Skladatelé

Slavický Milan

7.5.1947—18.8.2009

Životopisná data

Pocházel z rodiny s velkou hudební tradicí - jeho otec, hudební skladatel Klement Slavický, byl žákem J.Suka, K.B.Jiráka a V. Talicha. Oba jeho dědečkové - Janáčkův žák Klement Slavický st. a Dvořákův žák Kamil Voborský - byli rovněž skladateli a působili jako ředitelé kůru a učitelé hudby. Vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze (1965-70, PhDr. 1972), skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jana Kapra (1968-73) a postgraduálně hudební teorii na pražské AMU (1970-72, Karel Janeček, Karel Risinger). Působil jako režisér a poté vedoucí hudební režisér vážné hudby v gramofonové firmě Supraphon (1973-81), jako rozhlasový dramaturg EAH (1981-82), od začátku osmdesátých let pak jako skladatel, režisér a publicista ve svobodném povolání. Od roku 1990 vyučoval na pražských vysokých školách (FFUK, FAMU), od roku 1994 byl učitelem skladby na hudební fakultě AMU (doc.1997, prof. 2001).

Jeho skladby byly provedeny mnoha domácími (Česká filharmonie s V. Neumannem, J. Bělohlávkem a S. Baudem, Orchestr FOK s M. Tabachnikem, V. Válkem a T. Hanusem, PKO, St. Filharmonie Brno a většina ostatních s dirigenty V. Smetáčkem, P. Vronským, S. Macurou, J. F. Manzonem, A. Hauserem, J. Hrůšou ad.) i zahraničními orchestry (Solistes Européens Luxembourg, Camerata Zürich, Philharmonisches Orchester Erfurt, RTV Ljubljana, SOČR Bratislava, Košická filharmonie aj.). Komorní skladby provedly soubory BBC Singers, Brodsky Quartet, Stamicovo, Doležalovo, Mirringovo, Sukovo, Kroftovo, Kynclovo, Wallingerovo a Eberlovo kvarteto, Musica lirica, Duo Boemi di Praga, Pražské klavírní trio, Synchronia St. Louis, Trio à clavier Namur, Pražští madrigalisté, Collegium musicum pragense, Musica da camera Praga, Gruppe Konfrontation Halle, Les Ateliers nouveaux Tours, The Umbrella Collection Cardiff, Trio Deslogéres Paris, Trio za savremenna muzyka Sofia, Prague Percussion Ensemble, Pražské dechové kvinteto, České žesťové kvinteto, Musici moravienses, Mondschein/MoEns, Musica danubiana, audiovizuální skupina Via lucis, soubory bicích nástrojů řady univerzit v USA a mnohé další. Ze sólistů uveďme alespoň S. Landale, J. Hora, W. Jakob, L. Antonini, I. Klánský, P. Toperczer, B. Krajný, Ch. Taylor, Ch. Elsas, D. Appleton, I. Buffa, A.L.Barber, J. Tomášek, J. Opšitoš, K. Špelina, B. Rinne, M. Jerie, C. Levine, G. Ittzés, J. Mihule, L. Cherney, B. Šulcová, H, Janečková, Ch. Nakata, M. Zelenka.

Mnoho Slavického skladeb zaznělo na festivalech a často bylo vytvořeno přímo na objednávku, ať už od představitelů hudebních festivalů či interpretů (Berliner Festwochen - Porta coeli, Mezinárodní hornová soutěž Pražského jara - Tre pezzi, Mozarts Europäische Reise Salzburg, - La voce soave II, Synthèse Bourges - Adventus a Contrapunctus I, Biennale Zagreb, Gulbenkian Festival Lisboa, Studna života pro Städtische Bühnen Erfurt, Synergie pro Camerata Zürich, Veni Sancte Spiritus pro Composers Ensemble London, Sblížení II pro londýnské duo S. Stanzeleit-J.Jacobson, Ich dien pro galakoncert SEL k 75. narozeninám lucemburského velkovévody Jeana, Dvě kapitoly z Apokalypsy ke 100. výročí založení ČF). V roce 2008 měla premiéru skladba pro komorní orchestr Family of Man (provedli Solistes Européens Luxemburg, 29. 5. na festivalu v Echternachu a 30. 5. v sále Hessenského rozhlasu ve Frankfurtu n. M.). Skladbu Ad fontes provedla na svých abonentních koncertech Camerata Zürich (dir. Marc Kissóczy, 28./29. 9. 2008, Tonhalle, Zürich)

Řada skladeb získala ocenění ve skladatelských soutěžích tuzemských (4 vítězství v soutěži mladých skladatelů \"Generace\" Ostrava v letech 1978-81, 2. cena v soutěži MK ČSR 1980) i mezinárodních (1976 a 1979 1. cena a 1978 čestné uznání v soutěži mladých skladatelů o cenu Carl Maria von Webera v Drážďanech, 1985 cena města Brasília. Porta coeli získala Cenu české hudební kritiky za nejlepší skladbu provedenou v roce 1992, Dvě kapitoly z Apokalypsy se umístily na 3. místě v roce 1995).

