Skladatelé

Matys Jiří

27.10.1927—

Životopisná data

Skladatel a hudební pedagog Jiří Matys získal první hudební vzdělání u otce, který byl varhaníkem, kapelníkem a soukromým učitelem hudby. Do českého hudebního života vstoupil koncem čtyřicátých let v Brně, kde studoval hru na varhany na konzervatoři u Františka Michálka (absolvoval v r. 1947) a poté skladbu na JAMU (u Jaroslava Kvapila, studium ukončil v r. 1951). Během vysokoškolského studia vykonal též státní zkoušku ze hry na klavír. Nejprve působil pedagogicky jako asistent katedry skladby na JAMU, poté byl ředitelem Lidové školy umění Brno-Královo Pole (1957-1960). Začátkem 60. let odešel do Ostravy, kde mj. spolupracoval s Ostravským kvartetem a ostravskou konzervatoří. V létech 1969 - 1977 vyučoval na brněnské konzervatoři úvod do skladby, obligátní klavír a korepetoval na tanečním oddělení. Po mnoho let se organizačně podílel na činnosti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, řadu let se věnoval výlučně komponování, v létech 1996 až 2004 byl profesorem Taneční konzervatoře Brno.

V tvorbě Jiřího Matyse převažují skladby komorní. V této oblasti se skladatel může vykázat desítkami úspěšných děl od velmi četných skladeb pro sólové nástroje, přes tradiční komorní obsazení (zvl. sedm smyčcových kvartet, dechová kvinteta), až ke skladbám rozmanitého nástrojového seskupení. Pozoruhodná je i vokální tvorba s výrazným zastoupením dětských sborů. Další velkou samostatnou kapitolu tvoří skladby instruktivní a skladby určené pro vyspělé amatéry, jimž autor věnuje soustavnou pozornost od počátků své tvůrčí dráhy. Orchestrální skladby (Jitřní hudba, Hudba pro smyčcové kvarteto a orchestr, písňový cyklus s orchestrem Psáno smutkem do ticha, Symfonická předehra, Hudba pro smyčce) jsou vesměs charakteristické značnou nástrojovou i dynamickou diferenciací a výrazovou působivostí. Řada jeho děl získala ocenění ve skladatelských soutěžích u nás i v zahraničí, např. skladba Preludium a variace pro akordeon byla oceněna na skladatelské soutěži SACEM/UPAC v Paříži 1974. Brněnské smyčcové kvarteto, které nese jeho jméno - Matysovo kvarteto - se soustavně věnuje propagaci jeho tvorby. 6. smyčcový kvartet napsal na objednávku pro Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara 2005. Za založení a vedení ZUŠ Královo Pole byl poctěn Cenou města Brna - Královo Pole.

Skladatelův styl se utvářel od samého počátku samostatně a osobitě. Určujícím rysem Matysových skladeb je poetizace hudebního výrazu, což se projevuje i ve filozofičtěji zaměřených výpovědích větších orchestrálních celků (např. Naléhavost času). Skladateli se i v čistě instrumentální tvorbě daří posluchačsky přístupnými, ale nepodbízivými prostředky zachytit křehkou poezii moderně cítěného hudebního krásna.

Ocenění

1956 - cena J. Suka ve Velké jub. soutěži SČS a ČHF (Sonáta pro violu a klavír, op. 16)
1978 - cena Svazu českých skladatelů (Poetické věty III)
1993 - cena v mezinárodní soutěži Festivalu sborového umění Jihlava (Vysočině)
1994 - cena v soutěži duchovní hudby Českého rozhlasu Praha (Sonáta pro housle č. 3 "Variační"

 

 

 

 

 

Dílo

Orchestrální skladby

Jitřní hudba pro smyčcový orchestr, dvě trubky a bicí, op. 33 ( 1961-62), PA, o PA 16'
Hudba pro smyčcové kvarteto a orchestr (1971), SU, r ČRo, CD ČRo Brno 1998 18'
Symfonická předehra pro velký orchestr (1973-74), SU, o SU 10'
Hudba pro smyčce (1982), ČHF, o SU, o PA, r ČRo 12'
Naléhavost času. Symfonický obraz pro violu a orchestr s recitací XV. sonetu W. Shakespeara (1986-87), ČHF, o PA, r ČRo 15'

