Skladatelé

Blatný Pavel

14.9.1931—

Životopisná data

Pochází z hudebnické rodiny (otec Josef Blatný byl rovněž skladatelem, žákem Leoše Janáčka). Po absolvování brněnské konzervatoře, na níž studoval hru na klavír, dirigování a skladbu a hudební vědy na brněnské univerzitě, se stal v kompozici žákem Pavla Bořkovce. Toto studium jen zvýraznilo Blatného zálibu v neoklasicismu, která určila i jeho první kompoziční etapu. Je příznačná skladatelovým obdivem ke Stravinskému, Prokofjevovi a Martinů, jejichž umělecký odkaz Blatný vstřebal a přetavil do osobitého hudebního tvaru (tzv. dialogický princip).

Neoklasická etapa byla na konci 50. let vystřídána skladatelovým zájmem o soudobé kompoziční techniky. Pavel Blatný byl jedním z prvních, kdo české hudbě objevovali možnosti dvanáctitónové kompozice, byl však také jedním z prvních, kdo si uvědomili její meze a nedostatky. Ze snahy po uvolnění až dogmatické přísnosti dodekafonické kompozice vyrůstal jeho osobní kompoziční styl.

V 60. letech je charakterizován úsilím o syntézu racionálního kompozičního řádu se spontaneitou bezprostředního muzikantského projevu, o syntézu vážné hudby s jazzem, která bývá označována jako "třetí proud" (Koncert pro jazzový orchestr a 10'30'' pro symfonický orchestr. Díky této tvůrčí koncepci získalo jméno Pavla Blatného rychle popularitu i v zahraničí; svědčí o tom např. fakt, že v žebříčku amerických jazzových kritiků časopisu Down Beat se v roce 1966 ocitl Pavel Blatný na osmém místě a o rok později dokonce na pátém - a to přesto, že jazzovým hudebníkem v pravém slova smyslu nikdy nebyl.

Ve tvorbě „třetího proudu" hledal Pavel Blatný především cestu k posluchači. A poněvadž se v průběhu 60. let stávalo stále zřejmější, že pro řadového posluchače bude nejsrozumitelnější takové dílo, které bude respektovat staletími zafixované tonální cítění, uskutečnil skladatel opětovný návrat k tonalitě - už ve skladbě DEFGAHC z roku 1967. Blatného tvorba "třetího proudu" má tedy svůj specifický vývoj: jestliže jsme ji mohli počátkem 60. let charakterizovat jako sloučení postupů tehdejší Nové hudby a jazzu, je třeba kon­cem 60. let a v létech 70. hovořit o syntéze jazzu a neoklasických či neorenesančních prvků.

Počátek osmdesátých let znamenal ve skladatelově vývoji zásadní vykročení novým směrem, skladatel se vrací k tonalitě, formové přehlednosti a k záměrně archaizujícímu, co nejvíce zjednodušenému projevu. Na počátku tohoto nového období v jeho tvorbě stojí trojice kantát na Erbenovy texty (Vrba, Štědrý den, Polednice). Cílem Pavla Blatného v celém jeho dosavadním tvůrčím usilování bylo učinit současný projev posluchačsky sdělným a srozumitelným. Spontánní ohlas jeho obsáhlé (více než 500 skladeb), široce rozvětvené a téměř do všech hudebních oborů zasahující tvorby svědčí o úspěšnosti tohoto usilování.

Devadesátá léta a roky nového tisíciletí jsou ve znamení syntéz mezi Novou hudbou, jazzem 60. let a rockovými inovacemi z pera syna Marka (Konforntace, Play, Meditace), ale jsou i ohlédnutím po vlastním díle (Erbeniáda) i díle otce P. Blatného Josefa (Luhačovická melancholie a jiné). Především vítězí polystylovost, např. Antivariace na témbr Antonína Dvořáka, naposledy pak Starý zpěv.

