Skladatelé

Teml Jiří

24.6.1935—

Životopisná data

JIŘÍ TEML vystudoval obchodní akademii a zpočátku se živil jako ekonom, brzy ale získal spolehlivého konzultanta v kompoziční problematice v Jiřím Jarochovi, za nímž jezdil do Prahy od roku 1965 po dobu téměř 10 let. V letech 1976-80 byl hudebním dramaturgem a vedoucím hudebního vysílání Čs. rozhlasu v Plzni, od roku 1980 je dramaturgem symfonické, vokální a komorní hudby v pražském rozhlase.
Temlova tvůrčí východiska byla na začátku jeho umělecké dráhy přirozená: směřovala k velkým mistrům moderní hudby našeho století, především k Stravinskému, Martinů a později k Janáčkovi, stopy u něho zanechal i blízký kontakt s tvorbou, vycházející z okruh kolem českého skladatele Miloslava Kabeláče. V tomto prvním období ovládl Jiří Teml umění zachytit a formulovat hudební myšlenku, dát jí přesvědčivý tvar. Důkazem úspěšnosti jeho uměleckých snah je Fantasia appassionata pro varhany z roku 1972, která po ocenění v soutěži Českého hudebního fondu byla zařazena jako povinná skladba v Mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara a setkala se se značným ohlasem nejen doma, ale i v Japonsku, SSSR, USA, Švýcarsku, Dánsku, Rakousku Švédsku, Rumunsku atd.
Zpočátku se skladatel pohyboval na dobře známé půdě tradiční moderní hudby, do níž ještě patří i Toccata pro housle a orchestr (1974), a I. symfonie, nazvaná "Lid a prameny", dedikovaná světoznámým lázním Karlovým Varům. Soustředěným studiem nejnovějších proudů soudobé tvorby, zejména tzv. "polské školy", dospěl autor k novému estetickému názoru a sbíral síly ke změně své umělecké orientace. Dobře cítil, že už nevystačí s tím, co přejal od svých předchůdců, že potřebuje pro vyjádření svých představ více volnosti, že cítí svou hudbu barvitě a uvolněněji. Touha po vymanění z kompozičního stereotypu však nebyla jednoduchá. Začínal si ověřovat své koncepce nejdříve na útvarech komorní hudby: patří sem Tři bagately pro housle, hoboj, klarinet a klavír (1977), I. dechový kvintet (1978) a některé další skladby. Nová fáze Temlovy tvorby brzy vyústila do kompozice velké skladebné plochy - do Houslového koncertu (1979). Po těchto zkušenostech už autor nepochyboval, že se vydal správným směrem. Značně podpořil barvitost svého projevu, zvýraznil jeho invenčnost a uvolnil si prostor pro osobitý styl, který se každým novým dílem upevňoval a tříbil.
V novějších skladbách se k těmto rysům Temlovy kompozice připojuje ještě další: autor se vědomě snaží dodat své hudbě český přízvuk, zakódovaný v melodii a rytmice jeho hudby, ale také v určité volbě instrumentačních kombinací. Z těchto už zralých kompozic jmenujme Fantasii - koncert pro housle, harfu a orchestr (1983), Tři promenády pro orchestr, věnované Karlovarskému symfonickému orchestru (1983), Concerto grosso ("Pocta Händlovi", 1984), Koncert pro varhany a orchestr (1985), II. symfonie s čapkovským mottem "Válka s mloky" (1987). Některé z nich - Concerto grosso, Tři promenády, Tři ritornely pro varhany - zazněly na mezinárodním fóru v rámci festivalu Pražské jaro.
Druhou významnou linii Temlovy tvorby představují skladby vokální. V nich autor, s ohledem na vesměs amatérské interprety, jejich hudební cítění a technické možnosti, zůstává ve sféře tradice, nikoliv však konzervativního postoje. Nezřídka vychází z folklórní základny, stylizuje výrazné prvky lidové melodiky a rytmu, dá vyznít přirozené zpěvnosti a prostému ladění textových předloh, které jsou většinou převzaty z lidové poezie. Tuto řadu doplňují i úspěšné cykly dětských sborů (Ptačí rozhlásek, Vodní muzika aj.), za něž získal autor cenu OIRT (Sluníčko - 1978, Cirkus Rámus - 1984) a cenu SČSKU 1982 (Ptačí rozhlásek). V roce 2006 měla v Praze úspěšnou premiéru jeho dětská opera Císařovy nové šaty v nastudování Kühnova dětského sboru, v roce 2008 následovala další dětská opera Kocour v botách. Autor je znalcem českého folklóru a už řadu let spolupracuje s lidovým souborem plzeňského rozhlasu na vokálních i instrumentálních úpravách lidových písní a tanců.

