Skladatelé

Klega Miroslav

6.3.1926—25.3.1993

Životopisná data

Narodil se v Ostravě-Vítkovicích v rodině lékaře. Hudební vzdělání získal na pražské konzervatoři u Jaroslava Křičky a Emila Hlobila a po válce ještě studoval skladbu na bratislavské konzervatoři u Eugena Suchoně a Jána Cikkera. V Ostravě působil jako dramaturg zdejší opery a tajemník Svazu skladatelů. Spolu s rudolfem Kubínem stál u zrodu ostravské konzervatoře, na níž vyučoval od roku 1955 skladbu a hudební teorii. V letech 1968 - 1973 byl jejím ředitelem. Léta tzv. normalizace znamenala násilné ukončení jeho pedagogické činnosti. Klega se vrátil ke své původní profesi hudebního režiséra a redaktora vážné hudby v Ostravském rozhlase.  

Literatura

Čestmír Gregor: Miroslav Klega - Tvorba 1953-1965, vyšlo jako příloha k programu slavnostního koncertu Státní filharmonie Ostrava 23. 11. 1966, v Ostravě 1966

Ivo Stolařík (ed.): Miroslav Klega - fantasta, intelektuál, muzikant, vyd. Janáčkova konzervatoř Ostrava v roce 1998, 111 s.

Inzerce