Ocenění

1981 - Cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (za kantátu Vrba)

1984 - Cena Leoše Janáčka (za kantátu Štědrý večer)

1989 - Anfiteatro d'argento (Neapol)

2000 - Cena města Brna

Dílo

Jevištní díla

Aprílová komedie (variace na Večer tříkrálový), libreto V. Renč podle stejnojmenné hry W. Shakespeara (1968)
Irkutská historie, celovečerní muzikál na námět A. Arbuzova (1971)
Náčelník Severní vánek, muzikál na námět J. Nestroye (1974), DILIA
Večer Tříkrálový, celovečerní muzikál na námět W. Shakespeara (1975)
Hrajeme si pohádky, celovečerní dětský muzikál na texty A. Mikulky (1979), DILIA
Pohádky z lesa (Studánka a Domeček), dětské muzikály (původně napsány pro televizi) (1975) 50'

Orchestrální a vokálně symfonické skladby

Hudba pro klavír a orchestr (1955), UK Brno 30'
Koncert pro orchestr (1956), CHF 40'
Koncert pro komorní orchestr (1958), ČHF 25'
Apel (1974), zfilmováno ČsT Brno 1979, ČHF, r Su, CD "Jubileum" Prag-Data 2006 8'
Satz für Symphonie-Bläser (1974), Musikhochschule Graz 9'
Věta pro smyčce (1976), ČHF 8'
Kruh pro smyčce (1977), ČHF 8'
Dvě věty pro žestě (1979), ČHF 10'
Vrba, kantáta na text K. J. Erbena (1980), ČHF, r PA, videozáznam ČT 20'
Zvony, symfonická věta (1981), ČHF, , Editio Baerenreiter Praha, LP PA 10'
Štědrý den, kantáta na text K. J. Erbena (1982), ČHF, r PA, videozáznam ČT 20'
Polednice, kantáta na text K. J. Erbena (1982) ČHF, videozáznam ČT 12'
Hommage à Gustav Mahler (1983), CD Český rozhlas 10'
Symfonie (1984), ČHF, r PA 25'
Collage-Hommage à J.S.Bach, pro symfonický orchestr (1984), Musikhochschule Dortmund 20'
Nénie za moji matku, pro symfonický orchestr (1985), ČHF 17'
Vodník, kantáta na text K.J.Erbena (1986), ČHF, videozáznam ČT
Jubilejní koláž pro symfonický orchestr (1986), ČHF 9'
Podivné lásky, kantáta na texty stejnojmenné knihy Jiřího Muchy (1990), videozáznam ČT
Antivariace na témbr Antonína Dvořáka (1990)
Věta pro symfonický orchestr (1995) 11'
Ein Lied (Píseň) pro symfonický orchestr (1995) 10'
Kruh, verze pro housle, klarinet a smyčcový orchestr (1997), CD ČRo 8'
Erbeniáda pro symfonický orchestr (2003) 20'
Starý zpěv. Variace na píseň Tomáše Akvinského (2007)

Skladby „třetího proudu"

