Skladatelé

Medek Ivo

20.7.1956—

Životopisná data

Vzdělání:
1980 - VUT FAST v Brně - Ing.
1989 - HF JAMU obor Kompozice - MgA.
1997 - HF JAMU obor Teorie kompozice - Ph.D
2001 - HAMU Praha - habilitace - Doc.
2007 - AMU Praha - profesorské řízení - Prof.

Přehled zaměstnání:
1980 - 1997 - VUT v Brně - odborný asistent
od roku 1990 do současnosti - padagog HF JAMU
2002 - 2008 děkan HF JAMU
2008 - 2010 proděkan HF JAMU pro vědu, výzkum a dislokace
od r. 2010 - rektor JAMU

Akademické funkce:
do r. 2002 - člen senátu JAMU
2002 - 2008 - děkan HF JAMU
2008 - 2010 - proděkan HF JAMU
2010 - 2014 - rektor JAMU
od r. 2013 - místorpředseda pro vnější vztahy České konference rektorů

Odborná činnost:

Pedagogická

- výuka na všech stupních studia na HF JAMU, vedení dalších doktorandů na VŠMU a AMU
- prezentace, workshopy a přednášky na celé řadě vysokých uměleckých škol (např. CalArts Los Angeles, University of Southern California, University of California Santa Barbara, UC Davis, Chapman University, University of North Texas, California State University, Royal Conservatory Haag, Eschola Superior de Musica Lisabon, Eschola Superior de Musica Porto, Conservatoire Rotterdam, Mozarteum Salzburg, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, ARTEM, Mahidol University Bangkok, Music Academy Lodz, VŠMU aj.) člen renomovaného Composers-Forum na Darmstadtských kurzech 1990, přednášky a prezentace pro Gesellschaft für Neue Musik Köln, Zentrum für Neue Musik Dresden nebo Zentrum für Neue Musik Weimar,
- vedení pravidelných mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty - Percussion Workshop Trstěnice
Umělecká
- autor více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb, řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii i Americe v podání předních světových interpretů, souborů a dirigentů (Carine Levine, ensemble recherche, Zsolt Nagy, Mark Pekarski, Mutsuko Aizawa, Moscow Contemporary Music Ensemble, Cluster Ensemble, Trio Contraste, Aeolian Trio, Nova Musica, Zeitgeist Ensemble, Daniel Kienzy, DAMA DAMA, PluralEnsemble Madrid, Israel Contemporary Players, aj.), natočena na CD i vysílána v televizích a rozhlasech včetně zahraničních.
- skladby zazněly na předních mezinárodních pódiích - např. Darmstadtské kurzy, Varšavský podzim, Pražské jaro, Moskevský podzim, Cluj Modern, Wiener Festwochen, Audio Art Krakow, New Music Seria Los Angeles a dalších mezinárodních festivalech v Lodži, Bytomi, Corku, Grazu, Kyjevě, Lvově, Kasselu, Heidelbergu, Dortmundu, Kolíně nad Rýnem, Dallasu, Amsterdamu, Enschede, Madridu, Tel Avivu a dalších městech
- několik ocenění a cen v našich i mezinárodních soutěžích a řada objednávek od sólistů, organizátorů a nadací.
- mezi nejúspěšnější skladby patřily vždy kompozice pro bicí nástroje psané nejen pro soubor DAMA DAMA, ale i pro další vynikající perkusionisty (např. Tomáše Ondrůška, Felixe Péreta, Martina Opršála) a dále pak skladby z posledních let psané pro různé komorní soubory „11 Gestalten des Mondscheins" (Moscow Contemporary Music Ensemble, Ars Incognita), „Zvětšenina deváté podoby" (Mondschein Ensemble), „Wings" (ensemble recherche), Coalitus (Aeolian Trio) i kompozice symfonické - „Grain" - koncert pro flétnu a orchestr (Carine Levine, Janáčkova filharmonie a Petr Vronský), Immemorial Shapes (PluralEnsemble, dir. Zsolt Nagy,nebo týmová symfonie „Byly časy, byly" (SF Brno a Vladimír Válek)
- od 90. let věnován speciální zájem tvorbě a realizaci multimediálních projektů individuálních (Světy bez hranic, Adam a Eva, Křížení) i týmových (v rámci brněnského kompozičního týmu společně s Aloisem Piňosem a Milošem Štědroněm - opery „Věc Cage" - mj. s Magdalenou Koženou (režie Peter Scherhaufer, dir. Jan Zbavitel), „Anály předchůdců avantgardy", již zmíněná symfonie „Byly časy, byly" a aktivity v rámci spolupráce se spoluzakládajícími členy Ensemble Marijan - Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem - multimediální projekty „Ohně", „OT301", Soundscapes (Ad libitum festival Varšava, Audio Art) či opery „MrTvá?", která byla úspěšně provedena i na Varšavské jeseni 2007) a Alice in Bed v produkci Národního divadla Brno - obě společně s Markétou Dvořákovou
- výrazný zájem i o hudební improvizaci ve všech jejích podobách - od aktivní účasti v mezinárodním projektu „Different Hearing" pro děti až po uměleckou improvizaci jako člen Ensemble Marijan, s nímž absolvoval desítky koncertů po celé Evropě a v USA, přednášky na několika konferencích, např. na European Conference of Improvisation in Music v Haagu (2004), 2nd UNESCO World Conference on Art Education Seoul 2010 nebo Ad libitum... ve Varšavě (2006, 2012)
- vývoj vlastní kompoziční metody založené na výstavbě a organizaci nezávislých hudebních procesů a její teoretické uchopení a zobecnění nejen na oblast hudby

