Skladatelé

Novák Roman Z.

8.9.1967—

Životopisná data

Skladatel a sbormistr Roman Z. Novák se začal učit hrát na klavír ve svých šesti letech. V roce 1977 emigroval se svými rodiči do Západního Německa. Zde se začal (1985) soukromě skladatelsky vzdělávat (J. Mainka). Po pádu komunismu, v roce 1990, se přihlásil ke studiu na pražské HAMU a v letech 1991 - 97 zde studoval kompozici u Marka Kopelenta. Jako začínající skladatel se zúčastnil prázdninových kurzů v Darmstadtu (1990) a mezinárodních skladatelských kurzů v Českém Krumlově (od r. 1996). V roce 1995 získal 2. cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži Pražského jara. Postupně se ve své tvorbě stále více věnuje multi-komunikačním projektům, přičemž využívá uměleckého tance i znakové řeči hluchoněmých lidí. Ve své novější tvorbě usiluje o svéráznou verzi "Gesamkunstwerku". Patřil k zakládajícím členům souboru "ARTn" (1998), který se pod jeho vedením specializoval na provádění novinek multimediálního charakteru. Soustavně se věnuje rovněž dirigentské činnosti, je uměleckým vedoucím Zpěváckého spolku Hlahol (od r. 1999) a vede Chrámový sbor v Praze-Modřanech. Je členem občanského skladatelského sdružení Ateliér '90.

 

 

Dílo

Výběr ze skladeb

Pro sólové nástroje

Jako zkamenělé zdi, ztracené pro milování, pro klavír (1996) 8'

Pro soubor (2 - 9 nástrojů)

Jen jednou si odpočinout jako myš v pasti pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello (1994)
Pohled v zrcadle je jen náznak skutečnosti a čin rezignovaných vlastností svého objektu, nuceného se pozorovat pro klarinet, violoncello a klavír (1995)
Já a ono, terapeutický vztah a přenosová situace pro soubor hudebníků, recitátorů a tanečnici na slova Vl. Holana (1995)
Prosím žádné city..., ne na tomto světě, pro housle a varhany (1996) 7'
I přihodilo se v oněch dnech pro soprán, violoncello a klavír na texty Jáchyma Topola a Bible (1997)
Gedenke Deiner Innerlichkeit, pro alt, violu a klavír na text Gudrun Orlet (2000) 4'
Můj opak se odráží v pohybu jejího těla, jehož bytí je slyšet v mlčení pro flétnu, klarinet, kytaru, housle, violu a violoncello (2001) 30'
O čase hloubkou oklopeném - smyčcový kvartet (2002)
South of no North pro flétnu, klarinet, klavír, housle, violu a violoncello (2003)
Hot Water Music pro klarinet, el. kytaru housle, violoncello, kleyboard a mg pás (2007) 12'
...citový život, který jsem kdy vůbec měl...jsem rád, že ho vidím... pro mezzo-soprán, recitátora, 2 klarinety, trubku, el. kytaru a smyčcový kvartet (2008) 15'

Orchestrální skladby

Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně pro komorní orchestr /fl, 2 cl, smyčce a klavír/ (1999) 13'
Ať jim toto ticho zní....pro komorní orchestr, tanečníky, neslyšící herece, herečku a diaprojekci; text: Ralf Rainer Reimann; český překlad autor (1998)
"....narodil se...." pro komorní soubor, tanec a 2 ženské hlasy; na biblický text (2000) /obsazení: 2 fl., 1 fl. dolce, 2 ob., 1 cl./sax (alt), 3 fg., soprano, alto, 2 vl., 2 vla, 2 vlc.,/ 30'

Vokálně instrumentální a sborové skladby

Smuteční hudba pro nedělní odpoledne připomínající... pro 3 ženská sóla, komorní sbor, kom. soubor, mg pás, recitaci (1995) 25'
Svatá Ludmilo, skladba pro smíšený sbor (2012)
Cesty utrpení - stezka života, quasi oratorium pro 12 nástrojů, 5 zpěváků a tanec, event. s projekcí (2014)

Melodramy

Černá vdova, na text: Ch. Bukowského, pro ženský hlas a klavír (1999) /oceněno v soutěži melodramů Zd. Fibicha/ 3'
...on/most... melodram pro recitaci a klavír na slova F. Kafky (2000) 4'
Melodramy na básně, které kdosi napsal než vyskočil oknem z osmého patra. 3 melodramy na básně Charlese Bukowského pro komorní soubor (1991, 2003)
Blessent mon coeur d'une langueur monotone pro recitátora, 2 klarinety, 3 trombóny a violoncello na text Paula Verlaina 12'

Opera

Beze dne a bez noci - komorní opera, libreto: Gudrun Orlet (2005) 60'

Muzikály

Nachtaugen - Noční oči, libreto a hudba: R.Z.Novák (2004) 80'
Tagträumer und Weggucker - Snílci a ignoranti, libreto a hudba: R. Z. Novák (2006) 90'

Inzerce