Skladatelé

Odstrčil Karel

5.8.1930—21.5.1997

Životopisná data

Odstrčilova cesta ke skládání nebyla typická. Jako skladatel vystoupil na veřejnost poměrně pozdě, ačkoli pochází z regionu s bohatými hudebními tradicemi a jeho rodina doslova žila provozováním živé hudby. Rozhodl se věnovat kompozici profesionálně jen když už neměl pochyby o správnosti svého rozhodnutí. Nejprve šel do Ostravy studovat báňské inženýrství (ing., 1954),  pak se živil jako učitel na hornické průmyslové škole v Přibrami. Během svých studentských let v Ostravě však také studoval hudbu u významných hudebních pedagogů jakými byli Josef Kysela (klavír), Jaroslav Gotthard a Rudolf Vašata (dirigování) a Josef Schreiber (kompozice). Byl též dirigentem Ostravského vysokoškolského souboru. 
Soukromé studium kompozice u Klementa Slavického (1957-63) pak znamenalo rozhodující impuls pro rozvoj jeho tvůrčího talentu. v roce 1964 se Odstrčil v Praze představil poprvé širší veřejnosti svými skladbami, které nezapřely výrazně se formující skladatelskou osobnost (symfonický triptych \"451º Fahrenheita\", odměněný čestným diplomem v soutěži Českého hudebního fondu a Klavírní sonáta).
Dvě okolnosti pomohly Karlu Odstrčilovi vytvořit jeho skladatelský rukopis, ve kterém se šťastně doplňoval jeho severomoravský lidový původ s jeho výrazně technickým vzděláním. To ho také záhy přivedlo k zájmu o elektronickou a elektroakustickou hudbu, ke zvýšené pozornosti, kterou věnoval samotnému procesu tvoření, zvukově technickým parametrům vznikajícího díla.  
Tvorba Karla Odstrčila má své těžiště v hudebně dramatických formách. Tři opery and sedm baletů je bilance jeho vrcholné tvůrčí fáze asi 15 let (1965 - 1980). Zvláště jeho balety, moderně koncipované a obvykle s použitím elektroakustické složky, nabízejí možnost nových přístupů k moderní choreografii; zájem o jejich provádění měla stejně tak mnohá domácí jako i zahraniční divadla. Sféra koncertů dává pak autorovi příležitost k tomu, aby prezentoval svoji schopnost nemalé skladatelské invence v různých, technicky náročných formách. V roce 1967 se stal spoluzakladatelem Studia experimentální hudby při Čs. rozhlasu v Plzni a stal se tka jedním z prvních průkopníků vývoje elektrofonické hudby v Československu. Nejdůležitějšími díly tohoto druhu je jeho cyklus elektroakustických skladeb \"Kabinet voskových figur\" (1967-72), dále skladba Integrace (1972) a další kvadrofonní kompozice, založené na kombinování zvuků symfonického orchestru, pěveckého sboru apod. s elektroakustickou hudbou. Kromě elektroakustické tvorby se autor také zajímá o experimenty spočívající v kombinování zvuku a světla (spolupráce s brněnskou skupinou Via lucis). 

Dílo

VÝBĚR ZE SKLADEB

Hudebně dramatická tvorba 
•Tkáň, opera na libreto R. Lukáše, (1975), , Dilia 90\'
•Království času, dětská opera, libretou od Dobroslava Zemana (1979) 80\'
•Tarzanova smrt,  opera-balet na vlastní libreto podle námětu J. Nesvadby (1980) 110\'
•Pia Fraus, balet, libreto V. Vasut, (1965), , Dilia, CHF 16\'
•Devátá vlna, balet, libreto V. Vašut (1966), , Dilia 36\'
•Antithese, balet, libreto V. Vašut, (1956), , CHF, Dilia,  35\'
•Buratino, ballet, libreto V. Vašut, (1966), , Dilis 90\'
•Plamen, balet, libreto V. Vašut, (1973), , Dilio 35\'
•Bubnová paměť, balet, libreto V. Vašut a autor, (1974), , Dilia 33\'
•Phantom baletu, libreto Pavel Šmok a V. Vašut, (1976), , Dilia 56\'
•Toro, balet, libreto od Pavlal Šmoka a Vladimíra Vašuta (1980), , Dilia 16\'