Teoretická, výzkumná a publikační

- zobecnění vlastních kompozičních přístupů (Medek,I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU 1999) zkoumání zákonitostí výstavby řádu skladby s užitím obecných kompozičních principů (Medek,I.,Piňos,A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU 2004)
- autor několika desítek textů pro odborné hudební časopisy (např. Czech Music, His Voice, Ticho, Opus Musicum, Hudební rozhledy, aj.) i zahraniční publikace (Grove, Beitrage für elektronische Musik, aj.)
- v letech 1999 - 2004 členem řešitelského týmu vědeckovýzkumného záměru MŠMT zaměřeného na teorii soudobé kompozice
- 2008 - 2010 garantem projektů ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- spoluřešitelem projektu GAČR „Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování hudebních animačních programech a v hudební výchově" na jehož základě vzniklo několik publikací, na kterých se autorsky podílel (Hudební nástroje jinak, 2013, Composing in Classrooms, 2014) společně s V. Zouharem, J. Šťastným, M. Synkem, G. Všetičkovou, J. Kopeckým a G. Coufalovou.

Organizační

- člen vědeckých a uměleckých rad MU, JAMU, UPOL, HAMU a FU OU, HUAJA Banská Štiavnice
- člen prezidia České hudební rady
- člen grémií MK ČR
- spoluzakladatel souborů Ars incognita, Ensemble Marian
- spoluzakladatel mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty - Percussion Workshop Trstěnice, spoluzakladatel mezinárodní konference MUSICA NOVA
- hlavní organizátor mezinárodního festivalu Setkávání nové hudby Plus

 

Dílo

Orchestrální skladby

PÁN MUCH - Koncert pro klavír a orchestr, 1988, 00:17:00, JAMU
TRIADY, Koncert pro bicí a orchestr, 1989, 00:14:00, JAMU, ČHF
SYMFONIE č. 1, 1990, 00:14:00, JAMU
UPLÝVÁNÍ, pro mezzosoprán, sampler a orchestr lidových nástrojů, 1992, 00:10:00, r ČRo, CD JOTA, ČHF /Cena Českébo hudebního fondu za rok 1993/
PERSOFONIE, pro bicí sólo a velký smyčcový orchestr, 1994, 00:11:00, ČHF, r ČRo
TRIAX, pro marimbu, klavír, bicí a orchestr, 2000, 00:16:30, CD Sdružení Q 2007
GRAIN, koncert pro flétnu a orchestr (2004-5)

