Skladatelé

Životopisná data

Ivo Bláha studoval v létech 1954-58 skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze u Jaroslava Řídkého a Vladimíra Sommera. V letech 1964-72 pedagogicky působil na katedře skladby HAMU. V r. 1970 dokončil studium umělecké aspirantury u Emila Hlobila a kurs elektroakustické hudby v experimentálním studiu Čs.rozhlasu v Plzni pod vedením Miloslava Kabeláče a Dr. Eduarda Herzoga. Od r.1967 je kmenovým pedagogem na Filmové a televizní fakultě AMU pro hudebně teoretické předměty a zvukovou dramaturgii filmu, r.1980 zde spoluzaložil studijní obor Zvuková tvorba. Od r.1993 je vedoucím Katedry zvukové tvorby FAMU, v r.1999 byl jmenován profesorem pro obor Zvuková tvorba. Pracuje příležitostně též jako hudební režisér při nahrávání hudebních snímků. Je členem Společnosti českých skladatelů a hudebního sdružení Přítomnost.
Jeho skladatelská tvorba, zaměřená hlavně na koncertní hudbu komorní, vokální a orchestrální, je publikována tiskem, vysílána rozhlasem, vychází i na CD. Smyčcový kvartet č. 3 získal přední umístění na Mezinárodní tribuně skladatelů UNESCO v Paříži 1991, Zoolekce pro kytaru obdržely výroční cenu Českého hudebního fondu 1993. Několik sborových cyklů získalo ceny v skladatelské soutěži vokální tvorby Jirkov - Olomouc. Je autorem odborných článků a publikací o zvukové dramaturgii filmu. Z jeho teoretických publikací je nejvýznamnější Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (AMU Praha 1995, 2004), která slouží jako základní výukový text na FAMU i na zahraničních školách.

Dílo

Orchestrální skladby:

KONCERT PRO ORCHESTR - 1958, dur.18 min., prem. 23.4.1958 Praha - Symf.orchestr Čs. rozhlasu Praha, dir. J.Hrnčíř;
KONCERT PRO BICÍ NÁSTROJE A SYMFONICKÝ ORCHESTR - 1964, jednovětý, dur.13 min., prem.1965 Praha - I.Kieslich, P.Šprunk, VI.Vlasák, Symf. orchestr FOK - dir. Dr. V.Smetáček;
KONCERT PRO HOUSLE A ORCHESTR - 1968, jednovětý, dur.16:15 min., prem. 1970 Praha - P.Prantl - housle, Symf.orch.Čs.rozhlasu - dir. Zb.Vostřák. Live nahrávka: Čs.rozhlas Praha, live gramof.nahrávka: Supraphon;
SINFONIA „PER ARCHI" - 1977, jednověté, dur.l7 min., prem.1978 Praha - PKO - dir. J.Válek. Live nahrávka: Supraphon 1978;
BERGAMASCA - Symfonické scherzo - 2000, jednověté, dur.10:30. Prem. 21.3.2003, Lichtenštejnský palác Praha - Filharmonie Hradec Králové, dir. J.Hrůša. Studiová nahr.: Čs. rozhlas Plzeň - Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač, 20.11.2003;
ORNAMENTY pro klavír a orchestr - 2003, jednověté, dur. 15:30. Prem. 14.3.2004, Rudolfinum Praha, Daniel Wiesner-piano, Severočeská filhannonie Teplice - dir. Charles Olivieri-Munroe. Studiová nahrávka: 25.1 .2006 - Čs. rozhlas Plzeň - Plzeňská filharmonie, Daniel Wiesner, dir. Jar. Vodňanský;
CYKLORAMA pro symfonický orchestr - 2005, jednověté, dur. 31:30; Prem.: Praha - Rudolfinum, 24.3.2006, Česká filharmonie - dir. Zd. Mácal.

