Skladatelé

Pazour Jiří

17.1.1971—

Externí odkaz

Životopisná data

Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha. Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí: kompoziční, koncertní a pedagogické. Od roku 1995 působí pedagogicky na pražské konzervatoři. Na této škole vyučuje hudebně - teoretické předměty a klavírní improvizaci. Jako skladatel ze věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Spolupracuje s vydavatelstvími Supraphon, GZ Digital Media, Triga atd. Vedle toho se též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů.Jako skladatel ze věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Spolupracuje s vydavatelstvími Supraphon, GZ Digital Media, Triga atd. Vedle toho se též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.

\"Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura\" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Vedle České republiky vystupoval v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii a v Anglii. V roce 1999 natočil CD Dým v tvých očích obsahující klavírní variace na známé světové evergreeny. Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století. Převažuje sklon k rozšířené tonalitě, k tématickému myšlení, kontrapunktu ve smyslu hudebních ploch; často využívá vrstvení hudebních ploch nad sebe. Tyto hudební prostředky se autor snaží vždy obohatit novými; ve své melodice preferuje určité intervalové postupy, má též své oblíbené harmonické kombinace atd. Jmenované složky se snaží vždy dát do služeb hudební i myšlenkové náplně svých skladeb.

 

 

Dílo

Výběr z tvorby:

Orchestrální skladby:
· Zapomenuté povídky - pět vět pro symfonický orchestr
· Symfonický obraz \"Cesta\"
· Tři koncertní věty pro klavír a orchestr
· Svita pro smyčcový orchestr
· Odpusť mi mou lásku - komorní kantáta pro nižší soprán, baryton a orchestr
· Fantazie pro housle a orchestr

Sólové a komorní skladby:
· Burleska pro akordeon
· Báseň pro čtyřruční klavír
· Tarantella per oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte
· Capriccio per violino e pianoforte
· Proměny (pro violoncello a klavír)
· Čtyři melodramy
· Fantazie pro trubku a varhany
· Klavírní trio č. 1
· Obzory (lyrická báseň pro flétnu, housle violoncello a klavír)
· Ispirazzione mozartiana per oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte
· Opuštěný hlas (pro alt, housle violoncello a klavír)
· Moto perpetuo (pro flétnu, housle, violu, violoncello a akordeon)

Instruktivní skladby:
· Variace na lidovou píseň pro klavír
· Scherzo pro klavír
· Kulhavý ragtime
· Osm písniček na text Jiřího Žáčka
· Picolezza per contrabasso solo

Užitková hudba:
· Cypljonok žárenyj ili malé kuře s velkou oblohou (hudba k divadelnímu představení - divadlo Viola Praha, režie: T. Vondrovic)
· Cesty formana Šejtročka (hudba k pohádce - CD Supraphon, režie: T. Vondrovic)
· Staré řecké báje a pověsti ( hudba k CD - Supraphon, režie: T. Vondrovic)
· Anička Skřítek a Slaměný Hubert (hudba k pohádce - Český rozhlas, režie: K. Weinlich)
· Bílý tesák (hudba k CD - Supraphon, režie: T. Vondrovic)
· Hurvínkova Babička (hudba k CD - Supraphon, režie: L. Engelová)
· Není mi odpovídat, ptám se (hudba k filmu, režie J. Růžička)

Inzerce