Skladatelé

Bezděk Jiří

26.2.1961—

Externí odkaz

Životopisná data

1975 - 1981 - studoval hru na akordeon na plzeňské konzervatoři (J.Vlach, E. Zomer)
1981 - 1982 - absolvoval vojenskou prezenční službu ve VUS Tábor
1983 - 1984 - učitel LŠU Kralovice, okr. Plzeň - sever
1983 - 1988 - studium skladby na Hudební fakultě AMU v Praze (u prof. Václava Riedlbaucha)
od r. 1984 - externí pedagog, od r. 1990 řádným profesorem plzeňské konzervatoře
od r. 1990 - odb. as. na FPE ZČU v Plzni
1990 - MgA. - hudební fakulta AMU v Praze (skladba)
1990 - Mgr. - hudební fakulta AMU v Praze, hudební teorie,
2000 - Ph. D. - Pedagogická fakulta UK v Praze
2000 - Doc. - Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n. Labem
od roku 2006 - docent na KHK FPE ZČU
od 2006 je též hlavním pedagogem skladby na plzeňské konzervatoři

Stručný životopis

Jiří Bezděk studoval nejprve akordeon na plzeňské konzervatoři. V roce 1983 byl přijat na katedru skladby Hudební fakulty AMU v Praze (do třídy doc. Václava Riedlbaucha). Již předtím bylo provedena několik Bezděkových komorních skladeb na novinkových koncertech plzeňské pobočky SČSKU. Během studií na vysoké škole i po jejich ukončeni se zúčastnil několika domácích i zahraničních soutěží v oboru kompozice. Na ostravské soutěži Generace získal v r. 1987 čestné uznáni za I. klavírní sonátu, v r. 1990 pak 3. cenu za skladbu pro 2 klavíry Záběry přelomu, ve stejném roce pak v soutěži ministerstva kultury ČR získal Koncert pro klavír a orchestr čestné uznání, dále pak v soutěži západočeských skladatelů Tři kubistická zátiší pro flétnu, violoncello a cembalo stejné ocenění.
Úvahy o komponováni přivedly J. Bezděka též ke studiu hudební teorie (dalšího oboru), které hudební fakulta AMU umožňovala v polovině 80. let formou mezioborového studia. V r. 1988 ukončil studia obou specializací. Diplomová práce z oboru HT byla věnována komplexní analýze IV. klavírního koncertu B. Martinů (\"Inkantace\"). V roce 1991 obdržel dva magisterské tituly (MgA., Mgr.). V r. 1990 vítězství v konkurzu přivedlo Bezděka na katedru hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Vyučuje zde hudebně teoretické discipliny, klavírní improvizaci, dějiny hudby 20. století a teorii interpretace, vede semináře analýzy skladeb.
Svoji odbornou činnost se snaží dělit do dvou hlavních sfér: kompoziční a hudebně-teoretické. Své teoretické stati cíli zejména do oblasti soudobé hudby nebo kompozičních technologií. V poslední době roste též jeho zájem o literaturu hudebně pedagogickou. Jistým mezníkem v tomto zájmu bylo zahájení doktorandského studia na katedře hudební výchovy PF Ostravské univerzity, kde zpracovával disertační práci na téma \"Harmonizace melodie s výsledkem homofonie s rysy tonality\" pod vedením Ilji Hurníka. Studium dokončil v roce 2000 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.).

Zahraniční aktivity:

· 1992, 1993, 1994 - Rakousko - týdenní aktivní účast na Semináři pro Novou hudbu ve Vídni

· 1999, 2000, 2001 - týdenní pobyty - v rámci projektu ERASMUS, přednášky na TU v Chemnitz

· 2001 - Německo - realizace Bezděkových skladeb a osobní účast na dvou koncertech v rámci mezinárodního projektu \"Vokální hudba českých a německých soudobých skladatelů\"

· 2002 - Německo - realizace Bezděkových skladeb a osobní účast na dvou koncertech v rámci mezinárodního projektu \"Nové klavírní skladby českých a německých soudobých skladatelů\"

· 2002 - Německo - přednáška o tvorbě J. Bezděka na stálém semináři o nejnovějších kompozičních metodách na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově

· 2003 - USA - Columbijská univerzita v New Yorku - přednáška o české poválečné vážné hudbě a tvorbě J. Bezděka. Účast na závěrečných zkouškách a premiéře Bezděkovy skladby Metamorfózy, komponovanou na objednávku pedagogů Columbijské univerzity (The Moebius Ensemble)

· 2003 - realizace projektu Nové klavírní skladby českých a německých skladatelů v rámci Česko-německého fondu budoucnosti. Provedeno na cyklu koncertů v Regensburgu,Vilshofenu, Plzni a Karlových Varech

· 2003 - průvodní slovo a dramaturgie koncertu z českých a německých soudobých skladeb ve Schwandorfu

