Skladatelé

Životopisná data

Studoval na brněnské konzervatoři hru na hoboj pod vedením Fr. Suchého a kompoziční předměty u Th. Schaefera a O. Chlubny. Absolvoval v roce 1960. V letech 1960 - 1964 pokračoval ve studiu hry na hoboj u téhož pedagoga na JAMU v Brně. Poté se věnoval studiu skladby (JAMU 1964 - 1969). Jeho hlavním učitelem byl Miloslav Ištvan a Theodor Schaefer. Nezanedbatelný vliv měli i Ct. Kohoutek a J. Kapr. Současně při studiu byl zaměstnán jako orchestrální hráč, mj. působil též jako sólohobojista v Rakousku (sezona 1969). Sólové hře se věnoval až do r. 1973. Na jeho repertoáru byla nejen klasika, ale i autoři 20. stol. (B.Martinů, Mihalovici, Hindemith, Britten, Bozza, Eben a další). Premiérově prováděl i skladby současníků (Fr. Suchý, O. Palkovský, J. Mazourová, R. Růžička etc.). Kromě studia a zaměstnání působil od r. 1963 jako řádný pedagog na konzervatoři v Kroměříži. Zde učil převážně hru na hoboj a komorní hru, dále dějiny hudby, nauku o nástrojích, psychologii, hudebně estetický seminář. Roku 1990 zde založil kompoziční třídu a vedl ji až do r. 2001. V letech 1971 - 1973 působil (opět souběžně se zaměstnáním v Kroměříži) jako odborný asistent na katedře skladby JAMU Brno, kde přednášel tzv. profilové disciplíny. Poté, co odmítl vstoupit do KSČ, musel místo opustit.

Se skladebnými pokusy začal již v dětském věku. Přitahovala jej především hudba citově silná až vypjatá. Velice obdivoval hudbu A. Dvořáka. V prvním ročníku konzervatoře mu učaroval Zápisník zmizelého, Taras Bulba a další skladby Leoše Janáčka. Dále měl v oblibě italské veristické opery. V padesátých letech mu byla zdrojem dalšího poučení Universitní knihovna v Brně, kde si půjčoval ke studiu skladby A. Schönberga. Dalšími inspiracemi byli pro něj R.Wagner, G.Mahler a I. Stravinský. Kromě hudby se též věnoval filosofii a psychologii, zejména paleopsychologii.

Obdivuje se folkloru východně od Moravské Brány, jeho celoživotní vášní zůstává kultura a filosofie Dálného Východu a původních národů Sibiře. V tomto kulturním okruhu nalezl bohaté inspirační zdroje, které sjednocuje s hudebním a emotivním nábojem moravské a slovenské lidové hudby. Nechává se nadchnout i kulturou středověké Evropy a křesťanskými mystiky.

Od začátku šedesátých let koncipuje kompozici »s banálními prvky«, která mu umožňuje formotvorné inovace a skloubení seriální techniky s folklorem a chorálem. Píše skladby, které mají místy až čtyři různé samostatné a spoluznějící vrstvy nad sebou (mnohovrstevnatost). Každá z nich probíhá v samostatném, nezávislém tempu. Takto se snaží »zachytit nejen hlavní děj, ale i prostředí, na jehož pozadí se hlavní děj rozprostírá«. Tak dospívá k další své kompoziční vizi, jíž je »kompozice jako architektura velkofilmu«. Vyhovují mu tedy především rozsáhlé hudební plochy, v nichž již v šedesátých letech kombinuje a do jednotného architektonického celku vrší stylově velmi různorodý hudební materiál. Vychází však ze zásady, že nesmí vzniknout tzv. koláž, ale jednotný kompoziční útvar. Jeho základní kompoziční zásadou je působit na posluchače, zasáhnout jej, nenechat jej chladným. A to je důvod, proč vždy odmítal čiré konstrukce a hříčky. Přesto se konstrukci nikdy nevyhýbal. I zde se však snažil o to, aby i konstrukce byla nesena výrazem, obsahem. Dalším jeho kompozičním krédem je důraz na »bohatou vnitřní strukturovanost«. Jeho zásadním východiskem je hluboce zakoušená »poloha mezistavu« (v tibetštině »Bardo«), tj. stav na hranicích mezi jinak protichůdnými a běžně neslučitelnými póly. V posledním období svůj jazyk zjednodušil, snaží se posluchače spíše potěšit než přivést k extázi. Od r. 1999 používá počítač jako svůj hlavní nástroj, na němž komponuje. Počítač mu umožňuje používat čtvrttóny a poskytuje další kompozičně technické vymoženosti.