Dílo

Orchestrální skladby

Suita giocosa pro malý orchestr (1973), ČHF 7´
I. symfonie "Lidé a prameny" pro smyčce, harfu a tympány (1976), ČHF, o EdS 1977 17´
Koncert pro housle a orchestr (1979), ČHF, PA 1981, 26´
Koncert pro violoncello, smyčce, klavír a bicí nástroje (1980), ČHF, CD Lupulus 1993, 17´
Fantasie-koncert pro housle, harfu a orchestr ( 1983), ČHF, o PA 1985, CD Radioservis 2002, 19´
Tři promenády, malý koncert pro orchestr (1983), ČHF, o PA 1988, EdS 1984, 21´
Concerto grosso „Pocta Händlovi" (1984), ČHF 15´
Koncert pro varhany, smyčce, trubky a bicí nástroje (1985), o PA 1987, ČHF 17´
II. symfonie „Válka s mloky" (1987), ČHF, o PA 1987, CD 1998, 20´
Jubilejní variace - symfonická věta k poctě B. Martinů (1989), CD 1998, 15´
Epitaf - symfonická věta pro smyčce a bicí (1992), CD 1993, 15´
Concertino pro hoboj a komorní orchestr „Hommage a Vivaldi" (1993), 15´
II. Koncert pro varhany, žestě a bicí (1994), CD Český rozhlas 1998, 24´
Omaggi - slavnostní hudba pro Plzeň, pro komorní orchestr (1994), CD Radioservis 2001, 21´
III. symfonie „Kafka" /jednovětá/ (1998), r ČRo 21´
Concerto grosso č. 2 pro dvoje housle, violoncello a smyčce (2001) 15´
Concerto grosso č. 3 pro flétnu, fagot a smyčce (2002)
Anigma vitae (Hommage à Janáček) pro symfonický orchestr (2003)
Concerto rustico per salterio ed archi (Cadenza - Canzonetta - rondino), /II. cena v soutěži Obč. sdr. cimbalistů ČR, Valašské Meziříčí/ (2004)
Dvojkoncert pro dva klarinety a orchestr /Concerto doppio per due clarinetti ed orchestra "Zwei Schallensteine"/ (Concerto serio - Concerto buffo) /psáno pro švýcarský festival Menhir/Falera/ (2007)
Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera (věnováno Monice Knoblochové) (2008), CD ČRo /CR04592/
Krakatit, symfonická věta, pocta Karlu Čapkovi (2013), prem.: 12. 2. 2014, Kongresový sál ČNB, Hudba Hradní stráže a Policie ČR, plk. Václav Blahunek

Komorní skladby

Pro sólový nástroj

Miniatury. Šest skladeb pro akordeon (1972), EdS 1976 7´
Fantasia appassionata per organo (1972), P, o PA 1980, 10´
Pět kusů pro sólový klarinet (1973), PA 1978, 10´
Pět malých etud pro klavír /věnováno prof. J. Durasovi/ (1978), ČHF, PA 1979, 10´
Alchymisté, šest skladeb pro varhany (1984), r PA, Ed. Eset 1990, 15´
Kaligramy, sedm skladeb pro harfu (1984), EBP 1988, r PA 1986, 13´
Responsoria pro varhany (1992) 12´
Monolog pro sólovou violu (1986) 8´
Commedia dell´arte pro sólové cembalo (1987), o PA 1988, CD ČRo /Radioservis, a. s. 2009/ 12´
Rapsodie pro varhany (1996) 10´
Čtyři věty pro klavír /věnováno prof. Karlu Frieslovi/ (1997) 11´
Diptych pro cembalo (1998), /povinná soutěžní skladba na PJ 1999), CD HAMU 2000, CD ČRo 9´
Partita pro sólové housle (1998) 8´
Pět tanců pro cembalo /Folklorní - Salonní - Jazzový - Rituální - Rockový/ (2004) , CD ČRo /Radioservis, a. s. 2009/
Mysterium sacrum per organo (2005)
Fantasietta (Hommage à Buxtehude) pro varhany (2007)