Komorní hudba

Smyčcové kvartety

Smyčcový kvartet č. 1, op. 21 (1957), SU, o SU, r ČRo 15'
Smyčcový kvartet č. 2, op. 31 (1961), PA, o PA, r ČRo 10'
Smyčcový kvartet č. 3, op. 37 (1963-64), SU, r ČRo, CD CR 1999 10'
Smyčcový kvartet č. 4 (1973), PA, r ČRo 10'
Smyčcový kvartet č. 5 (1989-90), ČHF, Editio Mopravia, r ČRo 17'
Smyčcový kvartet č. 6 (2003-2004), Editio Bärenreiter Praha 10'
Smyčcový kvartet č. 7 (2007)

Skladby pro sólové nástroje

Malá preludia pro klavír op. 20 (1956), ČHF, SU 10'
Z těžkých chvil. Klavírní cyklus op. 28 (1959), ČHF, r ČRo 14'
Lyrická suita pro klavír op. 32 (1961), ČHF, r ČRo 8'
Sonáta pro sólovou violu op. 38 (1963), PA, r ČRo 11'
Sonáta pro klavír (1966), SU, r ČRo 8'
Preludium a variace pro barytonový akordeon (1970), S.E.M.I., r ČRo 6' /oceněno na mezinár. soutěži SACEM/UPAC 1974, věnování: Philippe Dardy/
Čtyři věty pro klavír (1973), ČHF, též transkripce pro barytonový akordeon, r ČRo 8'
Partita pro sólový hoboj (1974), ČHF, o PA 12'
Toccata pro barytonový akordeon (1975), ČHF 5'
Poetické věty II., čtyři skladby pro sólový fagot (1975), ČHF, r ČRo 10'
Sonáta pro housle sólo (1977), ČHF, o PA 12'
Čtyři skladby pro klarinet sólo (1977), PA, r ČRo 10'
Variační monology pro flétnu sólo (1978), ČHF, PA, o PA, r ČRo 12'
Sóla pro trubku Vladislava Kozderky (1979), ČHF, o PA 10'
Impromptus pro kytaru sólo (1979), ČHF 8'
Hudba pro violu sólo (1980), ČHF, o SU 8'
Hudba pro violoncello sólo (1980), ČHF, r ČRo 12'
Ozvěny pro lesní roh sólo (1980), ČHF 10'
Sóla pro trombón (1980), ČHF, r SRo 10'
Fantazie a rondo pro basklarinet (violoncello) sólo (1982), ČHF 8'
Zjasnění, čtyři variační véty pro anglický roh sólo (1983), ČHF 10'
Drozdí pohádky, čtyři věty pro xylofon sólo (1983), ČHF 10'
Hudba pro klavír (1985), ČHF, o PA, r ČRo 15'
Varianty pro fagot sólo - 6 skladeb (1986), ČHF 8'
Duše mého kraje - díl II. Čtyři meditace pro violu sólo (1988), ČHF 12'
Rozmary malé flétny: Cyklus skladeb pro pikolu (1988) 8'
Ladění. 5 skladeb pro kytaru sólo (1990), ČHF, o CD Pehy Records 11'
Sonáta pro housle sólo č.2 (1991), ČHF, r ČRo 11'
Noční myšlenky. Cyklus 5 charakteristických skladeb pro klavír (1992) 11'
Sonáta pro housle sólo č.3 "Variační" (1993), r ČRo 12'
Sonáta pro housle sólo č.4 (1994) 11'
Sonáta pro housle sólo č.5 (1995) 12'
Sonáta pro housle sólo č.6 (1996) r ČRo 11'
Monology pro violu sólo (1996) 12'
Přátelské skici. Charakteristické skladby pro klavír (1998) 12'
Sóla pro fagot (1999) 11'
Hudba pro kontrabas sólo (2001), r ČRo 8'
Hudba pro violoncello sólo II (2004), r ČRo 12'
Impromptus. Čtyři věty pro flétnu sólo (2004-2005) 10'
Hudba pro violoncello sólo III (2006), CD Gideon String Trio 2007 11'
Suita pro housle sólo (2007) 12'