Své sondy do hudebně kompoziční architektury pečlivě shromažďuje, na své vydání čeká i »Metodika hobojové hry« a »Mikrodetaily interpretačního umění«. Příležitostně se věnuje i publicistické činnosti, napsal řadu článků a kritik pro denní a odborný tisku. Nezanedbatelná není ani jeho literární činnost. Je autorem řady básnických sbírek, z nichž některé byly provedeny na „Skleněné louce", Českým rozhlasem „Vltava" a publikovány v tisku (Tvar, Rovnost, Lidové Noviny) nebo na setkáních českých básníků na hradě Bítov. Významné byly i jeho přednášky s tematikou buddhismu, křesťanství a sibiřského šamanismu.

Ocenění

-Mimořádná odměna v Mezinárodní skladatelské soutěži ve Skoplje, 1969 (HOSPES IN TERRA, oratorium [op. 26, 1967])
-Čestné uznání ministerstva kultury ČR v soutěži mladých skladatelů, 1971 (KVINTET pro hoboj, dvoje housle, violu, violoncello (plus zvon a trubka z mg záznamu) [op. 33, 1970])
-Laureát mezinárodní skladatelské jubilejní ceny Leoše Janáčka 2004 (MORAVIA, op. 84 - (symfonie No.4) pro velký orchestr)

 

 

 

 

 

 

Dílo

Orchestrální skladby, koncerty, oratoria

PORTA MORTIS [op.22, 1967], orchestr: archi, žestě, zvon, tympány, klavír, v závěru sólo viola zesílená přes mikrofon
durata 08:25, n autor, JAMU, ČHF
HOSPES IN TERRA, oratorium [op.26, 1969], sóla, dětský a smíšený sbor, recitátor, velký orch. a elektroakustické nástroje, slova autor (podle Žalmů a Zjevení sv. Jana - latinsky), durata 32:00, n autor, partitura též v knihovně JAMU
2. SYMFONIE - Srpnové dni (2. Symfonie - Válečná, II. Symfonie - Padlým) [op.29, 1969], velký orchestr, sólové nástroje, mužský sbor, elektroakustická aparatura a mg pás, slova vlastní, 21:00, materiál: ČHF - kompletní, 1 velká a 2 malé partitury, orch. party, rozhlasová nahrávka (mgf pás) se sólovými nástroji a různými zvuky
SYMFONIE No.1 - Vysočina [op.32, 1969 - 1989], 22:00, n autor
SYMFONIE No.3 - Amorosa [op.37, 1971], velký orch., tenor sólo, sbor, text: sv. Pavel, 28:36, n autor
EKLOGY A INTERMEZZA [Eclogues and Intermezzos] [op.41, 1972], (komorní) smyčcový orch. (14 hlasů minim.), 20:30, n autor, ČHF, CD HIS
KARPATSKÝ KONCERT (Carpathian Concerto for violin and great orchestra) [op.43, 1973], 21:00, n autor, ČHF, CD HIS
LAUDES (Lobsang, Chvalozpěvy míru) pro tenor sólo a orch [op.51, 1979], slova autor, 21:00, n autor, ČHF
KALYPSO - Obrázky z Orientu [op.52, 1980], variabilní obsazení, též komorní soubor, 15:00, n autor, CD HIS
RAPSODIE pro smyčcový orchestr [op.54, 1984], (jednovětá) 13:00, n autor, CD HIS
OTTONIA [op.61, 1992], žestě, kontrafagot a velký buben (11 hráčů), možno též velké obsazení 06:00, n autor, CD HIS
HOMILY ON RESURRECTION (life & computer music) [op.78, 2002], [picc, 4ob, 4cl, cfg, 4cor, 4tr, 4trb, tb, tmp, xyl, vibr, marimba, perc, pf, smíš. sbor, smyčce, computer (též čistě počítačová verze), 42:00, n autor, CD HIS
MORAVIA (symfonie No.4) [op.84, 2003], velký orchestr, 25:20, n autor, CD Klub moravských skladatelů, HIS (computerová verze)
SOTNIKOV MIR [op.85, 2005], tryzna za vojáka Sotnikova, běloruského hrdinu a mučedníka [námět: Vasil Uladzimirovič Bykav] pro smíšený dvojsbor
[varianta: picc, cor ingl, fg, cfg, žestě, tmp, ptti, gran cassa, gong, klavír, varhany, dvojitý smíšený sbor] 27:15, n autor

