Skladatelé

Štědroň Miloš

9.2.1942—

Životopisná data

Miloš ŠTĚDROŇ studoval muzikologii a bohemistiku na filozofické fakultě University J.E.Purkyně (nyní Masarykova univerzita), kde absolvoval v roce 1964. Téměř paralelně (1965-1971) studoval na Janáčkově akademii múzických umění skladbu u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. Kompoziční vzdělání si doplnil v letech 1970-72 postgraduálním studiem experimentální a elektroakustické hudby na Janáčkově akademii múzických umění a studijními pobyty v Darmstadtu (1966), Belgii, Holandsku(1964), Německu (stipendium města Mnichova 1988-89) a ve Vídni.

Již v průběhu studia na univerzitě v roce 1963 začal pracovat jako asistent hudebně historického oddělení Moravského muzea, kde také vedl Malé divadlo hudby. Roku 1972 odešel na katedru muzikologie filozofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity, kde se v roce 1988 habilitoval jako docent, především na základě svých janáčkovských výzkumů (1978 získal titul kandidáta věd). V roce 1994 byl jmenován profesorem. Teorii skladby a další předměty vyučuje též na Janáčkově akademii múzických umění. Centrem jeho muzikologického zájmu je hudba 20.století a epoch renesance, manýrismu a baroka.

Na počátku profesionální hudební dráhy u Štědroně převažoval zájem o hudební teorii a historii. Ke zlomu ve prospěch kompozice došlo v polovině 70.let. Díky dlouholeté spolupráci s divadelními soubory, zvláště pak s Divadlem na provázku, se mu podařilo najít jednu z možných cest k soudobému tvaru hudebního divadla. Dominantou Štědroňových tvůrčích zájmů a koncepcí je hudba starých slohů, k níž se vyjadřuje především jako skladatel, systémově propojující a transformující principy starého a soudobého hudebního umění. Uplatňuje metody koláže, montáže a prostředky vedoucí k banalizaci, zcizení až po uměleckou parodii. Dominuje především komorní hudba, řada skladeb je inspirována i lidovou hudbou a v instrumentaci se často objevují netradiční nástroje. Štědroň spolupracuje s řadou předních ansámblů, jako je Due Boemi nebo Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA. Znám je svojí prací na fragmentech Janáčkových nedokončených děl, která spolu s Leošem Faltusem připravili k realizaci a ke kritickému notovému vydání (symfonie Dunaj, houslový koncert Putování dušičky, autografní skica 2. smyčcového kvartetu Listy důvěrné).

Miloš Štědroň je autorem mnoha desítek filmových a scénických hudeb a jednou z našich nejvyhledávanějších osobností v tomto oboru. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění, např. v Soutěži mladých skladatelů ČSSR za skladby Mistr Machaut v Čechách a Terra, 1.cenu v Prix musical de Radio Brno a 1.cenu v Prix musique folklorique de Radio Bratislava v r.1975 za skladbu Pláč Růženy Danielové z Hrubé Vrbky nad manželem v Osvětimi (společná skladba s A.Parschem) nebo cenu v Santanderu v r.1980 za hudbu k filmu Balada pro banditu. Pro 58. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2006 zkomponoval cyklus varhanních miniatur Claudio Monteverde. Praga 1595 jako povinnou skladbu v oboru varhany.

 

 

 

 

 

 

Dílo

ORCHESTRÁLNÍ DÍLA 

Indiánům. Symfonická freska (1972) 0:08:00 čHF, CR
Symfonie Kolo (1973) 0:16:00 čHF, CR
Sekvence na smrt Šostakoviče (1975) 0:08.00 čHF, CR
Koncert pro violoncello a orchestr (1977) 0:14:00 čHF, CR
Staré a nové renesanční tance pro basklarinet, klavír, smyčcový orchestr a bicí (1981) 0:28:00, n PA, LP CD PA
Veselé scény pro smyčce (1980) 0:11:10, n CD Malý koncert pro ovci, P 2003 Radioservis, a. s.
Koncertní scény pro fagot a orchestr "Pocta B.Matalovi" (1984) 0:13:00, ČHF
Sedmikvítek pro lidovou zpěvačku a orchestr (1987) 0:15:00, čHF
Lamento pro housle, violu a orchestr in memoriam Miroslava Venhody (1987) 0:04:00, CR
Smrt Dobrovského. Kantáta-oratorium pro mezzosprán, basbaryton, smíšený sbor a orchestr (1987/88) 0:25:00
Muránský zámek. Fantazie pro orchestr (1988) 0:05:00, CR
Šest villanel pro violoncello a smyčcový orchestr (1989) 0:10:00, n SU, CR, LP SU
Podtínání pro orchestr in memoriam Miloslava Ištvana (1990) 0:05:00, CR
Smíchy a smutky, pro smyčcový orchestr (1990) 0:12:00
Rock 1618, pro smyčcový orchestr a 4 hráče na bicí (2001)