Kromě vyučování na FFUK, HAMU a FAMU Milan Slavický přednášel i na Prague Mozart Academy v Dobříši (1993/4), byl Artist-In-Residence na Northeastern University v Bostonu, Mass. (1989) a absolvoval četné přednášky a workshopy ve Vídni, Luzernu, Lipsku, Bochumu, Londýně (Royal Holloway, SSCES University of London, Dvořák Society), v Cardiffu (Welsh College of Music and Drama), St. Louis (Washington University) a na univerzitách v Paříži (Sorbonne), Varšavě a v dalších zemích, přednášel rovněž pro zahraniční studenty v Praze. V letech 2001-08 byl hostujícím profesorem New York University v Praze (hudba 20. století, skladba). Referoval na kongresech a konferencích v Praze, Paříži, Lyonu, Londýně, Barceloně, Drážďanech, Vídni aj., publikoval dvě knihy, řadu studií ve sbornících a časopisech, článků, recenzí a je autorem mnoha desítek rozhlasových pořadů (Gramoolymp, Musica sacra ad.).

Jako hudební režisér natočil přes 550 LP, CD a videopořadů pro Supraphon, Panton, Opus, DGG, EMI, CBS, Sony Classic, Denon, Orfeo, Cadenza, Bayer Records, Bayerisches Fernsehen, Bohemia Video Art, Koch International, SEL Luxembourg, Crystal Records a mnoho dalších firem. Jeho nahrávky získaly řadu mezinárodních gramofonových cen (Grammy, Grand Prix de l´Académie Charles Cros, Prix Caecilia aj.).

Od roku 1990 zastával řadu veřejných funkcí - spoluzakládal Evropský kulturní klub, byl členem výboru Pražského jara, ČHF, České společnosti pro EAH, výboru hudebního odboru Umělecké besedy, Ateliéru ´90. V letech 1992-95 působil v ČF jako dramaturg, zástupce ředitele a místopředseda správní rady. Zasedal v porotách - dirigentská soutěž MK ČR (1989), mezinárodní klavírní soutěž „Vianna da Motta\" (Macau, 1997), hobojová soutěž PJ (předseda, 1991), rozhlasová soutěž Concertino Praga 1993, skladatelské soutěže Národního divadla v Praze a Pražské komorní filharmonie (2000), soutěž Musica nova (2000-07).

V jeho tvorbě převažují skladby instrumentální. Po počátečním intenzívním hledání svého vlastního stylu, od počátku sedmdesátých let začal důsledně uplatňovat metodu intervalového výběru spolu se sekvencovitě gradovaným využitím tematického materiálu. Jeho díla jsou často zřetelně strukturovaná, posluchačsky přístupná a dokáže jimi docílit výrazného emocionálního napětí.

 

 

Dílo

Výběr z díla

Orchestrální skladby

Hommage à Saint-Exupéry pro velký orchestr (1971) Pa, o Pa 9´
Diptych pro velký orchestr (1973) ČHF 23´
Země lidí, symfonický triptych [I. Oživená krajina - II. Hamletiana - III. Země lidí] (1979-83) Pa, o Pa 23´
Studna života [Sinfonia mortis et vitae, I. Triumf smrti - II. Naděje - III. Studna života] (1986) Peters, o Pa 31´
Ad fontes, úvaha pro smyčcový orchestr (1989), ČHF 13´
La voce soave II, l\'omaggio a Mozart per la glasarmonica (ossia celesta) ed orchestra da camera (1991) ČHF 9´
Porta coeli, symfonická vize pro velký orchestr (1991) EBP, CD Studio Matouš 12´
Dvě kapitoly z Apokalypsy pro velký orchestr [I. Ohnivé jezero - II. Nový Jeruzalém], ČHF, CD Studio Matouš 20´
„Ich dien\", meditace pro komorní orchestr (1995) CD Studio Matouš, SEL, EBP 13´
Synergie pro dechové kvinteto a smyčcový orchestr (1996) CD Studio Matouš 11´
Requiem per soli, pro mezzosoprán, baryton, sbor a orchestr (2000/2001), EBP, CD Studio Matouš 33\'
Jitřní díkůvzdání pro komorní orchestr (2002), ČRo 10´
Family of Man pro komorní orchestr (2007) 15\'

Koncertantní skladby

Concertino pro klavír a komorní soubor (1969) ČHF 11´
Cesta srdce, příběh pro housle, dechové a bicí nástroje, celestu a harfu (1978) EdS, o Su 14´

