Skladatelé

Rejšek Radek

6.7.1959—

Externí odkaz

Životopisná data

Skladatel, carillonér, hudební režisér a redaktor Radek Rejšek studoval nejprve na konzervatoři v Praze kompozici (u Jindřicha Felda a Oldřicha Semeráka) a hru na trubku (u Václava Junka a Josefa Svejkovského). Ve studiu kompozice pak pokračoval na pražské AMU (u Jiřího Dvořáčka) a na brněnské JAMU (u Zdeňka Zouhara), kde v r.1990 svá studia ukončil. Jeho celoživotní zálibou je historie a stavba varhan a kampanologie, což uplatňuje i na půdě Českého rozhlasu, kde je od r.1988 zaměstnán jako hudební režisér a od r. 1992 též jako hudební redaktor na stanici Český rozhlas 3 Vltava. Zde realizuje programové projekty „Historické varhany" a „Zvony" a kromě toho má v redakční péči též obory soudobá a elektroakustická hudba. Významná je Rejškova pedagogická činnost - od r.1995 do r.2001 vyučoval hudebně teoretické předměty na konzervatoři v Praze, od roku 2004 pokračuje v téže pedagogické činnosti na konzervatoři v Českých Budějovicích. Svoje rozhlasové režisérské zkušenosti předává svým studentům též na Soukromé vyšší odborné škole filmové v Písku (vyučuje zde od r. 2000).

Byl místopředsedou Společnosti pro elektroakustickou hudbu (od r.1997). V letech 1987 až 1993 aktivně spolupracoval s Městským divadlem v Mostě v oblasti scénické hudby (vytvořil hudbu k 8 inscenacím). Působil jako sbormistr pěveckého sdružení Foerster v Benátkách nad Jizerou (1980 až 1995) a dívčího pěveckého sboru Collegium cantantium (1991 - 1997). Svojí iniciativou přispěl k restaurování zvonohry pražské Lorety, kde od r. 1989 působí jako carillonér (od r. 1994 jako carillonér titulární). V r. 1997 byl při setkání evropských carillonérů v Barceloně přijat do mezinárodní organizace Eurocarillon, jejíž akcí se pravidelně účastní již od r. 1995 a i prostřednictvím této organizace se snaží u nás netradiční carillonérské umění uvést do povědomí širší veřejnosti. Dosud je jediným mezinárodně akceptovaným českým hráčem na tento nástroj.

Reprezentace ČR na zahraničních akcích organizace Eurocarillon:

- 1995 Annecy, 1996 Lyon, 1997 Barcelona, 1998 Berlin, 1999 Amsterodam, 2000 Birmingham, 2001 Praha, 2002 Bruggy, 2003 Cobh, 2004 Amsterodam, 2006 Birmingham

Redaktorská činnost na půdě Českého rozhlasu:

Od r. 1988 realizuje projekt „Historické varhany Čech a Moravy", který dnes již zahrnuje zvukovou dokumentaci více než 170 památných a umělecky hodnotných nástrojů ze 17. až 20. století. S 63 předními českými, ale i zahraničními varhaníky takto natočil více než 700 skladeb (titulů) českých a evropských autorů od renesance po současnost. I díky této své činnosti byl v r.1998 jmenován členem Komise pro restaurování hudebních nástrojů při MKČR, kde zastupuje též obor kampanologie. V r.1990 pak na půdě Českého rozhlasu vznikl další významný projekt „Zvony". V rámci tohoto projektu byl zdokumentován zvuk již více než 800 zvonů z Čech a Moravy a všechny tyto snímky jsou trvale uloženy v archívním fondu Českého rozhlasu. Kromě zmíněných projektů se podílí na vysílání soudobé a elektroakustické hudby.

