Skladatelé

Pololáník Zdeněk

25.10.1935—

Externí odkaz

Životopisná data

Hudební skladatel a varhaník Zdeněk Pololáník absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černockého (1952-57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957-61). Již během studia zaujal zcela mimořádným skladatelským ta­lentem, spojujícím bohatou, velkorysou a osobitou hudební in­venci s vyspělou kompoziční technikou i oslnivou instrumentací. Své skladatelské schopnosti tříbil Pololáník také samostatným studiem nahrávek, analýzou partitur a ze­jména originálním přístupem k řešení svých tvůrčích úkolů. V 60. letech byl členem avantgardní brněnské skladatelské "skupiny A", přičemž složil jednu z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu. Provedení svých skladeb se dočkal poměrně záhy v mnoha zemích světa (v celé Evropě včetně V. Británie a SSSR, v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Jihoafrické republice, na Novém Zélandě aj.), rozhlasových a gramofonových nahrávek i tištěných vydání svých děl u domácích i zahraničních vydavatelů. Ve výčtu interpretů Pololáníkových skladeb figuruje celá plejáda jmen vynikajících dirigentů a sólistů.

Zdeněk Pololáník žije se svou manželkou Jarmilou, roz. Linkovou v Ostrovačicích u Brna, kde působí jako ředitel kůru a varhaník. V letech 1990 - 1994 byl též varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Pedagogickou práci Zdeňka Pololáníka tvořily od jeho studentských let soukromé lekce a konzultace. V konkurzním řízení na místo odborného asistenta katedry skladby a dirigování HF JAMU v roce 1990 sice nebyl vybrán, nicméně na výzvu rektorky JAMU Aleny Veselé v letech 1990 - 1995 učil na JAMU obory duchovní hudba, scénická a filmová hudba a založil tam první Kabinet duchovni hudby v ČSFR. Za svou uměleckou práci byl Zdeněk Pololáník odměněn několika cenami v soutěžích liturgické hudby, udělením čestného očanství městyse Ostrovačice (1998), Řádem sv. Cyrila a Metoděje České biskupské konference (2001) a Cenou Jihomoravského kraje (2005). V České Třebové se od roku 2005 koná každoročně Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. Pokračovateli hudební tradice v rodině Zdeňka Pololáníka jsou jeho dcera, varhanice Jana Kubová - Pololáníková a syn, dirigent, aranžér a skladatel Petr Pololáník .

Skladatelská tvorba Zdeňka Pololáníka má tři výrazné oblasti: První je hudba koncertní a hudebně dramatická, druhá hudba duchovní a třetí hudba k filmům, činohrám, pro rozhlas a televizi. Autonomní hudební díla zahrnují na 280 titulů. Některé skladby jsou psány na biblické texty, mnohé jsou svou formou určeny pro bohoslužby. Poněkud odlišná, především svým určením, je hudba třetího oblasti: okolo 400 hudeb filmových, televizních, scénických a k rozhlasovým hrám - výsledek spolupráce s 45 režiséry nebo choreografy. Pololáník se v této oblasti angažoval z existenčních důvodů. Byl celý život ve svobodném povolání. Postupně však mezi Pololáníkovou tvorbou pro nehudební dramatické žánry vznikla řada závažných a úspěšných děl, od nichž vedla cesta k tvorbě samostatných hudebně dramatických děl. Mimořádných spontánních úspěchů jeho hudby se dostalo v tehdejším Sovětském Svazu. Pololáník se stal dokonce neoficiálním prostředníkem mezi hudební avantgardou českou a sovětskou. I když ani na jedné straně nebylo žádné nadšení pro komunistickou politiku, v Hudebních rozhledech vyšel dvoustránkový rozhovor s Alenou Němcovou "Se Zdeňkem Pololáníkem o jeho sovětských přátelích...". Skladatel Pavel Smutný napsal 6. 4. 1997 v dopise Bohumilu Smejkalovi o svém učiteli Zdeňku Pololáníkovi: "Ačkoliv byl od nástupu normalizace až do r. 1989 v oficiální nemilosti, neohroženě hájil svou samostatnou a mravně pevnou pozici a nebál se ani v těch nejhorších letech psát duchovní díla a vykonávat funkci varhaníka a sbormistra v kostele v Ostrovačicích. Nikdy s režimem nekolaboroval a svou pevnou křesťanskou vírou podloženou mravní autoritou byl i v těchto nelehkých dobách oporou pro mnohé kolegy a známé. Jeho pevný nezištný charakter a nepodbízivost ho před ani po listopadu 1989 nenutily k honbě za kariérou, slávou a materiálními výhodami..."