Skladby pro 2 - 9 nástrojů

Sonáta pro violu a klavír, op. 16 (1954), EdS, o ČRo 17'
5 Impromptus pro housle a klavír, op. 18 (1955), ČHF, Triga, CD Triga 1999, r ČRo 19' 
Dětské balety pro dechové kvinteto, op. 26 (1959), CHF, r ČRo 17'
Naléhavé rozhovory, dvě skladby pro violoncello a klavír, op. 40 (1964), ČHF, r ČRo 8'
Sonáta pro housle a klavír (1964-5), SU, r PA, r ČRo 10'
Koncertní kus pro dva akordeony (1968), SU, r ČRo 7'
Invence pro flétnu a violoncello (1969), EdS, o CRo 14'
Hudba pro dechy (1970-71), PA, r ČRo Brno 18'
Obrazy, tři kusy pro violoncello a klavír (1970), PA, r CRo 10'
Zmínky, čtyři skladby pro čtyři flétny (1971), ČHF, SR, r SRo 10'
Suita pro violu a basklarinet (1972-73), PA, o PA, CD NAGAMATSU - JAPAN 14'
Sonatina pro violu a klavír (1972-73), ČHF, r ČRo 10'
Suita giocosa pro flétnu a fagot (1974), SU, r ČRo 10'
Poetické věty I., dva kusy pro housle, kytaru a barytonový akordeon (1974-75), ČHF 8'
Suita pro klarinet a klavír (1974-75), ČHF, r ČRo 10'
Melodico mesto pro violu, flétnu a smyčcové kvarteto (1975), ČHF 6'
Dialog pro violoncello a klavír (1976), ČHF, r ČRo 8'
Poetické véty III., tři skladby pro flétnu, housle a klavír (1975-76), PA, r ČRo 10'
Hudba pro Due Boemi, tři skladby pro basklarinet a klavír (1976-77), ČHF, r ČRo 12'
Tři skladby pro dvě kytary (1977), ČHF 10'
Suita pro flétnu a kytaru (1977), ČHF, r ČRo 12'
Harmonické kontrapunkty, pét skladeb pro vyšší hlas a kontrabas nebo violu (trubku) a violoncello (1978), ČHF, r ČRo 10'
Elegické věty pro hoboj, fagot (violoncello) a klavír (1979), ČHF, r ČRo 10'
Vidnavská suita pro flétnu a akordeon (klavír) (1981), ČHF 10'
Malá suita pro žest'ový kvintet (1981), ČHF, r ČRo 8'
Divertimento pro čtyři lesní rohy (1981), ČHF, o PA 10'
Věty veselé, čtyři skladby pro flétnu a violu (1982), ČHF 10'
Meditace pro fagot a klavír (1983), ČHF 6'
Suita pro dechové kvinteto (1984), ČHF, PA, o PA, r ČRo 12'
Dua pro lesní roh a fagot (1984), ČHF 10'
Poetické věty IV. 3 věty pro flétnu /nebo altovou flétnu/, klarinet /basklarinet/ a kytaru (1984-86), ČHF, r ČRo 10'
Hudba pro dva. Suita pro housle a marimbu /též transkripce pro housle a violu/(1986), ČHF, CD Gideon String Trio /verze pro housle a violu)  10'
Duše mého kraje - díl I (o pěti částech), pro violu a kytaru /violoncello/ (1987), ČHF 10'
Poetické věty V. Čtyři skladby pro čtyři kytary (1988), ČHF, r ČRo 10'
Scéna pro klarinet a klavír (1989), ČHF, r ČRo 6'
Vidění. Tři skladby pro basklarinet a kytaru (1991), ČHF 12'
Hudba pro tři, pro hoboj, klarinet a fagot (1992-3), r ČRo 9'
Smyčcové trio, pro housle, violu a violoncello (1996-97), CD Gideon String Trio 14'
Duo pro housle a violoncello (1999-2000) 11'
Suita pro dva kontrabasy (2002) 8'
Odcházení... - památce V. Matějky, pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2003), r ČRo, CD "Setkávání - odcházení", vyd. Triga   11'
Suita pro dva kontrabasy (2003)

