Skladatelé

Pokorný Petr

16.11.1932—4.2.2008

Životopisná data

Petr Pokorný studoval po maturitě na klasickém gymnáziu (1951) klavír na Státní konzervatoři u Václava Holzknechta, později u Ilony Štěpánové-Kurzové. Pro svůj třídní původ nesměl pokračovat ve studiu hudby na vysoké škole. Vystudoval proto na Karlově univerzitě obor pro jeho společenskou kategorii přípustný - přírodní vědy. Skladbu studoval převážně soukromě u Emila Hradeckého, Miloše Nedbala, Zdeňka Hůly a Pavla Bořkovce. V šedesátých letech úzce spolupracoval se souborem Musica viva pragensis, který také uváděl jeho skladby.

Kromě toho Petr Pokorný pořádal večery hudby a poezie, na nichž představoval mladé, začínající básníky.Tento vývoj byl přerušen po událostech let 1968 - 1969. Skladatel o tom vypráví: "Na počátku 70. let, kdy většina mých přátel odešla do zahraničí, jsem se ocitl v naprosté izolaci. Mé skladby se (v Československu) přestaly hrát, přestal jsem mít možnost pořádat večery hudby a poezie. Poprvé (opět) zazněly mé skladby v roce 1982, na koncertě k mým 50. narozeninám." Večery hudby a poezie byly obnoveny v říjnu 1989 v Chodovské tvrzi. Pokorného hudba, nevýbojná, protože opravdově básnivá, nacházela i v době pro skladatele nejtěžší kladný ohlas alespoň v zahraničí. O uvedení jeho skladby pro basetový klarinet "Nacházení těžiště smutku" Milanem Kostohryzem spolu s díly J. K. Vaňhala, J. Brahmse, B. Martinů a J. Klusáka na "The 1975 International Clarinet Clinic" v severoamerickém Denveru naspala do časopisu "The Clarinet" Mary Jungmann: "Ze všech děl, která byla na programu, byla Pokorného skladba nejúspěšnější. Tato krásná, melancholická hudba byla napsána před šesti lety pro prof. Kostohryze po smrti jeho ženy. K úspěchu díla jistě přispělo i osobní zaujetí interpreta."

V transpozici pro svůj nástroj pak Nacházení těžiště smutku zařadila do svého repertoáru také britská virtuoska na basetový roh Georgina Dobreé, která si na základě úspěchů s touto skladbou vyžádala od Petra Pokorného další. Ta dostala název Music for Georgina a její premiéra v dubnu 1990 na veřejném koncertě britského rozhlasu v Londýně se setkala s tak vřelým přijetím, jakého se skladatel nedočkal ani ve své vlasti.

Petr Pokorný se věnoval převážně komorní tvorbě, přičemž výrazný podíl v jeho díle mají skladby pro sólové nástroje a dua. Více vokálních děl a skladeb pro početnější nástrojová obsazení začalo vznikat až v průběhu 80. let, což vyvrcholilo poměrně rozsáhlou Lyrickou symfonií z roku 2001 (světová premiéra se konala na přehlídce vybrané soudobé hudby v Praze "Pražské premiéry 2006"). Jeho hudba byla zpočátku výrazně ovlivněna dodekafonní skladebnou metodou (60. léta), později skladatel opouští její přísná pravidla a stále více se přikláněl k "volnému proudění myšlenek", jak svou hudbu charakterizoval v roce 1990.

 

 