V Pololáníkově tvorbě se uplatňuje nejen pestrá rozmanitost žánrů, záliba v nevšedních nástrojových seskupeních, i neobvyklých uměleckých koncepcích, ale také pozoruhodná vzájemná stylová kontrastnost jednotlivých dě1, byt' nesoucích určité společné konstantní znaky individuálního skladatelova projevu. Ač v šedesátých letech stál jako autor v popředí hudebně novátorských snah u nás, instinktivně se distancoval od dobového hyperkonstruktivismu, od samoúčelně drastického zvuku, chronického tíhnutí k depresivním náladám a jiných módních ne­ctností. Základní poselství naděje a jasu je nepochybně příčinou obliby Pololáníkových skladeb přes jejich zdánlivou komplikovanost i u širšího publika.

 

Dílo

Orchestrální a koncertantní skladby

Předehra k nedokončené opeře Oresteia (1954).
O Budulínkovi a lišce. Scherzo pro symfonický orchestr (1954), 15´
Symfonieta pro velký orchestr (1958), prem. 12.10 1983 Leningrad, Leningradská filharmonie, dir. Arvid Jansons, ČHF, 20´
Toccata pro kontrabas, žestě, bicí, 2 harfy, cembalo a klavír / Sonáta pro kontrabas (1959) ČHF, ČRo, 8´
Divertimento pro smyčcový orchestr a 4 lesní rohy (1960), prem. Jihoněm. rozhlas, duben 1962, dir. Jiří Hanousek, ČHF, ČR, ViVo 21'
1. symfonie - pro velký orchestr (1961), prem. 8.10.1962 Brno, ČHF, ČRo 35'
2. symfonie - Komorní - pro 11 dechových nástrojů (1961-1962), prem. 8. 3. 1964 Brno, dir. J. Hanousek, ČHF, ČRo 20'
3. symfonie - pro skupinu hráčů na bicí nástroje a varhany (1962) ČHF 22'
4. symfonie - pro smyčcový orchestr (1963), prem. 7.3.1967 Praha, TNT, SF Brno, dir. J. Pinkas, ČHF, ČRo 16'
Concentus resonabilis, pro 19 sólistů a magnetofonový pás (1963), prem. 1964 Československý rozhlas Brno, dir. Jiří Hanousek, EdS, ČRo 12'
Koncert pro klavír a orchestr (1966), prem. 16.12.1968 Brno, Zdeňka Kareninová - klavír, Státní filharmonie Brno, dir. Jiří Waldhans, ČHF, ČRo 17´
Concerto grosso I - pro klarinet (nebo flétnu), kytaru, cembalo a smyčce (1966), prem. 15.1.1969 Brno, Arnošt Bourek, Emil Hladký, Vratislav Bělský, Čeští komorní sólisté, dir. Miroslav Matyáš, tisk Zanibon, o PA, ČRo, 17´
5. symfonie (1969), prem. 26.3.1971 Brno, Státní filharmonie Brno, dir.Jiří Waldhans, ČHF, ČR 18´ nebo 16´
Suita z oratoria Šír haš - šírím, pro velký symfonický orchestr (1975) ČHF, ČRo, 28´
Suita z baletu Pierot (1977), prem. 19.9.1977 Československý rozhlas - Vltava, Státní filharmonie Brno, dir. Pavel Pokorný, ČHF, ČRo 35'
Suita z baletu Sněhová královna (1979). 44´
Musica giocosa, pro housle a 12 členný komorní soubor (1980 nebo 1981), prem. 5.12.1984 Brno, Jiří Novotný - housle, Filharmonické kvinteto, Foerstrovo dechové kvinteto, Jiřina Kolmanová - klavír, František Vlk - bicí, ČHF 16' nebo 13´
Concertino pro klavír a smyčce (1985), prem. 21.5.1986 Brno, 28´
Concerto grosso II - pro klarinet, fagot a smyčce (1988), prem. 26.4.1989 ČHF, ČRo 15' nebo 18´
Pašijové hry, pro symfonický orchestr (1999), prem. 2000 Mimoň (uvedena nahrávka syntetizérem při představení stejnojmenné činohry O. Honse.
Capriccio pro violoncello a orchestr (2000), prem. 3.9.2000 Zlín, Kim Cook (USA) - vlc, Filharmonie B. Martinů, dir. Geraldo Edelstein (USA),  CD Music Vars 2005 (Jiří Hošek, Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač)