KOMORNÍ OPERY 

Věc Cage, aneb Anály avantgardy dokořán. Týmová opera s Ivo Medkem a Aloisem Piňosem (1995), 0:38:00, ČHF, ČRo
Anály předchůdců avantgardy aneb setkání slovanských velikánů. Týmová opera s Ivo Medkem a Aloisem Piňosem (1997) 0:42:00

KOMORNÍ SKLADBY 

Meditace pro basklarinet sólo (1963) 0:04:00
Agonie pro housle, basklarinet a bicí (1964) 0:06:00, n CR
Stazioni di Via crucis pro basklarinet, flétnu, klavír, cembalo a bicí (1964) 0:11:00, n SU, PA, LP SU 0110672 G
Lejch pro basklarinet a klavír (1965) 0:06:00, n LP SU 1111700 G
Seikilos aus Mähren, basklarinet a klavír (1979) 0:04:00, n LP EGE F 666707, CD EGE F Records, CR
Valachica, pro basklarinet a klavír (1980) 0:08:00, n PA, CD, CR, LP PA
Aušvicata biker három (V Aušvicu je veliky hlad), pro basklarinet a klavír (1981) 0:05:00, n PA, CD, LP PA, CR
Trium vocum pro zobcovou flétnu, violoncello a bicí (1983) 0:08:00, n CR
Pět hajdúckých, pro kytaru a housle (1984) 0:07:00
Danze, canti e lamenti pro smyčcové kvarteto (1986), 0:09:00, CT, ČHF
Sette villanelle per flauto e pianoforte sopra una melodia di C. Monteverdi (1990) 0:08:00, n CD
Gipsy Song and Dance, pro basklarinet a klavír (1990) 0:09:00, n LP, CD NSS Records
Hoj! Sternenhochovské scény pro housle a soubor bicích nástrojů (1990), 0:08:00, CT
Quadra, pro basklarinet, violoncello, tenorový saxofon, klavír a bicí (1992), 0:08:00, CT
Passacaglia pro sólovou flétnu (1992) 0:04:00, n CD
Canzona e tripla (Modlitba basklarinetu) pro 19 basklarinetů (1993) 0:06:40
Trio pro housle, violoncello a klavír (1993) 0:09:00
Ländler pro housle a bicí nástroje (1993) 0:05:00
Quadra, verze pro 3 basklarinety a klavír (1993) 0:09:20
Smyčcový kvartet (1994) 0:07:00, n CR
Ländlery a komentáře pro 7 hráčů (Fl,Ob,Trb,Vl,Vlc,Pf,Perc) (1995) 0:08:00, n CR
Tance krále Leara, pro violoncello, staré nástroje a bicí (1996) 0:09:00, n CD Camerata Brno Live, P ČRo Brno 1996
Tance pro marimbu a klavír (1996) 0:08:00
Intrada e Sarabande triste (1999) 0:09:30 n CD "Due Boemi di Praga Včera a dnes", P 2000 Forza, s.r.o.
Passacaglia pro flétnu (1999) 0:03:25, n CD ECHOES, P 2001 Supraphon a. s.
Vanitas (Proverbia directa) /spolu s Milošem Štědroněm ml./ (2000) 0:09:38, n CD ECHOES, P 2001 Supraphon a. s.
Villanelly pro violu, violoncello a bicí (2001) 8:00
Concerto con villanella pro cembalo, 2 housle, flétnu, violoncello a bicí (2002)
Let Four Captains (Musica hamletiana) pro kytaru (2002) 3:17  nahr.:  CD Miloš Štědroň - Hudba s kytarou, Brno, Studio PIVOX 2004
Horribile auditu. Cyklus pro varhany (2003)
Moresche e riceracari pro varhany (2003)
Austerlitz/Slavkov. Requiem pour Julien Sorel, pro violoncello sólo + JT vox 0:14:49, n CD promo (archiv HIS)
Claudio Monteverde. Praha 1595. Cyklus varhanních miniatur (2005)

