Skladatelé

Burghauser Jarmil

20.10.1921—19.2.1997

Životopisná data

Skladatel Jarmil Burghauser byl všestrannou osobností českého hudebního života. Byl zároveň muzikologem, dirigentem, sbormistrem, hudebním spisovatelem, teoretikem a organizátorem. Skladbu začal studovat soukromě u Ja­roslava Křičky (1933-36), od r. 1937 u Otakara Jeremiáše. Poté studoval na pražské konzervatoři obor dirigování u Metoda Doležila a Pavla Dědečka (absolvoval 1944), studium dokončil na Mistrovské škole u Václava Talicha (absolvoval 1946). Skladby z tohoto období byly provozovány v Čs. rozhlase od r. 1933, na dvou samostatných skladatelových koncertech v Praze 1942, celovečerní kantáta Utrpení a vzkříšení byla provedena 1946 v Praze orchestrem FOK s dirigentem V. Smetáčkem. Studium hudební vědy a psy­chologie na Karlově univerzitě Burghanser absolvoval r. 1948. V roce 1991 získal titul PhDr. Zaměstnán byl jako sbormistr a dirigent Národního divadla (1946-53) a lektor AMU (1948 až 1950). Od roku 1953 se věnuje skladbě a muzikologii ve svobodném povolání.

Nejúspěšnější Burghauserovou skladbou se stala jeho baletní partitura z 50. let Sluha dvou pánů (premiéra v Národním divadle 1957, do r. 1990 celkem 20 nastudování v různých zemích). Co do počtu provedení ji předčí jen některé tituly filmové, televizní a scénické hudby a kompozice, vzniklé ve spolupráci se skupinou SCARS pro au­diovizuální prezentace na velkých výstavách. Počátkem šede­sátých let se Burghauserův styl mění, z dosavadního slad\'ování principů neoklasicismu přechází k principům Nové hudby (Sedm reliéfů, Cesty, některé komorní skladby) a vytváří si vlastní techniku, kterou nazývá harmonickým serialismem, o němž napsal stu­dii do sborníku Nové cesty hudby [1964]. Touto technikou s funkčním užitím aleatoriky napsal i operu Most [provedena v Národním divadle 1967]. Byl členem výboru Českého hudeb­ního fondu a v krátkém období \"Pražského jara\" předsedou Kruhu nestraníků při Svazu českých skladatelů a předsedou jeho skladatelské sekce.

Po nástupu období tzv. \"normalizace\" společenských poměrů zač. 70. let se jeho jméno nesmělo objevit na nově vydávaných svazcích dvořákovské edi­ce, nesměl vyjíždět do zahraničí a všechny jeho skladby nahrané v rozhlase byly smazány. Nicméně pracoval dál jako editor, připravil s M. Šolcem a brněnskou janáčkovskou ediční radou zásady a směrnice pro souborné vydání děl L. Janáčka a s L. Kunderou jeho první svazek - Klavírní dílo. Aby mohl vytvářet pro zahraniční výstavy audiovizuální kreace, ale také pro sérii skladeb ve slozích starších období \"Storia apocrifa della musica Boema\", užíval pseudonymu Michal Hájků.

Z Burghauserova vědeckého zájmu o hudební akustiku vznikla ve spolupráci s A. Špeldou kniha \"Akustické základy orchestrace\" (1965), vydaná pak i německy v Řezně (1971]. Burghauser pracoval mnoho let ve společnosti A. Dvořáka, jejímž předsedou byl od roku 1984. V letech 1975-89 byl sbormistrem chrámového sboru u sv. Markéty v Praze-Břevnově. Z mimohudebních zájmů bylo nejtrvalejším jeho členství v české skautské organizaci Junák, v níž se stal počátkem 90. let i starostou. V roce 1990 byl zvolen předsedou Společnosti skladatelů při Asociaci hudebních umělců a vědců, předsedou očistné a rehabilitační komise hudebních umělců a byl jmenován členem výboru festivalu Pražské jaro. Byl též členem předsednictva České hudební společnosti a viceprezidentem \"Dvořák Society\" ve Velké Británii.