Písně

Fantazie pro soprán a klavír na slova Violy Fischerové, op. 19 (1955), ČHF, také verze pro komorní orchestr, r ČRo 9'
Lyrické zpěvy pro baryton a violu, tři písně na texty Ericha Sojky (1965), ČHF, r ČRo 10'
Psáno smutkem do ticha . . . Cyklus písní pro stř. hlas a orchestr na slova Zuzany Špůrové (1972), ČHF, o SU, také verze s klavírem, r ČRo, CD Klub moravských skladatelů II. 10'
Zůstaň stát! Zpěv pro baryton, violu a klavír na slova Petra Dena (1980-82), ČHF 10'
Chci abys věděl, fantazie pro střední hlas, violoncello a klavír na slova Markéty Procházkové (1985-6), ČHF 10'
Básníkovi. Fantasie pro baryton a smyčcový kvartet na slova básně Josefa Suchého "Živly" (1995), r ČRo 9'
Volání. Čtyři písně pro vyšší baryton a klavír na básně Aloise Trnečky (2005) 10'

Sbory

Strom, smíšený sbor a cappella na slova Dagmar Ledečové (1983), ČHF 4'
Matka syna vzpomínala, pro mužský sbor na slova M. Tanka v překladu V. Závady (1972), ČHF, r ČRo 6'
Cestou nocí, tři prosté zpěvy pro dívčí nebo ženský sbor a cappella na slova Zuzany Špůrové (1970), PA, o PA 9'
Je večer, ženský /dívčí/ sbor na slova Františka Navary (1980), ČHF
Ještě se nevracím, ženský /dívčí/ sbor a cappella na slova Ludmily Klukanové (1985), ČHF
Vysočině. Cyklus dívčích - ženských sborů a cappella na básně Ludmily Klukanové (1991), ČHF, ARTAMA Praha, DK Jihlava, r ČRo 7'
Říkadla, na slova Josefa Kainara pro sólo a dětský sbor a cappella, op. 35a (1962), ČHF 8'
Písně pro děti, pro dětský sbor, sóla a klavír na texty J. Havla a J. Čarka (1964), ČHF, r ČRo 7'
V přírodě, čtyři dětské (dívčí) sbory a cappella na slova J. Seiferta, J. Čarka, J. V. Sládka a F. Hrubína (1965), ČHF, /dvě části/ o PA
Malé studie pro dětský (dívčí) sbor a cappella (1966), ČHF, 10'
Červená se muchomůrka pro sólo, dětský sbor, klavír a flétnu na slova J. Čarka (1968), o SU 6'
Léto kouzelník, cyklus 4 písní a cappella na básně Oldřicha Blažka (1972-73), ČHF, o ČRo 10'
Písničky z prázdnin, tři prosté sborové písně pro dětský (dívčí) sbor a cappella na texty Fr. Navary (1973), ČHF, o SU 8'
Zdravotní abeceda, písně pro malé děti a klavír na slova M. Filčíkové, M. Stulíkové a J. Hostáně (1976), ČHF, r ČRo 15'
Maminkám, pro solo, dětský sbor, 1-2 housle na slova Z. Špůrové (1977), ČHF 5'
Sonet o domově, dětský (dívčí) sbor a cappella na slova M. Vlčka (1983), ČHF 4'
Jaro přichází, pochodová písnička pro dětský sbor na slova D. Ledečové (1983), ČHF 2'

Kantáta

Ty velické zvony, malá kantáta na slova lidové poezie pro soprán, smíšený sbor a varhany, op. 17 (1954), ČHF 11'