Komorní hudba:

DECHOVÝ KVINTET - I.Vivace, II.Lento, III.Allegretto - alla marcia, IV.Presto - 1956, prem.11.6.1957 Praha -J.Hecl, J.Vagoun, M.Etlík, P.Staicu, M.Masier;
SMYČCOVÝ KVARTET Č.1 - I.Allegro impetuoso, II.Allegretto fuggitivo, III.Andante semplice, IV.Allegw ma non troppo - 1957, dur.23 min., prem. 7.4.1959, AMU Praha - Československé kvarteto: Josef Peška, František Vohanka, Jaroslav Svoboda, Jaroslav Háša;
TŘI KUSY (Sonata) pro housle a klavír - 1961, dur. 16 min., prem. 1962 Praha - Sp.Šorm, Fr.Maxián sen.;
JARNÍ HRY - Suita pro dechové kvinteto - I.Allegro con espressione, II.Moderato, III.Vivace - 1962, dur.11 min., prem. 1963 Praha, Dech.kvinteto Smetanova divadla. Studiová nahr.: Čs.rozhlas Praha 1974;
SAMOTA - Sonáta o třech větách pro sólové housle - 1965, dur. 15 min., prem. 1966 Praha - P.Charvát. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Plzeň 1977- J.Tomášek;
HUDBA PRO PĚT DŘEVĚNÝCH NÁSTROJŮ -(fl., ob., cl., bascl., fg.) I.Ritornel 1, II.Andantino, III.Ritomel 2, III.Presto, IV.Ritornel 3 - 1965, prem.1966 Praha - České dechové kvinteto;
SENTENCE O ŽIVOTĚ, SMRTI A VĚČNÉM ČASU pro mužský sbor a cappella - tři sbory na latinské texty - 1968, dur.12 min., prem. 1968 Praha - Pěvecký sbor Čs.rozhlasu, dir.M.Malý;
SMYČCOVÝ KVARTET Č.2 - I.Mollemente, II.Duro - 1966, dur.12;45, prem. 1968 Praha - Novákovo kvarteto. Partituru s hlasy vydal Panton 1970. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha 1977 - Sukovo kvarteto;
TŘI TOCCATOVĚ STUDIE pro klavír - 1967, dur. 10 min., prem. 1968 Praha - Z.Křičková. Vydal: Panton 1979. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha 1970 - nahrál autor;
HUDBA K OBRAZŮM PŘÍTELE pro flétnu, hoboj a klarinet - 1971, jednovětá skladba, dur.7 min., prem. 1971 Praha - členové Dech. kvinteta Národ. divadla;
SONATA per Violoncello e piano - 1972, jednovětá skladba, dur.15 min., prem.1978 Praha - Václav Jírovec, Aleš Bílek. Studiový snímek: Čs.rozhlas Plzeň 1984;
TA LÁSKA - hudba k básni J.Préverta pro spíkra, flétnu, hoboj, klarinet a mgf.pás - 1973-75, jednověté, dur.ll:30, prem.live koncertního provedení 4.5.1977 Praha -J.Kačer, L.Mikule, J.Vacek, VI.Hůlka. Reelizace mg.pásu a studiová nahrávka: Čs.rozhlas Plzeň 1977. Prem.veřejné přehrávky záznamu 11.1977 Plzeň;
DVĚ INVENCE pro sólovou flétnu - 1974, dur.9 min., prem. 1975 Praha - P.Brock. Live nahrávka: Supraphon 1975. Vydal: Panton 1977;
DUO per Clarinetto basso e piano - 1975, jednověté, dur.8:36, prem.1976 Praha - Due Boemi di Praga (J.Horák, E.Kovárnová). Live nahrávka: Panton 1977. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha 1976;
PAPRSKY pro klavír - 1976, jednověté, dur. 5 min., prem.1978 Praha - J.Holeňa. Studiová nahrávka: Čs. rozhlas Praha 1981;
HOUSLE - věta pro sólové housle - 1979, dur. 9 min., prem.1980 Praha - Zd. Brož. Vydal: Panton 1989. Live nahrávka: Supraphon 1980, studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha - Zd.Pelikánová;
HYMNUS per organo - 1980, jednověté, dur. 12 min., prem.1981 K.Vary - G.Riedlbauchová. Live nahrávka: Panton 1981, studiová nahr.: Čs.rozhlas Praha 1985;
SONATA TRANSPARENTA pro flétnu a klavír - I.Allegretto, II.Lento - 1981, dur. 10 min., prem.1983 Praha -J.Pastrňáková, J.Nácovská;
MORAVSKÉ KOLÉBAVKY - hudební obrázky na lidové písně pro soprán, flétnu a klavír (l.Hali, beti, z.Huli, beli, 3.Hulaj, nynaj) - 1982, dur.10 min. Prem. 1983 Praha - D.Šounová, L.Mikule, J.Pokorný;
