Skladatelé

Soukup Vladimír

20.2.1930—3.3.2012

Životopisná data

Vladimíra Soukup studoval kompozici nejprve soukromě u prof. Zdeňka Hůly, v roce 1955 pak ukončil své odborné školení na pražské Akademii múzických umění jako žák prof. Jaroslava Řídkého. Od té doby se věnoval skladbě jako svému výhradnímu povolání.
Těžiště Soukupova tvůrčího zájmu spočívalo v instrumentální tvorbě, ať už komorní či orchestrální. Na začátku své skladatelské dráhy si Vladimír Soukup vytkl za jeden z dlouhodobých úkolů napsat sonátové skladby pro nejrůznější sólové nástroje. Svůj záměr nikdy neopustil: jeho instrumentální koncerty a sonáty tvoří početnou řadu skladeb, v nichž se odrážejí všechny charakteristické znaky autorova kompozičního stylu. Je zřejmé, že nepřestal považovat tradiční  sonátovou formu za stále živý a inspirativní podnět k rozvinutí své tvůrčí fantazie. Jeho skladby pro sólové nástro;e, ač nejsou psány přímo pro určité interprety (s vyjímkou pozounového koncertu, který je věnován prof. Hejdovi, členu České filharmonie a profesoru konzervatoře), se vyznačují při obtížnosti svých partů výbornou hratelností a vystižením specifiky nástrojové techniky a melodiky. Proto našly značný interpretační ohlas. 
V sedmdesátých letech se objevila v Soukupově tvorbě nová dominanta, souběžná s jeho neutuchající aktivitou na poli instrumentálním. Byl to zájem o hudební jeviště: o balet, operu, muzikál. Lásku k divadlu Vladimír Soukup zdědil po rodičích, kteří byli náruživí ochotníci a divadelní scéna docela přirozeně provázela i jeho první skladatelské kroky už v dětských letech. Sám však vkročil na profesionálni scénu v oblasti vážné hudby až v roce 1960, kdy vytvořil celovečerní balet "Francois Villon", který se provozoval s výraznými úspěchy na ostravské (40 repríz) a budějovické (35 repríz) scéně. S odstupem let následovaly muzikály "Slunce nad řekou", "Zelená dolina" (z prostředí dnešní vesnice), pak dvojice operních děl "Kleopatra" a komorní buffa "Zuzana v lázni" (satira s námětem ze současnosti, úspěšně poprvé uvedená v Opavě, 1980). Svou třetí operu autor komponoval ke stému výročí Národního divadla ("Rebelle", děj je situován do 18. století do doby velké selské bouře, která skončila nechvalně proslulou porážkou sedláků u Chlumce). Na vlastní námět pak složil balet "Broučci", který vzdáleně vychází ze známé Karafiátovy knížky pro děti. Hudebně dramatické skladby tak určovaly povahu zralé fáze Soukupova díla. Průpravou k ní byly autorovy kantáty a písňové a sborové cykly z let 1956 - 1974, psané vesměs - až na dvě vyjímky - na texty českých básníků.
Vladimir Soukup ve své hudbě vždy usiloval o široce sdělný, a přitom kompozičně technicky perfektní tvar. Chtěl zaujmout soudobého posluchače nikoliv zvukovým efektem či výrazovým experimentem, ale otevřenou citovou výpovědí. Svá východiska našel v tvorbě tzv. klasiků 20. století, tj. u Prokofjeva, Martinů, Honeggera, Bartóka. Výrazná přítomnost melodického prvku byla pro Soukupa nezbytností, stejně jako uplatnění výrazného rytmu. 