 

Dílo

Jevištní díla

Lakomec. Opera o 3 jednáních na libreto L. Mandause (podle Molièra), 1949, vyd. Syndikát čs. skladatelů

Karolinka a lhář. Opera o 3 jednáních na libreto L. Mandause, 1950-53, Dilia

Most. Antiopera na libreto Josefa Pávka, 1963-64, Dilia

Honza a čert. Balet o třech jednáních na libreto Jana Reye, 1954, Dilia

Sluha dvou pánů. Balet o 3 jednáních na libreto Jana Reye, 1957, Dilia

Tristram a Izalda. Baletní sága o 10 obrazech na libreta Vladi­míra Vašuta, 1969, Dilia

Vokálně symfonické skladby

Utrpení a vzkříšení. Celovečerní vokální symfonie na slova Bible kralické, 1937-46, ČHF

Věčná oblaka. Krátká kantáta na slova Jana Čarka, 1942, ČHF 8\'

Tajemný trubač. Kantáta na slova Walta Whitmana, 1944, ČHF 35\'

Žalm 116/117. Krátká kantáta, 1951, ČHF 4\'

Česká. Krátká kantáta na slova V. Závady, 1952, EdSu 73\'

Země zamyšlená. Komorní kantáta s recitací na texty z knihy L. Stehlíka, 1966 28\'

V zemi české. Symfonická fantazie na sbor. O. Jeremiáše pro recitaci, sbor a orchestr (text Jana Čarka), 1982 12\'

Orchestrální skladby

Symfonie G dur, 1933-1974 (1) 38\'

Symfonie d moll, 1935-1979 (2) 34\'

Symfonie d-moll, 1936-1959 (3.), ČHF 37\'

Koncert pro dechové kvinteto a smyčce, 1942, ČHF 15\'

Concerto per chitarra e archi, 1978, ČHF 16\'

Ciaccona per il fine d\'un tempo, pro klavír a orchestr, 1982 11\'

Jarní rondo pro malý orchestr, 1937-1970, ČHF

Toccata pro malý orchestr, 1947, ČHF 3‘

Suita B dur pro malý orchestr, 1939-1977, ČHF 24\'

Symfonické variace \"Pozdravujeme jaro\", 1952, ČHF 20‘

Symfonická suita, 1955, ČHF 28\'

Sedm reliéfů pro velký orchestr, 1962, Pa, o Su 17‘

Cesty, pro strunné, bicí a smyčcové nástroje, 1964, EdSu, o Su 12‘

Barvy v čase, pro malý orchestr, 1967, EdSu

Strom života, symfonické zobrazení, 1968, ČHF

Komorní skladby

Pro sólový nástroj

Šest českých tanců pro kytaru, 1942, o Su (část)

Sonáta e moll pro kytaru, 1943, EdSu, o SU

Deset skic pro flétnu sólo, 1965, Pa 10‘

Pět barevných střepin pro harfu sólo, 1966, ČHF

Sarabanda e toccata per chitarra, 1968, Pa

Tesknice pro kytaru, 1970

Pro dva až tři nástroje

Partita pro dva klavíry, 1938-1983 15\'

Patero zamyšlení pro housle a kytaru, 1966, EdSu 9\'

Sonáta pro housle a klavír \"Neveselé vyprávění\", 1970, ČHF 18\'

Soumraky a svítání pro basklarinet a klavír, 1971, ČHF 11\'

Jitřní hudba pro flétnu a kytaru, 1974, ČHF 10\'

Suite espagnole pro 2 kytary, 1975 18\'

Pianto, rabbia e conforto, pro violoncello a klavír, 1982 9\'

Romance pro housle a klavír, 1933-1984 13\'

Sonáta pro violu a klavír, 1985, ČHF 16\'

Tesknice II pro housle a cimbál, 1989 11\'

Pět trií pro dva hoboje a fagot, 1933-1983 20\'

1. trio pro flétnu, violu a kytaru, 1938-1967, ČHF 9\'

Klavírní trio B dur, 1938-1982 11\'

Klavírní trio d moll, 1940 15\'

2. trio pro flétnu, violu a kytaru, 1962, ČHF 10\'

Možnosti pro klarinet, cimbál a bicí, 1965, ČHF 10\'

Plochy a čáry pro housle, kytaru a violoncello, 1972, ČHF 11\'

Vchynické trio pro flétnu, housle a vcl., 1978 20\'

Smyčcové trio, 1982, ČHF 8\'

Alejí času, pro trubku, lesní roh a trombon, 1982 23\'

Recitativo e terzetto pro flétnu, housle a vcl., 1989, ČHF 13\'

Smyčcové kvartety

Smyčcový kvartet A dur, 1934-1953 (1.), ČHF

Smyčcovy kvartet C dur, 1937-1953 (2.), ČHF

Smyčcovy kvartet D dur, 1941 (3), ČHF

Smyčcovy kvartet B dur, 1944 (4), ČHF

Smyčcovy kvartet A dur, 1944-1951 (5.), ČHF

Rožmberská suita pro smyčcové kvarteto, 1972 20‘

Komorní skladby pro 5 a více nástrojů

Nonet G dur, 1942, ČHF 14\'