Dílo

SEZNAM SKLADEB

Pro sólový nástroj

Romantické metamorfózy (fl), op. 2 (1961-62), 4'
Sem zavěš ptáka (cl), op. 5 (1961-1964), 6'
...a nedokážu přemoci ticho, pro violu sólo, op. 8 (1967)
Téma con variazioni pro flétnu, op. 11 (1968)
Nacházeni těžiště smutku (bCl nebo Cor.dib), op.12 (1969), 8'
Umlkání (pf), op. 13 (1969), 6'
Drobné radosti venkovského života. Teplo podzimních ohňů. Hudba pro flétnu nebo hoboj, op. 15 (1979)
Sonáta pro violoncello sólo, op. 20 (1985)
Večery pod lampou. Cyklus klavírních skladeb, op. 21 (1989)
Musica mattutina pro violoncello sólo, op. 25a (1987)
Hudba k slavnostem pozdního léta pro housle sólo, op. 31 (1989) 12'
Chryzantémy pro marimbu, op.49 (1994) 12'
Tichá hudba pro vlahé letní noci pro jednoho hráče na bicí nástroje, op. 56 (1997)
Tiché nokturno pro cimbál, op. 56b (1999)
Šest podob večerniho nebe (pf), op.61 (1997-98) 15'
Osamělý pištec I, II, op. 65a (1999-2000), I., také pro bCl, II., také pro Cor.ingl, 14'
Plynutí, pro klarinet sólo, op. 65 /původně jen jako 1. část Osamělého pištce/
Ferenz Liszt sedí na terase a pozoruje oblohu pro klavír, op. 67 (1999)
Hudba k slavnostem jarních návratů (vla), op. 68 (1999)  9'
Uprostřed noci zpěv (nokturno pro violoncello sólo), op. 74 (2000) 12'
Hudba k slavnostem zimního slunovratu. Dvě skladby pro klavír, op. 78 (2001)
Tristia, cyklus klavírních skladeb s tematikou holokaustu, op. 79 (2003/4) 10'
Hudba k slavnostem zrození pro tenorový saxofon, op. 80 (2003)
Hudba k tichým slavnostem letních svítání. Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír, op. 81 (2003)
Quatro stagioni, cyklus klavírních skladeb, op. 84 (2004) 20'
Artemis na lovu pro barytonový saxofon, op. 87 (2005)
Nokturno č. 4 pro violoncello sólo, op. 89 (2006)
Sonáta pro cimbál, op. 90 (2006)
Písně beze slov. Dvě skladby pro cimbál, op. 92 (2007)
Serenády / Serenate. Tre pezzi per sassofono contralto, op. 93 (2007)

Komorní skladby pro 2 až 9 nástrojů

Carmen de relationibus omnium rerum, quae, aut parvae aut magne, in mundi infinitate stiae sunt pro flétnu a 4 nástroje, op. 3
Zeď. První smyčcový kvartet, op. 4 (1964)
Zmačkávání světla pro dvě flétny, op. 6 (1966)
Imploze. Druhý smyčcový kvartet - jednovětý, op. 7 (1967)
Vůně stále vcházejí otevřeným oknem k nám, ale jen chlad jim umožňuje vyniknout v kráse (Obkvétání) pro flétnu a klarinet, op. 9 (1968)
Zlá čára. Pastorale pro housle, hoboj a violu, op. 13c (1970)
Křehké návraty. Třetí smyčcový kvartet, op. 14 (1976, revize 1983)
Septet (fl, cl, 2vln, vla, vcl, perc), op. 19 (1984), ČHF 18'
Tak trochu valčík. Taneční fantazie pro čtyři saxofony, op. 21b (2007)
Večerní hudba pro klarinet a lesní roh (basetový roh), op. 23
Cesty k ránu. Divertimento pro flétnu, violu a violoncello, op. 25b
Music for Georgina. Divertimento pro basetový roh, violu a violoncello, op. 27 (1988) 12'
Krajina zimního stmívání II, pro 2 tuby, op. 29, č. 2 (1989)
Žalov pro dvě violy a bonga nebo violu, klarinet a bonga, op. 30 (1988)
Dlouhý stín bezčasi (Smyčcový kvartet č. 4), op. 32 (1989) 10'
Hudba k podzimním slavnostem u jezera (2 vcl nebo 2 Cb), op. 34 (1990) 8'
Jednorožec zmizel. Dvě skladby pro vyšší hlas, flétnu a klarinet na slova Josefa Kostohryze, op. 35 (1990)
Letní večer v Říčkách (2 cl) op. 37 (1991) 5'
Duo concertante pro cimbál a violoncello /kontrabas/, op. 41 (1992)
Satyrové a nymfy - divertimento (ob, cl, fg), op.43 (1992) 11'
Notturno (2 ob, 2 engl.hrn, 4 fg), op.46 (1993) 8'
Mondschein-Sextet (fl, cl, vln, vla, vcl, pf), op.53 (1995-96) 11'
Podzimní příběhy pro saxofonový kvartet, op.54 (1996) 10'
Barvy a vůně noci (fl, cl, vln, vla, vcl, cb, pf, perc), op.57 (1996-97) 7'
Nostalgické trio (Acc, cb a perc.), op.59 (1997) 8'
Křehkost motýlích křídel (fl, cl, vla, vcello, pf), op. 69 (1999) 7'
Birthday Sextet (3 vln, vla, vcl, cb), op.71 (2000), 6'
Ozvěny stesku (sSax., pf), op. 73 (1999)

