Skladatelé

Štochl Ondřej

12.6.1975—

Externí odkaz

Životopisná data

Ondřej Štochl studoval na konzervatoři v Praze hru na violu (1989 - 1995) a skladbu (1992 - 1996). Ve studiích pokračoval na hudební fakultě AMU - obor skladba ve třídě prof. Marka Kopelenta (1997 - 2003). Během studia se účastnil různých skladatelských kurzů - jeho lektory byli např. Zygmunt Krauze, Paul Méfano, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas nebo Guy Reibel. Zárověň získával četné zkušenosti na poli interpretace soudobé hudby.
Věnuje se tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, někdy s vokální či elektronickou složkou. Jeho tvůrčím zázemím je Komorní soubor a skladatelské sdružení Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista. Podílí se tak na dramaturgii jeho koncertní řady a koncertů v rámci festivalů (nejen) soudobé hudby (ENH Brno 2004, Forfest Kroměříž 2002, Mélos - Étos Bratislava 2003, Unerhörte Musik Berlin 2007, Pražské premiéry 2008, Pražské jaro 2009 (zde uveden jeho prostorový melodram na verše Vladimíra Holana Úniky k radosti/ a další). Jako skladatel se účastnil rovněž ISCM World music days 2007 v Hong-Kongu jako zástupce České republiky. Nedávno se souborem Konvergence vystoupil na Mezinárodním festivalu soudobé hudby "Kontrasty" v ukrajinském Lvově, kde zazněla jeho skladba Šestero pohádek pro Markétku.
K interpretům jeho skladeb (na domácí scéně i v zahraničí) patří známá komorní seskupení (např. Luxembourg Sinfonietta, Ensemble Bern Modern, Moens Ensemble), významní sólisté (houslistka Jessica Lee, violoncellista Petr Nouzovský, klarinetista Karel Dohnal, vibrafonistka Cécille Boiffin, klavíristé David Kalhous či Iris Gerber) či orchestry (Moravská filharmonie Olomouc, Pražský komorní orchestr aj.).

Dílo

Sólové skladby

Tetralog pro violoncello a live electronic (2005)  dur. 14:00
Cantus firmus pro klavír (2008)

Komorní skladby

Průniky pro 9 hráčů (fl, cor ingl, cl, bcl, cor, vl, vla, vlc, cel, perc) (2001)
Rozcestí pro smyčcové kvarteto (2003/2015 - přepracováno)
Vojtíškovy rituálky, pro 7 hráčů (altová flétna, klarinet, housle, viola, violoncello, klavír a bicí - vibrafon, 5 TBL, 3 Bng, 2 tom-t.) (2004)
Veduty - mikrosvěty velkoměsta, pro kytaru a smyčcové kvarteto (2005), CD Studio Matouš 2006 (Konvergence)
Šestero pohádek pro Markétku, pro klarinet, violu a kytaru /věnováno dceři/ (2006)
Epilog, pro altovou flétnu, violu a violoncello (2007) 6:37
Kaligramy I, pro flétnu, violoncello a klavír (2008) vyd. Český rozhlas, vydavatelství a nakladatelství 8:26
Idée fixe, pro pro cembalo, flétnu, klarinet, housle a violoncello (2009)
Kaligramy II, pro klavírní trio (2009), vyd. Český rozhlas, vydavatelství a nakladatelství
Šedá, lehce ironický šeptet pro flétnu, vibrafon, kontrabas, recitátora a zvukovou stopu (2009)
Okamžik předtím, pro housle a klavír (2010), prem.: 1. 12. 2010, Praha, Sukova síň Rudolfina (Jessica Lee a David Kalhous)

Skladby s vokální složkou

Troufalost pro soprán, 3 violy, bicí (vibrafon, triangl, činel, Tam-tam) a harfu (1999)  10:55
Úniky k radosti pro soprán, recitátora, klarinet, smyčcové kvarteto a 2 hráče na bicí (vbf, crotali, 5 tbl, 3 ptti, 3 bng, 2 tom-t., tam-tam) a recitátora (hluboký mužský hlas) na verše Vl. Holana (2004)  18:20

Orchestrální skladby

Cesta ke společné řeči, pro smyčce s koncertantním violoncellem (2000) 17:15
Meditace o cestě k něžnosti, prostorová skladba pro 35 hráčů (2001) 21:00
Jang a jin - perspektiva TAO, pro symfonický orchestr (2002) 16:00
Sonety pro klarinet, vibrafon a komorní orchestr (2007)

 

 

Inzerce