Skladatelé

Rut Josef

21.11.1926—7.10.2007

Životopisná data

V letech 1945-51 studoval na pražské konzervatoři ve třídě B. Voldana a v r.1950 složil státní zkouš­ku z dirigování sborového zpěvu u B. Špidry. Kompozici studoval soukro­mě u J. Řídkého (1952-54), později u E. Hradeckého, který také vzbudil jehozájem o hudební teorü. Od roku 1953 je houslistou Symfonického or­chestru Čs. rozhlasu a v letech 1954 až 57 působil také v Pražském ko­morním orchestru bez dirigenta. Skladatelský vývoj J. Ruta ovlivnila hudební teorie, kterou se začal in­tenzívně zabývat. V letech 1963-65 pracoval na Dvanáctitónové tonální teorii. Prvními díly, která napsal po­dle vlastní kompoziční metody, jsou Sonáta pro kontrabas a smyčcové kvarteto (1964) a Koncert pro housle a orchestr (1968), který v roce 1975 nahrál P. Škvor s Moravskou filharmonií. Od roku 1964 napsal J. Rut velkou většinu svých skladeb podle své dvanáctitónové teorie. Svou 2. symfonii věnoval Symfonickému or­chestru Čs. rozhlasu k jeho 50. vý­ročí, který pod taktovkou J. Hrnčíře skladbu v r. 1977 premiérově nato­čil. Z řady dalších teoretických prací je Teorie relativity a hudební myšle­ní, dále Cvičebnice rytmu od A do Z, kterou napsal společně s J. Dostalem.

Dílo

Komorní skladby:

Dětská serenáda pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (1959)
Studie pro dvoje housle (1960-61)
Deset souborových studií pro troje housle (1962-63)
Minia¬turní suita pro dva klarinety (1963)
Sonáta pro kontrabas a smyčcové kvarteto (1964)
Quartetto per archi (1972)
Concertino per flauto e piano (1973)
Duo pro housle a kla¬vír (1973)
Duo pro housle a violoncello (1976)
Dechový kvintet (1977)
Malé dialo¬gy pro trubku a pozoun (1978)
Pět drob¬ností pro ftétnu a klavfr (1979)
Trio pro ho¬ boj, klarinet a fagot (1980)
Sonáta pro kla¬vír (1981)
Duo pro housle a violu (1982)

Orchestrální:

Suita pro komorní orchestr (1968)
Toccata pro symfonický orchestr (1969-70)
Symfonie pro komorní orchestr (1974)
Symfonie č. 2 (1975)
Sonáta pro de¬chy (1977)
Koncert pro lesní roh a smyčce (1978)
Koncert pro violu a komorní or¬chestr (1979)
Variace pro orchestr (1980)
Koncert pro anglický roh a smyčce (1983)

Vokální:

Z ohlasů písní českých. Čtyři ženské sbory na text F. L. Čelakovského (1960)
Do života. Smíšený sbor na text K. Tomana (1963)

 

 

 

Inzerce