Vokální skladby

VĚC GAGE ANEB ANÁLY AVANTGARDY DOKOŘÁN, Týmová komorní opera (spoluautoři A. Piňos a M. Štědroň), 1995, 00:51:00
HORA RUlT, pro smíšený sbor, 1989, 00:05:00, ČHF
IN MEMORIAM A.K., pro bas, housle, violoncello a klavír, 1986, 00:11:00, n ČR
DLOUHÉ ČEKÁNÍ, pro mezzosoprán a 2 hráče na bicí, 1988, 00:08:00
AFRlCKÁ HOUSENKA, pro mezzosoprán, mluvce a komorní soubor, 1986,00:14:00
VARIACE NA ŠTĚSTÍ, pro mezzosoprán, housle, klavír a malé dítě, 1991, 00:10:00

Skladby pro komorní soubory

ADAI, pro klavír a 3 hráče na bicí (spoluautoři: Dan Dlouhý, Adam Kubíček), 1986, 00:11:00, ČR, CD Pehy, PY 00052
ROZPOMÍNÁNÍ, pro klavír, trubku a 1 hráče na bicí, 1987, 00:09:00, ČHF, o ČR
ADLEDAIVAN, pro housle, violoncello, klavír a 4 hráče na bicí, 1988, 00:13:30, o ČR, CD Wolf Production, CD Sdružení Q 2007
PANGEA, pro klarinet, housle nebo violoncello a klavír, 1989, 00:09:00, ČHF, o ČR, CD ČR
ZLOMENÝ KŘÍŽ I, II, pro 3 hráče na bicí nástroje, klavír a syntetizér, 1989, 00:21:00, r Hessische Rundfunk
CEPHEIDY pro marimbu, (2 hráči), vibrafon a klavír, 1991, 00:09:00, n ČHF, r ČR, CD Sdružení Q 2007
KRAJlNY S PIETOU, pro 4 hráče na bicí a mg. pás, 1992, 00:21:00, r ČR, CD Sdružení Q 2007
TEMPORIS MOTIO, pro bicí sólo, 1993, 00:10:00, CD Sdružení Q 2007
WIRY BREATH, pro basklarinet a harfu, 1992, 00:09:00, ČHF
FESTS, pro 3 hráče na bicí a klavír, 1993, 00:17:00, ČHF, CD Sdružení Q 2007
TAMTAMANIA, pro tam-tam a mg.pás, 1993, 00:15:00, r ČR, CD Sdružení Q 2007
POSTLUDIO, pro elektronické housle, bicí, a mg. pás, 1994, r ČR, CD Sdružení Q 2007 9'
11 podob měsíčního svitu, pro fl, cl, vl, vla, vcl, pf, perc, 1999, r CR, CD Wolf records 2001 "Ars incognita" 22'
KŘÍDLA, pro komorní soubor, 2005, CD Chamber Music, ed. series HIS 10'

Vokálně instrumentální kompozice

VRAČ (DOKTOR), jednoaktová opera pro tři zpěváky, 5 instrumentalistů a elektroniku, libreto podle povídky A. P. Čechova autor, 2002

Multimediální projekty

SVĚTY BEZ HRANIC I. - Audiovizuální multimediální projekt (spoluautor Dan Dlouhý), 1993, 01:05:00
ADAM A EVA. - Planetární oratorium -audiovizuální multimediální projekt (spoluautoři: A.Piňos, D.Dlouhý, Z.Matějů, J.Kollert, D.Forró), 1994, 01:00:00
KŘÍŽENÍ - multimediální koncert - projekt obsahující z pásu části skladeb autora + premiéra skladby amerického skladatele (Martin Herman: Upon Lights Upon), 2000
OHNĚ - multimediální projekt (spolu s Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem) pro dětského herce, dva zpěváky (soprán a bas), tři hráče na bicí nástroje, kom. orchestr, elektroniku, taneční skupinu, interaktivní video a ohňové efekty, 2002

 

Inzerce