Varhanní skladby

Sonata bravura (1959), prem. 28.9.1960 Leningrad, na klavír hráli Boris Tiščenko a Georgij Firtič, 18. 9. 1961 Brno Josef Pukl (na varhany), SHV, R 14
Sonata laetitiae (1962) PANTON, ČRo, RM 16´ nebo 14´ (též Sonata gaudia)
Allegro affanato (1963), prem. 17.11.1964 Praha, Milan Šlechta, ViVo 6´ (též Musica affanata)
Esultazio e pianto (1972) PANTON, Editio ViVo, ČRo 7´ (též Pianto e esultazio)
Burlesca (1982) ČHF, R, ViVo 6´
Pastorale (1986), prem. 1986 Brno, Jana Pololáníková, ViVo, 6´
Preludio festivo (1992), prem. 11.12.1992 Brno, Jana Pololáníková, ViVo, 10´
Musica sacra. Sette composizioni per organo solo (Introduzione, Oratio, Estasi - Preludio in C, Inno - Pathetico, Interludio - alla Janáček, Angeli - Fantasia, Postludio - alla Widor) (1999), vyd. Nela Brno.

Skladby pro jiné nástroje sólo

Variace na dvě moravské písně pro klavír (1956)
Klavírní miniatury pro děti (1956), 7´
Cyklus instruktivních skladbiček pro akordeon (1958)
7 preludií pro klavír (1956-1961) ČRo, tisk Nela Brno, 10'
Dvě krátké skladby pro klavír, ve snadném slohu (Gavota, Diavoleria) (1961), 6´, tisk Nela Brno (Gavota, Diavoleria a Seguidilla).
Sonata eccentrica, pro sólové housle (1963), 6´
Sonata eccentrica, pro sólové housle (1963), 5´
Sonáta pro lesní roh a klavír (1965)
Seguidilla, pro klavír ve snadném slohu (1983) , 5´, tisk Nela Brno (Gavota, Diavoleria a Seguidilla)
6 miniatur pro kytaru sólo, tisk Nela Brno 2002.

Skladby pro varhany a klavír

Variace pro varhany a klavír, op. 1 (1956), EdS, o SU, ČRo 16´.
Dodici preludii, pro 2 klavíry a varhany (1963), prem. 1964 Brno, Věra a Vlastimil Lejskovi - klavíry, Miroslav Buček - varhany, ČHF, o PA, ČRo 16' (též Preludii dodici), na obj. Vl. Lejska 

Skladby pro různé komorní sestavy

Sonatina pro violoncello a kontrabas (1956), 8´
Svita pro housle a klavír (1957) PANTON, R 12' (též Sonáta...)
Smyčcový kvartet (1958), prem. 20.12.1961 Leningrad, ČHF, nahr. CD "Miloslav Ištvan Quartett - Composers of Group", vyd. Radioservis a.s., 2013  15'
Scherzo contrario, pro housle, basklarinet (nebo klarinet) a xylofon (nebo kytaru) (1961), prem. 14. nebo 25. 3. 1962 Brno, Musica nova (J. Bělík - vn, J. Horák st - bcl., J. Novák - xil) , tisk: Zanibon, Padova, ČRo, 4´
Musica spingenta I, pro kontrabas a dechové kvinteto (l 961 ), ČHF, o SU, RM, ČRo, 7´
Musica spingenta II, pro smyčcové kvarteto a cembalo (1962), prem. 27.11.1966 Brno, Novákovo kvarteto a Karl Kottermaier (pf), ČHF 22'
Musica spingenta III, pro basklarinet a 13 bicich nástrojů (1962), prem. 11. 5. 1964 Praha, Josef Horák a Ivo Kieslich, PANTON, o SU 9´
Tre scherzi, pro dechové kvinteto (1963), tisk Zanibon Padova, ČRo 8´
Musica concisa, pro flétnu, basklarinet, cembalo, klavír a bicí nástroje (1963), prem. 26.4.1964 Praha, Sonatori di Praga, PANTON, o SU, ČRo, ´
Sonáta pro lesní roh a klavír (1965).
Partita iubilare, pro smyčcové kvarteto, prem. v USA
Oratio. Nonet pro klávesové, drnkací a bicí nástroje (2 klavíry, cembalo, 2 harfy, xylofon, vibrafon, celesta, tympány a jiné bicí (1968), prem. 25.3.1968 Brno, Orchestr Studia autorů Brno, ČHF, ČRo
Musica trascurata, pro basklarinet a klavír (1970 nebo 1969) ČHF, ČRo, prem. 23.2.1969 Biberach, Due Boemi........1969!, 1970
Vánoční triptych/Triptych (Anděl/Andělé, Pastýři, Mudrci /Mágové), pro křídlovku a 4 pozouny (1993), prem. 2.1.1994 Brno, chrám v. Jakuba, dir. Fr. Preisler ml., ViVo, 8´
Balada pro violoncello a klavír (1992) ViVo 8´
Invence č. 1-4 pro lesní roh sólo, Editio Vivo Brno 1995
Pulsazione pro 2 hráče na bicí nástroje.
Interludium pro 4 fagoty (1998), 5´, prem. 1999 Brno, JAMU, Fagoti Brunenses
Partita giubilare, pro smyčcové kvarteto. (1999), 15´, prem. 30.11.1999, Donna Quartet
Baletní epizody pro smyčcové kvinteto, pražská prem. 2004