Komorní skladby

Hudba pro čtyři klarinety (1968) ČHF 12´
Musica lirica per flauto, violino e cembalo (1971) Pa, o Pa 9´
Musica notturna per flauto, violino e pianoforte (1976) Pa 8´
Prosvětlení I, trio pro housle, violoncello a klavír (1976) Peters, o Su 9´
Dechový kvintet (1976) ČHF 11´
Prosvětlení II pro basklarinet, klavír a bicí (1978) Peters, o Balkanton 8´
Dialogy s tichem, smyčcový kvartet (1978) Pa, o Pa 14´
Prosvětlení II, verze pro Martenotovy vlny, klavír a bicí (1979) ČHF 8´
Artikulace pro žesťové kvinteto (1980) Peters 13´
Rozhovor I pro čtyři smyčcové nástroje (1980) ČHF 10´
La voce soave I, l\'omaggio a Mozart per la glasarmonica (ossia celesta) ed otto strumenti a fiato (1981) ČHF 8´
Prosvětlení I, verze pro klarinet, violoncello a klavír (1984) ČHF 9´
Tre toccate per strumenti a percussione (1984) ČHF, EdS, o Pa 11´
Prosvětlení III pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello (1977/84) ČHF 9´
Prosvětlení IV pro hoboj a smyčcové kvarteto (1985) ČHF, o Pa 12´
Stínování pro klarinet, housle a violoncello (1985) ČHF, CD Studio Matouš 9´
Rozhovor II pro basklarinet a klavír (1986) ČHF 11´
Rozhovor II, verze pro violoncello a klavír (1988) ČHF, o Pa 11´
Sblížení II, dvojportrét pro housle a klavír (1997) CD Studio Matouš 11´
Vzývání IV pro housle, klarinet a klavír (1998) ČRo 7´ MP3
Adventní rozjímání pro smyčcový kvartet (2002) ČRo, EBP 10´
Sblížení III pro flétnu, violu a kytaru (2004), CRo 8´
...ad vitam..., pro klavírní trio (2007) 12\'
Due pezzi per due fagotti (2009) AMOS 6´

 

Skladby pro sólový nástroj

Tři invence pro sólový fagot (1967) DVfM Leipzig 10´
Cyklus pro klavír (1970) EdS 10´
Tři studie pro sólový hoboj (1971) 6´
Mikrodrama pro sólovou kytaru (1979) ČHF 5´
Monolit pro sólové varhany (1979) Peters, o Su
Echa pro sólovou tubu (1981) Ed. BIM 12´
Oči, memento pro sólové varhany (1983) Peters, CD Studio Matouš 10´
Vzývání I pro sólovou violu (1984) ČHF 7´
Sblížení I pro sólové cembalo (1985) ČHF, CD HF 11´
Variace na tichý akord pro klavír (1987) ČHF, AMOS 9´
Vzývání II pro sólovou marimbu (1988) ČHF 6´
Sursum corda per organo solo (1993) EBP 7´
Vzývání III pro sólovou flétnu (1994) CD Studio Matouš 8´
Tre pezzi per corno solo (1996) Ed BIM 10´


Vokální skladby

Kniha Kazatel, komorní kantáta pro komorní sbor, recitátora a instrumentální soubor na biblický text (1970) 12´
Jarní náhrdelník, písničky pro dětský sbor a kytaru na slova Fr. Hrubína (1979) ČHF 4´
Kyvadlo času pro smíšený komorní sbor a instrumentální soubor na texty J. Hejdové (1979) ČHF 8´
Zůstaň s námi, lásko!, cyklus pro soprán, flétnu, klarinet, violu a klavír na texty M. Procházkové (1979) ČHF, o Su 15´
Beatus vir per quatro voci ed organo (1984) ČRo, CD Studio Matouš 4´
Šest sonetů pro střední hlas a klavír na texty W. Shakespeara (1989) ČHF 14´
Media vita I pro soprán a violu (1989) ČRo, ČHF 8´
Veni, Sancte Spiritus pro soprán a komorní soubor (2cl, vla, vc, cb) (1997) CD Studio Matouš 8´
Regina coeli pro dětský nebo dívčí sbor (1999) ČRo, CD HF 5´


Elektroakustická hudba

Chvála cembala, konkrétní hudba (1977) ČRo Plzeň 8´55´´
Variace na laserový paprsek (1982) SRo Bratislava 9´55´´
Prosvětlení V aneb Pražský podzim, elektroakustická imprese (1999) ČRo Praha 14´10´´
Adventus, elektroakustická kontemplace (1992) ČRo Praha, CD Solitaire 11´05´´
L´Avent, méditation eléctroacoustique (1992) 11´20´´ GMEB Bourges
Contrapunctus I per oboe / corno inglese e nastro magnetico (1992) ČRo Praha 10´30´´


Instruktivní skladby

Tři duettina pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu (1974) Pa, AMOS 6´
Komorní etudy pro housle, klarinet, kytaru a akordeon (1975) ČHF 17´
Melancholický kánon - písnička pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu (1978) AMOS 3´
Odpoledne v Černošicích, instruktivní skladby pro zobcové flétny, příčnou flétnu a kytaru (2009) 7´

 

 

Inzerce