SMYČCOVÝ KVARTET Č.3 - I.Moderato, II.Lento, III.Allegreto, IV.Presto - 1983, dur.22 min., prem. 1988 Praha - Stamicovo kvarteto. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Plzeň 1987. Partituru s hlasy vydal ČHF 1989. Přední umístění na Mezinárodní skladatelské tribuně UNESCO v Paříži 1991;
ZOOLEKCE aneb Hodiny živočichopisu - šest drobných skladeb pro sólovou kytaru (Hodiny, Hlavonožci, Kopytníci, Ryby, Blanokřídlí, Kuropění) - 1984, dur. 11:15, prem. 14.3.1986 Praha -J.Červín. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha 1989 -M.Klaus. Vydal: Panton 1988. •
KLENBY pro varhany - 1986, jednověté, dur. 12 min:, prem. 1988 Praha - G.Riedlbauchová. Live gramof. nahrávka: Panton 1988;
ZOOLEKCE II. - pět miniatur pro sólovou kytaru - (Chobotnatci, iáby, Datlovití, Korýši, Plankton) - 1987, dur.10:15. Tiskem vydal: Editions Henry Lemoine - Paris 1992. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha 1989 - M.Klaus. Výroční cena ČHF 1993;
IMAGINACE pro housle a klavír - 1988, jednověté, dur. 9:40 min., prem.1989 Praha -J.Hurník, Fr.Malý. Studiová nahrávka na CD: Triga, Zvuk. studio HAMU Praha, 4.2.1999 - P.Maceček, D.Wiesner;
SONATA INTROSPECTA per ViOla - I.Meditativo, II.Furioso - 1989, revize 2003, dur.cca 16 min., prem. 1995 Praha -J.Pěruška. Studiová nahrávka Č.rozhlas Praha 1995;
SENZA ARCO pro smyčcové kvarteto - 1994, jednověté, revize 2005, dur. 3:30. Prem. 18.5.2006 - Lichtenštejnský palác Praha ¬Zemlinského kvarteto;
QUASI SONATA per CIaViCembalO - I.Andante serioso, II.Animato, III.Larghetto, IV.Allegro non serioso - 1998, dur.15:40. Prem.24.2.1999 ¬Lichtenštejnský palác v Praze - M. Knoblochová. Live a studiová nahrávka: Čs. rozhlas Praha 1999;
MAKROKOSMOS pro kIavír - 1998, jednověté, dur.:11:30 min., prem. 8.11.1999 - Lichtenštejn.palác v Praze - D.Wiesner. Live záznam: Č.rozhlas Praha. Studiový snímek: Zvuk.studio HAMU, Praha 2000;
SMYČCOVÝ KVARTET Č.4 "Curriculum vitae' - I.Naivně, II. Křehce, III. Usilovně, IV. Smírně - 2000, dur. cca 20:30, prem. 14. 11. 2001 ¬ Lichtenštejnský palác v Praze - Stamicovo kvarteto. Live nahrávka: Čs. rozhlas Praha 2001;
"1 PLUS MINUS 1" - hudební výstup pro flétnistku a houslistu - 2001, jednověté, dur. 10:20 min., prem. 8.11.2002 - Lichtenštejnský palác Praha -J.Neubauerová a M.Kozánek. Live nahrávka: Čs.rozhlas Praha 2002;
SAMOMLUVA S MARIMBOU pro marimbu a hlas hráče - 2001, jednověté, dur. 9:35, premiéra 10.3.2002 Praha - J.Honda-Černochová;
HADES - antický obraz pro kontrafagot a klavír - 2002, jednověté, dur.12:30 min. Prem. 18.3.2003 Praha - L.Fait, D.Wiesner;
SATYROVY KRUHY pro sólový klarinet - 2003, jednověté, dur. 4 min. Prem: 9.11 .2004 - Dny soudobé hudby Praha, Jan Mach - klarinet;
ČTVERYLKA - taneční fantazie pro čtveřici viol - 2004, jednověté, dur. 8:40 min.; prem. 2.11.2005 - Dny soudobé hudby, Lichtenštejnský palác Praha - Violové kvarteto Čes. filharmonie
SENZA ARCO pro čtyři violy - 2004, jednověté, dur. 4 min.;
ZOOLEKCE - 11 miniatur pro cembalo (adaptace kytarové verze) - zoos, dur. cca 21 min. Prem.ls.s.z006 - Lichtenštejnský palác Praha ¬Monika Knoblochová;
ALTER EGO per Violino e Viola - 2005, jednověté, dur.11:30; Prem.: 29.3.2007 - Rudolfinum Praha - Jiří Hurník, Jan Pěruška;
TRIO per violino, violoncello e piano - 2006, jednověté, dur. 10:30; 