Oratoria a kantáty

Šír haš - širím. Oratorium pro sóla, sbor a velký orchestr, na hebrejský text Písně písní (1970), prem. 25.6.1970 Brno, Milada Šafránková, Richard Novák, Vladimír Krejčík a Pavel Stejskal - zpěvní sóla, Jan Němeček - recitace, Pěvecký sbor SF Brno - FSBB (sbm. Jan Řezníček) a Státní filharmonie Brno, dir. Jiří Waldhans, ČHF, ČRo, 100´
Andělské poselství světu. Vánoční pastorela pro soprán, alt, smíšený sbor, varhany a smyčce na slova Václava Renče (1991), 6´
Popelka nazaretská. Komorní oratorium - písně a recitace, slova Václav Renč, pro střední hlas s doprovodem syntetizéru, mezihry realizované na syntetizéru. (1991) ČRo, c KN, 55´
Napřed (Nejprve) je třeba unést kříž. Komorní oratorium - písně a recitace (slova básně "Křížová cesta" Paula Claudela) pro střední hlas s doprovodem syntetizéru, mezihry realizované na syntetizéru. (1992), 4´, prem. 21.6. 1993 Forfest Kroměříž, c KN
Bůh je láska. Komorní oratorium - písně a recitace (slova z evangelia sv. Jana) pro střední hlas s doprovodern syntetizéru, mezihry realizované na syntetizéru (1993) c KN, 45´
Císařův mim. Třídílný žalmový cyklu pro dětský nebo ženský sbor a cappella (1995).
Zpěv noci tajemné. Dvoudílná skladba pro bas a orchestr, slova prorok Izajáš, Václav Renč, Kamil Bednář a J. V. Kamarýta (1997).
Chvalozpěv / Magnificat, pro smíšený sbor a orchestr na staroslověnský text v přepisu Radoslava Večerky, prem. 18.6.2006 Česká Třebová - festival Smetanova Litomyšl, Slovenský filharmonický sbor, Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. František Preisler

Liturgické skladby

Česká liturgická mše, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu a varhany (1956), prem. 5.7.1959 Letovice, též verze s orchestrem, (1965), prem. 10.7.1966 Letovice Eduard Hrubeš - baryton, chrámový sbor Letovice, Josef Pukl - varhany, dir. Miloslav Krejsa, 22´, též jako Liturgická mše nebo Česká mše. na CD Antiphona z r. 1997 má 15 min.
Mše, pro smíšený sbor, dechové nástroje, harfu a varhany (1956), tisk ViVo Brno.
Offertorim (latinsky), pro smíšený sbor a varhany (1960).
Vánoční mše dětská, pro zpěv, flétnu a varhany 1965).
Missa brevis (latinsky), pro dětský nebo ženský sbor a varhany (1969 nebo 1970), prem. 30.8.1970 Dresden, DPS Kantiléna, sbm. Ivan Sedláček, MHV, CD KN, ČRo, zvuk. snímek + videokazeta Radio Köln/R, ViK, 15´
Slavnostní ordinárium, pro smíšený sbor, lid, varhany a orchestr (1973).
Jednoduché ordinárium, pro scholu, lid a varhany (1973), též verze s orchestrem.
Rytmická mše. Proprium s několika verzemi doprovodu zpěvu (1973).
Litanie k Božímu milosrdenství (1975)
Vánoční dětská mše, pro dětský sbor, flétnu a varhany (1979).
Proprium na Květnou neděli, pro smíšený sbor, lid a varhany (1981).
Pašije podle Jana, pro sóla a sbor (1981), tisk MCM Brno 1993).
Pašije podle Marka, pro sóla a sbor (1981), tisk MCM Brno 1993).
Pašije podle Lukáš, pro sóla a sbor e (1981), tisk MCM Brno 1993).
Mariánské proprium 3., pro sóla, sbor a varhany (1986).
Mariánské proprium 2., pro sóla, sbor a varhany (1987).
Mariánské proprium 1., pro sóla, sbor a varhany (1988).
Responsoriální žalmy. Cyklus A, spoluautor P. Josef Olejník, pro jednohlasý zpěv a varhany (1992), tisk MCM.
Responsoriální žalmy. Cyklus B, pro jednohlasý zpěv a varhany (1993), MCM.
Pašije podle Matouše, pro sóla a sbor (1993), tisk MCM Brno 1993)
Responsoriální žalmy. Cyklus C, pro jednohlasý zpěv a varhany (1994), MCM.
Setkání. Ordinárium pro sóla, tříhlasý sbor a varhany.(1995), 23´, partitura Musica sacra Brno
Slavnostní Konická mše, pro smíšený sbor a orchestr. (2000), 20´, 5 částí, prem. 3.9.2000 Olomouc, Dómský sbor, sbm. Petr Kolář, Moravská filharmonie
Missa solemnis, pro smíšený sbor a symfonický orchestr, latinský text (2001), 42´, 8 částí, prem. Znojmo 2001
Velikonoční proprium (2001).
Proprium ke mši za zemřelé (2002).

