Skladatelé

Pallas Roman

1.10.1978—

Životopisná data

Skladatel, sbormistr a klavírista Roman Pallas vystudoval hru na klavír na konzervatoři v Teplicích ve třídě prof. Hany Turkové (1993-1999), od roku 1997 zde studoval též skladbu u prof. Václava Bůžka. V letech 1999 - 2004 vystudoval skladbu na HAMU v Praze ve třídě doc. Ivany Loudové (MgA.). Od roku 1997 byl sbormistrem dívčího sboru Puellae cantantes v Litoměřicích, se kterým se zaměřoval na uvádění české soudobé sborové tvorby včetně premiér nových sborových skladeb mladých autorů (Hořínka, Nejtek, Ivanovič, Pallas). V roce 2006 založil sbor Syrinx a s oběma sbory získal prestižní ocenění  na mezinárodních soutěžích v Evropě a USA. Jako klavírista se věnuje převážně interpretaci soudobé hudby. Podílí se na uvádění komorních i sólových skladeb v rámci koncertů skladatelského sdružení Konvergence (mezi nejvýznamnější počiny patřilo např. nastudování "Makrokosmu II" G. Crumba), jako korepetitor spolupracoval se sopranistkou Kristýnou Valouškovou, barytonistou Tomášem Krejčím nebo houslistou a skladatelem Slavomírem Hořínkou. S barytonistou Petrem Matuszkem a mezzosopranistkou Markétou Dvořákovou se věnuje uvádění písňové tvorby 20. století (Kabeláč, Vostřák, Ježek, Vomáčka, Graham, Ullmann a další). Spolupracuje též s Komorním orchestrem Berg, který zatím uvedl v premiéře jeho skladby Serenáda, Předehra, Benet a Valčík na uvítanou.

Skladatelská ocenění:

Letenská vonička 1999 - čestné uznání ("Uspávanky")
Generace 2000 - čestné uznání ("Sedm")
Generace 2002 - 2.cena ("Serenáda")
Generace 2003 - čestné uznání ("3 etudy pro klavír")

 

 

 

 

 

Dílo

Výběr ze skladeb:

Klavírní trio č. 1 /1995/ 10'
Fantazie pro klavír /1996/ 5'
Juvenilie - 3 písně pro baryton a komorní soubor na texty Eberhardta Hauptbahnhofa /1997/ 9'
Concertino pro klavír a komorní orchestr /1998/ 16'
Dvě tragické písně pro soprán, flétnu a 4-ruční klavír na moravské lidové texty /1999/ 4'30"
Ordo domesticus pro hoboj sólo /1999/ 8'
Uspávanky pro dětský sbor a klavír /1999/ 7'30"
Sedm, 7 písní pro ženský hlas a klavír na texty F. G. Lorcy /2000/ 13'
Smyčcové trio č.1 pro housle, violu a violoncello /2001/ 8'30"
Serenáda pro komorní orchestr a soprán /2002/ 20'
Agnus Dei pro dětský nebo dívčí sbor à cappella /2002/ 5'
3 etudy pro klavír /2002/ 7'
Tom & Tom pro 6 tomtomů /2002/ 5'
Rolling Press pro amplifikovaný komorní soubor /2003/ 5'
2 dětské sbory na texty staré čínské poezie /2003/ 5'
Klinická smrt - komorní opera podle povídky Igora Chauna "Klinická smrt paní Dvořáčkové" /2004/ 30'
Předehra pro komorní orchestr /2004/ 5'
Élektra - scénická hudba /2005/
Světýlko pro dětský sbor a orchestr (team-work: Hořínka - Ivanovič - Pallas) /2005/
Benet pro komorní orchestr /2007/ 10'
Valčík na uvítanou pro komorní orchestr /2010/

Inzerce