Symfonická hudba

•450º Fahrenheita, symfonický triptych (1963), , CHF 17\'
•První máj - první symfonie (1972) 22\'
•Femininum, symfonická freska (1975) 10\'
•Pia Fraus, sinfonietta (1965), , CHF 15\'
•Podoba člověka, pět symfonických obrázků (1980), , CHF 27\'
•Konflikt, kantáta na verše Robinsona Jeffersa (1968) 28\'

Komorní hudba

•Koncert pro bicí nástroje sólo a osm dechových nástrojů (1967), , CHF 20\'
•Tranzit - pro 8 lesní rohů and dvě skupiny bicích nástrojů (1971), , CHF 22\'
•Stříbrná kniha, koncert pro pozoun a komorní orchestr (1975), , CHF, r SU 17\'
•Siluety, nonet (1962), CHF 13\'
•Sonata Montana pro harfu, flétnu, housle, violu a violoncello (1965), , CHF 15\'
•Pas de cinq, dechový kvintet (1973), , CHF 10\'
•Mír s hady, žesťový kvintet (1977), , CHF 12\'
•Per iuvenes, smyčcový kvartet (1975), , CHF 10\'
•Předehra, tokáta a fuga pro 2 trubky, 2 pozouny, (1975), , CHF 5\'
•Obrysy, trio klavírní (1964), , CHF 12\'
•Reflexe pro harfu a flétnu (1964), , CHF, PA 8\'
•Solitér pro kytaru a housle (1966), , CHF 13\'
•Lichocení pro basklarinet a klavír (1975) 9\'
•Contro Canto, na vlastní text - dialog mezi varhanami a barytonem (1977), CHF 19\'
•Vox Humana, dialog mezi varhanami a mužským hlasem (mluveným), text Z. Barborka (l977) 30\'
•Barokní masky pro pozoun a klavír (1978), CHF 15\'
•Tetování - pro dvě kytary (1979) 12\'
•Triangl - scénické trio pro hoboj, klarinet a basový part (1980) 10\'
•Sonáta pro klavír (1962) 20\'
•Malovánky - 10 klavírních kompozic pro děti, (1964), SHV 16\'
•Ptačí strom - 10 klavírních skladbiček pro děti (1971), , PA 18\'
•Otisky v kameni - pro varhany (1968), PA , r SU 76\'
•Toccata per un´orecchio pro varhany (1976), CHF 12\' ´
•Ladění hromu, bicí sólo (1978) 21\'

VOKÁLNÍ SKLADBY

•Bělounká holubičko, cyklus písní textům od Karela Odstrcil, Miroslav Holub a Antonina Jemelik (1962) 16\'
•Sláva člověka, písně na texty Andreja Plávky - tenor, 2 kytary, basová kytara, 2 conga (1976) 4\'
•Písně potulných vypravěčů - na texty venkovských kramářských písní pro soprán, flétnu, kytaru a basklarinet (1980), , CHF 30\'
•Výbuch - čtyři smíšené pěvecké sbory na texty Miroslava Holuba (1961) 16\'
•Dam - čtyři ženské pěvecké sbory textům M. Holub (1962), CHF 14\'
•Děti a moře - čtyři ženské pěvecké sbory na texty M. Holuba (1964), PA 10\'
•České Litanie, smíšený sbor na vlastní text (1968) 22\'
•Moravské dřevoryty  - smíšené pěvecké sbory na slova M. Válka (1975), CHF 15\'
•Javorový list - tři smíšené pěvecké sbory na lidovou poezii (1979), CHF 15\'

Elektroakustické skladby

•Integrace - kvadrofonický hudební program pro československou výstavu na Brněnském mezinárodním  strojírenském veletrhu (1972) 30\'
•Kabinet voskových figur - cyklus kompozic: Einstein, Sorge, Curie, Kafka, Gandhi, Amundsen, Hemingway, Louis, Gagarin, Christie (1967-72) 78\'
•Fikce I (1970) 11\'
•Fikce II (1974) 11\'
•Urbanova věž, čtyři programy (jaro, léto, podzim, zima) pro inauguraci zvonkové hry na věži v Košicích (1977), r  110\'
•Ex - Plzeň - hudba pro ukázku stejného jména v Plzni (1978, 1979, 1980) Maxwell (1978)
•Homo Sapicus - multivizionální hudba (1980) 30\'

 

 

Inzerce