Pro dva nástroje

Komorní hudba pro hoboj a klavír (1971), PA 1980
Šest houslových duet (1973), EdS 1985, CD Cesta ke světlu (Duo Eco) 8´
Čtyři invence pro housle a kytaru (1977) n PA, 10´
Trittico per corno e organo (1981) 13´
Teatro piccolo pro fagot a klavír (1982) n PA, 13´
Triptych pro lesní roh a varhany (1983) 14´
Obelisk, koncertní fantazie pro housle a klavír (1983), ČHF 11´
Pantomima pro flétnu a klavír (1987), CD 1998, Ed. Triga 1997, 8´
Tři skladby pro varhany a bicí (1992) 15´
Meditace a rozkoše - dvě věty pro violu a cembalo podle J. Zrzavého (1990), CD ČRo 2009
Kaleidoskop - koncertní hudba pro housle a klavír (1993), CD Triga 1999, 12´
Reliéf pro housle a klavír (1995) 10´
Komorní hudba pro violu a klavír (2002)
Divertimento pro housle a violu (2002) 8´
Čtyři nálady pro housle a violoncello (věnováno Lucii Hůlové a Martinu Sedlákovi) (2004), n ČRo
Cesta ke světlu pro dvoje housle /Hudba k obrazům Zd. Hajného; věnováno souboru "Duo Eco" /Pavla a Eva Franců/ (2004), nahr.: CD "Cesta ke světlu" 6' 22"
Hudba k vernisáži pro dvoje housle (2005)
Malá galerie pro akordeon a violoncello /věnováno J. Vlachovi/ (2005)
Krumlovské maškary - suita pro (zobcovou) příčnou flétnu a cembalo /inspirováno malbami J. Lederera z maškarního sálu zámku v Českém Krumlově/ (2006), CD ČRo
Půjdem spolu do Betléma - pásmo vánočních koled pro violoncello a bicí (2006)
Fantazie a rondo pro hoboj a housle /věnováno Vítězslavu Černochovi/ (2006)
Přišla k nám radostná novina - pásmo vánočních písní a koled pro dvoje housle /věnováno Duu Eco/ (2006)
Komorní hudba pro violu a klavír (2007) (premiéra na Dnech soudobé hudby 2008 - Jan Pěruška - viola, Daniel Wiesner - klavír)
Čtvero ročních období aneb Vivaldi v Čechách pro dvoje housle /věnováno Duu Eco/ (2008)
Chvála tercie pro flétnu a klavír (2009) /Věnováno Duu BeNe, Eva Benešová - klavír, Jana Bošková - housle/

