Skladatelé

Bodorová Sylvie

31.12.1954—

Externí odkaz

Životopisná data

Vyrůstala na Slovensku /její otec byl slovenský Maďar, matka Češka - proto maďarské jméno a určité hudební sklony k této kultuře/, kde se začala učit nejprve na klavír u prof. Zity Parákové. Studovala pak v Bratislavě na konzervatoři - klavír u Alžběty Hirnerové a kompozici u Juraje Pospíšila, později v Brně na JAMU u prof. Ctirada Kohoutka, u něhož absolvovala i aspiranturu na pražské AMU. Vzdělání si ještě doplnila stážemi v Sieně u Franca Donatoniho na Academia Chigiana, v Gdaňsku a v Amsterdamu u prof. Ton de Leeuwa.
Sylvie Bodorová nejprve pedagogicky působila na JAMU a od osmdesátých let se věnuje výhradně skladbě. Od devadesátých letech pravidelně zajíždí vyučovat na Universitu v Cincinnati (Ohio) v USA, kam je zvána i jako tzv. visiting composer.  Byla členkou skladatelského uskupení Quattro /spolu s ní tam patřili již zesnulí Luboš Fišer, Otmar Mácha a Zdeněk Lukáš/, a je členkou Umělecké rady Národního divadla v Praze. V zahraničí patří mezi nejznámější české skladatelky.

Do hudebního povědomí začala její tvorba pronikat v osmdesátých letech, kromě komorních skladeb to na počátku její dráhy byly tři významné koncerty - Plankty pro violu a orchestr, Pontem video pro varhany a smyčce a zejména často hrané Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce. Její tvorba zněla doslova na všech kontinentech - v roce 1996 hrál její Poctu Kolumbovi Lubomír Brabec dokonce na Antarktidě. Se značným mezinárodním ohlasem se setkala její skladba Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcové kvarteto, která v podání Škampova kvarteta zazněla nejen ve Warwicku a ve Wigmore Hall v Londýně, ale i na Pražském jaru 2000 /Schidlof Quartet z Velké Británie/, v rámci pietních oslav v listopadu 2000 v Coventry a Huddersfieldu a v Berlíně při oslavě "Pádu zdi" v Deutsche Oper a v nastudování dalších souborů na řadě mezinárodních pódií.

Velký úspěch zaznamenal i Trojkoncert pro soprán, housle a kytaru Dona nobis lucem. Skladbu premiérovali Eva Urbanová, Václav Hudeček, Lubomír Brabec a Virtuosi di Praga v roce 1995. Na Pražském jaru 1997 zazněla premiéra koncertu pro housle a smyčce Concerto dei fiori. Skladbu pak uvedl v USA Pavel Šporcl, který s ní vystupuje i v dalších koncertních síních. V roce 1999 autorka dokončila další kompozice - cyklus Ama me pro baryton a klavír pro festival ve Warwicku, kde byl v roce 1999 tento cyklus proveden.

Kytarový koncert pro argentinskou kytaristku Marii Isabel Siewers, která skladbu uvedla v Buenos Aires, nazvala Sylvie Bodorová Concierto de Estío. Orchestrální suita Saturnalia byla uvedena 2. prosince 1999 v Bochumu - byla napsána na objednávku tamějšího symfonického orchestru, skladba zazněla v únoru 2002 v texaském Dallasu. V roce 2000 dokončila autorka na objednávku další v pořadí již čtvrtý smyčcový kvartet nazvaný Shofarot pro provedení v Londýně. V roce 2001 napsala Sylvie Bodorová klavírní trio Megiddo, které bylo uvedeno v rámci týdne české hudební tvorby v květnu 2001 v Leamingtonu. Sylvie Bodorová byla vybrána jako jeden ze čtyř českých skladatelů /dalšími jsou Karel Husa, Petr Eben a Jan Klusák/ do cyklu FOK - "Čeští skladatelé na přelomu tisíciletí".

Objednávka Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro podnítila vznik rozsáhlého celovečerní ho oratoria Juda Maccabeus. Skladba zazněla v katedrále sv. Víta 24. a 25. května 2002 a setkala se s mimořádným posluchačským i kritickým ohlasem, rovněž další provedení 23. června 2002 v Litomyšli bylo velmi úspěšné. Live záznam provedení z festivalu Pražské jaro vyšel na kompaktním disku společností ArcoDiva a Radioservis v lednu 2004.

