Skladatelé

Pelikán Miroslav

20.2.1922—19.5.2006

Životopisná data

Miroslav Pelikán začal komponovat na všeobecné střední škole, odborné skladatelské vzdělání získal na pražské konzervatoři u Miroslava Krejčího a Emila Hlobila v letech 1945-50, jeho absolventskou prací byl Smyčcový kvartet. Současně studoval klavír u Berty Kabeláčové, hru na klavír a hudební teorii potom vyučoval. Povolání učitele bylo pro Pelikána inspirativní i ve skladatelské práci; dokazují to četné úpravy a pásma lidových písní, dále např. Malý koncert pro troje housle, Sonatina pro housle a klavír, nebo snadný cyklus Když klavír hovoří. První období Pelikánovy tvorby navazuje na tradice novodobé české hudby, shrnujícím dílem je Symfonie pro velký orchestr z r. 1958, provedena byla o tři roky později. Autorův výraz se v té době začíná měnit: trvale tonální základ své tvorby rozšiřuje častějším používáním všech dvanácti tónů. Vytvořil si tak svůj hudební jazyk, první velmi úspěšnou skladbou tohoto charakteru je smyčcový kvartet Údolí smutku /1964/, inspirovaný obrazem Jana Zrzavého. Miroslav Pelikán dává přednost komorní a instrumentální hudbě, společným znakem jeho tvorby je neromantická, nesentimentální, dramaticky mužná citovost. 0rchestrální Monument pro Ioanne to výrazně dokumentuje - zamyšlení nad pomníčkem 22-letého Jana Horáčka, který padl ve 2. světové válce v bojích proti nacismu u Bílé Cerekve. Některé skladby byly oceněny v různých soutěžích, Sonáta pro violoncello a klavír byla ve Společnosti českých skladatelů hodnocena jako nejúspěšnější dílo na festivalu Dny soudobé hudby 2000.

 

Dílo

Výběr ze skladeb 

Orchestrální skladby
Tarantella (1957) 6\'
Symfonie pro velký orchestr / Symphony for large orchestra (1958) 30\' CHF
Den radosti /scherzo pro orchestr/ / The Day of Joy (1962) 9\'
Veselá předehra pro orchestr / Joyous Overture (1962) 8\' CHF
Monumentum pro Ioanne /baladická rapsodie/ (1966) 12\' SU, CD CRo
Tre movimenti per orchestra (1969) 20\' CHF
Suita pro smyčcový orchestr / Suite for string orchestra (1988) 24\' CHF
Koncert pro housle a orchestr / Concerto for violin and orchestra (1991) 23\'20 CHF

Komorní skladby
Suita pro flétnu a klavír / Suite for flute and piano (1943) 20\'
Čtyři rozmarné skladby pro klavír / Four Capricious Pieces for piano (1946) 10\'
Sonatina pro housle a klavir / Sonatina for violin and piano (1948) 9\'
Smyčcový kvartet č.1 / String Quartet No. 1 (1950) 13\'30
Dva české tance pro klavír / Two Czech Dances for piano (1954) 8\'30
Toccata pro klavír / Toccata for piano (1955) 5\'
Rozmarné miniatury pro dechové kvinteto / Capricious Miniatures for wind instruments (1962) 10\'
Sonatina facile pro housle a klavír / Sonata facile for violin and piano (1963) 11\' CHF, PA
Údolí smutku /před obrazem Jana. Zrzavého/, pro smyčcový kvartet / The Dale of Despondency for string quartet (1964) 11\' SU
Toccata, Improviso e Fuga pro varhany / for organ (1968) 12\' CHF
Interludio drammatico pro varhany / for organ (1972) 6\'20
Dvě studie pro flétnu / Two Studies for flute (1976) 4\'30 CHF, PRA
Pezzi brevi /pět skladeb pro klavír, [five pieces for piano] / (1980) 9\' CHF, PA
Notturno e toccata pro klavír / for piano (1983) 9\'20 CHF
Sonáta pro housle a klavír / for violin and piano (1986) 15\'50 CHF
Introduzione, Lamento e Rondo pro flétnu a klavír / for flute and piano (1987) 8\'30 CHF
Smyčcový kvartet č. 2 / String Quartet No 2 (1992) 16\'
Imprese léta /cyklus skladeb pro klavír / Summer Impressions for piano (1994) 25\'30
Violino, gloria! /suita pro sólové housle / suite for solo violin (1997) 11\'30
Sonáta pro violoncello a klavír / for cello and piano (1999) 13\'

Vokální skladby
Láska prostých srdcí - pisně na lidovou milostnou poezii pro zpěv a klavír /The Simple Hearts\' Love - songs to the love folk poetry for voice and piano (1948) 10\'
Domove! Cyklus ženských sborů na texty Jarmily Urbánkové, Františka Branislava a Jana Aldy / My Homeland! A cycle of female choirs ot the texts of Czech poets (1960) 12\'
Ty příjdeš viď? Tři písně na texty Vítězslava Nezvala a Františka Hrubína pro nižší mužský hlas a klavír/ You Will Come, Won\'t You? Three Songs to the texts by V. Nezval and F. Hrubin for lower male voice and piano (1973) 12\'20 CHF
Pramínek /cyklus dvojhlasých písní pro dětský sbor a klavír /nebo instrumentálni soubor/ na slova českých básníků / Spring Water. A cycle of songs for children choir and piano to the texts by Czech poets (1974) 17\' CHF

 

Inzerce