Skladatelé

Riedlbauch Václav

1.4.1947—

Externí odkaz

Životopisná data

Skladatel Václav Riedlbauch vyrůstal v muzikantském rodinném prostředí ve Strakonicích. Z jeho sourozenců se tři stali profesionálními hudebníky a jeden patří k předním českým malířům (Rudolf). V letech 1962- 68 studoval hru na akordeon u Dr. Josefa Smetany a skladbu u Zdeňka Hůly na Pražské konzervatoři. Ve studiu skladby pokračoval na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Dobiáše, u nějž absolvoval v roce 1973. Účastnil se mistrovských skladatelských kurzů Accademia Chigiana v Sieně (Franco Donatoni) a v polské Toruni (Witold Lutoslawski, Tamasz Sikorski). Riedlbauchovo kompoziční vyjadřování je opřeno o velkou zna­lost specifiky jednotlivých nástrojů a s nimi spjatou konkrétní hudební představivost. Jeho dílo zahrnuje 12 orchestrálních skladeb, z nichž vyvolala velkou pozornost formově i invenčně značně originální Smrtelná ronda pro orchestr, dále varhanní koncert a četné komorní a vokální skladby nejrůznějšího obsazení, tvorbu pro děti i pedagogickou literaturu (zejména pro akordeon). Celovečerní balet Macbeth, premiérovaný v roce 1984 na Nové scéně Národního divadla, se v Praze hrál šest sezon a balet ND s ním hostoval na festivalech u nás i v Německu a Itálii. Z jeho iniciativy vznikla unikátní přehlídka soudobé orchestrální tvorby „Pražské premiéry" (první ročník se konal v roce 2004), jejíž dramaturgie je zacílena jak na podněcování vzniku nových skladeb českých autorů, tak i na uvádění pozoruhodných děl z novější tvorby soudobých skladatelů jednotlivých evropských zemí. V současné době vedle výuky skladby na HAMU přednáší na katedře Arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pedagogická a organizátorská činnost

1970 - 1978 učil na Konzervatoři v Praze
1971 - Hudební fakulta HAMU - katedra skladby; odborný asistent 1978 - 1985, docent od r. 1985, profesor od r. 2000;
1987 - 89 řídil jako umělecký šéf operu Národního divadla
1990 - 93 byl ředitelem programu Paláce kultury
1990 - 2004 působil jako vedoucí katedry skladby na Hudební fakultě AMU v Praze (jmenován profesorem od r. 2000)
1993 - 1995 šéfproducent nakladatelství Panton, 1996 ředitel Pantonu
2001 - 2009 (červen) byl generálním ředitelem České filharmonie
2009 (září) jmenován Ministrem kultury ČR (ve funkci působil do konce roku 2010)

Ocenění

Řadě skladeb Václava Riedlbaucha se dostalo ocenění od institucí a v mnoha domácích soutěžích (Koncert-bitva pro varhany a orchestr a Sonatina za Jakuba v I. ročníku Soutěže mladých skladatelů Ministerstva kultury v roce 1973, Pastorali e concerti ve IV. ročníku této soutěže v roce 1980 - 1. cena). První cenu získal Václav Riedlbauch také ve skladatelské soutěži k Mezi­rtárodnímu roku ženy 1979 za Touženec písní, v roce 1984 získal Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za skladbu Zpěvy a hry, příznivé ohlasy měly všechny premiény jeho děl na Týdnech nové tvorby českých skladatelů.

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Hudebně dramatická díla

Mackbeth. Balet pro sólové a sborové tanečníky a velký orchestr (1979-82)

Symfonická a koncertantní díla

Sonáta "Rožmberská" pro dechy a bicí (1971 ), ČHF, r PA 14'
Symfonie č. 1 (1972), ČHF, r ČRo 18'
Symfonie č. 2 s refrénem (1973), ČHF, r ČRo 25'
Koncert-bitva pro varhany s orchestrem (1973), ČHF, r ČRo 17'
Smrtelná ronda pro orchestr (1975), ČHF, r PA 18'
Povídka. Symfonické vyprávění (1983) 13'
Vize. Fantasie pro orchestr na počest Roku české hudby (1985), CHF
Pokušení a čin. Macbethovská paralela pro symfonický orchestr (1988) 28'
Příhoda. Vyprávění pro koncertní dechový orchestr (1988)
Tři koncertní variace pro flétnu a smyčce (1990)
Podzim v Praze, pro baryton a orchestr (2000)
Předehry ticha. Tři obrazy pro dost podivný instrumentální soubor (2002)

