Skladatelé

Obrovská Jana

13.9.1930—4.4.1987

Životopisná data

Jana Obrovská se narodila v rodině významného českého malíře Jakuba Obrovského, což ovlivnilo i její hudební tvorbu, pro níž je příznačná zvuková barvitost a témbrová vynalézavost. Skladbu studovala nejprve soukromě u prof. J. Řídkého, v roce 1949 byla přijata do kompozičního oddělení Pražské konzervatoře, které absolvovala v roce 1955 (prof. Emil Hlobil) klavírním koncertem, jehož veřejné provedení vyvolala značnou pozornost. Poté byla až do poloviny 70. let zaměstnána jako redaktorka v nakladatelství Supraphon. Její skladatelské dílo je zaměřeno výhradně na oblast instrumentální hudby. Tíhla ke komorně laděným, absolutním hudebním formám, které nejsou vázány na konkrétní program či slovní výraz. Její hudba je často meditativní, účinku dosahuje moderně cítěnou nástrojovou barevností a niterností výrazu.
Největšího úspěchu dosáhla svými skladbami pro kytaru sólo či v méně běžných sestavám s dalšími nástroji. Pro kytaru začala komponovat na podnět svého manžela, předního českého kytaristy Milana Zelenky. Většina jejích kytarových kompozic se trvale prosadila v reperotáru nejen českých, ale i zahraničních interpretů. Mezi významné ocenění patří 2. cena na pařížské mezinárodní soutěži kytarových skladeb v roce 1972 (Passacaglia a Toccata). V roce 1974 se stala její skladba Hommage a Béla Bartók na této soutěži povinnou skladbou.

 

 

Dílo

Komorní tvorba

Podzimní preludia pro housle a klavír, 1956, SU 15\'
Sonáta pro housle a klavír, 1963 12\'
Arabesky pro klarinet a klavír, 1965, CHF 12\'
Symbiózy pro flétnu a harfu, 1967, CHF, PA 10\'
Dechový kvintet,1968 13\'
Preludia pro kytaru, 1969, SU, r SU 13\'
Hommage à Béla Bartók pro kytaru, 1970, r PA 4\'
Musica per tre pro housle, kytaru a akordeon, 1970, CHF 13\'
Passacaglia a toccata pro kytaru, 1972, SU 6\'
Due musici. Koncert pro dvě kytary, 1972, CHF, r PA 8\'
Suoni pro basklarinet a klavír, 1974 8\'
Pocta českému chorálu pro kytaru, 1975, r PA 8\'
Musica notturna pro flétnu, basklarinet a klavír, 1975 9\'
Smyčcový kvartet, 1975, CHF, r PA 12\'
Fanfárová suita pro 13 žesťových nástrojů, 1976, CHF 9\'
Japonské obrázky pro kytaru sólo, 1984, CHF
Z pohádek. Suita pro tři kytary, 1985, CHF
Tři kusy pro flétnu a klavír, 1986, CHF

Orchestrální skladby

Koncert pro klavír a orchestr č. 1, 1955, CHF 25\'
Koncert pro klavír a orchestr č. 2, 1960 27\'
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 \"Concerto da Tosca\", 1973 19\'
Fuga, interludium a toccata pro smyčce, 1961, CHF 12\'
Concerto facile pro (kontra)alt, cembalo a orchestr, 1966, CHF 20\'
Concerto meditativo pro kytaru a smyčce, 1971, CHF 18\'
Koncert pro dvě kytary a orchestr, 1977, CRo, r PA 18\'
Due pro žestě a smyčce, 1979, CHF 9\'
Smutek sluší viole. Fragment pro violu a kom. orchestr, 1978, CHF, r PA
Suita pro smyčce, 1979, CHF 14\'
Concertino pro housle, violu, kontrabas a smyčce, 1982, CHF, r PA
Concerto piccolo per flauto solo ed archi, 1984, r PA

 

Inzerce