Melodramy

Padlým v máji 1945, symfonický obraz pro velký orchestr a recitátora básně J. Aldy, op. 7 (1949), r ČRo 10'
Lyrické melodramy na slova J. Kainara pro recitátora a klavír, op. 22 (1957), ČHF, o SU, CD Janáčkův máj Ostrava 8'
Variace na smrt pro smyčcové kvarteto, lesní roh a mužskou a ženskou recitaci básně Milana Kundery, op. 27 (1959), ČHF, r ČRo 14'
Čtyřlístek pro Viléma Závadu, recitační cyklus s hudbou flétny (1979-80), ČHF, o SU 12'
Jarní bubnování. Melodram na slova Oldřicha Mikuláška s doprovodem klavíru (1999) 3'
Chvíle zastavení. 4 melodramy na básně Jiřího Wolkera s doprovodem flétny a violy (2004), r ČRo 10'
To laštovka jaro odnáší...Čínská poezie v překladech B. Mathesia (2005) 12'

Instruktivní tvorba

Kvartet pro čtyři housle op. 29a (1960), SU, r ČRo 10'
Invence pro 3 housle op. 29b (1960), PA, r ČRo 9'
Taneční suita pro klavír (1960), Editio Moravia 8'
Sonatina pro klavír op. 34 (1962), ČHF, o ČRo 8'
Obrázky ze zimy pro klavír op. 36 (1962), PA, r ČRo 7'
Duo pro housle a violu op. 39 (1963), ČHF, SU, o SU 9'
Obrázky z prázdnin pro klavír (1965), SU 6'
Čtyři skladby pro cimbál a trubku (1965) ČHF 10'
Pět bagatel pro akordeon (1966), SU, r CRo 11'
Capriccio pro housle a klavír (1966), SU, r ČRo 4'
Smyčcový kvartet ve snadnějším slohu (1967), PA, r ČRo 12'
Na pět prstů, snadná suita pro klavír (1969), PA 6'
Suita pro trubku a klavír (1969), SU 7'
Vtípky, malá suita pro housle a klarinet (1973), /také pro dvoje housle/, PA 8'
Duetlina, čtyři snadnější véty pro housle a kytaru (1977), PA, r ČRo 6'
Malé obrázky, cyklus skladbiček pro barytonový akordeon, (1980), SU 8'
Chvilenky: Cyklus klavírních skladeb o 5 částech (1990), ČHF 8'
Hry pro 2-3 lesní rohy (1992-93), Editio Moravia 11'
Ořechovské rondino pro trubku a klavír (1993), NELA Brno 3'
Domácí hudba pro housle a flétnu nebo pro 2 housle (1994) 7'
Písničky. Pět krátkých skladeb pro housle a ktavír (1995) 7'
Štěbetalky. Suita pro tři flétny (1995) 11'
Žert, pro klarinet in B a klavír (1996), ESET Plzeň 3'
Divertimento pro 5 violoncell (1996) 11'
Chvilky z prázdnin. Tři skladby pro klarinet a klavír (1996) NELA Brno 8'
Vlčátkům. Šest klavírních skladbiček pro děti (1997) 7'
Šupinky. Cyklus klavírních skladbiček pro děti (1998) 9'
Borověnky: Cyklus klavírních skladbiček (1999), Musica Viva, Cheb 6'
Pětilístek. Suita pro dvě altové zobcové flétny (2000), Musica Viva, Cheb 8'
Hra pro dva, pro altovou zobcovou flétnu a kytaru (2000), NELA Brno 3,5'
Marcelce - Studánce. Cyklus klavírních skladbiček (2000), NELA, Brno 6'
Hudbička. Suita pro altovou a sopránovou zobcovou flétnu (2001), Musica Viva, Cheb 6'
Ziměnky. Cyklus klavírních skladbiček (2001 ) 6'
S tatínkem...Cyklus pro klavír a kontrabas (2005) 7'
Pro děti. Cyklus klavírních skladbiček (2005) 6'
Bohunce. Skladbičky pro klavír (2006) 6'

 

 

Inzerce