Vokální hudba, komorní kantáty, sborová tvorba

Tři písně: Čekám, Mercedes, Podzim [op.6, 1962], vyšší hlas a klavír, text autor, 16:30, n autor, CD HIS
TŘI PÍSNĚ NA JAN SKÁCELA [op.15, 1965], soprán, alt, 2 altsax, klavír, cimbál, kontrabas, text Jan Skácel, 10:45, n ČHF
LAMENTATIO FUNEBRE (Pohřební naříkání), kantáta na lidové pohřební texty [op.23, 1967], vyšší ženský hlas, 3 mužské hlasy bez vibrata, picc, cor. ingl, 2 vn, cb, pf, tom-tom, 16:22, n autor, CD HIS
LUPUS ET AGNUS, smíšený sbor [op.24, 1968] latinský text: Phaedrus, 08:30, n autor, CD HIS
OLŠE, píseň pro vyšší hlas a klavír [op.44, 1973], slova: Antonín Sova, 03:54, n autor, CD HIS
TŘI DĚTSKÉ SBORY [op.46, 1974], slova: lidová poesie a J. V. Sládek, 04:10, n ČRo Praha, též autor, CD HIS
DÉMONOLOGIE ŽIVOTA A SMRTI, komorní kantáta [op.53, 1984], pozoun, klavír, vyšší (mužský) hlas, alt a btsax, čínský gong (činel), slova vlastní (podle párijského buddhistického textu »Dhammapada«)  37:00, n autor, CD HIS
OSUDOVÝ ZÁPISNÍK, komorní kantáta [op.55, 1985], vyšší hlas, klavír, slova autor 21:0, n St. divadlo Brno, též tisk autor, CD HIS
PRÁH (die Schwelle,) komorní kantáta [op.62, 1993], vyšší hlas, pikolu, trubku, marimbu, tutti violini (cbsi ad lib.), klavír, slova: úryvky textů Fr. Kafky
13:00, n autor
GRACE AUTUMNAL [op.77, 2002] komorní orchestr: trubka in C, altsax, 2x Vocal, klavír, citera (el.nebo amplifikované cembalo), generál bas (vcli, cbsi)
17:00, n autor, CD HIS


Komorní hudba

SMYČCOVÝ KVARTET (No.1) [op.4a, 1957], 13:35, n autor
RENESANČNÍ INTRÁDA [op.12, 1964], 2 tr, 1 trb  08:40, n autor
VARIACE pro vibrafon, basklarinet a kontrabas [op.14, 1965], 0:04:15, n autor
PĚT KUSŮ pro dva hráče na bicí [op.16, 1965], 07:45, n autor
SMYČCOVÝ KVARTET - ptačí [op.17, 1965], 12:55, n autor, CD HIS
ČTVRTTÓNOVÝ KVARTET [op.18, 1966], ob, trb, vla, vcl, 11:00, n autor, CD HIS
DECHOVÝ KVINTET (plus varhany z mg pásku) [op.20, 1966], 12:00, n autor, CD HIS
KVINTET pro fagot, dvoje housle, violu a violoncello [op.21, 1966], 17:40, n autor, CD HIS
TRIO ve starém slohu (Suite in Barock Mode) [op.25, 1968], vn, cl, pf, 09:30, n autor, CD HIS
KVINTET pro cimbál, 2 housle, violu a violoncello [op.27, 1970], 15:00, CD HIS
VIRTUOSNÍ ETUDA pro klavír [op.28, 1969] 03:42, n autor, CD HIS
FLEGMATICKÝ DEN [op.30, 1970, počítačová verze 2001], variabilní obsazení, též smyčc. kvartet, klavír, tamb. picc., metronom, 2 hoboje z mgf záznamu
10:20, n autor
KVINTET pro hoboj, dvoje housle, violu, violoncello (plus zvon a trubka z mgf. záznamu) [op.33, 1970], 15:50, n ČRo, CD HIS
ROZJÍMÁNÍ SV. FRANTIŠKA Z ASSISI na jarní zahradě [op.34, 1970], sm. kvartet, klavír, 2 cor, 2 hráči na bicí, 10:00, n autor, CD HIS
INTERMEZZO pro flétnu, housle a klavír [op.42, 1973], 10:10, n ČHF
MORAVSKÁ SERENÁDA, vn, vla, cb, pf, [op.45, 1974], 15:55, n autor, CD HIS
2. SMYČCOVÝ KVARTET - valašský [op.47, 1976], 18:26, n ČHF, CD HIS
VINNETOU - malá suita pro klavír na 4 ruce [op.48, 1977], 07:15, n autor, CD HIS
DIVERTIMENTO - „vandrovali hudci" [op.50, 1978], picc, fl, bcl, vla, cb, bicí (vibrafon, 3 tom-tom a maracas) 22:00, n ČHF, CD HIS
VVV = VĚTR(ÁK) VE VĚŽI (W.W.W. = Wind Within Wayes) [op.66, 1996], dechový kvintet, slova (recitace) vlastní, 12:25, n autor, CD HIS
TRIO GIOCOSO [op.76, 2003], ob, cl, fg 11:30, n autor, CD HIS
CAPRICCIOS for four clarinets [op.79, 2002], 3x cl, 1x bcl, 10:50, n autor, CD HIS
LUST ZU HOPSEN [op.82, 2003], per corno inglese (bariton-oboe, oboe), vcl, pf  11:10, n autor, CD HIS (Prem.: 14. února 2006, koncert "Klubu moravských skladatelů"; Cor.ingl - Zdeněk Nádeníček, vcl - Rudolf Mrazík, pf - Alice Rajnohová)
BURLESKY [op.83, 2003]  3x alt sax (nebo ob, cl, fg) 10:40, n autor, CD HIS