Vokální skladby

Nářky. Písně na lidové texty pro střední hlas a dva jednohlasé nástroje, op. 1
Divoká kukuřice. Pět písní na texty Ladislava Tenkla (mS, fl, cl, vla), op.10 (1969) 12'
Srpnový žalm (na biblický text) (mS, fl, cl, vl, vla) op. 13 (1969) 8'
Naše paní Božena Němcová (text: František Halas) (mS, cl, vla), op. 17 (1982), CHF, 14'
Hadi královna veršů na slova Josefa Hanzlíka) (S, fl, cl, vcl), op. 18 (1963), ČHF 10'
Čtyři písně pro alt (baryton), flétnu (hoboj) a violoncello (fagot) na texty R. A. Ammonse v překladu Jaroslava Kořána, op. 26 (1987)
Zrcadlivost. Tři písně pro alt a flétnu na texty R. A. Ammonse v překladu Jar. Kořána, op. 26b (1987)
Die Reise (text: Günter Eich) pro mezzosoprán a dechový soubor (10 nástr.), op. 33 (1990) 11'
Prsten pro tři lidové zpěváky (dva ženské, jeden mužský hlas) a lidový soubor, op. 36 (1991)
Marnotratný syn na text Josefa Kostohryze pro baryton a varhany, op.39 (1991) 9'
Krajinou procházi pištec na texty Josefa Kostohryze pro baryton a bicí, op.40 (1991) 13'
Rozmluvy uvnitř nehybnosti. Cyklus písní na slova Jaroslava Švadleny pro střední hlas a violoncello, op. 42 (1992)
Sochy, cyklus písní na slova Jaroslava Švadleny pro baryton a klavír (2. verze Rozmluvy uvnitř nehybnosti), op. 42a (2003)
Der Glanz am Wegrand (Třpyt u cesty). Tři zpěvy pro hlas (baryton) a triangl na slova rakouských básníků, op. 44 (1993)
Malý zimohrádek pro mezzosoprán a klarinet na texty Ivana Wernische, op. 45 (1993)
Dva zpěvy pro baryton a orchestr na slova R. M. Rilkeho, op. 47 (1993) 15'
Fastnacht (S, pf) (text Rose Auslander), op.48 (1994) 7'
Večerní zpěvy pro soprán, violu, kontrabas, klavír a jednoho hráče na bicí nástroje, op. 50 (1995) 13'
Full Moon (text Robinson Jeffers), (Bt, 2 perc.), op.52 (1995) 13'
Putování pro baryton a housle na text Jiřího Adámka, op.55 (1998) 16'
Prosim, sejměte masky (text Zbyněk Havlíček), (Bt, cl, vln, vla, vcl, pf), op.58 (1998) 7'
Libera me pro baryton a bas, op. 66 (1998) 8'
Znamení noci, netopýři a mlha (Bt, vla, vcl, db, cembalo) (text Peter Huchel), op. 64 (1998/9) 17'
Touhy pozdních červánků. Čtyři skladby pro soprán a saxofon (sopránový se střídá s altovým), op. 72 (2000)
Jeskyně pro hlas, klarinet, violu a klavír na text Roberta Desnose v překladu Miroslava Kapinuse, op. 76 (2001)
Žalm na slova Karla Hlaváčka pro soprán, mužský sbor a harmonium, op. 85 (2005) 20'
Poslední žalm Karla Hlaváčka pro baryton a klavír, op. 88 (2005)
Galantní písně. Duety pro mezzosoprán a baryton na texty Václava Lucemburského v překladu Gustava Francla, op. 91 (2007)

Orchestrální a vokálně orchestrální skladby

Letní koncert pro klarinet (in B) a orchestr, op. 24 (1987)
"Capriccio oder die Freuden und Leiden des Wolfgang Amadeus Mozart" na doslovné citace z Mozartových dopisů, op. 38 (1991) 15'
Dva zpěvy pro baryton a orchestr na slova Rainera Maria Rilkeho, op. 47 (1993) 15'
Jozefova smrt pro soprán, baryton a smyčcový orchestr na vlastní texty, op.51 (1995) 15'
Hudba k slavnostem nadcházejiciho podzimu, pro orchestr, op.60 (1997) 9'
Hommage a Brundibár, op. 70 (pro malý orchestr) (1999) 6'
Lyrická symfonie pro soprán, tenor, violoncello a orchestr (na texty Paula Ludwiga a Ivana Golla), op. 75 (2000-01) 42'
Concertino pro anglický roh a smyčcové nástroje, op. 77 (2001)
Concertino piccolo pro housle, klavír, smyčce a bicí (jeden hráč), op. 83 (2004)
Madrigali dell'Estate, tři písně pro tenor a orchestr na slova Gabriela d'Annunzia, op. 86 (2005) 20'

Melodramy

David Rubinowicz zpívá hadovi. Melodram pro recitátora a flétnu, klarinet a violoncello na slova Josefa Hanzlíka, op. 18a (2003)

 

Inzerce