Sborové skladby

Pod ochranu Tvou, pro smíšený sbor, baryton a varhany (1956), prem. 29.5.1960 Letovice Ladislav Buš - baryton, chrámový sbor Letovice, Ladislav Koryčan - varhany, dir. Miloslav Krejsa
Ó Maria, pomoz nám, pro smíšený sbor a varhany (1956), prem. 15.8.1961 Letovice, chrámový sbor Letovice, Miloslav Krejsa - varhany, též Maria pomoz, přišel čas
Pange lingua, pro smíšený sbor a varhany (1956)
Chvalte ústa / Pange lingua, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu, smyčce a varhany (1958), prem. 10.7.1966 Letovice, chrámový sbor Letovice, dir. Miloslav Krejsa.
Kristův prapor, pro smíšený sbor a varhany (1956 - 1963)
Jarní sbory, pro smíšený sbor, slova P. Novotný (1959), 7´ (též Dvě jarní ozvěny nebo Dva jarní sbory).
Nabuchodonosor. Pro smíšený sbor, 3 trubky a 4 tympány, na biblický text proroka Daniela (1960) ČHF, RM, ČRo, 6´
Zpěv mrtvých dětí (Cantus rnortuorum liberorum) pro smíšený sbor, 3 trubky a bicí nástroje. T: Jan Wertig. Lat. překlad: dr. Jan Šprincl. (1963), prem. 12.9.1964 Praha, Noví pěvci madrigalů, dir. Miroslav Venhoda, DKOMB, ČHF, ČRo 7´
Vávra, pro dětský nebo ženský sbor s klavírem. T: F. Lad. Čelakovský. (1964) ČRo, MHV, 6´
Rumor letalis. Smíšený sbor na latinský text (1966), prem. 5.3.1969 Brno, Brněnský vysokoškolský sbor, dir. L. Mátl nebo P. Škarohlíd
Chvalte ústa / Pange lingua, pro baryton, smíšený sbor, žestě, harfu, smyčce a varhany (1958), prem. 10.7.1966 Letovice, chrámový sbor Letovice, dir. Miloslav Krejsa, tisk Karmelitánské vydavatelství.
Do usínání I, II, pro dvouhlasý dětský nebo ženský sbor a klavír. T: F. Halas. (1971), prem. 17.1.1971 Brno, DPS Kantiléna, dir. Ivan Sedláček, MHV, 7´
Veliký chór. Smíšený sbor na verše O. Mikuláška (1970-1974), prem. 28.9.1985 Brno, Kühnů smíšený sbor, sbm. Pavel Kühn, 5´
Nezrazuj. Smíšený sbor na verše Stanislava Kostky Neumanna (1970-1974), prem. 28.9.1985 Brno, Kühnů smíšený sbor, sbm. Pavel Kühn, 5´
Píseň o Juditě, slova Josef Hrdlička, úprava pro vícehlas a malý instrumentální soubor (1973).
Naimský mládenec, slova Josef Hrdlička, úprava pro vícehlas a malý instrumentální soubor (1973).
Slavnosti léta. Pro smíšený sbor a 2 klavíry. Na lidové texty. (1985), prem. 19. nebo 20. 12.1985 Brno, Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, dir. Jan Řezníček, ViVo , 15´
Vánoční poselství (Poselství vánoc), pro mužský sbor, el. kytaru, syntetizér a bicí nástroje. T: Frant. Petěrka (1987) (též poselství vánoc)
Gloria! Co to nového! Pásmo 19 koled, verze pro mužský sbor, klavír a syntetizér (1988). 20'
Přes hradby století.. Smíšený sbor s doprovodem varhan o sv. Anežce, slova Marie Holková (1988), 10´
Te Deum, pro smíšený sbor a varhany s latinským textem (l 991-1992) R, CD Antiphona, KN ViK, ViVo
Oslava Božej velebnosti. Tři sbory na slovenské žalmové texty (1992, též Chvála...)
Dej Bůh štěstí. Cyklus 5 koled pro jednohlasý dětský nebo ženský sbor a klavír nebo varhany (1992), tisk NIPOS ARTAMA (ve sborníku "Koledy"), 6´
Z nebe jsi přišel Cyklus 15 koled pro dvouhlasý dětský nebo ženský sbor a klavír nebo varhany (1992), tisk NIPOS ARTAMA (ve sborníku "Koledy"), 17´ (bez úvodní koledy jako Nesem vám noviny)
Chválospevy. Cyklus 5 žalmů na slovenské texty pro smíšený sbor a cappella (1993), 15´, prem. 23.10.1994 Brno, Lúčnica, sbm. Petr Hradil
Ave Maria. Smíšený sbor s doprovodem varhan (1995), 3´, prem. 27.5.1995 Brno-Žabovřesky, Chrámový sbor kostela P.Marie pomocnice křesťanů, CD Antiphona
Píseň o sv. Janu Boskovi, pro smíšený sbor a varhany, slova anonym (1995).
Adventní, pro smíšený sbor, slova Josef Vlastimil Kamarýt (1995)
Cantus laetitiae. Žalmy pro dětský nebo ženský sbor a cappella na latinský text. (1994) ViVo, 16´, prem. Köln, St. Andreas, Kantiléna, sbm. Ivan Sedláček, partitura Bärenreiter
Chvalte Pána, pro smíšený sbor a varhany, slova J. Hrdlička (2001).
Velikonoční, pro sólo ad lib., smíšený sbor a varhany, slova J. Hrdlička (2004).