Skladby pro sólový nástroj s klavírem

SONATA pro hoboj a klavír [op.7, 1963] 15:00, n ČHF, autor, CD HIS
SONATA pro violoncello a klavír (varianta Sonáta pro basklarinet a klavír) [op.9, 1964], 12:00, n autor, CD HIS
SUITA pro klavír a tympány [op.13, 1964], 10:12, n ČHF, CD HIS
VEČERNÍ HUDBA pro flétnu a klavír [op.31, 1970], 08:30, n autor, CD HIS
ČEKEJ UVIDÍŠ pro kontrabas a akordeon [op.58, 1986], 07:14, n autor
WAGNERLANDIA pro violu a klavír [op.63, 1993], 11:00, n autor, CD HIS
ROZKŘÍSLÉ VTEŘINY, pro violoncello a klavír [op.64, 1994], 12:00, n autor
NÁVRATY pro klarinet, marimbu, „recitaci" obou hráčů ke konci, text autor [op.65, 1996], 12:20, n autor, CD HIS
TUBATO pro tubu a klavír [op.74, 2001], 08:10, n autor, CD HIS

Skladby pro klavír sólo

DVĚ INVENCE pro klavír [op.3, 1959], 06:00, n autor, CD HIS
SUITA pro klavír [op.5, 1961], 18:45, n autor, CD HIS
SONATINA PARODICA klavír solo [op.10, 1964], 09:20, n autor, CD HIS
IOCULATORES DOMINI - sonáta pro klavír [op.38, 1971], 11:40, n autor, ČHF, CD HIS
MEDITACE NA SEDM KOPRETIN pro klavír [op.56, 1985], 08:00, n autor
ROZHRANÍ pro klavír [op.57, 1986], 06:40, n autor
Variace H-UT-ES-A pro klavír [op.80, 2004], /pocta česko-americkému skladateli Karlu Husovi/ 15:00, n autor

Skladby pro jiné sólové nástroje

JANÁČKŮV POMNÍK (sonáta pro varhany) [op.8, 1964], 13:00, n autor
SONATA PRO VIOLONCELLO [(bas)klarinet] A KLAVÍR [op.9, 1964], 12:00, n autor
APOLLONIS FUGA pro varhany [op.35, 1970], 06:00, n autor
CURRUS IGNEUS, akordeon solo [op.39, 1972], 06:20, n ČHF
JERICHO, housle sólo [op.59, 1987], 05:15, n autor
TLUČE BUBENÍČEK, kontrabas sólo plus velký buben se „šlapkou" (skladba pro jednoho hráče) [op.60, 1992], 07:00, n autor

Scénická hudba

NEBE CELÉ BEZ SEBE (Zen na Moravě - tedy Rypák krásna) - hudba k básnickému pořadu, klavír, dřívka, zvonky, tibetský sakrální zvon, slova vlastní [1997] 22:00, n autor
BLÁBOLICKÁ ZRCADLA - komorní melodram, „preparovaný" a přeladěný klavír, bicí, recitátor - herec, slova vlastní, 52:00, n autor

Počítačová hudba

BALZAMINA COMPUTA [op.69, 1999], 08:00
QUATERTON QUARTET [op.18, 1966], 11:00

Literatura

Výběr z článků o skladateli:

Rovnost, Brno 19, 2. 1980 - Hudba (Karpatský koncert pro housle a velký orch.)
Lidová Demokracie 10.1.1992 - Skladatel hledání a kontrastů
Rovnost 12. 5. 1992 - Démonologie Pavla Slezáka (rbl)
Tvar 6/1998 - Kudy vchází poezie [o tvůrčím procesu všeobecně] (autor Milan Exner)
Tvar - 12/2001 (14. června) „Moje poezie se stává obrazem jakéhosi fantastického fyzikálního pochodu" (rozhovor o verších a hudbě s Lubošem Vlachem)

 

 

Další informace

Kontakt

Pavel SLEZÁK
Údolní 62
602 00 BRNO
Czech Republic
Tel: +420/543 242 763
E-mail:<pavel.slezak@atlas.cz>

 

 

Inzerce