Skladby pro děti

a)instrumentální:

CYKLUS DETSKYCH SKLADEB pro klavír - 1954, durata cca 10 min., premiéra 1955 Rudolfinum Praha - H.Vacková;
SONATINA SEMPLICE per tromba e piano -I.Allegro, II Comodo, III.Vivace - 1963, dur. 6 min.;
DUETTO FACILE pro housle či houslový soubor - I.Andantino, II.Moderato, III.Lento, IV.Allegro - 1970, dur. 8 min., prem.l972 Nová Role - Ansámbl hud.školy - dir. Fr. Vrhel. Vydal: Panton 1980. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha - Studiový orch., dir. L.Mathauser;
VARIACE NA ČESKOU NÁRODNÍ PÍSEŇ pro tři flétny - 1975, jednověté, dur.4,5 min., prem.l976 Praha - Lšu Praha Břevnov - ved. L.Vacková;
O DECHOVÉM KVINTETU - hudba s průvodním slovem pro školní koncerty - 1975, dur.l3 min., prem. 1975 Praha - Dech. kvinteto Nár. divadla - spíkr a dir. J.Vacek;
S ÚCTOU K MISTRŮM pro housle a klavír - 1978, jednověté, dur. 2:30, prem. 1980 LŠU Český Krumlov. Vydal: Eset Plzeň 1999;
PRELUDIUM PRO KOCKU - piano solo - (věnováno mladým zdatným klavíristům) - 1979, jednověté, dur.2 min., prem. 1979 Praha ¬L. Bláhová;
ZNĚLKY pro soubor žesťů - 1980, 10 částí, dur. 7 min., prem.1981 Praha - Soubor Stát. konzervatoře v Praze, dir. J.Svejkovský;
PŘIJELI K NÁM MUZIKANTI - hudba s průvod.slovem pro školní koncerty - 1983, dur.45 min., prem. 1983 UnhošY - Dech. kvinteto Nár. divadla - spíkr a dir. J.Vacek;
HRÁTKY S DRÁTKY - pět miniatur pro 2-3 housle či houslový soubor (l.čty~ a čtyři, 2.subasí škola, 3.Drnky, 4.Meluzína, S.Pasení) - 1986, dur.8 min., prem.l988, Subor LŠU Voršilská - Praha - dir. J.Smutný;
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ pro zobcové flétny (a bicí ad lib.) - úpravy písní: l.Anička maličká, 2.Anička, dušička, 3.Do hory ma poslali, 4.Či to tota, S.Čie sa to ovečky, 6.Dievča, dievča, čo že to máš, 7.Fujaročka moja, 8.Tancovala a neznala, 9.Ešče raz hoja, l0.Hej, ten stoličný dom, 11 .Ej, už sa na tej hore, 12.Štidiry, šädiry, l3.Prala som ja na potuočku, 14.Ej, padá rosička, l5.Išel Macek od Malacek, l6. Mila moja, jaka ty, l7.Nevydávaj sa ty dievča ešče, l8.Ket som išol z vojny, l9.Na hore vták, 20.A ja som z Oravy bednár. - 1989, revize 2003. Prem.26.5.2006 - Klášter sv.Markéty, Praha - dir. Ludmila Vacková;
SENZA ARCO pro smyčcové kvarteto - 1994, jednověté, revize 2005, dur. 3:30. Prem. 18.5.2006 - Lichtenštejnský palác Praha ¬Zemlinského kvarteto;