Pro tři a více nástrojů

Maňáskové divadlo pro nonet (1976), ČR 10´
II. dechový kvintet (1978), ČHF, r PA 11´
Tři kusy pro smyčcové kvarteto (II. smyčcový kvartet) „Vivat Stravinskij" (1978, revid. 1986), ČHF, CD 1992, 12´
Kolokvia pro hoboj, klarinet a fagot, pět krátkých skladeb (1980), P 1981, r SU 1986, 9´
Zelená flétna, melodram pro recitátora, flétnu, violu a harfu na verše Miroslava Floriana (1983), r SU 10´
Mozaika, koncertní hudba pro housle a klavír (1985) 9´
III. smyčcový kvartet „Fantastické scény" (1988), CD Český rozhlas 1996 15´
Rozmarné léto - hudební žert pro noneto (1989) 15´
Shakespearovské motivy pro flétnu, housle, violoncello a cembalo (1990), CD 2000, CD ČRo Radioservis 20´
Pidluke-padluke, sextet pro dechové nástroje (1995), vyd. Alliance Publications, Inc. 13´
Legenda pro smyčce, harfu a bicí (1996) 15´
Dvě invence pro noneto a bicí (1996) 13´
IV. smyčcový kvartet „Divertimento" (1996) 12´
Metamorfózy pro fl, cl, pf, cb a perc (1998), CD Triga 2000, 13´
Dvě folklórní studie pro flétnu, violu a harfu (1999) /Prem. 2. 6. 1999, Paříž, interpreti: "Trio Nobis"/ 9´
Trio gaio pro hoboj, klarinet a fagot (1999) 7´
Hommage a Michelangelo pro varhany, žesťový kvintet a bicí (2000) 16´
Dva obrázky z Bertramky pro housle, violoncello a klavír (2000) 11´
Partita pro flétnu, housle, violoncelo a klavír (2001) /věnováno Ensemble Martinů/, CD "Setkávání - odcházení", vyd. Triga 2002 15´
Divertimento rustico pro čtyři klarinety (2002)
Čtyři miniatury pro smyčcové trio (2003)
Concertino pro varhany (cembalo) a dechové kvinteto (2003), CD ČRo (M. Knoblochová - cembalo)
Epigramy pro flétnu, housle a klavír /psáno pro Trio eufonico/ (2004)
Strnadela - hudba k vernisáži výstavy obrazů Petra Strnada, pro flétnu, housle a klavír (2005)
Šumavské variace pro 2 housle, violu, violoncello a kontrabas (2007)

Vokální skladby

Cirkus Rámus. Tři písničky na text Václav Fischera pro děti předškolního věku s klavírním doprovodem (1984), PA 4´
Jízda na luční kobylce - pět písní pro baryton a klavír na verše M. Floriana (1984)
Kolotoč. Čtyři písničky na texty Václav Fischera pro děti předškolního věku s doprovodem klavíru (1986), PA 6´
Sonety - cyklus písní na text W. Shakespeara pro baryton a komorní orchestr (1997), CD Radioservis 2002, 32´
Halasení - melodram pro rec. a klavír (2000), 10´
Sapientia I. písně na latinské texty pro baryton a klavír / varhany (2001) 11´
Divadlo svět - melodram na text W. Shakespeara v překladu J. V. Sládka pro recitátora a cembalo (2002), CD ČRo  (Radioservis, a. s.)
Sapientia II. - cyklus písní na latinské texty pro baryton a klavír (varhany) (2002)
Lásko - melodram pro rec., flétnu a violu na verše Václava Lokvence (2005)
Sapientia III. - cyklus písní pro mezzosoprán a harfu /věnováno Kateřině Englichové/ (2005)
Ave Maria pro soprán, klarinet a klavír (varhany nebo dětský sbor a varhany) (2005)
Moudrého Katona mravní poučování v překladu J. A. Komenského pro mezzosoprán a cembalo (2007), CD ČRo (Radioservis, a. s.)

