Skladatelé

Pálka Tomáš

21.2.1978—

Externí odkaz

Životopisná data

1996 maturita na gymnasiu Vídeňská v Brně
1996 přijat na Konzervatoř v Brně ke studiu kompozice u Pavla Zemka-Nováka
1997 - 2002 klavírní spolupráce v orchestru Národního divadla v Brně
1998 - 2001 člen smíšeného komorního sboru (bas-baryton) Musica Da Camera v Brně pod vedením sbormistra Martina Franze
od 1998 houslista v orchestru Musica Figuralis (Přerov, Brno) pod uměleckým vedením Marka Čermáka
2000 zakončení studia na konzervatoři maturitou a kantátou pro komorní orchestr VERŠE PSANÉ PRO MLČENÍ
2000 přijetí ke studiu na Akademii múzických umění (AMU) v Praze do kompoziční třídy Marka Kopelenta
2000 - 2003 externí spolupráce s Pražským filharmonickým sborem (bas)
od 2002 spoluzakladatel a člen skladatelského sdružení KONVERGENCE (Praha), jehož náplní činnosti je veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace z celého světa
2003 pedagog na ZUŠ Biskupská v Praze - obor kompozice a improvizace
2003 titul BcA., zakončení bakalářského stupně prostorovou skladbou PODMALBA pro komorní orchestr a sbor
2004 rezidentní pobyt v Paříži, pozvání organizací SACEM na vytvoření skladby pro komorní soubor Calliopée
2005 titul MgA., obhajoba magisterského stupně kompozicí ...VYNÁŠÍŠ MĚ VZHŮRU... pro symfonický orchestr
2009 získání titulu PhD. (třída prof. Milana Slavického)
2009 předseda skladatelského sdružení Konvergence
2005 - až nyní -  vyučuje na Konzervatoři v Brně hudebně teoretické předměty 

Inspirační zdroje: "Ve svých skladbách se zaměřuji k vyjadřování svého vztahu k duchovním hodnotám. Současně se v nich přikláním spíše ke statickému plynutí hudebního dění v hladině nižší dynamiky. Hudební dynamika a také hudební čas se staly v mé kompoziční práci jedněmi z nejdůležitějších hudebních parametrů. Celkově se v kompozici přikláním k jednodušší strukturaci. To je významným faktorem přispívajícím ke srozumitelnosti mé hudby směřující k subtilním, introvertním a kontemplativním rovinám. K mým hudebním vzorům se řadí především skladatelé jako Anton von Webern, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Görgy Ligeti, Pavel Zemek-Novák, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Arvo Pärt, György Kurtág..."

 

 

 

Dílo

Seznam skladeb:

"Schody" pro klarinet /1996/ 6´
"Vize. Barvy noci" pro harfu, klavír, soprán a 2 hráče na bicí /1997/ 16´
"Lento" pro bas, trombon a bicí nástroje /1997/ 8´
"Zasvěcení"pro klavír /1997/ 8´
"Post mortem" pro flétnu, violu, basklarinet, lesní roh, marimbu a violoncello /1998/ 10´
"Trio Liszt" pro harfu, klavír a basklarinet /1998/ 3´
"Bílé modříny" pro kytaru nebo cimbál sólo /1999/ 8´
"Paní Jitřenka" pro violu a komorní sbor /1999/ 6´
"Verše psané pro mlčení" pro komorní soubor, sbor a mg pás /1999/ 20´
"Smyčcový kvartet No.1" /1999-2000/ 10´
"XI." pro 2 klarinety, basklarinet, 2 harfy (nebo klavíry) a marimbu /2000-2001/ 14´
"Ukládání" pro soprán, trubku nebo violu a bicí nástroje /2001/ 13´
"Prosba" pro 4 hlasy nebo komorní sbor, komorní smyčcový soubor, trombon, 2 hráče na bicí nástroje a elektroniku /2001/ 12´
"Prstýnek" 2 meditace pro varhany sólo /2002/ 10´
"Dnes modlitbu ode mne odeber jak krev" pro klavír /2002/ 7´
"Dnes modlitbu ode mne odeber jak krev" pro housle a klavír /2003/ 8´ vyd. Edice Konzervatoře České Budějovice
"Podmalba", prostorová skladba pro komorní sbor a komorní orchestr /2002-2003/ 15´
"K Sobě", pohybová prostorová skladba pro klarinetové kvarteto /2003/ 11´
"Absurdní hra s absurdním textem Samuela Becketta" (Novely a texty pro nic, text XII) experimentální elektroakustická skladba /2003/ 20´
"Ó Otče" pro velký smíšený sbor a ozvučení /2003/ 10´
Smyčcový kvartet č. 2 - "Nebeský" pro smyčcové kvarteto, klavír a zvukový záznam /2003/ 11´
"Pro radost z narození" kantáta pro dětský sbor, varhany a komorní soubor /2004/ 12´
"Moonsilences" pro flétnu, klarinet, housle a klavír /2004/ 10´
"Takové ticho, že je musíš vyslovit" pro 4 hráče na 2 klavíry /2004/ 8´ , vyd. Český rozhlas, Praha 2010
"Vynášíš mě vzhůru" pro symfonický orchestr s cimbálem a varhanami /2004/ 20´
"La Poésie Du Petit Prince" pro komorní soubor (flétna, hoboj, klarinet, fagot, harfa, klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas) /2004 - 2005/ 10´
"Hlas Anděla" pro smyčcový ansámbl /2005/ 10´
"Krajina Milost" pro varhanní positiv /2006/ 10´
"Krajky" pro klavír sólo /2006/ 8´
"Hommage à Mozart: Variation VII " pro komorní soubor /2006/ 3´30´´
Sněhy, popely pro klarinet a recitátora /2007/
Ponoření I, radiofonická kompozice /2007/
Les Gouttes, pro kytaru, basklarinet, bicí nástroje a klavír /2007/ CD Tomáš Pálka - Ztišením k poznání, vyd. ROSA Classic 2013
Ponoření II, po klavír, bicí nástroje a elektroniku /2007/
Silence d'éternité "Pocta O. Messianovi" (2007/2008)
Kopretina, pro kontratenor, smyčcový kvartet a kytaru /na verše Jiřího Jana Víchy/ (2009)
Svou violu jsem naladil co nejhlouběji, pro violu sólo a eletroakustickou stopu (podle stejnojmenné básně Karla Hlaváčka) /2009/
Les Dentelles /2009/ pro klavír, vyd. ROSA Classic 2013 na CD "Tomáš Pálka - Ztišením k poznání"
Silence d'un Coeur pro violoncello, klarinet, violu a klavír, vyšlo: ROSA Classic 2013 - CD "Ztišením k poznání"
Kraj Jitřenky /2010/ pro dvoje housle, violu, violoncello a klavír, vyd. ROSA Classic 2013 na CD "Tomáš Pálka - Ztišením k poznání"
Silent Light /2011/ pro klavír, vyšlo na CD "Tomáš Pálka -Ztišením k poznání", vyd. ROSA Classic 2013
In-den-BERG-en, prostorová kompozice /2012/ spoluautor: Michaela Plachká, vyd. CD "NUBERG 2013/2014"

Inzerce