Chrámové písně pro jednohlasý lidový zpěv s doprovodem varhan (výběr)

Jak červánky ohlašují ráno (1967).
Vyvolil si apoštoly (1967).
Před Tvou tváří (1986).
Aleluja, církev zpívá (1986).
Buďte bdělí (1986).
Svatým bratřím chvály znějí (1986).
Všichni jsme děti (1986).
Kolik svatých zdobí nebe (1986).
Bože všemocný a vlídný (1986).
Zpívejme píseň naděje (1986).
Hymny pro smíšený sbor a varhany, někdy též též v instrumentaci pro symfonický orchestr a v instrumentaci pro smyčcový orchestr se 4 lesními rohy
Mariánské hymny I.(1986).
Mariánské hymny II. (1986).
Mariánské hymny III. (1986).
Mariánské hymny IV. (1986).
k Nejsvětější Trojici (1995)
k sv. Cyrilu a Metoději
k sv. Vojtěchvi
k Ježíši Kristu Králi
k sv. Václavu
k sv. Vítu (11.3.2003), prem. 12.5.2003 Praha
k sv. Janu Nepomuckému (25.3.2004), prem. 16.5.2004 Hradec Králové
k sv. Klimentu (26.3.2004), prem. 29.5.2005 Hradec Králové
k sv. Petru a Pavlu (22.5.2004), prem. 28.9.2005 Litomyšl
k sv. Jakubu (4.8.2004), prem. 29.5.2005 Hradec Králové
k sv. Bartoloměji (2.7.2004), prem. 29.5.2005 Hradec Králové
k sv. Hedvice (9.2.2005), prem. 29.5.2005 Hradec Králové
k sv. Zdislavě (27.5.2005), prem. 3.7.2005 Litoměřice
k sv. Voršile (20.6.2005), prem. 28.9.2005 Litomyšl
In Honorem Sanctae Ludmilae. Hymnus pro alt, sm. sbor a symf. orchestr (2006), 10´, prem. 12.10.2006 Praha, chrám sv. Ludmily, Ilona Šatylová - A, Severočeský filharmonický sbor, Cantores Gradesiensis, Karlovarský symf. orchestr, dir. Josef Zadina
k sv. Josefu I. (9.3.2005)
k sv. Josefu II.
k ct. Mladě
k sv. Wolfgangovi (na německý text)
k sv. Vavřinci
ke sv. Kříži
k sv. Karlovi