· 2006 - Organizační podíl a provedení vlastních skladeb na slavnostním koncertu k otevření nového koncertního sálu v budově Haus zur Wildnis u Zwieselu (BRD)

Významné domácí aktivity:

· člen lektorského týmu tvořícího dramaturgii festivalu Dny soudobé hudby 2005, v rámci celostátního festivalu soudobé hudby v Praze (od r. 2000)

· hlavní organizátor historicky prvního varhanního koncertu z díla soudobých západočeských skladatelů

· člen skladatelského sdružení Přítomnost

· člen výboru Západočeského hudebního centra

· Lektorská činnost ve výběrovém řízení na dramaturgii Dnů soudobé hudby \'08 v Praze

Z domácích festivalů pak se jeho skladby uváděly např. na Dnech soudobé hudby v Praze, Mladém pódiu v Karlových Varech, Tribuně komorní písně v Plzni. Na přehlídce soudobé hudby \"Pražské premiéry 2004\" zazněly s velkým úspěchem jeho Metamorfózy, které původně napsal na objednávku amerického souboru The Moebius Ensemble. Je též autorem hudby k cyklu dokumentárních filmů o kulturních památkách západních Čech a česko-bavorského pomezí, který vznikl s podporou mezinárodní nadace Euregia Egrensis, podílel se i na rekonstrukci a znovuuvedení Försterovy opery Bloud plzeňským operním souborem.Vědecká činnost - odborná činnost (do roku 2000 viz Ročenky FPE ZČU v Plzni)

Dílo

Vokální a sborové skladby:
Tři písně na slova Vladimíra Stuchla pro mezzosoprán a klavír (1984), prov. na autorském večeru v Plzni, nahr. CD Česká noc - vyd. Avik Plzeň
Čtyři písně na text M. Floriana pro baryton a klavír/1985/
Písničky pro všední den - cyklus dětských sborových písní na slova J.Žáčka /1988/
Nastal nám čas radostný - cyklus volných úprav českých koled pro smíšený sbor a cappela /1990/ nahr. ČRo
Oblak a dým - cyklus malých vokálních scén na slova V. Stuchla pro soprán a klavír (tři části provedeny na slavnostním večeru k 50. výročí založení PF ZČU)
Buď zdráv, krásný Ježíšku - vánoční frotolla pro soprán, smíšený sbor, dvě zobcové flétny a cemblalo /1993/ prov. na autorském koncertě v Plzni (v mírně pozměněné verzi pro dětský sbor, soprán, dvě zobcové flétny a cembalo)
Aleluja - barokní árie pro soprán a klávesový nástroj /1999/, vyd. Hra, Plzeň 1999
Polykač nožů. Pět vokálních skladeb pro baryton a klavír na slova V. Nezvala /2002/
Čtyři zimomřivé písně podle básní Moniky Hähnel na německé texty /2002/
Wenn ich mit den Birkenzweigen tanz, cyklus písní pro 2 vyšší ženské hlasy a klavír na texty Moniky Hähnel /2004/
Sprcha ze sna - cyklus 4 písní na verše moderních českých básníků pro soprán, flétnu, fagot a cembalo /2005/
Severské písně beze slov /2008/ pro vokály, cembalo, flétnu, fagot a hoboj

Orchestrální skladby:
Tři věty pro orchestr /1987/, nahr. v ČRo Plzeň
Koncert pro klavír a orchestr /1988/  (získalo čestné uznání na soutěži ministerstva kultury)
1. symfonie /1998/, nahr. ČRo Plzeň, vyšlo na CD promo (archív HIS)

Komorní instrumentální skladby:

- sólové
Ozvěny mezi klávesami 1983, revize 1998, vydala Hra, Plzeň 1998
Atmosféry pro cembalo /1993/ (nahráno v Českém rozhlase, provedeno ve Vídni, Mnichově a dalších německých městech)
Chvíle rodiny - lyrická svita pro varhany /1994/
Fantazijní věta pro varhany /1998/ skladba věnována 50. výročí založení PF ZČU (prem. na slavnostním večeru k 50. výr. založení PF)
Sonáta pro klavír č. 3 /2001/, vyšlo na CD promo (archiv HIS)
Sonáta pro klavír č. 4 \"Petr, Laura a ďábel\" /2005/
Sonáta pro klavír č. 5 (\"PC sonata 5.0\") /2007/
Sonáta pro klavír č. 6 /2010/