Dvě suity pro 6 klarinetů, 1938, 1970 14\', 13\'

Stanze dell\'ansieta e speranza, pro fl., hob., housle, violu, vcl, cembalo, 1971, ČHF 20\'

Partia pro 2 flétny, kytaru a vcl, 1996 15\'

Tre ricercari per 9 strumenti a fiato, 1983, ČHF 11\'

Vokální skladby

Písňové cykly s klavírem

Zvěrokruh. 12 písní na slova Jaromíra Měštana, 1943-46, HMUB 18\'

Tři čínské písně na překlady B. Mathesia, 1944

Písně z Loretky. 4 písně na slova V. Nezvala, 1951

Tři malá nokturna na slova M. Zlatníkové, 1951

V slezském tónu. 4 písně na slova P. Bezruče, 1953, SNKLHU

Mozartovské motivy. 4 písně na slova O. Zemka, 1957

Tři neužitečné písně na slova R. Thákura, 1961

Cykly pro zpěv a komorní soubor

Pastorale (alt, flétna, housle, kytaraJ, slova J. Vrchlicky, 1941 9\'

Myricae (alt, dech. kvinteto), slova G. Pascoli, 1942-1983 8\'

Srdečko v kvietí [soprán, flétna, kytara), na slova staročeské lyriky, 1942-1978 13\'

Sedm čínských miniatur (pro soprán a noneto), na překlady B. Mathesia, 1942 10\'

Zahradník (baryton, viola, klavír), slova R. Thákur, 1944 12\'

Mužské sbory

Čtyři vlastenecké sbory, slova Svatopluk Čech, 1942-1945 16\'

V slezském tónu. 4 sbory na slova P. Bezruče, 1954 12\'

Chodská suita. 5 sborů na lidovou poezii (1975) 15\'

Letní večer, slova Vilma Sokolová, 1991 3\'

Smíšené sbory

Balada psaná sv. Václavu, slova Jar. Vrchlický, 1940-1981 6\'

Dar letnic, slova Jozef Tkadlec, s dopr. varhan, 1966 4\'

Pozdravujeme jaro. 4 sbory na slova Ot. Březiny, 1941-1947 20\'

Pašije podle Lukáše, pro sóla a sbor, 1977 15\'

Proprium Resurrectionis, 1979 8\'

Melodramy

Dědova mísa, s doprovodem houslí a klavíru, 1937 4\'

Dva melodramy na slova čínské poezie, překl. Bohumil Mathesius, 1943 7\'

Jižní kříž, slova B. Mathesius, 1943 3\'

Další informace

Hudebně vydavatelská činnost

Editorská účast na 53 svazcích Souborného kritického vydání děl A. Dvořáka, z toho ve třech případech provedení rekon­strukce, ve dvou orchestrace. Předmluvy ke 40 svazkům. Kon­zultantská účast na Souborném vydání děl L. Janáčka, z toho ve 4 případech spoluúčast editorská. Spoluúčast na kritických vydáních děl Z. Fibicha a B. Smetany. Řada jednotlivých samostatných editorských prací ( J. B. Kittl, I. Krejčí aj.).

Muzikologické práce

Kvantitativní rozbor hudebních struktur, in: Musikologie II, 1949

Janáčkova tvorba komorní a symfonická, in: Musikologie III, 1955 . ·

Orchestrace Dvořákových Slovanských tanců, SNKLHU, 1959

Čtení a hra partitur (s P. Ebenem), SNKLHU 1960

A. Dvořák. Tematický katalog, bibliografie, přehled života a dí­la, SNKLHU 1960, EBP 1996

Nejen pomníky (Smetana - Dvořák - Fibich), Pa 1966

Antonin Dvořák (krátký životopis], EdSu 1966 (v 5 jazycích)

Akustické základy orchestrace (s A. Špeldou), Pa 1967, něm. verze G. Bosse, Regensburg, 1971

Moderní instrumentace (dokončení práce J. Rychlíka), Panton 1968

Komentář k faksimilovému vydání Dvořákovy 9. symfonie, Press­foto 1972

L. Janáček. Ediční zásady a směrnice (s M. Šolcem), EdSu 1979

Akustische Bedingungen als Determinanten des musikalischen Schaffens und Hörens, in: Struktur und Form in der zeitgenössi­schen Musik, Universität Jena, 1981

Česká interpretační tradice, Frýdek-Místek, 1982

Inzerce