Další skladby Sylvie Bodorová byly objednány a provedeny v USA a ve Velké Británii - Koncert pro harfu a smyčcové kvarteto Mysterium druidum /skladba existuje rovněž ve verzi pro harfu a smyčcový orchestr/, který je věnován Kateřině Englichové. Světová premiéra se konala 9. III. 2003 na festivalu komorní hudby v Tucsonu /Arizona, USA/ a poté zazněla v Praze na koncertu Českého spolku pro komorní hudbu v Rudolfinu 11. února 2004 spolu s transkripcí Bachova Umění fugy pro dvě smyčcová kvarteta a harfu. Pro jubilejní festival české hudby v Leamingtonu v květnu 2004 napsala žesťový kvintet Vertumnus - pět obrazů z Rudofinské Prahy. Pro Státní operu Praha zkomponovala celovečerní operu na námět Gogolovy povídky "Portrét", která byla uvedena na počátku sezóny 2007/8. Klavírní koncert, objednaný Pražskou komorní filharmonií, premiéroval renomovaný klavírista Martin Kasík. Nahrávka její skladby Terezín Ghetto Requiem byla označena v Anglii v listopadu 2003 jako "CD měsíce".

Dílo

Orchestrální a koncertantní repertoár

- Plankty, Hudba pro violu a orchestr (1982), part. a provozovací materiály - půjčovna ČHF, durata 14'
- Zápas s andělem, Melodram pro mužský hlas a smyčce /var.:smyčcové kvarteto/ podle básně Jaroslava Seiferta (1982), partitura a provozovací materiál - půjčovna ČHF, ArcoDiva, durata 10'
- Pontem video, Koncert pro varhany, smyčce a tympány (1983), partitura ARCO DIVA, provozovací materiál ČHF, ArcoDiva, durata 14'
- Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce (1985), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, CD Supraphon SU 3272, durata 17'
- Messaggio, Koncert pro housle a orchestr (1989), partitura a provozovací materiál NČHF, durata 16'
- Dona nobis lucem - Koncert pro soprán, housle, kytaru a smyčce (1994), partitura a provozovací materiál ARCO DIVA, CD Supraphon SU 3272, dur. 11'
- Concerto dei Fiori, Koncert pro housle a smyčce /nebo klavír/ (1996), partitura a provozovací materiál ARCO DIVA, CD Panton 71 0522, durata 17´
- Concierto de Estío pro kytaru a smyčce (1999), partitura a provozovací materiál ARCO DIVA, durata 16´ /také verze pro kytaru a smyčcové kvarteto/
- Saturnalia pro velký orchestr (1999), partitura a provozovací materiál ARCO DIVA, durata 17´
- Juda Maccabeus, oratorium (2002), partitura a provozovací materiál MHF Pražské jaro, durata 70´
- Mysterium druidum, Koncert pro harfu a smyčce (2003), rovněž verze pro harfu a smyčcové kvarteto, (věnováno harfistce Kateřině Englichové), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, durata 20´ /též verze pro harfu a smyčcové kvarteto/
- Ave Noël - Vánoční píseň pro tenor/soprán/ a velký orchestr (2003), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, dur. 7 ´
- "Silberwolke" - Koncert pro housle, violu a smyčce (2005), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, durata 18 ´ /Objednáno a premiérováno orchestrem CAMERATA BERN/
- Come d´accordo - Koncert pro klavír a orchestr (2006), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, dur. 21´ (objednáno a premiérováno Pražskou komorní filharmonií, (věnováno klavíristovi Martinu Kasíkovi)
- Symfonie č. 1 "Con le campane" (2010), věnováno Symfonickému orch. FOK a jeho šéfdirigentu Jiřímu Koutovi