Sólistické vokální skladby

Salve Regina (Zdrávas královno), pro nížší hlas a varhany (1954-1956), prem. 25.10.1959 Letovice, Ladislav Buš - baryton a autor
Otče náš, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 27.10.1960 Letovice, Ladislav Buš - baryton, Miloslav Krejsa - varhany
Vánoční koleda, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 1.1.1961 Letovice, Ladislav Buš - baryton, Miloslav Krejsa - varhany, 6´, též Koleda pro nižší hlas a varhany (1955)
Píseň ke svatému Prokopovi, pro nižší hlas a varhany (1956), prem. 10.7.1960 Letovice, Ladislav Buš - baryton, Emil Hába - varhany
Čtyři písně o konci jara, pro nižší hlas a noneto nebo klavír, slova Li-Po v překladu B. Mathesia, (1958), prem. 1961, 8´
Tiché světlo. Písně pro baryton a varhany. T: V. Renč. (1965 nebo 1964) ČHF, 8´ v MGG (Jiří Zahrádka) je vznik 1962
Písně pro soprán a velký orchestr. Samostatné árie Šulamít z oratoria Šír haš šírím (1964, s klavírem 2006).
Cantus psalmorum, pro basbaryton, varhany, harfu a bicí nástroje nebo s klavírem, na texty žalmů. (1966), prem. 13.4.1969 Evanston (USA), Richard M. Alderson a profesoři Northwestern Univ. Evanston, ČHF, ČRo, MCM, 16´
Svatební píseň, pro zpěv a varhany, slova V. Renč (1966).
Křížová cesta. Píseň na text J. Hrdličky (1970)
Píseň o Juditě, pro zpěv a kytaru, slova Josef Hrdlička (1973).
Naimský mládenec, pro zpěv a kytaru, slova Josef Hrdlička (1973).
Proglas, pro vyšší hlas, lesní roh, cembalo, vibrafon, bicí nástroje a smyčce, na staroslověnský text. (1980), prem. 20.12.1984, Anna Barová - S, Státní filharmonie Brno, dir. Petr Altrichter ČHF, ČRo 15' nebo 17
Vánoční koledy, pro soprán, tenor, flétnu, hoboj, klavír a violoncello (1986), prem. 1986 Jaroměřice, sólisté Janáčkovy opery v Brně a Musica camerata, 25´
Gloria! Co to nového! Pásmo koled pro soprán, tenor, flétnu, hoboj, violoncello a klavír (1988-89) 20' Velikonoční cesta. 14 písní pro soprán, flétnu, hoboj, violoncello a klavír, na texty žalmů a hymnů(1990), provedení 6 písní 11.12.1992 Brno, Magda Kloboučková, kom. orch. Cremona Luby, ViVo, ČRo, též verze pro vyšší hlas a varhany (1991) 50'
Dej Bůh štěstí. Pásmo tři koled pro jednohlasý zpěv a varhany (1992) ViVo, MCM T
Zpěv noci tajemné, pro nižší hlas a symfonický orchestr. (1994), 14´, prem. 8.12.1994 Kroměříž, Pražská komorní filharmonie, dir.Tomáš Hanus
Písně na verše Jana Skácela, pro vysoký hlas a klavír (1992)
Dvě balady (Balada zimní na slova Jana Nerudy, Hrobník na slova Otokara Březiny), pro baryton a klavír (1996), prem. 25. 11. 1996 Brno, Václav Halíř - Bt, Jaroslava Majerová - pf, též verze se smyčcovým orchestrem, prem. 18. 4. 2002 Brno, Zdeněk Kapl - Bt, orchestr řídila Jitka Kaplová, "Hrobník" také s doprovodem symfonického orchestru (dosud neprovedeno).
Dulces cantilenae. Tři písně pro baryton a klavír (1998), 12´, prem. 9.3.1999 Brno, Besední dům, Quido Ebi-bt, Branko Čuberka-pf
Cyklus písní (z baletu Sněhová královna), pro střední hlas a klavír, slova Jan Skácel pod pseudonymem František Raný (Vyptávání, Píseň mezi růžemi, Vyprávění s pávem, Píseň o chlapci, který dělá stojku, Loupežnická písnička, Zlá ukolébavka), prem. Praha, Laterna magica 27. 9. 1979, tisk Nela Brno 2002 /ve verzích pro vyšší a nižší hlas/.