- pro dva a více nástrojů

Svita dobrému srdci pro flétnu, akordeon a kytaru /1992/, prov. na autorském večeru v Plzni
Koledy pro Gaudium - směr volných úprav koled pro flétnu, violoncello a cembalo /1992/ 
Tři frottoly pro zobcovou flétnu a cemballo /1993/, provedeno několikrát v menších bavorských městech
Lamentace za mrtvý les pro tři klarinety /1993/
Dvě malé koncertní skladby pro zobcovou flétnu a cemballo, In:Ulrychová Marta: Metodické poznámky a studijní materiál ke hře na zobcovou flétnu.
Skriptum PF ZČU, Plzeň 1996 (provedeno na mezinárodní soutěži Praque Junior Note, hrály laureátky soutěže)
Sonáta pro klavír č.2 /1994/, nahráno v Českém rozhlase, provedeno na autorově půl večeru ve Vídni, vyšlo na CD promo ČRo Plzeň (archív HIS)
Divertimento ze svatebních inspirací pro dvoje housle a klavír /1995/, provedeno na Mladém podiu v K. Varech
Památce B. Martinů pro flétnu, violloncello a cemballo /1995/
\"...a vysvoboď nás ode všeho zlého\" - fantazie pro cembalo a varhany /1996/,  CD Tolerance-česká soudobá hudba, vydala Triga, Praha /1997/
Barokní koncert pro cembalo a smyčcové kvarteto /1997/ prem. na Dnech soudobé hudby Praha 1998.
Metamofózy pro klarinet, housle, violoncello a klavír na čtyři ruce (2002), premiéra na Columbijské univerzitě v New Yorku, březen 2003, vyšlo na CD promo (archiv HIS)

Teoretické práce (monografie, vysokoškolská skripta, celostátní učebnice, expertní činnost)

· Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon (1994), skriptum FPE ZČU, 1. vyd. 1994, 2. vyd. (rozšířené) 1995, 3. vyd. 1999, 4. vyd. 2006
· Komorní hra s keyboardem (i bez něj) - 1994, 1. a 2. sešit, německá verze u bavorské firmy Musikwerkstatt Regen, oba sešity vydalo v české verzi vydavatelství Hra (1997)
· Česká škola hry na keyboard (1996) ve 3 dílech, 1. a 2. díl vydalo vyd. Hra, Plzeň 1997 3. díl vyd. Hra, Plzeň 1998
· Škola hry na keyboard ve 3 dílech (1997), připraveno v německé verzi na poždání bavorské firmy Musikwerkstatt Regen
· Výběr moravských lidových písní pro potřeby teoretických a praktických předmětů. Bibliografie k
problematice moravské lidové písně (ve spolupráci s M. Ulrychovou - 1996), skriptum FPE ZČU, 1. vyd. 1996, 2. vyd. 2001
· Vypracování studijní opory Repetitorium hudební teorie pro kombinované magisterské studium - 50 str., r. 2006

Studie a články v odborných časopisech a sbornících:

· Několik slov k připravovanému projektu \"Soudobá hudba před tabulí\".In: Písňový žánr ve vážné hudbě 20. století. Sborník ZČU Plzeň, 2003, ISBN 80-7043-201-5
· Ke struktuře a obsahu profesního profilu učitele hudby a zpěvu v zaměření na učitele ZUŠ. Národní ústav odborného vzdělávání, Praha, 2004, 5 stran
· Soudobá hudba před tabulí - metodická příručka pro učitele všeobecně vzdělávacích škol (návrh koncepce).In: sborník z konference Soudobá hudba v hudebním vzdělávání, Jamu Brno, vyd. HIS Praha, 2004, 4 s., ISBN 80-7043-201-3
· Vztah hudby a výtvarného umění z hlediska skladatele soudobé vážné hudby. In : Jiří Patera 1924 - 2003, Zpč. galerie a UVU Plzeň, 2004, 4 s.
· Vier fröstelnde Lieder nach Gedichten Monika Hähnel aneb kterak český skladatel na německý text psal. Vokální tvorba a Rok české hudby 2004, ZČU Plzeň 2004, s. 128-135, ISBN 80-7043-326-4
· Hudebně teoretické a pedagogicko-psychologické podněty k výuce harmonizace tonální melodie, in: KUHN, Tomáš (ed.): Hudební kultura XVI, sborník Katedry hudební kultury FPE ZČU v Plzni, ISBN 80-7043-497-X, str. 41-45
· \"Soudobá hudba před tabulí\". (Několik poznámek k problematice školní prezentace vážné hudby vzniklé po roce 1945, in: KUHN, Tomáš (ed.): Hudební kultura XVI, sborník Katedry hudební kultury FPE ZČU v Plzni, ISBN 80-7043-497-X, str. 94-102
· Režisér nebo učitel? I. a II. část . In: Hudební výchova č.3, str. 46 a č. 4, str. 57
. Několik slov ke koncepci nového studijního oboru skladba na plzeňské konzervatoři. Průběh historicky prvního ročníku. Příspěvek na webovou konferenci Ostravské univerzity Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti, ISSN 1802-6540

Disertační práce:

Harmonizace melodie s výsledkem homofonie s rysy tonality (aspekty hudebně teoretické a pedagogické), vyd.  Praha 2000, PFUK.

 

 

 

 

Literatura

Fiala, Jaroslav: Jiří Bezděk - Portréty plzeňských skladatelů, vyd. Západočeská univerzita v Plzni 2007, 40 s.

Inzerce