.71 Partita pro housle a kytaru (1986) 14'
op.74 Dvě skladby pro housle a kytaru (1995) 8' CD Duo Teres - Violin and Guitar, vyd. Arco Diva 2010
op.81 La Joie retrouvée pour guitare et contrebasse (1989) 15'
op.82 Vzpomínka na zámek Weinberg pro marimbafon a kytaru ( 1989) 8'
op.83a Čtyři miniatury pro lesní roh a kytaru (1989) 5'
op.85 Budweiser Elegien (Budějovické elegie) pro violoncello a kytaru ( 1991 ) 14,5'
Symbiose. Cyklus pro akordeon a kytaru (1995)
op.82a Strimpelando per mandolina e chitarra (1997) 4'
op.104 Dialog der Gitarre mit dem Hackbrett (1999) 3'30

Ostatní dua

op.27 Sonáta pro housle a klavír (1968) 18.5'
op.54 Listy z Bad Kreuzen pro dvě flétny (1981) 10'
op.55 Lístek do památníku pro dvě flétny (1981) 3'
op.62 Sonatina pro dvoje housle (1983) 5'
op.74 Sonata per due violini (1983) 13'
op.79 Sonata traditionale per violino e pianoforte ( 1989) 18'
op.97 Sonatina per due per tuba e chitarra (1997) 3'40

Komorní soubory (od tří hráčů výše)

op. 1 Dechový kvintet (1957) 15'
op.10 Trio pro housle, violoncello a klavír (1961) 17'
op.14 Kvartet pro kytaru, flétnu, housle a violoncello (1963), CHF, Pa 15'
op.25 Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto (1968), CHF 16'
op.26 Scherzo pro akordeon a smyčcové kvarteto (1968) /též verze se smyčcovým orchestrem/ 11'
op.32 Tricinie. Trio pro housle, kytaru a akordeon (1969), CHF 13'
op.34 Chorální předehra /v instrumentaci pro dechový soubor "Preludio e corale"/ (1969) 14'
op.35 Mozaika. Rozšířená verze akordeonové skladby v instr. pro dechové kvinteto (1970) 11'
op.37 Tetraorganon pro flétnu, basklarinet, cembalo a bicí (1971) 15'
op.39 Exprese pro housle, lesní roh a klavír (1972) 15'
op.51 Strofy pro tři basetové rohy (1978) 9,5'
op.70 Triptych pro kytaru, akordeon a bicí (1986) 30'
op.76 Rezonance pro violu, vibrafon a akordeon ( 1987) 15'
op.90a Trio pro flétnu, violu a kytaru "Romantické" (1996)

Orchestrální skladby

op. 2 Dětská suita pro velký symfonický orchestr (1960), CHF 25'
op.17 Ouvertura - orchestrální verze Sonatiny pro housle a kytaru (1963), CHF 8'
op.40 Zrůdnosti. Symfonie pro velký orchestr( 1979) 19'
Perger Marsch pro dechový orchestr (1986) 3'

Koncerty pro kytaru a orchestr

op. 6 Koncert č. 1 pro kytaru a orchestr ( 1959) 18'
op.11a Amoroso pro kytaru a malý orchestr (1961) 3'
op.11b Adagio pro kytaru /také v aranžmá pro kytaru a sm. kvarteto (1961) 3'
op.11c Bagatela pro kytaru a malý orchestr (1961) 3'
op.11d Scherzo pro kytaru a malý orchestr (1961) 3'
op.12 Divertimento for kytaru a dechový ensemble (1961) 12'
op.12a Koncert č. 2 pro kytaru a orchestr (1962) 15'
op.20 Koncert č. 3 pro kytaru a orchestr (1964), CHF 23'

Další koncertantní skladby

op.26 Scherzo pro akordeon a orchestr (1968), CHF 11'
op.28 Concerto Grosso pro flétnu, kytaru a smyčce (1968) 18'
op.45 Konverzace flétny a kytary s orchestrem (1974), CHF 20'
op.47 Formace pro akordeon a orchestr (1976), CHF 20'

Vokální hudba

op.16 Zatíchol dom, ženský sbor na slova C. Štítnického (1963) 4'
op.19 Tři mužské sbory na text Dušana Karasa( 1965) 6'
op.21 Jeremiášův pláč. Kantáta pro alt, baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jana Ortena (1964), ČHF 30'
op.63 Mutter, Vater, Tochter batz'ln. Smíšený sbor na texty lidové židovské poezie (1983) 3'
op.75 Lamentationes Jeremiae pro smíšený sbor a smyčce na latinský text (1987) 13'
op.77 Psalm 130 for mixed choir (1987) 6,5'
op.78 Psalm 42 pro soprán, alt, baryton a 10 nástrojů na německý text v Lutherově verzi (1987) 20'

Melodramy

op. 9 Levý pochod. Melodrama pro recitátora a orchestr na slova Vladimíra Majakovského (1960) 5'
op.30 Tryzna-pocta za válečné oběti pro recitátora a symfonický orchestr (1969) 8'

Opera

op.23 Psík hlupáčik. Opera pro děti na libreto Dušana Karase (1966) 30'

 

Inzerce