Opery

Funus bláznů. Komická opera (1966), 45´
Noc plná světla. Opera o 4 aktech s prologem (2009), celovečerní - libreto skladatel podle divadelní hry P. Claudela (premiéra se chystá ve Státním divadle Oldřich Stibora v Olomouci)

Hudební hry a muzikály

Česká mše vánoční, libreto Milan Calábek (1968), prem. Div. P. Bezruče Ostrava 1968.
Život a smrt dokora Fausta, libreto Milan Calábek (1969), prem. Div. P. Bezruče Ostrava 1969, další prov. JAMU 1971,Div. J. Mahena Brno 1979, Čes. Těšín 2006).
Slavnost na stříbrné hoře, námět Luisa J. Hernandezová, libreto Milan Calábek (1974).
Mladá garda, námět Alexander A. Fadějev, libreto Milan Calábek (1974), prem.. 17.1.1975 Brno.
Holátka, libreto Zdeněk Kaloč (1982).
Actus pobožný, libreto Kocmánek (1990).

Melodramy

Malá mytologická cvičení, pro smyčcové kvarteto a recitátora. T: Renáta Pandulová (1960), čs, prem. 5. 4. 1963 Praha, Novákovo kvarteto, 15´
Byl jednou jeden míč. Melodram pro recitaci a klavír na slova Vítězslava Nezvala (1970), 1 1/2´, prem. 27.1.1971 Brno, V. Fialová - recitace, B. Kalábová - Němcová - klavír

Balety

Mechanismus (1964) L: Rudolf Adler IN: Liberec, DILIA, 22´, prem. 5.3.1966 Divadlo F.X.Šaldy Liberec, choreografie Milena Moravcová
Popelka. Loutkový balet (1966) L: Jiří Jaroš, IN: Brno, 90´
Pierot. Celovečerní balet o J. G. Deburauovi (1976) L: Václav Kokšál, prem. 6.4.1976 Státní divadlo O. Stibora Olomouc choreoraf Josef Škoda, dir. Pavel Pokorný, DILIA
Sněhová královna, scénář Evald Schorm, Emil Sirotek, Josef Svoboda a Pavel Šmok podle H. Ch. Andersena, slova k cyklu písní Jan Skácel pod pseudonymem František Raný (1978), prem. 27. 9. 1979 Praha, Laterna Magica, choreografie Pavel Šmok
Paní mezi stíny. Balet o 7 obrazech ve 2 dílech Bož. Němcové na libreto Zdeňka Kaloče podle námětu Evženie Dufkové s verši Frant. Halase (1984 nebo 1986?) prem. 29.5.1987 Janáčkovo divadlo v Brně, choreografie Luboš Ogoun, DILIA

Elektroakustická hudba

Čtyři zvukové konverzace a finále. Konkrétní hudba (1965), 14´

Hudba k celovečerním filmům

Žert, R: Jaromil Jireš, 1968, 80 min
Střepy pro Evu, R: Rudolf Adler, 1978, 86 min
Opera ve vinici (spoluautoři hudby Fanoš Hřebačka-Mikulecký a Vladimír Mišík), R: Jaromil Jireš, 1981, 90 min
Neúplnmé zatmění, R: Jaromil Jireš, 1982, 77 min
Katapult (nám. Vl. Páral), R: Jaromil Jireš, 1983
Prodloužený čas, R: Jaromil Jireš, 1984, 85 min
Lev s bílou hřívou (o L. Janáčkovi), R: Jaromil Jireš, 1986
Člověk proti zkáze, R: Štěpán Skalský, 1989, 89 min

Jiné skladby

Palicový tanec, pro cimbálovou kapelu (1982), 4´
Císařův mim. Hudebně literární drama. (1994), 43´, prem. 12.1.1995 Brno, kapucínský kostel, Miroslav Částek - syntetizér
Hořká blahoslavenství. Hudebně literární pořad, slova Jan Jiří Vícha, 45´, prem. 9.3.1995 Brno, kapucínský kostel, Miroslav Částek - syntetizér
Spor duše s tělem. Hudebně literární pořad, 45´, prem. 9.11.1995 Brno, kapucínský kostel, Miroslav Částek - syntetizér
Pražská legenda. Hudebně literární drama.(1995), 45´, prem. 3.12.1995 Fryšták, Miroslav Částek
Citadela. Hudebně literární celovečerní pásmo, slova Antoine de Saint-Exupéry (1998). 

Hudba ke krátkým a kresleným filmům, k činohrám, rozhlasovým hrám apod.

 

Inzerce