Per orchestra sintetica pro jazzový a "klasický" dechový orchestr (1960), SU, o Lippmann + Rau 7'
Koncert pro jazzorchestr (Prolog, Passacaglia, Modely, Rytmy a témbry) (1962-1964), SU, EMM, o Su, video: ČsT Praha 1965, CD K. Krautgartner ČR 2006, CD Jubileum 2006 29'
Studie pro čtvrttónovou trubku (1964), o SU, videozáznam ČsT Brno 1973, CD Jubileum 10'
Tre per S + H pro jazzový septet (1964), o SU 8'
Dialog pro sopránsaxofon a jazzorchestr (1959-64), SU, EMM, r SU 7'
10'30' pro symfonický orchestr (1965), SU, EBP, LP SU, videozáznam ČsT Brno 1967 10'30"
Greeting to Eric pro velký jazzový orchestr (1965), Saba 1967, r Saba 6'
Für Graz, pro velký jazzov orchestr (1965), EdS, EMM, 7' r SU
Pour Ellis, skladba pro trubku (nebo sopránsaxofon) a jazzový orchestr (1966), SU, EBP, o SU,  6'
Dedicated to Berlin, pro velký jazzový orchestr (1966)  10'
24.V1.1967, pro velký jazzový orchestr (1967), SU, o SU 7'
D-E-F-G-A-H-C pro jazzový orchestr (1968), SU, o PA, Lippmann + Rau, CD Jubileum 8'
Quattro per Amsterdam, pro soprán sólo a komorní jazzový orchestr (1969) 15'
Halekačka (Answer to Answer) pro klasický a jazzový orchestr (1970), EMM 5'
Three Pieces for E. Verschuaeren for big-band (1971 ), Radio Bruxelles 20'
Suita pro Gustava Broma (1972), EMM, o Lippmann+ Rau, videozáznam ČsT Praha 1973 13'
Jazz-Suite für Stuttgart für Big-Band (1972) 12'
Dedikace pro jazzový orchestr (1973), o Panton, videozáznam ČsT Brno 1975 4'
Studie pro Jiřího Kaniaka (1973), EMM, o Panton, Lippmann + Rau, videozáznam ČsT Brno 1975 7'
Tři skizzy pro sbor a jazzový orchestr (1973), EMM 7' ,
Čtyři věty pro Big-Band (1973), r Radio Frankfurt a/M 15
In modo classico pro smyčcový kvartet a jazzorchestr (1973), SU, o Panton, Lippmann + Rau 11'
In modo archaico, pro klavír sólo a jazzový orchestr (1974), o PA 7'
Koncertino pro klarinet a jazzový orchestr (1974), o PA 9'
A Few Bars for Joe Viera, skladba pro dechový jazzový soubor (1974), UE Wien 7‘
Obraz, pro jazzový orchestr (1976) 6'
Trubači, pro jazzový orchestr (1977), o PA 5'
Vyzvánění, pro jazzový orchestr (1978) 5'
Intermezzo, pro zpěv a jazzové trio (1978), o PA 3'
Partitura, pro jazzové interprety (1979) 6'
Gesang, Jazzkomposition nach Worten von 'Westerhagen (1979) 4' 30‘'
Suite für jazzorchester (1980), CD Focus jazz 2006 (SNR)
Uno pezzo per Due Boemi, pro basklarinet a klavír (1981), CD "OK Percussion Duo", Dalibor Štrunc 2012  10'
Koláž pro jazzorchestr (1981), r ČRo 10'
Signály pro big band (1983), videozáznam ČsT 7'
Per organo e big band (1983), ČRo, ČsT 12'
Kolo, kolo mlýnský pro klavír sólo (1984), PA 3'
Nénie pro jazzorchestr (1985), r ČRo 6'
Dialog pro violoncello a jazzové trio (1987) 7' 30''
Jazzový apel, pro jazzorchestr (1986), ČHF, videozáznam ČsT
"DAMABROM". 3 věty pro bicí nástroje a jazzový orchestr (1997), CD Dama Dama 12‘
Play Jazz, Play Rock, Play New Music /spolu se synem Markem/ (1999), CD ČR 2001