b)vokální:

CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ - kantátový cyklus pro dětský sbor a komorní orchestr (též ve verzích s dechovým kvintetem či s klavírem) - Ráj domova, Rosnička, Nemocný zajíc, Medák, Chroust, Brambory, Malá pacientka, Pampeliška, Tráva, Finále - 1958, slova: J.Čarek, Z.Zaoral, F.Branislav dur.l5 min., prem.1961 Praha - Pražský dět.sbor, dir. Č.Stašek. Studiová nahrávka: Čs.rozhlas Praha - Kühnův dět.sbor, dir. M.Kühnová. Výběr: Supraphon 1966;
SOVA VAŘÍ ŘÍPU - říkadla pro dětský sbor s dětskými instrumenty (l. Sova vaří řípu, 2. Krabi, 3. Kopyta)-1965,2007, slova: I.Bláha, dur.4:30 min.;
NEVÍDÁNO - písničky na slova J.Kainara pro dětský sbor s ladičkou - (l.Hajany, 2.Orchestr, 3.1(lobouk, 4.Mela) - 1970, dur. 7,5 min., prem.l979 Praha - Severáček, dir. M. Uherek;
JIZERKA - píseň pro dětský sbor a klavír - 1983, slova: V.Fischer, dur. 2,5 min., prem. Semily - DPS Jizerka - dir.V.Brádle;
SEDMIKRÁSKA - píseň pro dětský sbor a klavír - 1983, slova: V. Fischer, dur. 2 min., prem. Semily - DPS Jizerka - dir. V.Brádle;
CVRČCI - jednohlasá píseň pro dětský sbor s klavírem - 1983, slova: V.Fischer, dur.1,5 min., prem. l983 Tachov -Tachovský dět.sbor, ¬dir. J.Brabenec;
NĚCO PRO UŠI - tr1 dětské sbory s klaVirem (l.Melou tety, 2.Kolovrátek, 3.Rodičové velectění) - 1963, slova: I.sláha a v.Fischer, dur. 7:30, prem.1984 Jirkov - Dět.pěv. sbor Jirkov - dir. J.Cyrus. Vydal: ČHF 1984. Studiová nahrávka: Čs. rozhlas Ústí n/L. - Ústecký dět. sbor - dir. V.Kobrle. Cena v skladatelské soutěži vokální tvofiy -Jirkov 1984;
NETOLICKÁ - píseň pro dětský sbor a klavír - 1983, slova: V.Fischer, dur. 2 min., prem. 1984 Netolice - Dět. sbor Netolice - dir. E. Pužejová;
POSELSTVÍ PRAHA-TOKIO pro dětský sbor a cappella - 1983, slova: v.Fischer, dur.5 min. verze pro smíšený sbor - 1998;
PÍSNIČKY S VĚNOVÁNÍM - čtyři dětské sbory s klavírem a zobcovou flétnou sluníčko, rozsviY den -věnováno Tachovskému DPs, Jizerka - věnováno DPS Jizerka v Semilech, Malovaný den a Netoličtí vrabčáci - vénováno DPS v Netolicích - 1983, slova: V. Fischer, dur.1 1 min., prem. 1984 Tachov, Semily, Netolice. Vydal: PKO Otomouc 1983. Cena v skladatelské soutěži vokální tvorby Jirkov - Olomouc 1984;
