Skladatelé

Tausinger Jan

1.11.1921—29.7.1980

Životopisná data

JAN TAUSINGER studoval na konzervatoři v Bukurešti dirigování a skladbu u Dimitrije Cuclina, Mihaila Jory a Alfreda Mendelssohna. V létech 1948-52 pokračoval v Praze na Akademii múzických umění ve studiu dirigování u Metoda Doležila, Karla Ančerla a Roberta Brocka a ve studiu kompozice u Aloise Háby a Pavla Bořkovce. V roce 1964 absolvoval letní kursy moderní hudby v Darmstadtu. Již od svých studentských let působil jako dirigent a významný umělecký vedoucí v různých instrumentálních, vokálních a vokálně instrumentálnich souborech (mj. v roce 1948 v Praze založil a poté vedl Vysokoškolský umělecký soubor), na uměleckých školách a v rozhlase. I když těžiště Tausingerovy umělecké práce bylo v kompozici, i ve zralém věku dával občas jako dirigent konkrétní podobu svým osobitým interpretačním představám. Dirigoval rozhlasové orchestry v Bukurešti, v Plzni a v Ostravě. V roce 1954 se stal ředitelem Vyšší hudebně-pedagogické školy v Ostravě. V letech 1971-1976 byl ředitelem Státní konzervatoře v Praze a poté ředitelem hudebního vysílání Českého rozhlasu.
Na počátku Tausingerova skladatelského vývoje stojí úpravy lidových pisní, dětské a mládežnické budovatelské písně a kantáty, psané v tradičním tonálním systému. Díky bezvýhradně přijaté komunistické ideologii schematický až šablonovitý svět skladatelova tvůrčího postupu zůstal do jisté míry zachován i v pozdější Tausingerově tvorbě, ve které si skladatel od poloviny šedesátých let začal ověřovat možnosti nových kompozičních technik (Colloquium pro 4 dechové nástroje, Confrontazione I, II). Písňový cyklus Čmáranice po nebi, jehož sopránový part poprvé interpretovala skladatelem vyškolená sopranistka Brigita Šulcová, byl jedním z nejvýraznějších českých děl napsaných sklonku šedesátých let. Kantáta Ave Maria, rovněž se sopránovým sólem, získala 1. místo v Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži a byla často vyhledávána jako působivé umělecké vyjádření protiválečných myšlenek. Vokální Sinfonia bohemica, odměněná Cenou Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (1976) byla dobovou kritikou přijímána jako hold tvořivému a bojovnému duchu českého národa. Sinfonia slovaca pro symfonický orchestr, v niž se Tausinger vracel ke vzpomínkám na své dětství, oslavoval hrdinství slovenského lidu a podmanivou krásu slovenské přirody, byla jeho závěrečným, v pravém slova smyslu syntetizujícím vyznáním.

Dílo

Symfonické a vokálně symfonické skladby

I. symfonie "Osvobození" (1952) 23'
Confrontazione I., II. (1964), ČHF 17'
Správná věc. Vokálně symfonický obraz pro tenor sólo, smíšený sbor a orchestr z podnětu stejnojmenného eposu Vladimíra Majakovského (1966-67), ČHF 18'
Preludium, sarabanda a postludium pro dechové nástroje, harfu, klavír a bicí nástroje (1967), ČHF 15'
Musica evolutiva pro symfonický a komorní orchestr (1972), ČHF, o PA 14'
Ave Maria, pro soprán, recitaci a orchestr (1972), ČHF, PA, o PA 12'
Sinfonia bohemica, pro sóla, mužský sbor a velký symfonický orchestr na texty J. A. Komenského, J. Fučíka a J. Heyrovského (1975), PA, o PA 23'
Sinfonia slovaca, pro symfonický orchestr (1979), PA, o PA 16'
Koncert pro housle a orchestr (1962-63), ČHF 27'
Concertino meditazione, pro violu a komorní orchestr (1965), o PA 12'
Improvizace pro klavír a orchestr "Hommage a J. S. Bach" (1970) 9'