Dílo

Hudebně dramatická díla

KLEOPATRA, opera podle antická tragédie W. Shakespeara DILIA
ZUZANA V LÁZNI, opera buffa da camera (satira) DILIA
REBELIE, opera ("Sedláci u Chlumce") tragédie DILIA
DOLORES, opera (Střední Amerika) současnost, tragédie DILIA
FRANCOIS YILLON, balet (taneční drama) gotika DILIA
BROUČCI, pohádkový balet pro děti DILIA
SLUNCE NAD ŘEKOU, muzikál (trampské prostředí) DILIA
ZELENÁ DOLINA, muzikál (vesnické prostředí) DILIA

Symfonická díla

I. symfonie ("Symfonie mládí"), ČHF 25'
II. symfonie (Dramatická), partitura a deska PANTON 25',
III. symfonie (Canto allegro) o PANTON 25'
IV. symfonie (da camera), ČHF  17'

Kantátová díla

Rodná země (Josef Hora), smíšený sbor a orchestr, ČHF 17'

Instrumentální koncerty
Koncert pro klavír a orchestr, LP SUPRAPHON 25'
Koncert pro violoncello a orchestr, LP SUPRAPHON 20'
Koncert pro housle a orchestr, ČHF 20
Koncert pro pozoun, smyčce a tympány, ČHF 12
Koncert pro lesní roh a smyčce, ČHF 12 ,
Koncert pro saxofon B-tenor a orchestr, ČHF 18

Písňové a sborové cykly
Písně domova (4 písně pro tenor a klavír), (slova M. Florián), ČHF 10'
Erotické písně (4 písně pro alt, flétnu a klavír), (slova A. Achmatovová), ČHF 12'
Ohnivé léto (3 písně pro baryton a klavír), (slova S. K. Neumann), ČHF 8'
Žena (3 písně pro soprán a klavír), (slova Fráňa Šrámek), ČHF 11'
Český domov (3 písně pro baryton a klavír), (Josef Hora), ČHF 10'
Zpěvy lásky (3 smíšené sbory a cappella na slova Milana Kundery, Konstantina Biebla a Karla Tomana), ČHF 13'
Krásná Helena (3 písně pro bas a klavír), (sIova Fr. Nechvátal) 8'

Komorní skladby

Dechový kvintet (3 věty), ČHF 12' nahr. CD The Miami Wind Quintet, Oxford CD991 
TRIO pro housle, violoncello a klavír (2 věty), SUPRAPHON 18'
Smyčcový kvartet (3 věty), ČHF 18'
I. sonáta pro klavír (3 věty), PANTON. ČHF 14'
II. sonáta pro klavír (jednovětá), ČHF 12'
III. sonáta pro klavír (2 věty), ČHF 13'
Polky pro klavír (3 polky), ČHF 10'
Toccata pro klavír, ČHF 8'
Hudba pro varhany (2 věty), ČHF 12'
Sonáta pro housle a klavír (jednovětá), SUPRAPHON l4'
Sonáta pro violu a klavír (2 věty), ČHF 14'
Sonáta pro violoncello a klavír (jednovětá), SUPRAPHON 14'
Sonáta pro trubku a klavír (2 věty), ČHF 14'
Sonáta pro klarinet a klavír (2 věty), PANTON 14'
Sonáta pro hohoj a klavír (2 věty), PANTON 12'
Sonáta pro flétnu a klavír (jednovětá), PANTON 12'
Sonety pro basklarinet a klavír (3 věty), PANTON 13' (nebo fagot), též verze se smyčci a klavírem, ČHF
Žesťový kvintet "CANTO ALLEGRO" (2 věty), (pro 2 trubky, lesní roh, pozoun a tubu), ČHF 10'
Saxofonový kvartet "Světla velkoměsta" (2 věty), ČHF 11' (pro B soprán, Es alt, B tenor a Es baryton)
Elixír, pro kytaru sólo, ČHF
Mladí trubači, 4 instruktivní skladby pro 3 trubky 10'
3 sonety pro trubku a klavír (instruktivní skladby)
Pohádka pro flétnu a harfu (3 věty) 9'
Slavnostní pochod, pro velký dechový orchestr, o SUPRAPHON 5,5' (druhá verze: pro symfonický orchestr)

Školy
Škola zpěvu - bel canto, první teoreticko-praktická škola italské pěvecké metody (114 stran), Editio Bel canto 1991 
Klavírní škola univerzální (pro starší začátečníky) (185 stran)

Publikační činnost
Magická moc hudby (Kapitolky o hudbě pro laiky), Editio Bel canto, 1992 (128 stran)

 

Inzerce