Sborové skladby, kantáty

Tři žertovné madrigaly pro ženský (dívčí) sbor a sóla na lidové texty (1973), ČHF 5´ (Oceněno ve skladatelské soutěži Jihlava 1974)
Ach ta vojna, vojna. Cyklus smíšených sborů na lidové texty s doprovodem klavíru (1975), ČHF 12´
Tři písničky pod pantoflem na slova moravské lidové poezie pro smíšený sbor a cap. (1980) ČHF 5´
Šest písniček ze studánky na texty české lidové poezie pro dívčí (ženský) sbor, housle a bicí nástroje (1981), ČHF 12´
Čtyři moravské písničky na slova moravské lidové poezie pro dívčí sbor (ženský) s doprovodem flétny (1982), ČHF 9´
Vodní muzika. Kantáta na verše Vladimíra Šefla pro baryton, dětský sbor, flétnu, violu, harfu a bicí nástroje (1984), ČHF 12´
Tři negalantní kuplety na verše Jiřího Žáčka, Václava Honse a Jiřího Chuma pro mužský sbor a cappela (1985), ČHF, nahr. ČRo 4´
Elckerlijc-Mariken van Nieumeghen - kantáta-mirakl pro sóla, recitace a komorní orchestr (1993) 30´
Ave pro smíšený sbor a capp. (1997), CD 2000, Ed. 2000 USA, 6´
Credo - cyklus smíšených sborů s barytonem sólo na verše J. Tůmy (a cappela) (1998), EPB 2001, 14´
Laudetur Jesus Christus pro smíšený sbor a cappella (2000), Ed 2001 USA, CD Multisonic 5´
Dva svatobné - pro mužský sbor na slovenskou lidovou poezii a cappella (2003)
Missa piccola per coro misto e violino solo (2004), Ed FVT Jihlava
Sapientia IV na latinské texty pro smíšený sbor a capella /I. cena v soutěži Unie českých pěveckých sborů 2006/ (2006)
Hohes Lied pro smíšený sbor a cappela (2007)
Vonička - cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie /III. cena FVT Jihlava/ ( 2007)

Sborová tvorba pro děti

Pětilístek. Dětské sbory s doprovodem klavíru na texty českých autorů (1972), Jirkov 5´
Všelijaké písničky pro dětský sbor s doprovodem klavíru na texty českých autorů (1975), EdS 1981, 5´
Škola. Mikrokantáta pro sóla, dětský sbor a klavír na slova Jaroslava Cyruse (1975), Jirkov 3´
Sluníčko. Sbírka písniček pro děti předškolního věku (1976), Olomouc , PA 1976, 12´
Písničky z trávy. Dětské (dívčí) sbory s doprovodem sólových houslí (1976), KP Jirkov 5´
Ptačí rozhlásek. Kantáta na text Václava Fischera pro dětské sólo, dětský sbor a malý instrumentální soubor (1980), ČHF 13´
Splnilo se Písmo svaté - pásmo vánočních písní a koled pro dětský sbor a malý orchestr a varhany (1991), CD 1992, 17´
Žalm 136 pro dětský sbor a smyčce /sm. kvartet/ na hebrejský text /pro Kühnův dětský sbor/ (1999) 12´
Svatá noc - pásmo vánočních písní a koled pro dětský sbor, orchestr a varhany (2001) 25´

Instruktivní skladby

Hudbička. Dětské klavírní skladby (1971), PA 1973, 10´
Šest houslových duet (1973, přeprac. 1978) EdS 8´
Klarinetový špalíček. Šest snadných skladeb pro dva klarinety, ČHF, EBP 7´
Dramatické scény pro trubku a klavír (1978) 9´

Dětské opery

Císařovy nové šaty, na libreto Jana Tůmy podle pohádky H. Ch. Andersena (2005) (Prem.: Kühnův dětský sbor, 26. 4. 2006, Praha) 30'
Kocour v botách - dětská opera pro sóla, sbor a malý orchestr na libreto Jana Tůmy a Elišky Hrubé (2008)

Úpravy skladeb jiných autorů

Václav Holan Rovenský: Den přeslavný jest k nám přišel - Hamonizace, úprava a instrumentace duchovních písní V. Holana Rovenského ze sb. Kaple královská zpěvní a muzikální (1990)
A. Dvořák: Cigánské melodie op. 55 - úprava pro zpěv a orch. (1992) CD 2000
V.A.Michna: Loutna česká - úprava pro smíšený sbor a orchestr (1992)
L. Bernstein: 3 části z West Side Story - úprava pro smyčcový orch. (1996)
B. Jeremiáš: 1. směs národních písní - úprava pro dětský sbor a noneto (1996)
B. Martinů: Písničky na jednu stránku - úprava pro zpěv a malý orchestr (1997)
B. Martinů: Česká rapsódie pro housle a klavír - úprava pro housle a kom. orchestr (2001)

Literatura

 Vlasta Bokůvková: Jiří Teml - portréty plzeňských skladatelů, vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2008

 

 

Inzerce