Skladby pro jeden až dva nástroje

Sonáta pro klavír (1948-50), ČHF 18'
Sonáta pro housle a klavír (1954), SU 20'
Partita pro violu a klavír (1954), PA 17'
Le Awenture di un flauto e un'arpa (1965), PA 9'
Sonatina emancipata, pro trubku a klavír (1968), PA 7'
Hommage a Ladislav Černý, pro violu a klavír (1971) 8'
Deset dodekafonických etud pro klavír (1972), ČHF 11'
"On revient toujours . . .", suita pro housle a klavír (1974), ČHF, o SU 15'
"Comme il faut". Sonatina pro hoboj a klavír (1974), ČHF 12'
"Au derniére amour . . . '. Suita-sonáta pro violoncello a klavír (1974-75), ČHF, o SU 16'
Sonáta pro klarinet a klavír (1975), CHF 12'
Dvě úvahy pro Due Boemi, pro basklarinet a klavír (1977), o PA 6'
Čtyři kusy pro fagot a klavír (1977), ČHF 9'
Korelace pro akordeon sólo (1978), CHF 6'

Skladby pro tři a více nástrojů

 I. smyčcové trio (1960) 16'
I. smyčcový kvartet (1961) 18'
Colloquium, pro 4 dechové nástroje - flétna, hoboj, klarinet, fagot (1974), PA 10'
II. smyčcové trio (1964-65) 12'
II. smyčcový kvartet (1966) 16'
Kvintet pro 2 trubky, lesní roh a 2 trombóny (1968), ČHF 8'
Canto di speranza, pro housle, violu, violoncello a klavír (1969), PA, o PA 12'
Dva apostrofy pro dechové kvinteto (1968) 6'
III. smyčcový kvartet (1970), CHF 15'
IV. smyčcový kvartet "Struktury" (1972), ČHF 15'
Hukvaldský nonet (1974), ČHF, PA, o PA 8'
Nerovnoramennost. Trio pro flétnu, violoncello a klavír (1975) 12'
Interference, pro housle, lesn( roh a klavír (1977), ČHF 10'
Čtyři evokace pro flétnu, violu, violoncello a klav(r (1976) 12'
II. nonet "Črty" (1976) 12'
III. nonet "Reminiscence":(1976) 14'
Sextet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a klavír (1976), ČHF, PA, o SU 11'
7 mikrochromofonií, pro klarinet, violu a klavfr (1977) 14'
Čtyři odstíny (Quatro nuances) pro flétnu, harfu, housle, violu a violoncello (1978), ČHF 12'

Písně

Láska. Cyklus písní pro soprán a klavír na japonská čtyřverší (1964), ČHF 6'
Čmáranice po nebi. Písňový cyklus pro soprán a komorní soubor na verše Velemira Chlebnikova (1967), SU, o SU 12'
Duetti compatibili (Nulový bod), pro soprán a violu na text Erika Lindgreena (1971), o PA 13'
Konstelace. Cyklus písní pro soprán a klavír na texty experimentální poezie (1975) 14'
Pražská domovní znamení. Cyklus písní pro soprán a klavír na slova Vítězslava Nezvala (1977), ČHF, PA 9'
Výchozí bod, pro soprán a dvoje housle na báseň Erika Lindgreena (1979-80), ČHF 15'

Sbory

Já budu vždycky věřit v máj. Ženský sbor na báseň Jana Nohy (1959) 3'
Ošálené srdce, Tabák, Zlo. Tři smíšené sbory a cappella na verše Arthura Rimbauda (1963) 12'
Žně. Tři mužské sbory na verše Jiřího Wolkera (1963) 8'
Houby. Cyklus dětských sborů s doprovodem klavíru nebo instrumentálního souboru na básně Josefa Hanzlíka (1971), ČHF 10'
Vyhlášení dobré mysli. Smíšený sbor na verše D. Burljuka (1972), ČHF 5'
Labutí peříčko. Dětský sbor s doprovodem instrumentálního souboru (1973), ČHF 12'
Chlapec a hvězdy. Čtyři písně pro dětský sbor s doprovodem komorního souboru (1975) 10'
Oči milenek, pro dívčí (ženský) sbor na verše Vítězslava Nezvala (1977), ČHF 6'
Vrh kostek, pro smíšený sbor a cappella na verše St. Mallarmé (1979) 6'

 

Inzerce