Pro sólový nástroj

Katedrály. Varhanní tokáta (1972), ČHF, r PA 8' 30''
Pastorále pro flétnu (1973)
Noční stráž. Dvě allegra pro akordeon (1974)
Kánony pro k!avír (1977), CHF, SU 7'
Defilé pro varhany (1976), CHF, r PA 33'
Loutky pro akordeon (1980)
Závěs. Věta pro varhany (1982), ČHF 7' 30''
Flétnový sešit (1986), ČHF
Svlékání hadí kůže pro sólový trombón (1986), r Triga
Preludia k vernisážím pro flétnu sólo (1990)

Komorní hudba (2 - 9 hráčů)

Sonatina za Jakuba pro housle a klavír (1971), PA, r PA 8'
Obraz ("Zátiší s mrtvým slavíkem") pro flétnu a klavír (1974), PA 5'
Báj pro flétnu, housle, violoncello a klavír (1974), ČHF, r PA 6'
Lamento pro klarinet a klavir (1975), ČHF, ČRo 7'
Balady pro housle a klavír (1975), ČHF, ČRo 11'
Přiběhy pro basklarinet a klavir (1975), HIS, ČRo 3'
Allegri e pastorali pro dechový kvintet (1976), ČHF, r SU 11'
Vábení pro flétnu a klavír (1977), PA, nahr. PA 10'
Pastorali e concerti pro žesťové kvinteto (1978), ČHF, nahr. ČRo 8'
Concerti e trenodie pro dechové okteto (1979), ČHF 10'
Nezmar, pro flétnu, akordeon, dvoje housle a bicí (1979)
Konjunkce. Hříčka pro dvoje varhany nebo jiné klávesové nástroje (1983) 4'
Doslov. Věta pro saxofonové kvarteto (1983), ČHF 8'
Výjev. Věta pro fagot a klavír (1986)
Smyčcový kvartet č. 1 „Památce Josefa Čapka a jemu podobných" (1986-7)
Novoroční meditace. Fantasie s dovětkem pro trubku a varhany (1989)
Trio pro housle, violoncello a klavír (1991), ČHF
Malý kamenný tanec. Trio pro flétnu, violoncello a klavír (1993), CD MusicVars
Dechový kvintet č. 2 (1999)
Duetto - Pocta Manuelu Poncemu, pro flétnu a kytaru
In memoriam pro flétnu a klavír /Vzpomínka na ty, kteří nás předešli a už (možná)vědí.../ (2000)

Vokální tvorba

Touženec písní pro tenor a klavír podle veršů R. Thákura (1975), ČHF 13'
Písničky z Rejdové pro soprán, alt, housle a klavír (1976), ČHF 8'
Tesknice. Tři lidové písně pro 2 zobcové flétny a tříhlasý dětský sbor (1976) 7'
Svatební zpívání pro dívčí, ženský nebo mužský sbor podle Sapfó (1978), ČHF 4' 30''
Nebocyklus pro děti. Sedm dětských sborů na slova R. Steindla (1978) 7'
Zpěvy a hry na úryvky ze Shakespeara pro 6 zpěváků, dvoje housle, hoboj a violoncello (1979), ČHF 10'
Kantorská (Oslava českého baroka) pro varhany a dětský sbor na slova V. Fischera (1980), ČHF 19'
Slabikář (Úryvky ze školních začátků). Čtyři polyfonní kousky pro dětský sbor (1980), ČHF 3'
Daidalos tvůrce, pro mužský sbor s barytonovým sólem podle Ovidia (1982) 11'

Instruktivni tvorba

Pražský speciálník. Knížka polyfonních skladeb pro akordeon, I - Písně a příběhy, II - Bajky (1972), SU 20'
Pastorale pro 3 zobcové flétny (1973), PA 1' 30''
Čaroděj. Akordeonová škola pro děti (1973-76), SU
Jihočeská nokturna, pro 2 housle, violoncello, akordeon a trubku (1979), CRo 9'30''
Převrácenky pro dětský akordeon (1980), SU 2'
Povídačky. Osm polyfonních kousků pro 2 housle (1982) 6'
Flétnový sešit. Drobné skladby pro 2 - 5 fléten (1986)

 

 

Inzerce