Komorní skladby

Suita 1957 pro klavír (1957), SU, CD Harmonia classica (Wien 2007) 10'
Suita pro dechy a klavír (1958), ČHF, SU, o SU, videozáznam ČsT Praha 1964 10'
Suita 12 pro basklarinet a klavír (1960), PA 10'
Meditace pro klavír (1963), PA, o Panton
Diskuse pro housle, akordeon a kytaru (1971 ) CHF, EMM 5'
Scéna pro žestě, pro žesťové kvinteto (1972), SU, Bärenreiter 7'
Autokoláž pro klavír (1972) ČHF
2 : 3 pro dechové. kvinteto (1975), ČHF, SU, o SU 8'
Due pezzi per quintetto d'ottoni (1978), Panton, ČHF 10'
Uno pezzo per Due (Boemi) pro basklarinet a klavír (1979), CD ČRo , CD Forza 2000 7'
Musica cameralis per Ars cameralis, pro klarinet, violu a klavír (1981), ČHF 8'
Tápání pro flétnu a kytaru (1982), ČHF 5'
Kruh. Saxofonový kvartet (1983), ČHF, o Panton, o Bellaphon 6'
Dvě věty pro žestě (1982), ČHF, CD ČRo 10'
Žesťové epizody, pro komorní žesťový orchestr (1983), ČHF, o PA 5'
.....A malá píseň....pro basklarinet a klavír (1986), ČHF 10'
Žesťový prolog pro žesťový kvintet (1986), ČHF 3'
Trialog pro dechové trio (1987) 5'
Vodní hudba. 3 skladby pro pro čtyřruční klavír (1993), CD Stylton 8'
Evolution pro flétnu sólo (1994) 6'
Ein Lied pro klavír sólo (1994) 10'
Idyla-kánon pro dechové trio (1994) 5'
Hommage à Leoš Janáček pro sólový klavír (1995) 6'
In E, In A, In D pro basklarinet a klavír (1995), CD ČRo, Cd forza 2000 a MIMUFA (Holandsko 2004) 6'
Smutek nad Janáčkem pro klavír (1996) CRo 7'
Konfrontace pro Agon pro komorní soubor (spolu se synem Markem) (1996) 10'
Takty pro fagoty (1997), CD Bárny 1999
Patetico, Con moto e Coda nostalgica pro 4 basklarinety (1997) 10'
Prolog a epilog pro dechový soubor (1997) 11'
Malá koláž pro saxofonové kvarteto (1999) 9'
Meditace nad básní Suzanne Renaud pro recitátora a symfonický orchestr /spolu se synem Markem/ (1999) 9'
Stránka ze skicáře pro klavír sólo (1999) 8'
Dechový kvintet /chorální/ (1999)
Kruh pro klarinet, housle a smyčce (1999), CD Clarinetissimo ČR 2004
Hommage à Pavla Kytlicová. 3 věty pro dechové kvinteto (1998) 10'
"Dopis" pro housle a klavír (2000) 6'
Žalozpěv pro klavír na čtyři ruce (2000) 10'
Díkuvzdání pro klavír (2000) 6'
Klasické inspirace pro klavír (2001) 9'
Kvartet lesních rohů (2001) 8'
"D-Es" /In memoriam Dalibora Spilky/ (2001) 6'
Lezione interroto pro čtyři lesní rohy (2003) 8'
Pocta K.J.E. pro dva klavíry na 6 rukou (2003) 12'
Luhačovická melancholie na téma J. Blatného (2007)
Ein Trauriges Scherzo pro ensemble (2007) 4'20''  nahr.: CD "Harmonie-Musik", vyd. Harmonia Classica 2010
Hra (Ein Spiel) pro klavír (2008) 5'39''  nahr.: CD "30 Jahre Harmonia Classica", Harmonia Classica Records 2012
Ein Brief pro housle a klavír (2008) 4'20'' /1. cena v 7. ročníku skladatelské soutěže Die Harmonia Classica/, inahr.: CD "Geigenklänge und Gesänge", Harmonia Classica Records, 2011
Die Bitten und die Verzeihung pro flétnu a klavír (2010) 6' 23''  nahr.: CD "Flötenklänge und Gesänge", Harmonia Classica Records, 2013

Vokální skladby

Zpěv, pro dětský sbor bez textu (1971 ), ČHF 4'
In modo archaico, pro dětský sbor (1972), videozáznam ČsT Brno 1980 4'
Canto, pro smíšený sbor (1976), r PA 6‘
„Příteli". Písně na texty Marka Blatného (1985) 5'
Mimi a ptáci - zpěvy dle Karla Čapka pro mezzosoprán a dechové kvinteto (1997), r CRo 13'
Stará bydliště. Tři písně pro střední hlas s doprovodem klavíru (2002)

Skladby instruktivní a pro děti 

Letí, jaro, Ietí, pro dětský sbor a dechový kvintet (1970) 20'
Začarovaný les, hudební pohádka podle Fr. Hrubína pro vypravěče a malý komorní orchestr (1961) 15'
Passacaglia pro trubku a dva trombóny (1976), ČHF 4'
Čtyři kusy pro dechové trio (1978), ČHF 5'
První pěvecké kroky, pro zpěv a klavír (1985), EBP
Ivan Blatný dětem. Cyklus dětských sborů s klavírem (1996) 10'
Říkadlo drammatico pro 4 flétny (1996) 6'
Per tre voci, pro tři flétny (1999) 7'
Pojďte ke mně. Dětská mše na text Zuzany Novákové-Renčové pro dětský sbor, syntetizér, dvě kytary (1999) 10'

 

 

 

 

 

Literatura

Havelka, František: Pavel Blatný - představitel českého třetího proudu, dizertační práce (Katedra muzikologie FF UPOL, 2002)

Inzerce