Komorní hudba
- Gila Rome, Meditace pro sólovou violu (1980), notový materiál ArcoDiva, CD ArcoDiva /obj. č. UP 00 43/, durata 5'
- Předobrazy, Fresky pro klavírní trio (1983), partitura a provozovací materiál ČHF, durata 8´
- Dignitas homini, Smyčcový kvartet č. 1 (1987) partitura a provozovací materiál ArcoDiva, CD PANTON durata 10'
- Pocta Kryštofu Columbovi, Elegie pro sólovou kytaru (1988), notový materiál ArcoDiva, CD ROTON RT 0003, durata 5'
- Dža more, Cikánská balada pro sólové housle (1990) notový materiál ArcoDiva, CD ARCODIVA UP 0010, durata 5´
- Sostar mange, Cikánská balada pro sólovou kytaru (1991), notový materiál ArcoDiva, CD Aurophon AU 34052, durata 8'
- "Ancora una volta primavera" pro housle a klavír (1992), notový materiál ArcoDiva, durata 12'
- Ventimiglia pro trubku /soprán/ a 6 hráčů na bicí nástroje (1992), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, CD ROTAG RG 0019, durata 12'
- "La Speranza" pro klarinet, violoncello a klavír (1993), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, durata 8'
- "Rosa triste" pro sólové housle (1993), notový materiál ArcoDiva, durata 4´
- Terezín Ghetto Requiem pro baryton a smyčcový kvartet (1998), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, CD ArcoDiva UP 0052, durata 16 ´
- Ama me, Písňový cyklus pro hlas a klavír (1999), notový materiál ArcoDiva, durata 17´
- Shofarot, Smyčcový kvartet č. 4 (2000), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, CD ArcoDiva UP 0044, durata 13´
- Wenn wir in höchsten Nöten Die Kunst der Fuge pro dvě smyčcová kvarteta a harfu (2004), /transkripce vybraných částí Bachova díla s vlastními kompozicemi/, part. ArcoDiva, durata 43 ´
- Vertumnus. Pět obrazů z Rudolfinské Prahy pro žesťové kvinteto (2004), /2 trubky, lesní roh, pozoun, tuba/, partitura a provozovací materiál ArcoDiva, dur. 18 ´
- "Sadaj, slnko, sadaj" - cyklus sedmi slovenských písní pro soprán, tenor, harfu a klavír (2005), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, durata 15 ´
- Kerekate - Invokace pro sólový hoboj (2013) /objednáno jako soutěžní skladba pro Concertino Praga 2013), vyd. Nakladatelství Český rozhlas

Dechové nástroje

- Vůně léta, Miniattacca pro flétnu a klavír (1976), notový materiál ArcoDiva, durata 6'
- Musica dedicata di Due Boemi di Praga (1980), notový materiál ArcoDiva, durata 6´
- Saluti da Siena per clarinetto solo (1981) , notový materiál ArcoDiva, durata 8´
- Kovadliny, Meditace pro Due Boemi di Praga a dechový kvintet (1984), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, durata 12´
- Panamody pro flétnu a klavír /nebo smyčcový orchestr/ (1986), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, CD TRIGA Tri 0002, durata 8´
- Magikon pro hoboj a klavír /nebo smyčcový orchestr/ (1987), partitura a provozovací materiál Bärenreiter, durata 10´
- Léthé per flauto solo (1989), notový materiál ArcoDiva, durata 4´
- Laugaritio per fagotto solo (1994), notový materiál ArcoDiva, durata 7´
- Hélios per flauto, oboe, fagotto, violoncello e cembalo(1994), partitura a provozovací materiál ArcoDiva, durata 8´ /též verze pro flétnu, housle, violoncello a klavír/

Skladby pro sólovou kytaru
- Baltické miniatury pro kytaru sólo (1979), notový materiál ArcoDiva, durata 8 ´
- Pohádky jen tak pro flétnu a kytaru (1980), notový materiál ArcoDiva, durata 10 ´
- Fialový notýsek pro kytaru sólo /skladba pro děti/ (1985), notový materiál ArcoDiva, dur 6 ´
- Elegie pro kytaru sólo - Pocta Kryštofu Kolumbovi (1988), notový materiál ArcoDiva, durata 8 ´
- Sostar mange - Cikánská balada pro kytaru sólo (1991) notový materiál ArcoDiva, durata 12 ´
- Plegaria - Modlitba pro kytaru sólo (2000), notový materiál ArcoDiva, durata 5 ´

Inzerce