Skladatelé

Slimáček Milan

20.9.1936—

Životopisná data

Milan Slimáček pochází z rodiny varhaníka, sbormistra a pedagoga brněnské konzervatoře Josefa Slimáčka (1913-1973). Sám na této škole studoval, nejprve hru na varhany ve třídě Josefa Pukla, později přešel na kompozici, kterou absolvoval pod vedením Františka Suchého. V jejím studiu pokračoval v letech 1959-1963 na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě; jeho pedagogem tam byl Alexander Moyzes (na něj později vzpomenul svým jediným programním dílem Fresky). Vedle Moyzese ho na VŠMU ovlivnil také Eugen Suchoň, což se projevuje zejména v harmonické složce jeho hudebního jazyka. Po absolutoriu VŠMU se vrátil do rodného města a působil tam jako pedagog na konzervatoři (1963-1971), potom jako hudební režisér v Československé televizi (1971-1989) a nakonec jako pedagog na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (1989-1997). Jako školený pěvec se uplatňoval sólisticky i ve sboru; pozoruhodná je také jeho klavírní praxe, zejména jako pianisty-improvizátora.

Díky svému naturelu a klasickému školení patří Slimáček ke skladatelům, kteří vycházejí z tradice a tvůrčím způsobem ji rozvíjejí. Kompozičně má nejblíž k neoklasicismu 20. století: ve svých skladbách uplatňuje klasický smysl pro rovnováhu, pro přehlednou, logickou stavbu díla se zřetelnou hlavní linií a kontrastními vedlejšími plochami. Jejich účinu dosahuje také důrazem na zvukovou barvu a na citlivé užití lidského hlasu. Od doby práce na Druhém smyčcovém kvartetu (1973) je pro něho charakteristický princip permanentní variace pohybující se ponejvíce mezi dvěma výrazovými polohami - lyrickou a dramatickou. Právě v tomto ohledu má jeho dílo některé styčné body s expresionismem, ovšem bez jeho příznačného pesimismu a sklonu ke spekulaci.

Jako skladatel zasáhl Milan Slimáček do oblasti komorní, sborové, symfonické (celkem téměř osm desítek skladeb) a scénické (více než dvě stovky titulů).

 

Dílo

Výběr z tvorby

Orchestrální skladby

Serenáda pro smyčcové nástroje (1966) 17´
Suita pro smyčce, čtyři lesní rohy, harfu a tympány (1967) 19´ CHF
Invence pro symfonický orchestr (1968) 16´ CHF
Sonáta pro hoboj a smyčcové nástroje (1983) 13´ CHF
Fresky pro orchestr (1984) 14´ CHF
Symfonické scherzo (1987) 7´ CHF
Koncert pro klavír a smyčcový orchestr (1988) 19´ CHF
Symfonický triptych (2005) 19´
Smyčcová serenáda č. 2 (2006) 17´

Vokální skladby

Tři ženské sbory na slova Františka Branislava (1963) 10´ CHF
Variace pro smíšený sbor (1970) 14´
Čtyři dětské sbory na slova Jana Čarka (1970) 9´ CHF
Žertovný sonet. Mužský sbor na slova Josefa Kainara (1977) 6´
Notečky. Ženské sbory na slova Oldřicha Mikuláška (1980) 9´
Žiji svou smrtí. Komorní kantáta na Michelangelovy texty pro tenor, recitátora, flétnu, hoboj, violoncello a klavír (1990) 12´
Zpěvy o Pánu. Písně pro soprán a varhany na slova středověkých a barokních básníků (1994) 12´
Missa brevis pro sóla, smíšený sbor a varhany (1992) 20´
Zpívání o zvířátkách. Dětské sbory s průvodem klavíru na slova Jana Skácela (1992) 10´
Tria cantica sacra. Smíšené sbory na liturgické texty (1999) 7´
Tři písně pro baryton a klavír na slova Bohuslava Reynka (2000) 8´
Zpěvy podzimu. Písně pro soprán a klavír na slova Bohuslava Reynka (2001) 8´
Koulej se, sluníčko, kutálej. Dětské sbory s průvodem klavíru na slova Zdeňka Kriebela (2002) 10´
Rozmarné písničky. Dětské sbory s průvodem klavíru na slova Emanuela Frynty (2004) 11´
Písně vánoční. Cyklus koled (2005) 15´
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Dětské sbory s průvodem klavíru na slova Ivana Blatného (2005) 8´

Komorní skladby

Smyčcový kvartet č. 1 (1965) 13´
Divertimento pro čtyři lesní rohy (1970) 5´
Smyčcový kvartet č. 2 (1973) 13´
Preludia pro flétnu a kytaru (1979) 8´
Tre episodi pro flétnu, hoboj, violoncello, klavír (1979) 8´
Variace na téma Jakuba Jana Ryby pro flétnu, hoboj, violoncello, klavír (1980) 9´
Suita pro dechové kvinteto (1981) 8´
Sonatina pro housle a klavír (1986) 10´
Smyčcový kvartet č. 3 (1988) 14´
Scherzo pro dvě flétny a klavír (1991) 5´
Tre pezzi per tre pro flétnu, bicí, klavír (1991) 13´
Čtyři miniatury pro flétnu a klavír (1991) 5´
Sonatina pro flétnu a klavír (1992) 11´
Scherzo burlesco pro dřevěné a žesťové nástroje (1993) 5´
Sonáta pro violoncello a klavír (1997) 11´
Musica per clarinetto, fagotto e pianoforte (1997) 11´
Sonatina pro hoboj a klavír (1999) 10´
Tři věty pro violu a klavír (2001) 10´
Smyčcové trio (2003) 12´
Trio pro housle, klarinet a klavír (2003) 11´
Bagately pro klarinet a klavír (2003) 8´
Arabesky pro klarinet a klavír (2004) 10´
Akvarely pro flétnu a klavír (2005) 10´
Dialogy pro flétnu a violu (2005) 12´
Duettina pro klarinet a fagot (2005) 6´
Smyčcový kvartet č. 4 (2005) 14´
Druhý dechový kvintet (2006) 15´

Sólové skladby

Preludium, air a toccata pro varhany (1988) 10´
Malé klavírní variace (1990) 6´
Malá suita pro klavír (1991) 5´
Slavnostní pochod pro varhany (1992) 5´
Lyrická preludia pro klavír (2004) 9´
Impromptu pro varhany (2004) 6´
Invence pro klavír (2005) 7´
Toccata giocosa pro varhany (2005) 5´
Fantazie na téma B-A-C-H pro varhany (2005) 6´
Na bílých a černých pro klavír (2005) 6´
Scherzo pro varhany (2005) 5´

Hudba scénická

Strýčkův sen. Hraný film (1971)
Legenda o živých a mrtvých [společně s Pavlem Blatným]. Třídílný hraný film (1971)
Hnízdo [společně s Pavlem Blatným]. Hraný film (1976)
Pohádka. Film (1977)
Já se tam vrátím. Film (1980)
Zbabělec. Hraný film (1981)
Dlouhý, Široký, Bystrozraký. Hudba k pohádkové činohře (1984)
Princezna Písnička. Dětský pohádkový muzikál na libreto Františka Zacharníka (1984)
Na dvoře a na zápraží. Cyklus devíti večerníčků (1985)
Čtyři na sněhu. Hraný film (1983)
Via lucis. Filmový triptych I. Via mundi - Etudy, II. Via cordis - Fuga, III. Via crucis - Sonáta o životě J. A. Komenského. Režie Vladimír Suchánek (1992)

 

Inzerce