Činnost hudebně režisérská:

Kromě projektů „Historické varhany Čech a Moravy" a „Zvony" mu byla svěřena hudební režie celého projektu „Liturgický rok v Gregoriánském chorálu" a tato spolupráce se souborem Schola Gregoriana Pragensis se stala trvalou i mimo Český rozhlas (realizoval prakticky všechny snímky zmíněného souboru pro Supraphon). Kromě toho je vyhledáván nejrůznějšími vydavatelstvími jako hudební režisér především pro realizaci snímků varhanní, ale i komorní hudby a ostatních žánrů. Tímto způsobem se podílel na vzniku již 97 CD (do tohoto počtu nejsou zahrnuty tzv. demo snímky a jiné příležitostné nahrávky). Samostatnou kapitolou je pak již trvalá spolupráce s organizací MMC.

Činnost skladatelská:

Jako skladatel je Radek Rejšek zastáncem skladebných principů bezprostředně navazujících na osvědčené, tradiční a praxí prověřené hodnoty. I když se nevyhýbá experimentu, snaží se o aplikaci těchto principů i v rámci žánrů, kde se tento přístup spíše neočekává (elektroakustická hudba). V současné době preferuje tradiční formy s výrazným uplatňováním tonality a souzvuků všeobecně uznaných za „konsonantní", s nimiž se však snaží pracovat konstruktivistickými metodami.

 

Dílo

Výběr z tvorby:

Zastavení u starých varhan (5 skladeb pro barokní varhany) - 1979, přepracováno 1986
Poezie sedmého tónu (smyčcový kvartet) - 1989
Ofélie (elektroakustická skladba s verši M.Procházkové) - 1990
Ludus spatii (Hra v prostoru) pro dvoje romantické varhany - 1990, CD \"Česká soudobá hudba - varhanní tvorba\", vyd. Český rozhlas 3
Tři obrazy Jana Zrzavého (symfonický triptych) - 1991
Carmen campanarum (elektroakustická skladba ze zvuku zvonů) - 1991 - (udělena 2.cena v mezinárodní soutěži Musica nova 1992)
Tichá hudba chvály pro velké varhany - 1991, CD Setkání 2000, OSA 1999, archiv HIS
Stomatologická minirapsodie (elektroakustický hudební žert) - 1994, CD Česká elektroakustická hudba 1996
Passio (Janovy pašije pro baryton sólo, scholu a varhany) - 1995
Ave Maria pro soprán a smíšený sbor - 1996
Musica per organum (varhanní cyklus) - 1996-97
Otče náš pro smíšený sbor a varhany - 1998
O modré růži, na kterou konečně usedl duhový motýl (romance pro violový orchestr) - 1998
Missa brevis pro smíšený sbor, instrumentální soubor a varhany - 1999
Salve Regina pro 2 scholy a varhany - 1999
Tři malé meditace ve velíšských kaplích pro varhany -1999
Statuae kuksenses per Boni Pueri et organum - 2000
Osm oken věže loretánské pro harfu, flétnu a klavír - 2000, CD \"Přítomnost V\", vyd. Arco Diva 2005
Náhrobní kámen (lyrický hudební obraz inspirovaný verši Iva Plicky) - 2001
Tři studie pro zvonohru - 2001, 2002
Cantio matutina (pro zvonohru) - 2002 - udělena 3.cena v mezinárodní soutěži „Vereniging Het Carillon te Hoorn\"
Beiaard mis - Carillon mass (luteránsko-kalvínská mše pro smíšený sbor, zvonohru a varhany - komponováno na objednávku nizozemského carillonéra Boudewijna Zwarta) - 2004
Te Deum pro smíšený sbor, zvonohru a velký dechový orchestr komponováno na objednávku pro příležitost oslav výročí prohlášení poutního kostela na Svaté Hoře u Příbrami bazilikou) - 2004
Blahoslavenství pro smíšený sbor, 2 dechové nástroje a varhany - 2006
Stabat mater - pro smíšený sbor, 2 violy, 2 violoncella, 2 anglické rohy, 2 fagoty, 4 lesní rohy a varhany (komp. na objednávku farnosti poutního chrámu na Svaté Hoře) - 2006
Smutek Quasimodův - fantazie pro zvonohru v Dordrechtu (komponováno na objednávku B.Zwarta) - 2006
Ave virgo gloriosa - pro zvonohru - 2007

Inzerce