Skladatelé

Mojžíš Vojtěch

4.11.1949—

Životopisná data

Vojtěch Mojžíš studoval skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1968 - 1974) u Ctirada Kohoutka. Poté pokračoval na téže škole v postgraduálním studiu u Ctirada Kohoutka, Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Rudolfa Růžičky a Arnošta Parsche (1976 - 1979). Dále se vzdělával na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval muzikologii (1980-1985) a získal doktorát (1987). Na začátku své skladatelské kariéry byl učitelem hudební výchovy na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem a na LŠU v Mokré-Pozořicích. Od roku 1979 pracoval jako hudební režisér Supraphonu, poté Pantonu (1980 - 1990). V létech 1991 až 1994 byl zaměstnán jako český školní inspektor, od roku 1995 pracuje v Českém muzeu hudby, kde je vedoucím oddělení historických zvukových záznamů. Vedle toho externě vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka pro zrakově postižené. Ve svých skladbávch zpočátku vycházel z metody "Projektované hudební kompozice", kterou vynašel jeho učitel Ctirad Kohoutek (Variace na Ikara a Faethona pro klavírní trio, Přátelské setkání - sextet pro 3 klarinety a 3 smyčce). Později svoji skladatelskou metodu více  zaměřuje na používání modálních a tonálních principů, jeho hudební myšlení se stává více horizontálním (Za branou. Nonet z podnětu Goethova Fausta). Jeho skladby byly provedeny Pražskými symfoniky (Orchestr FOK), Brněnskou filharmonií, Brněnským smyčcovým kvartetem, Pražskými madrigalisty, souborem Due Boemi di Praga, Pražským katedrální sborem ad. Vojtěch Mojžíš obdržel několik skladatelských ocenění - např. za svou symfonickou skladbu Viničné Šumice v celostátní soutěži mladých skladatelů, v soutěži mladých skladatelů Generace za Smyčcový kvartet č. 2 a Sonátu pro klavír a lesní roh. Je členem Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou Společnosti pro soudobou hudbu "Přítomnost".

 

 

Dílo

Opera

Faethon a Ikaros - komorní opera (1973) 30:00

Orchestrální skladby

Dům na vinici (Maison sur la vignoble) - hudba pro smyčce a bicí (1970) 10:00
Hradská cesta. Dva obrazy pro symfonický orchestr (1971) 09:00
Viničné Šumice - obraz pro orchestr (1977) LP PA, CD CRo 09:00

Komorní hudba (1 - 2 nástroje)

Etudy pro klavír (1969) 06:00
Accordeonis soni - pro sólový akordeón (1970) 05:15
Léto ve Výmaru. Duo pro violu a kontrabas (1976) 06:00
Tajná stezka - meditace pro violoncello (1976), CD Music Vars - "Czech Contemporary Cello Music" 06:20
Le soleil d'Austerlitz (Slavkovské slunce) - meditace pro kytaru (1977), LP PA 07:00
Fantasie pro varhany a tympány (1978) 07:00
Portrét - hudba pro klavír (1979), CHF 09:00
Introspekce - meditace pro kontrabas (1979) 08:00
Úvaha - meditace pro akordeon (1979) 05:00
Sonáta pro klavír a lesní roh (1982) 10:00
Sympatie pro basklarinet a klavír (1983), CRo, CD Arco Diva 06:00
Cadeau (Dárek) - meditace pro violoncello (1986), LP PA 05:00
Metamorphosis - meditace pro kytaru (1988) 07:00
Episoda - Flirt pro klarinet a harfu (1991) 05:00
Setkání pro cimbál a marimbu (2000) 05:00
Invence pro cimbál (2000) 07:00
Vigoroso pro housle a klavír (2003) 08:00 /napsáno jako povinná skladba pro soutěž mladých houslistů ve Staré Pace/, pražská premiéra: na vernisáži výstavy "Otakar Ševčík a česká houslová škola", schodiště hlavní budovy Národního divadla v Praze (2004)
Impetus pro kytaru sólo (2010) - pražská prem.: 12. 11. 2014, HAMU, Lichtenštejnský palác, hrál Martin Sauer
Zasněné postavy pro hoboj a kytaru (2012) - sv. premiéra: Dny soudobé hudby 2013, 6. 11. 2013, int.: Vilém Veverka - ob, Martin Sauer - gui

Komorní hudba (3 - 15 nástrojů)

Variace na Ikara a Faethona - trio pro housle, violoncello a klavír (1974), ČHF, CRo 10:00
Musica festa - hudba pro žesťové nástroje (1971) 07:00
Voluta - Smyčcový kvartet č. 1 (1972), ČRo 10:00
Přátelské setkání - pro tři klarinety a tři smyčcové ńástroje (1976), ČRo 04:00
Deník - pro dva klarinety, dva trombóny a dva tympány s použitím mikrointervalů (1977), LP PA 05:00
Za branou - nonet podle epizody z Goethova Fausta (1980), ČRo 15:00
Smyčcový kvartet č. 2 (1980), ČHF, LP PA 13:00
Saxonet - pro čtyři klarinety (saxofony) (1985) 05:00
Tusculum - pro dvoje housle, dvoje violy a violoncello (1985) 10:00
Kázání na hoře - meditace pro 14 smyčcových nástrojů (2004)

Vokální hudba 

Punctum saliens - pro soprán a fagot (1971) 07:00
Salve Regina - pro smíšený sbor (1947) 04:00
Hrst plná lásky - pro ženský sbor a klavír (1976) 06:00
Vždy cosi potkáváme - pro smíšený sbor a klavír (1976) 05:00
Jak se chodí po jehličí - cyklus pro dětský sbor a klavír (1982) 05:00
Můj Pane - pro smíšený sbor (1998) 05:00
Dej Bůh štěstí - tři vánoční koledy pro dětský sbor (1999)
Varování - pro ženský sbor a klavír (2001) 05:00
Gaudeamus omnes (Introitus-Offertorium-Communis) - pro smíšený sbor (2003) 06:00
Notarum musicarum - prostorá hudba pro výstavu 'Tajemství hudebního rukopisu', pro tři soprány, dva lesní rohy, marimbu, zvony a tympány (2007)

Elektroakustická hudba 

Pravda o člověku (1972) 10:00
Art protis (1979) 06:35
Carmina moravica (1981) 04:40

Instruktivní hudba 

Schola ludus - cyklus skladeb pro klavír (1979) 15:00

Inzerce