VOKÁLNÍ SKLADBY 

Verba. Kantáta na slova z evangelia sv. Matouše pro smíšený sbor a 2 trubky (1969) 0:08:00
Gioia dolorosa. Madrigalová kantáta na slova z nápisu na náhrobku Carla Gesualda (1974) 0:12:00, n LP PA 8117 1231, CR; CD Malý koncert pro ovci, P 2003 Radioservis a. s.
Bez knih jsou národy nahé. Kantáta na slova Ivo Odehnala pro smíšený sbor a instrumentální soubor (1977) 0:12: 00, n LP PA 8112 0133, CR
Mistr Machaut v Čechách. Pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu a klavír (1982) 0:10:00, n CHF, LP PA 8111 0056, n CR
Terra tremit, pro komorní smíšený sbor a instrumentální soubor (1976) 0:09:00
Dávná jména - dávná slova. Cyklus písní na keltské texty z našeho území pro mezzosoprán, basklarinet a klavír (1982) 0:10:00
Na dávném prosu. Deset songů pro hlasy, 2 vni, loutnu, cimbál, vcl a bicí na texty Jana Skácela / On Long-gone Millet. Ten songs for voices, 2 violins, lute, dulcimer, violoncello and percussion, on texts by Jan Skácel (1989), 0:12:00, CD JOTA 1994
Flores. Cyklus pro mezzosoprán a loutnu na slova M. Dačického, J.A. Komenského a Š. Lomnického (1991), 0:10:00
Pětilístek pro 2 zpěváky a orchestr na lidovou poezii (1991) 0:09:00
Missa sine ritu, pro mezzosoprán a violoncello na slova J. Skácela (1994) 0:05:00, n CD JOTA 1994, CR
Rekviem, pro tenor, staré nástroje a bicí na slova Jana Skácela (1995-96) 0:08:00
Requiem zingarorum pro hlas a komorní soubor (2000) 0:06:18, n CD ECHOES, P 2001 Supraphon a.s.
Aušvicate..., pro zpěv, kytaru , housle, cimbál a bicí (2001) 0:08:00
In morte dell eccelentissimo Monte Verde. Madrigalová kantáta (2002)
Note, caccie e sospiri pro soprán a loutnu (barokní kytaru) na texty z Mozartovy italské korespondence (2002) 0:09:20
Doctores Amores - Doctores a mores. Kantáta pro čtyři hlasy a bicí nástroje na latinské a italské texty ze 13. a 14. století (2003) 0:09:00

ELEKTROAKUSTICKÁ A COMPUTEROVÁ HUDBA

Utis (1966), 0:05:00 CR
BIS (1971), 0:05:00 CR
Moresca pro syntetizér (1990) 0:05:00
Seconda prattica pro syntetizér (1991) 0:04:00
Panychida za Pasternaka. Konkrétní hudba na ruský text B.L. Pasternaka. Realizováno ve studiu ČR v Brně 1968/69, Brněnští madrigalisté, dir. J. Pančík, n CR

SKLADBY PRO LIDOVÉ NÁSTROJE

Moravský Seikilos, pro cimbál a komorní soubor (1974) 0:05:00, CR
Malý koncert pro ovci, pro komorní soubor lidových nástrojů (1974) 0:09:00, CR

MUZIKÁLY, FILMOVÁ A DIVADELNÍ HUDBA

Pohádka máje (rovněž Hra na Pohádku máje), na text M. Uhdeho, premiéra: Divadlo na Provázku (1976), n CD
Balada pro banditu, na text M. Uhdeho (1975), filmová adaptace - režie Z.Pospíšil a V. Sís (1979), n LP PA 81 0349-7311, CD PA, Bonton Music, VCR 1996 Barrandov Biographia a.s.
Chameleón (rovněž Josef Fouché) na libreto L. Kundery, M. Štědroně, P. Oslzlého a P. Scherhaufera (1984), n CD, CR
Balet Makábr (hudba společně s L. Faltusem) na libreto L. Kundery, M. Štědroně, P. Oslzlého a P. Scherhaufera (1988)
Tance Rudolfa II. na libreto M. Pivovara (1998)

MUZIKOLOGICKÉ PRÁCE

Claudio Monteverdi. Génius opery, Hudební profily (1985), vyd. SU 1985, 220 s.
Základy mikrotektoniky (9 analýz), skripta MU Brno (1991), 102 s.
Základy polymelodiky (12 analýz), skripta MU Brno (1992), 143 s.
Josef Berg. Skladatel mezi hudbou, divadlem a literaturou, MU Brno (1992), 187 s.
Písně rozmanité - Cantilenae diversae (spolu s P. Peňázem a Z. Frýdkovou). Opus Musicum Series - VIII, Brno 1992-93, 100 s.
Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. Universitas Masarykiana, Scientia edition, Brno 1998, 307 s.

 

 

Literatura

Bártová, Jindřiška: Camerata Brno, vyd. JAMU v Brně 2003 (s. 236 - 266)

Inzerce