BERUŠKA, HROCH A POCITADLO - tři jednohlasé písničky pro sbor mladších dětí a klavír (1.o berušce, 2.starý hroch, 3.Počitadlo) - 1983, slova: V.Fischer dur. 6 min., prem.l984 Jirkov - KoYata z Chlumce - dir. J.Böckerová. Vydal: PKO Olomouc 1983. Cena v skladatelské soutěü vokální tvorby - Jirkov 1984;
CIAO, MIAO - píseň pro dětský sbor s dechovým kvintetem - 1984, slova (ital.): c.Rodari, dur.2 min.;
KOŤATA - jednohlasá píseň pro sbor mladších dětí a klaVÍr - 1985, slova: V.Fischer, dur.2 min., prem.1988 Praha - Dětský sbor "Radost" - dir. Zd.Součková. Vydalo: Inform.centrum Olomouc 1989;
AŤ JE NÁM VŠEM HEJ! - tři písničky pro sbor mladších dětí a klavír (l.KoYata, 2.sedmikráska, 3.cvrčci), slo~a v.F;scher. cyklus zahrnuje jednotlivé starší skladby - revize 2006;
OTAVA - dětský sbor a capella - 1997, slova: V.Fischer, dur.3:30, prem. 3.4.1999 Sušice - Sušický dětský sbor, dir. Jos.Baierl;
RADOST VŠEM - vánoční kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor (l.svatá noc nastává, 2.zvoní zvony, 3.Pokoj lidem dobré vůle, 4.Jež~šku, Jež~šku, 5.Radost všem) - 1997, slova: V.Fischer, dur.ll min. Prem.l3.12.1998 - Rudolfinum v Praze, DPS Radost, dir. VI.Souček. Studiová nahrávka - Č.rozhlas Praha 23.9.1998;
STRUNÁM STAROBYLÝM pro dětský sbor a cappella (1.Loutna, 2.Cembalo, 3.Harfa) - 1998, slova: V.Fischer dur.l0 min. Prem.: 12. 11.1998 Praha - Dét.. pěv. sbor Rolnička - dir. K.Virgler. Live nahrávka Č.rozhlas 1998;
JARO, VÍTEJI - malá kantáta pro sbor mladších dětí, klavír a dětské nástroje (l.První kvítí, 2.Kraslice, 3.věneček, 4.Jarní muzika) - 1998, slova: V.Fischer, I.Bláha, dur. 8 min. Prem. 24.5.2003 Liberec - DPS Brumlíci (Č. Krumlov), dir. Lukáš Holec;
ČEKANKY pro dětský sbor a klavír - 2001, slova: V.Fischer, dur. 3:30;
ŽIVÁ VODA - písničky pro sbor mladších dětí a klavír (Duha, Kroupy, Mlha, Moře, Sníh, Mraky, Rampouchy, Rosa, Zmrzlina) - 2001, slova: V.Fischer, I.Bláha, dur. 18 min.;
LIVING WATER (Rainbow, Fog, Snow) - anglická verze textu: I.Bláha - 2003; ZVONKY pro dětský sbor a zvonkohru - 2004, slova: v.Fischer, dur. 3 min.;
MEDVĚDÍ PÍSNIČKY - tři dětské sbory: Medvídě (s klavírem), Medvěd vševěd (s klavírem), Zámecký pán (a cappella) - 2004, slova:lvo Bláha, dur. cca 7:40 min.; Prem. 20.3.2005 - DPS Medvíďata - Č.Krumlov

 

Literatura

Čeští skladatelé současnosti, Malá encyklopedie hudby, Malá čs. encyklopedie, Český biografický slovník XX.stol., Kdo je kdo v České republice 2002, 2005 atd.

Inzerce