Skladatelé

Slimáček Jan

31.7.1939—

Životopisná data

V letech 1954-59 studoval hru na flétnu a varhany na Vyšší hudební škole v Kroměříži. Moderní skladebnou orientaci získal v kompoziční třídě prof. Miloslava Kabeláče na Státní konzervatoři v Praze (1959-62). Životním působištěm Jana Slimáčka se stala Plzeň, kde od roku 1967 pracoval jako hudební režisér a redaktor v hudební redakci Československého rozhlasu, později rozšířil svoji činnost i do oblasti hudební pedagogiky.
Slimáčkova hudba imponuje čistotou formové struktury, svébytností hudebního projevu, úsporností v tématické práci, invenční nápaditostí a smyslem pro zvukovou barevnost.
Z jeho orchestrálních prací vzbudily mimořádný ohlas Tři miniatury pro komorní orchestr, symfonický obraz Předehra vítězství, Quattro intermezzi, Dramatický obraz a dále Concertino pro akordeon, elektrovox a orchestr, první dílo toho druhu ve světové literatuře. Vokální skladby Jana Slimáčka reprezentují kantáty Musica e canto pro recitátora, sbor a orchestr (na biblický text) a De amicitia pro sólo, sbor a orchestr (na latinský text A. Špeldy).
Jeho tvorba mu získala nejedno oceněni na významných soutěžích a festivalech a byla hrána v řadě zemí (např. v Kanadě, Německu, SSSR, Rakousku, Finsku, Anglii aj.)

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Orchestrální skladby
Symfonieta pro smyčce (1962), ČHF, n ČRo Plzeň (dále ČRP), CR(CD), 12\'
Musica per orchestra (1967), ČHF, n ČRP, ČRo (CD), 10\'
Concertino pro akordeon, elektravox a orchestr ( 1971), ČHF, n ČRP, ČRo (CD), 13\'
Dramatický obraz (1974), ČHF, n ČRP, o Panton, 10\'
Tři miniatury pro komorní orchestr ( 1975-76), ČHF, n ČRP, 10\'
Variace pro smyčce a cembalo ( 1977), ČHF, n ČRPr, 10\'
Předehra vítězství, symfonický obraz pro orchestr ( 1977), ČHF, n ČRP, 10\'
Musica popolare pro orchestr ( 1979), ČHF, n ČRP, 9\'
Sonatina pro smyčce (1980), ČHF, n ČRP, ESPROARTE(CD), t Panton, 9\'
Quattro intermezzi per orchestra ( 1982), G, n ČRP, CR(CD), 14\'
Partita danzante per archi ( 1982), A, n ČRP, 10\'
Zrození. Poema pro orchestr ( 1985), ČHF, n ČRP, 10\'
Rapsodické variace pro klavír a orchestr ( 1990), ČHF, 13\'

Vokální skladby
Písně a říkadla pro dětský sbor a dechový sextet - na text Zd. Kriebla ( 1965), n ČRP, 8\'
Orationes et psalmi pro smíšený sbor a cappella ( 1968), A, n ČRP, 8\'
Musica e canto pro recitátora, sbor a orchestr ( 1971 ), ČHF, n ČRP, CR(CD), 12\'
Láska pro soprán, ženský sbor a violu na staroperskou poezii ( 1971 ), t Jihlava, 4\'
Písničky pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové ( 1980), t Panton, n ČRP, 5\'
S písničkou za zvířátky pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové ( 1981), t Panton, 6\'
De amicitia kantáta pro sólo, sbor a orchestr ( 1982), ČHF, n ČRP, CR(CD), 15\'
Co kvete na louce pro dětský sbor, klavír a triangl na slova M. Chvatíkové, (1982), n ČRPr, t Panton, 9\' 
O jaru a lásce. Cyklus písní pro soprán, flétnu a klavír na staročínskou poezii (1983), A, n CRP, 10\'
Písně milému pro ženský sbor (nebo ženské duo) a klavír na slova M. Chvatíkové (1985), ČHF, n ČRP, AV(CD), 10\'
Píseň o rodné zemi pro smíšený sbor a cappella na verše Jaroslava Seiferta (1985), ČHF, 4\'
Škola v přírodě pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové (1985), A, 10\'
Pohádkový zvonek pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové (1986), Olomouc, 7\'
Věčně se vracíme domů pro baryton a klavír na verše Jaroslava Seiferta ( 1988), A, n ČRP, 8\'
Dětské posměšky pro dětský sbor a cappella na slova české lidové poezie ( 1988), Jirkov, 6\'
Modlitba pro sólo, smíšený (nebo dětský) sbor a varhany na slova M. Chvatíkové ( 1990), t Eset, Mariella (CD), 3\'
Hymnus:Beata es Maria pro smíšený (nebo dětský) sbor a cappella (1990), A, 2\'
Jubilate Deo pro smíšený sbor a cappella ( 1991), A, 3.5\'
Magnificat pro smíšený sbor a varhany (nebo žest\'ové kvarteto) ( 1994), A, 5\'
Adesto Domine pro smíšený (nebo dětský) sbor a varhany ( 1997), A, Mariella (CD), 3\'

Pro sólový nástroj

Tři studie pro klavír (1965), n ČRP, t Panton, 6\'
Čtyři invence pro flétnu (1972), A, 4\'
Tři nálady pro akordeon (1974), ČHF, n ČRP, 4\'
Musica coreografico per cembalo (1991), A, n ČRP, CR (CD), 8.5\'
Čtrnáct zastavení pro varhany (2007)

Komorní skladby

Klavírní kvartet (1967), n ČRP, t Panton, CR (CD), 6\'
Etudy pro deset dechových nástrojů (1972), ČHF, n ČRP,10
Čtyři dialogy pro hoboj a klavír (1975), A, n ČRP, CR (CD), 11\'
Divertimento pro flétnu a klavír (1977), ČHF, Tri(CD),8\'
Musica per ottoni (1978), ČHF, n ČRP, CR (CD), 10\'
Kouzlo dřeva, suita pro hoboj a klavír (1981), A, n ČRP, CR (CD), 9\'
Musica per Carolinum pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a klavír (1986), A, n ČRP, 7\'
Fantazie na řecké lidové písně pro flétnu a klavír (1986), A, n ČRP, 7\'
Návraty pro housle a klavír (1988), A, n ČRP, CR (CD), 8.5\'
Rapsódie pro klarinet a klavír (1989), ČHF, n ČRP, CR (CD), 6\'
Dechový kvintet \"Si presenti per favore\" (1990), n ČRP,7\'
Hrátky pro saxofonové kvarteto (1992), ČHF, n ČRPr, CR (CD), 10\'

Instruktivní skladby
Lidové motivy pro housle a klavír (nebo pro dvoje housle) (1980), t Eset, 8\'
Tři tance pro dvoje housle (1980), t Hra, 4\'
Mateník pro flétnu, housle a klavír (1986), t Hra, 4\'
Suite esotico pro kytaru (1987), A, 6\'
Kánonické invence pro čtyřruční klavír (1993), t Eset, 5\'
Svolávání pro flétnu a klavír (1996), t Eset, 3\'
Jen tak pro radost, suita pro zobcovou flétnu a klavír (1998), t Eset, 4,5\'
Nezbedné kolečko pro flétnu a klavír (1999), t Hra, 3\'

Literatura

Fiala, Jaroslav: Jan Slimáček. Portréty plzeňských skladatelů, vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2006

Inzerce